Az Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz az Ön lakóközösségének biztosítása, mely vagyon- és felelősségbiztosításokat magában foglaló alapbiztosításból  és az ehhez választható kiegészítő biztosításokból áll.

A választható fedezetek egy egységre jutó induló biztosítási összegét és a választható egységek számát, az Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz Ügyfél tájékoztató és Szerződési feltételek XI. számú függeléke tartalmazza. 

Csúsztassa balra a további információkért

Tűzkár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Robbanás- és robbantáskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Villámcsapáskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Villámcsapás indukciós hatása miatti kár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Viharkár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Felhőszakadáskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Jégveréskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Hónyomáskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Árvízkár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Földrengéskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Földcsuszamláskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Kő- és földomláskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Ismeretlen építmény, üreg beomlása által okozott kár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Idegen jármű ütközése által okozott kár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Idegen tárgyak rádőlése által okozott kár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Betöréses lopás- és rongáláskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Rabláskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Vízkár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Üvegtöréskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Zárcserekár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Lopáskár
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Felelősségbiztosítás
Alapfedezetben (bővíthető)
Alapfedezetben (bővíthető)
Közös képviselői felelősségbiztosítás
Választható
Választható
Tető- és panelhézagbeázás-biztosítás
Választható
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Elfolyt víz térítése
Választható
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Üveg+ biztosítás
Választható
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Vandalizmusbiztosítás
Választható
Térül az összekockázati (all risks) fedezet alapján
Energiatudatos gépészet biztosítása
Választható
Választható
Társasházi géptörés-biztosítás
Választható
Választható
Ingóságbiztosítás közös tárolókra
Választható
Választható
Felújítás-biztosítás
Választható
Választható
Jogvédelem-biztosítás
Választható
Választható
Garázsban tárolt gépjárművek biztosítás
Választható
Választható
Csoportos családi balesetbiztosítás
Választható
Választható
Assistance biztosítás
Választható
Választható

Érdekli Önöket, hogyan köthetik meg az Allianz Lakóközösség-biztosítás Pluszt?

Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz – gyors és egyszerű kárbejelentési folyamat!

férfi tablettel egy ház előtt
Biztosítsák lakóközösségüket.
égő ház, áradással
Legyenek védve tűz, árvíz és lopás esetén is.
kezet fogó emberek
Számíthatnak ránk a kár bekövetkeztekor.

Kárt jelentene be, vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Lakóközösség-biztosítás Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Az Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz termékben tartamkedvezményre jogosult a szerződő, ha vállalja, hogy az általa választott tartamon belül nem szünteti meg a szerződést díjnemfizetéssel, vagy évfordulós felmondással. Cserébe a biztosító, a választott tartam hosszától függő mértékben kedvezményt ad a szerződés díjából.

A szerződő 1 évtől 5 évig terjedő tartamot választhat, úgy, hogy a szerződéskötés során jelöli, hogy mekkora tartamot tud vállalni.

Az Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz szerződés megköthető önrésszel és önrész nélkül is.  A választható önrészek mértéke 20.000 és 40.000 Ft.

Ha a szerződés önrészesedéssel jött létre, akkor a biztosított a kárnak egy részét a különös biztosítási feltételekben meghatározott esetekben és mértékben – önrészesedés címén - maga viseli. A biztosító nem von le önrészesedést, ha felelősségbiztosítás, közös képviselői felelősségbiztosítás, csoportos balesetbiztosítás, elfolyt víz térítésre szóló biztosítás esetén, még akkor sem, ha a szerződésen szerepel vállalt önrész.

A biztosító az önrészesedés szempontjából külön-külön biztosítási eseménynek tekinti a biztosított épületen belül önálló helyrajzi számon nyilvántartott egyes ingatlanokat ért, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő károsodást (e szempontból a társasházi közös tulajdonban/szövetkezeti tulajdonban álló területek is egy önálló ingatlannak tekinti), és ilyen esetekben az önrészt külön-külön vonja le.

A lakóközösség által megbízott képviselő munkáját könnyíti, hogy a lakóközösség biztosítási ügyeit az interneten is intézheti, ha regisztrál az Allianz Ügyfélportálon, melyet a www.allianz.hu oldalon érhet el. Elektronikus ügyintézés választása esetén kedvezőbb díj érhető el.
A biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkezett minden olyan fizikai károsodása, amelyre nézve a biztosító nem zárta ki kártérítési kötelezettségét. Az ilyen jellegű biztosítások feltételei az úgynevezett kizárásokat fogalmazzák meg tételesen, vagyis azokat az eseteket, hogy mikor nem fizet a biztosító.

Segítségre van szüksége?

Foglaljon időpontot ügyfélkapcsolati pontjainkon, vagy tanácsadóinknál!