Gyere az Allianz-hoz a biztonság kedvéért!

3 csomag, 1 egyszerű választás
Az Allianz Otthonom lakásbiztosítás a Te biztosításod – függetlenül attól, hogy házadat, lakásodat, berendezési tárgyaidat vagy mindezeket együtt  szeretnéd biztosítani. 
A választott csomag igény szerint tovább bővíthető családi baleset- és életbiztosítással, egészségügyi vizsgálat nélkül

Csúsztassa balra a további információkért

az alapvető károkra szóló fedezeteken túl felelősségbiztosítást, assistance szolgáltatást, költségtérítést nyújt
a Komfort csomagban foglaltakon felül további gyakori károk bekövetkezése esetén nyújt védelmet
átfogó védelmet nyújt olyan károk esetében is, mint a betöréses lopás, rablás, vagy a vandalizmus
Alapkárok
Természeti károk
Assistance biztosítási események
Felelősségbiztosítás
Biztosítási eseménnyel kapcsolatos költségek térítése
Vízkárok
Üvegtörés
Betöréses lopás és rablás
Vandalizmus
Rövidzárlat és indukció
Földrengés
Választható
Választható
Választható

Érdekel, mennyiért juthatsz hozzá az Allianz Otthonom lakásbiztosításhoz?

Allianz Otthonom lakásbiztosítás - gyors és egyszerű kárbejelentési folyamat!

Férfi tablettel egy ház előtt
Biztosítsd otthonodat és ingóságaidat
Égő ház, áradással
Védelem tűz, árvíz, lopás vagy akár baleset esetén is
Kezet fogó emberek
Számíthatsz ránk, ha kár éri otthonodat, tulajdonodat és családodat.

Kárt jelentenél be, vagy információt kérnél folyamatban lévő kárrendezésedről?

Allianz Otthonom lakásbiztosítás Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Felhívjuk figyelmét, hogy az allianz.hu felületen egyszerűsített módon, néhány kattintással kötheti meg lakásbiztosítását.

Fontos tudnia, hogy a weboldalon épületeket tekintve családi házára, lakására, ikerházára, sorházára, illetve egy, ehhez tartozó melléképületre vagy garázsra köthet biztosítást. Megköthető a szerződés ezeken kívül – a főépülettel együtt - kizárólag garázsra is.

A felületen megadhat napelemeket és napkollektorokat és van lehetősége az épületekkel együtt vagy önállóan háztartási ingóságok biztosítására is.

Az Allianz Otthonom lakásbiztosítás további ingatlanokra és ingóságokra is megköthető, melyet az allianz.hu felületen nem tud jelölni. Amennyiben szeretné biztosítani a főépülettel azonos kockázatviselési helyen lévő további melléképületeit, tárolóját, vagy a főépülettől eltérő címen található melléképületét, épített medencéjét, továbbá a vállalkozás céljára szolgáló épületeit, épületrészeit, valamint értéktárgyait, különleges ingóságait, szabadban tárolt vagyontárgyait vagy otthon folytatott vállalkozásának eszközeit, akkor kérjük, hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számok valamelyikén, vagy adja meg telefonszámát és visszahívjuk és a biztosítását lehetősége lesz kiterjeszteni ezekre a vagyontárgyakra is. A vagyontárgyakról részletesebb információkat a szerződési feltételekben talál, illetve tekintse meg a további kérdés-válaszokat. 

A biztosítási összeget szinte minden esetben vagyoncsoportonként (vagyonkategóriánként) kell meghatározni: például lakás, melléképület, háztartási ingóságok, értékőrző vagyontárgyak stb. A biztosítási összeget formailag minden esetben a szerződő határozza meg, a gyakorlatban azonban ehhez a biztosító segítséget nyújt. A legjellem­zőbb vagyoncsoportokra, mint ami­lyenek a különböző épületek, valamint a háztartási ingóságok, a biztosító az ingatlan hasznos alapterülete alapján javasol biztosítási összeget. Ilyenkor a javasolt biztosítási összeg meghatáro­zásához a biztosító egy átlagos egység­árat alkalmaz, ezért ügyeljen arra, hogy az ingatlan valós hasznos alapterüle­tével számoljon. Természetesen így is előfordulhat, hogy a javasolt biztosítási összeg Önnek nem felel meg, hiszen például az átlagosnál drágább, maga­sabb minőségű burkolatok, berende­zések jellemzik otthonát. A javasolt biztosítási összeget ezért lehetősége van módosítani.

Az allianz.hu felületen amennyiben a főépület mellett, azonos kockázatviselési címen lévő melléképületet is biztosít és ezek mellett az ingóságokat is biztosítja, az ingóságok ajánlott biztosítási összegét úgy határozza meg a biztosító, hogy az tartalmazza a melléképületben tárolt ingóságok biztosítási összegét is.

Fontos, hogy a javasolt biztosítási összegtől lefelé csak bizonyos hatá­rokon belül térhet el, ezzel segíti a biztosító, hogy elkerülhesse az alul­biztosítottságot. Felfelé, magasabb biztosítási összegre szabadon módo­síthatja a javasolt értékeket, azonban az átlagnál jóval magasabb biztosítási összegek esetében a biztosító előírhat helyszíni szemlét, és az alapján dönt majd a kockázat vállalásáról.

Érdemes figyelni arra, hogy a biztosí­tani kívánt ingatlant, vagy ingóságot sose értékelje alul vagy felül. Mindig annak valós, újjáépítési, vagy – ingó­ságok esetében – beszerzési értékét adja meg, ezekhez viszonyítsa a java­solt biztosítási összegeket. A biztosító ugyanis kár esetén a reális értékek alapján állapítja meg a pótlás vagy helyreállítás értékét. Alulbiztosítás ese­tén kárt a biztosító csak olyan arány­ban téríti meg, ahogy a meghatározott biztosítási összeg a vagyontárgy új állapotban való felépítésének vagy beszerzésének költségeihez aránylik. Túlbiztosítottság esetén sem fizet a biz­tosító a károsultnak magasabb össze­get a vagyontárgy új állapotban való helyreállításának illetve beszerzésének költségénél.

Azok az ingóságok, amelyekre együt­tesen teljesülnek az alábbi feltételek:

  • A szerződő tételes listát mellékelt a biztosítási ajánlathoz a vagyon­tárgy pontos megnevezésével, szerződéskötéskori értékének megje­lölésével.
  • A vagyontárgy egyedi beszerzési értéke a biztosítási fedezetbe vonás­kor meghaladja a 300 000 Ft-ot.
  • A vagyontárgy a Háztartási ingósá­gok 2. alcsoportjába (Hobbi-, sport- és barkács-eszközök) tartozik.

A részleteket, kizárásokat kérjük, tekintse meg az Allianz Otthonom lakásbiztosítás Biztosítási információkban.

Ha a szerződését az allianz.hu-n szeretné megkötni és ilyen vagyontárgyakat is szeretne biztosítani lakásbiztosításán belül, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számok valamelyikén.

Biztosíthatók a kockázatviselés helyén használati jellegénél fogva szabadban lévő kerti bútor(ok), ideiglenes sátrak/árnyéko­lók, grillsütők, mobil kemence, kerti világítás, kutyaház, kerti zuhany, mobil jakuzzi, kerti öntözőrendszerek, kerti gyerekjátékok.

A részleteket, kizárásokat kérjük, tekintse meg az Allianz Otthonom lakásbiztosítás Biztosítási információkban.

Ha a szerződését az allianz.hu-n szeretné megkötni és ilyen vagyontárgyakat is szeretne biztosítani lakásbiztosításán belül, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számok valamelyikén.

Ingatlan vásárlásakor vagy felújításakor gyakran veszünk igénybe banki hitelt. A hitelt nyújtó intézet (zálogjogosult) ilyen esetben – a hitel folyósítás feltétele­ként – ragaszkodik lakásbiztosítás meg­létéhez, és az elvárt fedezet legtöbbször a finanszírozott ingatlant veszélyeztető tűz, földrengés és elemi károkra terjed ki.

A zálogjogot a hitelt felvevő biztosított, azaz a zálogkötelezett jelentheti be a biztosítási szerződés megkötésekor (pl. lakás vásárlásakor), vagy utólag, a már megkötött otthonbiztosítási szer­ződésre vonatkozóan. Mindkét esetben zálogkötelezetti nyilatkozat szükséges, amely alapján a zálogjog rögzítésre kerül a biztosítási szerződésen és erről a biztosító igazolást állít ki.

Bejegyzett zálogjog módosításához vagy törléséhez a zálogjogosult hoz­zájáruló nyilatkozatára van szükség. A jelzáloggal rendelkező lakásbiztosí­tási szerződés megszűnéséről a bizto­sító tájékoztatja a biztosítási szerződés szerződőjét és a zálogjogosult hitelin­tézetet.

Egy lakásbiztosítási szerződésen több jelzálog is rögzíthető, a jelzálog rögzí­tésével egyidőben azonban a korábbi jelzálogjogosultakat a biztosító értesíti az új bejegyzésről. 

Kiegészítő biztosításként köthető a Családi életbiztosítás. A szerződés biztosítottja a lakásbiztosítás név szerint megjelölt biztosítottja, valamint a kockázatviselési helyen vele együtt élő házastársa, valamint a közös háztartásban együtt élő közeli hozzátartozója (pl. házastársa, szülei, gyerekei, testvére) amennyiben e személyek a kockázatviselés kezdő időpontjában nem töltötték be a 85. életévüket. A fedezet kiterjed a biztosított bármely okból, bárhol a világon bekövetkezett halálára. Az életbiztosítás kezdeti biztosítási összegét a szerződő határozza meg, amely 200 ezer Ft és 2 millió Ft között választható, kétszázezer forintos egységenként. Egészségügyi vizsgálat nélkül megköthető.

A további részleteket a Kiegészítő Családi Balesetbiztosítás és Kiegészítő Családi Életbiztosítás az Allianz Otthonom lakásbiztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák.

Az Allianz Otthonom lakásbiztosításhoz kiegészítőként köthető balesetbiztosítás fedezetet nyújt a hirtelen, váratlan baleset miatt bekövetkezett maradandó egészségkárosodás, valamint halál esetén. A térítés kiterjed továbbá olyan múlékony egészségkárosodásokra is, mint például a csonttörés vagy az 5 napot meghaladó baleseti eredetű kórházi fekvőbeteg kezelés. A fedezet a világon bárhol bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjed. A biztosítottak megegyeznek a lakásbiztosítás biztosítottjával, biztosítottjaival. A balesetbiztosítás kezdeti biztosítási összegét a szerződő határozza meg, amely 200 ezer Ft és 2 millió Ft között választható, kétszázezer forintos egységenként. A további részleteket a Kiegészítő Családi Balesetbiztosítás és Kiegészítő Családi Életbiztosítás az Allianz Otthonom lakásbiztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák.

Segítségre van szükséged?

Foglalj időpontot ügyfélkapcsolati pontjainkon, vagy keresd tanácsadóinkat.