Ha még külföldön tartózkodik, azonnali segítségért hívja az Allianz Hungária vagy az Allianz Worldwide Partners magyarul beszélő munkatársait a 24 órás Allianz Utazási Asszisztencia  számain:

 • Európán belül: +36 (1) 237-2333
 • Európán kívül: +43 (1) 525-03-6516
 • Autó Assistance esetén: +43 (1) 525-03-655

Ha már hazaérkezett,
utasbiztosításával kapcsolatos igénybejelentést online, személyesen vagy postai úton tehet az Igénybejelentő nyomtatvány és a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges dokumentumok benyújtásával az alábbiak szerint. Az Igénybejelentő nyomtatványt az oldal aljáról töltheti le. A szükséges dokumentumokról az utasbiztosítás kötése során átvett szerződési feltételekből tájékozódhat.
 
 • Online igénybejelentést az alábbi űrlap kitöltésével tehet. Ebben az esetben a kitöltött és aláírt Igénybejelentő nyomtatványt be kell szkennelnie, és az alábbi oldalon a csatolást követően be kell küldenie, a szükséges dokumentumokkal együtt. A szolgáltatási igény elbírálásához a biztosító bekérheti az online beküldött dokumentumok eredeti példányát, melyet az igénybejelentés feldolgozását követően jelez.
 • Személyes igénybejelentést az Allianz ügyfélkapcsolati pontjain tehet. Az ügyfélkapcsolati pontokról a honlap Kapcsolat menüpont alatt tájékozódhat. Az igénybejelentéshez a kitöltött Igénybejelentő nyomtatványt és a szükséges  dokumentumokat kell magával vinnie. Az Igénybejelentő nyomtatványt helyben is kitöltheti ügyintézőnk segítségével.
 • Postai úton történő igénybejelentés esetén a kitöltött és aláírt Igénybejelentő nyomtatványt és a szükséges  dokumentumokat a következő címre kell küldenie: Allianz Hungária Zrt. Operációtámogatási osztály, 1387 Budapest, Pf. 11.

Ha segítségre van szüksége, hívja Telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es számon.

 

ONLINE IGÉNYBEJELENTÉS

Kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot és csatolja a kitöltött Igénybejelentő nyomtatványt (oldal aljáról letölthető) szkennelt formátumban. Kérjük, hogy egészségi állapotára vonatkozó adatot csak az Igénybejelentő nyomtatványon adjon meg, és ügyeljen rá, hogy az alábbi űrlapon „Az igénybejelentés részletei” mezőben egészségi állapotára vonatkozó adatot nem ad meg! A beküldött szolgáltatási igényét hamarosan feldolgozzuk.

Javasoljuk, hogy biztosítási esemény bekövetkezésekor minden esetben tegyen bejelentést külföldről telefonon, hogy azonnal segíthessünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az igénybejelentést legkésőbb az alábbi időpontig meg kell tennie:

 • Gépjármű közlekedési balesete vagy műszaki meghibásodása esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor.
 • Betegség vagy baleset esetén a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 72 órán belül.
 • Jogi eljárás indulása esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor.
 • Poggyász ellopása, elrablása vagy sérülése esetén a Magyarországra való visszaérkezést követő 5 munkanapon belül.
 • Utazási segítségnyújtási szolgáltatások (pl. poggyászkésés, járatkésés) esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor.
 • Baleseti halál vagy maradandó egészségkárosodás esetén a Magyarországra való visszaérkezést követő 30 napon belül.
 • Másnak okozott testi sérülés vagy dologi kár esetén a biztosítási esemény bekövetkezését követő 30 napon belül.

Az igénybejelentés határidejének elmulasztása esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha a szolgáltatás szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.