Alapkezelő dokumentumtár

Ezen az oldalon találja az Allianz Alapkezelő Zrt. jelentéseit, közzétételeit, szabályzatait és egyéb fontos dokumentumokat. 
Jelentések

Az Alap neve korábban Allianz Pénzpiaci Alap volt, a jelenlegi neve 2018. szeptember 1. napjától Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap, amely utal az Alap új befektetési politikájára.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fenntarthatósági közlemények

  • A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet) 3., 4. és 5. cikke alapján az Allianz Alapkezelő Zrt.-nek 2021. március 10 napjától szükséges bemutatnia a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásának módját, és azt, hogy hogyan biztosítja e politika, a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikával való összhangját, továbbá, hogy miként veszi figyelembe a fenntarthatóság szempontjából a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

Alapkezelő az SFDR rendelet 6. cikk szerinti, szerződéskötés előtti közzétételei az Alapkezelő Dokumentumtárának „Kiemelt Befektetői Információk, Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok” menüpontjában érhetők el, az Alapok Tájékoztatóiban és Kezelési szabályzataiban.

Alapkezelő – az általa kezelt, az SFDR rendelet 8. cikke szerinti portfólióira vonatkozó – SFDR rendelet 10. cikke szerinti közzétételei alábbiakban találhatóak.

A jelen nyilatkozat az Allianz Alapkezelő Zrt. arra vonatkozó tájékoztatását tartalmazza – az Európai Parlament és a Tanács 2019/2088 rendeletének 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja valamint a Bizottság 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletének 12. cikke alapján –, hogy az Alapkezelő a hivatkozott jogszabályban meghatározott a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait jelenleg figyelmen kívül hagyja, illetve mikortól tervezi figyelembe venni.

Társaságunk a befektetési döntései során a jelen közlemény kiadásának időpontjában a befektetési döntéseknek fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait nem méri, tekintettel az SFDR 4. cikke (3) bekezdésében foglalt átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk.

Az Alapkezelő vállalja, hogy a jövőben felülvizsgálja az SFDR 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt közzétételek teljesítésének lehetőségét. Amennyiben Társaságunk a rendelkezésre álló adatok alapján, figyelembe véve Társaságunk méretét, illetve az arányosság elvét is, a jövőben megfelelő információkkal és adatokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy értékelje a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatásokat a befektetési eszközöknél, és egy olyan megbízható keretrendszert tud kialakítani, amely alkalmas ezen hatások azonosítására és értékelésére, úgy a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások (a BIZOTTSÁG (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletének I. Melléklete 1. táblázatában szereplő éghajlat-politikai és egyéb környezeti mutatók (így különösen az üvegházhatású gáz-kibocsátás, a biológiai sokféleség, a víz, a hulladékok), valamint a  társadalmi és munkavállalói kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és vesztegetés elleni küzdelemre vonatkozó mutatók) szempontjait a befektetési döntései során az általa meghatározott szempontrendszer alapján a jövőben figyelembe veszi. Az Alapkezelő erre vonatkozó döntése esetén módosítja a vonatkozó belső szabályzatait, politikáit, az Alapkezelő által kezelt Alapokra és portfóliókra vonatkozóan a jogszabályok alapján kötelezően közzéteendő információkat, valamint az SFDR rendelet 4. cikk szerinti közzétételt.

Kelt, Budapest, 2022.12.01

Kiemelt Információk, Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok


 
 

Szabályzatok és beszámolók

Archívum

Az Alap 2020.02.28. naptól beolvadt az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alapba.