Dokumentumtár

Itt megtalálhatja a legfontosabb információkat, űrlapjainkat, tájékoztatóinkat, biztosítási és szerződési feltételeinket, szabályzatainkat.

Társaságunk újabb díjtarifát hirdetett!

2021/10/01 napján új díjtarifát hirdettünk, amelyet 2021/12/01 napjától kell alkalmazni.

A díj megállapítása szempontjából a meghirdetett díjtarifa csak a meglévő ügyfeleink javára tartalmaz különbségtételt.

Lakás és felelősség

Élet és egészség

Élet- és egészségbiztosításainkhoz kapcsolódó letölthető dokumentumok.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bővebb információ az Allianz Életprogramok oldalán
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eszközalapok árfolyam- változásait nyomon követve, Ön a feltételekben meghatározott módon bármikor dönthet a már befizetett összeg eszközalapok közötti átváltásáról, illetve a jövőben befizetendő rendszeres díjak más eszközalapokba történő átirányításáról.

Átváltásra, illetve átirányításra a szerződő abban az esetben jogosult, amennyiben az igényelt átváltás, illetve átirányítás időpontjáig esedékes díjfizetési kötelezettségének eleget tett. Az átváltás és átirányítás költségmentes.

Amennyiben szeretne élni az átváltás, illetve átirányítás lehetőségével, kérjük töltse le a "Rendelkezés átváltásra, átirányításra" nevű űrlapot, nyomtassa ki, és a kitöltést követően aláírva, postai úton vagy faxon juttassa el a következő címre illetve fax számra:

Allianz Hungária Zrt. 
Állománykezelési Központ

8210 Veszprém Pf.: 1163.

Fax: 06-1-488-10001

Üzleti biztosításaink

Céginformációk

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbi dokumentumok az utóbbi időszakban elveszett ügynökigazolványok és készpénz átvételére jogosító nyugtatömbök sorszámát tartalmazza.

Biztosításközvetítői tevékenységet kizárólag a Magyar Nemzeti Bank erre szolgáló regiszterében aktív státuszban szereplő személyek és gazdasági társaságok végezhetnek. Ennek ellenőrzését a https://apps.mnb.hu/regiszter/ oldalon van lehetősége elvégezni.

A felsorolt azonosítóval rendelkező bizonylatok visszaélésre adnak lehetőséget, ezért kérjük, hogy a biztosításközvetítőtől kapott ilyen bizonylatokat ellenőrizze a listában. Amennyiben az Önnek átadott bizonylat sorszáma szerepel a listában, kérjük, haladéktalanul jelezze azt Társaságunknak! (1368 Budapest, Pf. 191.)

Üdvözlettel:

Allianz Hungária Zrt.

 

Elveszett nyugtatömbök

Kárbejelentés

Ügyintézés

 

Panaszát az alábbi panaszbejelentő lapok egyikét kitöltve tudja legegyszerűbben átadni nekünk a felsorolt csatornákon – személyesen vagy írásban. Személyes leadásnál kérjük, kérjen róla munkatársunktól egy átvétellel igazolt másolatot.

 

Amennyiben meghatalmazott útján tesz panaszt, javasoljuk, hogy ezt a meghatalmazás mintát használja:

 

Hasznos tudnivalók:

 

A panaszügyintézés menetéről és tudnivalóiról (bejelentési lehetőségek, az ügyintézés menete, hova fordulhat, ha elégedetlen a válaszunkkal, stb.) az alábbi dokumentumban adunk részletes tájékoztatást:

 
Az Allianz Hungária Zrt. által az FHB Csoport részére végzett jelzáloghitel közvetítő függő ügynöki tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok – Üzletszabályzat és ÁSZF, továbbá Panaszkezelési szabályzat:
  
Our complaint handling principles:
 
Unsere Satzung für Beschwerdenhandlung finden Sie hier:
  
Az MNB által közzétett panasz bejelentő lapot itt találja, panasz bejelentéséhez ezt is elfogadjuk:
 
MNB által kiadott tájékoztatók:

Fenntarthatósági közzétételek

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet) 3, 4 és 5. cikke alapján az Allianz Hungária Zrt.-nek 2021. március 10 napjától szükséges bemutatnia a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásának módját, és azt, hogy hogyan biztosítja e politika, a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikával való összhangját továbbá, hogy miként veszi figyelembe a fenntarthatóság szempontjából a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

A biztosító SFDR rendelettel kapcsolatos további tájékoztatói a Dokumentumtárban érhetők el, a megfelelő terméknél.

Adatvédelem

Segítségre van szüksége?