Személybiztosítási szolgáltatási
igénybejelentés

A kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, csatolni kell a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratokat, valamint lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító megtagadhatja a biztosítási szolgáltatás teljesítését.

Biztosítási eseményét bejelentheti az alábbi kapcsolat-felvételi űrlap segítségével:

Bejelentését megteheti továbbá:

  • személyesen,
  • faxon, a 06-1-488-1004 számon,
  • e-mailben, az esz@allianz.hu címre küldött levélben, ha az az e-mail cím, amiről az üzenetet küldték a küldő személyéhez kapcsolt, korábban rögzített cím,
  • postai levélben, az alábbi címen:

Allianz Hungária Zrt.
Operációtámogatási osztály
1387 Budapest, Pf. 11

Bővebb felvilágosításért, illetve a szolgáltatási igény bejelentésével kapcsolatos segítségért kérjük, hívja az Allianz telefonos ügyfélszolgálatát a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!