Alapkezelő dokumentumtár

Ezen az oldalon találja az Allianz Alapkezelő Zrt. jelentéseit, közzétételeit, szabályzatait és egyéb fontos dokumentumokat. 
Jelentések

Az Alap neve korábban Allianz Pénzpiaci Alap volt, a jelenlegi neve 2018. szeptember 1. napjától Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap, amely utal az Alap új befektetési politikájára.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fenntarthatósági közlemények

  • A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet) 3., 4. és 5. cikke alapján az Allianz Alapkezelő Zrt.-nek 2021. március 10 napjától szükséges bemutatnia a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásának módját, és azt, hogy hogyan biztosítja e politika, a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikával való összhangját, továbbá, hogy miként veszi figyelembe a fenntarthatóság szempontjából a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

Alapkezelő az SFDR rendelet 6. cikk szerinti, szerződéskötés előtti közzétételei az Alapkezelő Dokumentumtárának „Kiemelt Befektetői Információk, Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok” menüpontjában érhetők el, az Alapok Tájékoztatóiban és Kezelési szabályzataiban.

Alapkezelő – az általa kezelt, az SFDR rendelet 8. cikke szerinti portfólióira vonatkozó – SFDR rendelet 10. cikke szerinti közzétételei alábbiakban találhatóak.

Szabályzatok és beszámolók

Archívum

Az Alap neve korábban Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja volt, 2015. július 1. napjától Allianz Abszolút Hozamú Befektetési Alapra változott. 
 

 
 
 
 
 
Az Alap 2020.02.28. naptól beolvadt az Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alapba.