Kárbejelentés, online kárfelvétel, kárstátusz lekérdezés

Internetes felületünkön akár otthonról sorban állás nélkül bejelentheti biztosítási szerződéseihez kapcsolódó kárügyeit, elektronikusan küldhet be iratokat már bejelentett kárhoz és információt kérhet folyamatban lévő kárügyéről.

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója itt található.

*Felhívjuk figyelmét, hogy az E-kárbejelentő felület nem támogatja az Internet Explorer böngészőt. Használatához Google Chrome böngészőt ajánlunk. 

Regisztráció óradíjas javítók részére

Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás kárbejelentés- bővebb információk

Ha Ön a károkozó

 • a részletesen kitöltött Európai baleseti bejelentő másodpéldánya (kérjük, írja rá kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának kötvényszámát)
 • forgalmi engedély

Ha Ön a károsult és a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása társaságunknál van

 • Európai baleseti bejelentő (a káresemény részletes leírását, a gépjármű pontos adatait tartalmazó kárbejelentő lap)
 • forgalmi engedély

Ha Ön a károkozó

 • a részletesen kitöltött Európai baleseti bejelentő másodpéldánya (kérjük, írja rá kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának kötvényszámát)
 • forgalmi engedély

Ha Ön a károsult és a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása társaságunknál van

 • Európai baleseti bejelentő (a káresemény részletes leírását, a gépjármű pontos adatait tartalmazó kárbejelentő lap)
 • Gépjármű-kárbejelentési adatlap,
 • vezetői engedély
 • személyi igazolvány, lakcímkártya,
 • rendőrségi jegyzőkönyv (ha történt rendőri intézkedés).
 • Személyi sérülés kárbejelentő adatlap (amennyiben történt személyi sérülés a baleset során).
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozat,
 • személyi sérülés esetén orvosi iratok, és a káresemény kapcsán felmerült költségeit igazoló számlák, bizonylatok (gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök számlái, utazás bizonylatai, stb.).
Kérjük, akkor is jelentse haladéktalanul gépjárműkárát, ha a fenti iratok közül nem áll még mind az Ön rendelkezésére! 

A káresetek, a felmerülő kárigények eltérő jellege miatt előfordulhat, hogy további dokumentumok feltöltése is szükségessé válhat a Kárstátusz követő alkalmazáson keresztül, ebben az esetben tájékoztatjuk Önt.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk az eljáró hatósági, rendvédelmi szervektől nem kapja meg közvetlenül a szükséges iratokat, ezért ezek bemutatásával gyorsíthatja, segítheti a kárrendezést!

 • Töltse ki a másik féllel közösen az Európai baleseti bejelentőt, ami után mindkét fél rendelkezésére áll egy-egy eredeti példány. Ezen mindkét fél adatainak szerepelniük kell. A kitöltéshez a nyomtatvány hátoldalán található útmutató nyújt segítséget. Ügyelni kell a nyomtatvány teljes körű és pontos kitöltésére. Kérjük, hogy a kárrendezési eljáráshoz szükséges egyéb adatokat a Kiegészítő az „Európai baleseti bejelentőhöz” elnevezésű nyomtatványon adja meg!
 • Európai baleseti bejelentő nyomtatvány helyett, használhatja az E-kárbejelentő alkalmazást is, amellyel gyorsan, egyszerűen, pár lépésben hozhatja létre a digitális baleseti bejelentő lapot, majd a beküldés funkció használatával a károkozó biztosító társasága már meg is kaphatja a digitális kárbejelentést. Az E-kárbejelentő kitöltése során is ügyeljen az adatok helyes megadására és ha lehetősége van rá, akkor készítsen digitális fényképeket az alkalmazás segítségével a sérült járművekről, illetve a baleset helyszínéről, ezzel is elősegítve a kár minél gyorsabb rendezését.
 • Ha személyi sérülés is történt, feltétlenül kérjen rendőri intézkedést! Személyi sérülést külön adatlapon kell bejelenteni, a káresemény után minél hamarabb.
 • Ha ön a károkozó, köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával és a lényeges körülmények leírásával, valamint a káreseménnyel kapcsolatos hatósági (rendőrségi) eljárást lefolytató szerv megjelölésével - 5 munkanapon belül a biztosítójánál bejelenteni. Amennyiben a balesetet követően E-kárbejelentő került kitöltésre és beküldésre, akkor az okozói bejelentési kötelezettségének ezzel eleget tett. (Ha rendelkezik casco biztosítással, akkor a saját kárának megtérítését ennek terhére kérheti.)
 • Ha Ön a károsult, kárigényét a káreseményt követő 30 napon belül be kell jelentenie a károkozó biztosítójánál.
 • Ha a károkozó gépjármű külföldi rendszámú volt, akkor a kártérítési igényt a külföldi gépjármű felelősség biztosítójának magyar képviselőjénél, úgynevezett „levelező partnerénél” lehet bejelenteni. Ha a „levelező partner” nem ismert, akkor a MABISZ-nál tehető meg a kárbejelentés.

Ha személyi sérülés történt a balesetben, mindenképp kérjék rendőr segítségét, intézkedését! Személyi sérülés esetén a szükséges dokumentumokról tájékoztatót küldünk az Ön részére.

Akkor is érdemes orvoshoz fordulni, ha a balesetet követő időszakban gyanús tünetet észlel magán. A látszólag jelentéktelen sérülések utólag súlyosbodhatnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az orvosi iratokat, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök számláit meg kell őrizni. Minden olyan kiadásról, mely a személyi sérüléssel kapcsolatosan merült fel, kérjen számlát vagy igazolást!

Ha a károkozó külföldi rendszámú volt, akkor a kártérítési igényt a külföldi gépjármű felelősség biztosítójának magyar képviselőjénél, úgynevezett „levelező partnerénél”, vagy saját biztosítójánál lehet bejelenteni. Saját érdekében fontos feljegyezni a károkozó külföldi felelősségbiztosítójának nevét, a birtokában lévő zöldkártya számát és érvényességi idejét. Ebben az esetben is töltheti ki E-kárbejelentőt*, melynek beküldés funkciójával a MABISZ illetve a „levelező partner” értesül a bejelentett káreseményről. A kárrendezés gördülékenyebbé tétele érdekében javasoljuk, ezekben az ügyekben mindenképpen kérjen rendőri intézkedést.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi sérüléssel kapcsolatos kárrendezési eljárás különleges jellegénél fogva elkülönül a töréskár rendezésétől: összetettebb és hosszabb folyamat.

*Felhívjuk figyelmét, hogy az E-kárbejelentő felület nem támogatja az Internet Explorer böngészőt. Használatához Google Chrome böngészőt ajánlunk. 

Abban az esetben, ha Társaságunk szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási feltételek, illetve a jogszabályok alapján fennáll, akkor Ön gépjárműkárok esetén az alábbi kárrendezési módok közül választhat:

Egyezséges kárrendezés

ha számla nélkül kívánja kárigényét érvényesíteni, az anyag- és alkatrész árak, valamint munkadíjak vonatkozásában Társaságunk által megállapított javítási költséget ajánljuk fel egyezségre.

Számlás kárrendezés*

a kárt a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük.
Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizzük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is csatolni kell. A számlás kárrendezésen belül Ön hitelleveles kárrendezést is választhat.

Hitelleveles kárrendezés

amennyiben a bejelentett kárügy fedezete és jogalapja tisztázott, úgy kérésre hitellevelet állítunk ki a megjelölt szerződött javító partnerünk felé. Ebben az esetben a biztosítót terhelő javítási költséggel társaságunk és a javító közvetlenül számol el egymással. A jármű helyreállítását követően csak az Önt terhelő költséget (pl.: önrészesedés, avulás, saját megrendelés, stb.) kell megfizetnie a javító részére. Az Allianz Hungária Zrt. szerződéses partnerei az egész ország területén állnak az Ön rendelkezésére.

Totálkár rendezése

Erre akkor kerül sor, amikor a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt, illetve a javítás műszakilag nem javasolt vagy a gépjárművet ellopták. Ebben az esetben a gépjármű megállapított káridőponti értékének a maradvány értékkel csökkentett összege alapján történik a kifizetés. A maradvány piaci értékének meghatározása roncsbörze segítségével történik, a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlatra figyelemmel. Amennyiben a károsodott gépjárművet értékesíteni kívánja, úgy hozzájárulása esetén segítünk a maradványért legmagasabb árat kínáló ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételben.

* Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 96.§ (6) szerint a javítási költség Áfa tartalmának a megtérítésére csak olyan számla alapján van mód, amelyen feltüntetik az Áfa összegét, vagy amelyből annak összege megállapítható.

Casco biztosítás kárbejelentés - bővebb információk

A káreseményt 2 munkanapon belül jelentse be Interneten, illetve telefonos ügyfélszolgálatunknál a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számon.
 • Hívja Call Centerünket a +361-237-2372-es telefonszámon!
 • Ne írjon alá, és a felelősség bizonyítására ne fogadjon el olyan idegen nyelvű iratot, amelyet nem ért, vagy nem tud lefordítani! Ellenkező esetben mindenképp tűntesse fel a bizonylaton azt, hogy aláírását úgy tette, hogy a dokumentum nyelvét nem ismerte, s tartalmát nem értette.
 • Kérjen rendőri intézkedést! Rendőri intézkedés esetén a legtöbb országban költség ellenében a történtekről igazolást kaphat.
 • Ha rendelkezik Allianz Assistance 24 biztosítással és nyelvi nehézségekbe ütközik, haladéktalanul hívja a +43-1-525-03-6552 segélyhívót, kérjen telefonos tolmácsolást, ha nincs elég pénz telefonos egyenlegén, akkor kérjen visszahívást a segélyközponttól.
 • Hasznos a gépjárműben minden esetben Európai baleseti bejelentőt tartani, amelyet a baleset után a másik féllel közösen töltsön ki, és utána az egyik példányt tartsa meg. A kitöltéshez a nyomtatvány hátoldalán található útmutató nyújt segítséget. Ügyelni kell a nyomtatvány adatainak teljes körű és pontos kitöltésére. (A nyomtatvány minden Allianz-fiókban térítésmentesen kapható.)

Nyomtatvány hiányában a baleset részeseinek minden adatát:a baleset helye (az ország megjelölésével),

 • a baleseti részesek járműveinek felségjele, forgalmi rendszáma, típusa,
 • a vezető/tulajdonos neve, címe, telefonszáma,
 • a vezetői engedély száma,
 • a felelősségbiztosító(k) neve, címe,
 • a kötvény száma,
 • a baleset vázlata, rövid leírása,
 • a sérülések feltüntetése,
 • az esetleges tanú(k) neve, címe, elérhetősége

fel kell jegyezni, és a baleset részeseinek közösen alá kell írniuk!

Hazaérkezése után az Európai baleseti bejelentőt – vagy ennek hiányában kárbejelentését 5 munkanapon belül, ha Ön a károkozó 30 napon belül, ha Ön a károsult, 2 munkanapon belül casco biztosítása terhére 

továbbítsa

az Allianz Hungária Zrt. Vállalati, nemzetközi kárrendezés és regressz Központhoz (cím: 1439 Budapest, Pf. 660, e-mail: imc@allianz.hu), illetve
az Allianz Hungária Zrt. bármelyik fiókjához – akár személyesen, akár írásban!
Lopáskár esetén kérjen rendőri igazolást a történtekről!

Abban az esetben, ha Társaságunk szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási feltételek, illetve a jogszabályok alapján fennáll, akkor Ön gépjárműkárok esetén az alábbi kárrendezési módok közül választhat:

Egyezséges kárrendezés

ha számla nélkül kívánja kárigényét érvényesíteni, az anyag- és alkatrész árak, valamint munkadíjak vonatkozásában Társaságunk által megállapított javítási költséget ajánljuk fel egyezségre.

Számlás kárrendezés*

a kárt a károsult nevére kiállított – a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített helyreállítási módnak megfelelő – javítási számla alapján rendezzük.
Javítónál történő helyreállítás esetén javítás közbeni, és utáni alkatrész beépítés ellenőrzést végezhetünk, melynek során a javítási számlába állított gyári alkatrészek felhasználását ellenőrizzük. A gyári alkatrészek eredetének igazolásához a felhasznált alkatrész beszerzésének bizonylatát is csatolni kell. A számlás kárrendezésen belül Ön hitelleveles kárrendezést is választhat.

Hitelleveles kárrendezés

amennyiben a bejelentett kárügy fedezete és jogalapja tisztázott, úgy kérésre hitellevelet állítunk ki a megjelölt szerződött javító partnerünk felé. Ebben az esetben a biztosítót terhelő javítási költséggel társaságunk és a javító közvetlenül számol el egymással. A jármű helyreállítását követően csak az Önt terhelő költséget (pl.: önrészesedés, avulás, saját megrendelés, stb.) kell megfizetnie a javító részére. Az Allianz Hungária Zrt. szerződéses partnerei az egész ország területén állnak az Ön rendelkezésére.

Totálkár rendezése

Erre akkor kerül sor, amikor a gépjármű javítása meghaladja a gazdaságos javítási határt, illetve a javítás műszakilag nem javasolt vagy a gépjárművet ellopták. Ebben az esetben a gépjármű megállapított káridőponti értékének a maradvány értékkel csökkentett összege alapján történik a kifizetés. A maradvány piaci értékének meghatározása roncsbörze segítségével történik, a roncsért kínált legmagasabb vételi ajánlatra figyelemmel. Amennyiben a károsodott gépjárművet értékesíteni kívánja, úgy hozzájárulása esetén segítünk a maradványért legmagasabb árat kínáló ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételben.

* Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 96.§ (6) szerint a javítási költség Áfa tartalmának a megtérítésére csak olyan számla alapján van mód, amelyen feltüntetik az Áfa összegét, vagy amelyből annak összege megállapítható.

A biztosító a szolgáltatását a benyújtott számlák, ezek hiányában a károsulttal kötött egyezség alapján téríti meg, amennyiben a gépjármű sérülései alapján nem állapítható meg gazdasági vagy műszaki totálkár. A biztosító a szolgáltatását a kártérítési javaslat elfogadását, illetve a kifizetéshez szükséges utolsó irat beérkezését és feldolgozását követő munkanapon teljesíti.

Fontos tudnivaló, hogy a biztosító a biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmi adó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

Elévülés 
Jelen biztosítási szerződés alapján keletkezett kártérítési igények a Polgári Törvénykönyv elévülési szabályai szerint évülnek el. A Ptk. 6:22. § (1) bek. szerint a követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Azonban a törvény az átlagosnál rövidebb elévülési határidőt szab az ún. veszélyes üzem működéséből eredő kár megtérítése iránti követelések érvényesítésére, e követelések három év alatt évülnek el.

Otthon- és Lakóközösség-biztosítás kárbejelentés - bővebb információk

 • A kár bejelentése a biztosítónál, ügyintézésre vonatkozó határidők
 • A kárrendezéshez szükséges dokumentumok
 • Kárrendezési eljárások (szemle nélküli, helyszíni szemlés, telefonos kárrendezés, gyorssegély szolgáltatás)
 •     Távoli kárfelvétel (Amennyiben a kárbejelentés során megadott paraméterek alapján, a káresemény alkalmas lehet Távoli kárfelvételre és Ön a bejelentés során felkínált szemle időpontok közül lefoglalta az Önnek megfelelőt, akkor az Allianz ConnX alkalmazás segítségével történik meg a távoli kárfelvétel.  A kárfelvétel folyamat nagyrészt megegyezik a fent részletezett Helyszíni szemle folyamatával a különbség csupán abból áll, hogy munkatársunk csak „virtuálisan van jelen a szemlén” és a kárfelvételhez az Ön aktív közreműködésére és a mobil eszközére töltött Allianz ConnX alkalmazásra is szükség van.)
 • A kártérítési összeg kifizetése
 • A kárigény elévülése

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik, hogy a feltételek alapján a káresemény téríthető-e. Ha a kár rendezéséhez helyszíni szemle szükséges, akkor kárszakértőnk a szemle időpontjának egyeztetése érdekében telefonon vagy írásban felveszi Önnel a kapcsolatot.

A kárbejelentéshez a következő adatok szükségesek:

 • a biztosítási szerződés száma,
 • az Ön neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás),
 • a kár Ön által becsült összege,
 • a hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség)

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

Halál és baleseti kár esetén kérjük 8 munkanapon belül jelezze kárigényét.

A kárbejelentést követően szakértőink amint tudnak, jelentkeznek a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kérjük, hogy a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgy állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Erre a kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt van szükség.
Amennyiben az 5. munkanapon sem kezdjük meg a kárrendezést, akkor Ön intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket kérjük, hogy további 30 napig őrizze meg változatlan állapotban.

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében a betöréseslopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a rendőrségen is. Mindez különösen azért fontos, mert a rendőrséget is érintő kárügyekben a kárrendezéshez szükségünk van a rendőrség által kiállított dokumentumokra is.

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak káresettől és a létrejött szerződéstől  függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

TUK záradékot tartalmazó Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz szerződés esetén

A lakóközösség döntése alapján, a külön tulajdonú épületrészben bekövetkezett kár térítését abban az esetben utalja a biztosító a tulajdonos/biztosított részére, ha rendelkezik az ingatlanára eső lakóközösségi biztosítási díj rendezettségéről szóló, a közös képviselő által kiállított igazolással. Ennek hiányában a kártérítés a lakóközösség számlájára kerül.

Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • az építésügyi hatóság által kiadott bontási határozat (ha bontani kell)
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók

Közvetlen villámcsapás

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák 

Villámcsapás indukciós hatása

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékekről
 • javítási árajánlat a készülékekről, számlák

Csőtörés- és beázáskárok

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • károkozói nyilatkozat szomszédos ingatlan felől érkező víz által okozott károk esetén

Felelősségi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista (károsultként)
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák (károsultként)
 • károkozói nyilatkozat (károsultként vagy károkozóként)

Baleset

 • orvosi szakvélemény
 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
 • kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén)
 • táppénzes igazolás másolata
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)

Betöréses lopás, rablás

 • az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • rendőrségi feljelentés
 • számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, fotók

Helyszíni szemlét nem igénylő károk

 • a kisebb összegű üvegkár 
 • a zárcsere költségtérítése 
 • a bankkártya-letiltás
 • a baleseti halál 
 • a baleseti maradandó egészségkárosodás
 • a baleseti múlékony egészségkárosodás és 
 • a baleseti kórházi kezelés

Helyszíni szemlét igénylő károk

esetében munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérési lehetőség hiányában, írásban küldenek értesítést.
A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, amelyben közösen Önnel tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül.

Amennyiben Ön, mint biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, kérjük, adjon meghatalmazást az Önt helyettesítő személynek.

Meghatalmazás helyszíni szemléhez

Telefonos kárrendezés

A kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében telefonos kárrendezési lehetőség is igénybe vehető az alábbi kisebb összegű károknál (naptári évenként egy alkalommal):

 • a felhőszakadás, jégverés, vihar és villámcsapás
 • a csőtörés és beázás
 • a villámcsapás indukciós hatása miatt bekövetkező károk

Amennyiben Ön nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor helyszíni szemlére van szükség, amelynek időpontját munkatársunk egyezteti Önnel.

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre.

Szolgáltatásunk az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes. Ha Ön a kártérítési összeg kifizetéséhez valamilyen igazoló okiratot köteles bemutatni, akkor a határidőt attól a naptól számítjuk, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett.

Ha a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt, és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak a zálogjogosult lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a biztosítottnak (zálogkötelezettnek). Ugyanígy járunk el abban az esetben, ha a finanszírozó a szerződésben társbiztosítottként került bejegyzésre, és a kötvényen szerepel a társbiztosított bejegyzését igazoló záradék.

Miután a felmérések és a kárszámítás alapján kölcsönösen elfogadott kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • vagyon- és balesetbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt.
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárnak, ill. a kárigénynek az Önnel való közlésétől számított 1 év alatt évülnek el.

Bármilyen további kérdése lenne akár a kárrendezéssel, akár a szerződése tartalmával kapcsolatban, illetve bármilyen, biztosítást érintő témában, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére személyesen országos fiókhálózatunkban vagy telefonon a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon.

Utasbiztosítás kárbejelentés – bővebb információk

Ha még külföldön tartózkodik, azonnali segítségért hívja az Allianz Hungária, illetve az Allianz Worldwide Partners magyarul beszélő munkatársait a 24 órás segítségnyújtó telefonszolgálat alábbi számain:

 • Európán belül: +36 (1) 237-2333
 • Európán kívül: +43 (1) 525-03-6516
 • Autó Assistance esetén: +43 (1) 525-03-6552

Ha már hazaérkezett, utasbiztosításával kapcsolatos igénybejelentést személyesen vagy postai úton tehet az igénybejelentő nyomtatvány és a szükséges dokumentumok beküldésével az alábbiak szerint. Az igénybejelentő nyomtatvány az oldal aljáról töltheti le. A szolgáltatáshoz szükséges dokumentumokról a szerződési feltételekből tájékozódhat.

 • Személyes igénybejelentés az Allianz ügyfélkapcsolati pontjain tehető. Az ügyfélkapcsolati pontokról a honlap Kapcsolat menüpont alatt található információ.
 • Postai úton történő igénybejelentés esetén a dokumentumokat a következő címre kell küldeni: Allianz Hungária Zrt. Operációtámogatási osztály, 1387 Budapest, Pf. 11.

Ha segítségre van szüksége, hívja Telefonos ügyfélszolgálatunkat is a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számon, vagy a Szolgáltatási igénybejelentés űrlap kitöltésével vegye fel velünk a kapcsolatot, amelyet követően hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségen.

Kérjük, hogy egészségi állapotára vonatkozó adatot az űrlapon ne adjon meg! Az egészségi állapotára vonatkozó adatot csak a későbbiekben ügyintézőnknek, illetve az igénybejelentő nyomtatványon adjon meg, ha szükséges!

Igénybejelentő nyomtatványainkért kattintson ide.

Kérjük, hogy az igénybejelentésnél vegye figyelembe az alábbi határidőket!

 • Autó Assistance kiegészítő biztosítás (közlekedési baleset, műszaki meghibásodás) esetén az igénybejelentést külföldről telefonon kell megtenni haladéktalanul a biztosítási esemény bekövetkezésekor.
 • Betegségbiztosítás (betegség, baleset) esetén az igénybejelentést külföldről telefonon kell megtenni a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 72 órán belül, majd a hazaérkezést követően be kell nyújtani a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumokat.
 • Jogvédelemi biztosítás (jogi eljárások) esetén az igénybejelentést külföldről telefonon kell megtenni a biztosítási esemény bekövetkezésekor, majd a hazaérkezést követően be kell nyújtani a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumokat.
 • Poggyászbiztosítás (balesetből eredő sérülés, lopás, rablás) esetén az igénybejelentést a Magyarországra való visszaérkezést követő 5 munkanapon belül kell megtenni a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok benyújtásával.
 • Utazási segítségnyújtási szolgáltatások (pl. poggyászkésés, járatkésés) esetén: az igénybejelentést külföldről telefonon kell megtenni a biztosítási esemény bekövetkezésekor, majd a hazaérkezést követően 5 munkanapon belül be kell nyújtani a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumokat.
 • Baleset-biztosítás (baleseti halál, maradandó egészségkárosodás) esetén az igénybejelentést a Magyarországra való visszaérkezést követő 30 napon belül kell megtenni a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok benyújtásával.
 • Felelősségbiztosítás (másnak okozott testi sérülés, dologi kár) esetén az igénybejelentést a biztosítási esemény bekövetkezését követő 30 napon belül kell megtenni a szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok benyújtásával.

Az igénybejelentés határidejének elmulasztása esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a szolgáltatás szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.

A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az alábbi módokon nyújthatja be:

 • Személyesen, mely esetben iratpótlás bármely Allianz ügyfélkapcsolati ponton lehetséges. Az ügyfélkapcsolati pontokról a honlap Kapcsolat menüpont alatt talál információt.
 • Postai úton, mely esetben a dokumentumok a következő címre küldhetők: Allianz Hungária Zrt. Operációtámogatási osztály, 1387 Budapest, Pf. 11.
 • Online, mely esetben a dokumentumok itt küldhetők be.

  Az űrlap kitöltésével már bejelentett utasbiztosítási igényével kapcsolatban kérhet információt, illetve dokumentumot csatolhat. Az űrlap kitöltésekor kérjük, hogy különösen figyeljen a kárszám és az e-mail cím pontos megadására.
  Felhívjuk a figyelmét, hogy ha eredeti dokumentum szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, akkor az kizárólag személyesen vagy postai úton nyújtható be.
 • Ha segítségre van szüksége, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számon!

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha eredeti dokumentum szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, akkor  az kizárólag személyesen vagy postai úton nyújtható be.

Az űrlap kitöltésével már bejelentett utasbiztosítási igényével kapcsolatban kérhet információt, illetve dokumentumot csatolhat. Az űrlap kitöltésekor kérjük, hogy különösen figyeljen a kárszám és az e-mail cím pontos megadására.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha eredeti dokumentum szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, akkor az kizárólag személyesen vagy postai úton nyújtható be.

Ha segítségre van szüksége, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számon!

Életbiztosítás kárbejelentés - bővebb információk

A kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, csatolni kell a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratokat, valamint lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító megtagadhatja a biztosítási szolgáltatás teljesítését.

Amennyiben Önnel biztosítási esemény történt, az alábbi módokon léphet kapcsolatba társaságunkkal:

 • kapcsolat-felvételi űrlap segítségével
 • személyesen,
 • e-mailben, az esz@allianz.hu címre küldött levélben, ha az az e-mail cím, amiről az üzenetet küldték a küldő személyéhez kapcsolt, korábban rögzített cím,
 • postai levélben, az alábbi címen:
 • Allianz Hungária Zrt.
  Operációtámogatási osztály
  1387 Budapest, Pf. 11
 •  
 • Bővebb felvilágosításért, illetve a szolgáltatási igény bejelentésével kapcsolatos segítségért kérjük, hívja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!
Személyes adatainak védelme érdekében a személybiztosítási (életbiztosítási) szolgáltatási igény ügyintézése esetén elektronikus úton való iratpótlást nem áll módunkban elfogadni.
A szolgáltatási igény bejelentéséhez szükséges iratok pótlása érdekében, kérjük, hogy az eredeti dokumentumokat postai úton vagy faxon küldje el részünkre az alábbi elérhetőségek egyikén:

Allianz Hungária Zrt.
Operációtámogatási osztály
1387 Budapest, Pf. 11.

Bővebb felvilágosításért illetve a szolgáltatási igény ügyintézésével kapcsolatos segítségért kérjük, hívja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

Assistance Express biztosítás kárbejelentés - bővebb információk

A biztosító telefonos ügyfélszolgálata 0-24 óráig hívható, amelynek hívószámai:

Magyarországról indított hívás esetén az elsődlegesen érvényes segélyhívó telefonszám: 06-80-104-122.

Magyarországon kívülről indított hívás, valamint az elsődleges telefonszám elérhetetlensége esetén érvényes telefonszám: +43-1-525-03-6552.

A biztosító az Assistance biztosítások alapján nem téríti meg az előzetes bejelentés és jóváhagyás nélkül igénybe vett szolgáltatások költségét.

A bejelentéskor a biztosító szolgáltatásainak igénybevételéhez a következő információkat kell megadni:

 • a bejelentő vezeték- és keresztnevét,
 • a szolgáltatás igénybevételének helyét,
 • az Allianz Assistance Express biztosítás szerződésszámát,
 • a bejelentő elérhetőségét,
 • a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontját,
 • a biztosítási esemény leírását,
 • az igényelt szolgáltatást és a szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek adatait (név, anyja neve, születési időpont, lakcím).
alt
alt
Űrlapok, biztosítási feltételek, tájékoztatók, és más hasznos dokumentumok.