Felelősségbiztosítás

Általános és épülettulajdonosi felelősségbiztosítás (Háziállattartóként és önvédelmi lőfegyver, eszköz használójaként a területi hatály a vagyonbiztosítás kockázatviselési helye, egyéb esetben Magyarország területe.). Az épület egészére kötött biztosítás esetén az egyéni felelősségi károkra is kiterjed.

Tető- és panelhézagbeázás-biztosítás

A biztosított épület tetőszigetelésének meghibásodása, panelhézag-tömítésének hiánya, elöregedése valamint a nyílászárók szigetelési meghibásodása, vízorr hiánya vagy hibája következtében beszivárgó víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk térülnek.

Elfolyt víz térítése

A kiegészítő alapján a vízvezetékek csőtörése miatt elfolyt vezetékes víz többletvízdíja térül.  Az épület egészére kötött biztosítás esetén a külön tulajdonokra is kiterjed.

Üveg+ biztosítás

A vagyonbiztosítás üvegtöréskár fedezetén belül nem térülő üvegkárokra terjed ki, épület esetében például a szerkezetileg beépített 4mm-nél vastagabb üvegezések, drótbetétes, kopolit- és  biztonsági  üvegek káraira. A biztosított ingóságok esetében többek között bútorüvegezésekben, üvegasztalokban, üvegmosdókban, zuhanykabinokban, tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjaiban, sütőajtó üvegezésében, bútorok tükörfelületekben balesetszerűen bekövetkezett törés- vagy repedéskár esetén nyújt térítést. Az épület egészére kötött biztosítás esetén a közös és külön tulajdonra egyaránt kiterjed a biztosítás.

Vandalizmus biztosítás

A betöréses lopás vagy annak kísérlete során okozott épületkárokra, lopáskárokra, illetve vandalizmus káresemény alapján az épülettartozékokat, épület-felszereléseket, vagyonvédelmi eszközöket ért lopás, rongáláskárok, valamint a biztosított épület falazatán vagy burkolatain okozott graffiti-károkat téríti. A lift működését lehetetlenné tevő rongálás és lopás károk is térülnek. Külön tulajdonra az épület egészére kötött biztosítás esetén terjed ki.

Energiatudatos gépészet biztosítás

A lakóközösség tulajdonában lévő és az előírásoknak megfelelően rögzített energiamegtakarítást eredményező épületberendezések és -felszerelések tűz- és elemi káraira, illetve vandalizmus és lopás káraira terjed ki. A napkollektorok, napelemek esetében kiterjed a balesetszerűen bekövetkezett törés és repedés károkra.                                                              

Épületberendezések: esővíz hasznosító berendezések, napkollektorok, napelemek, hőszivattyúk, geotermikus kutak és berendezései, szélerőművek és szélturbinák.

Társasházi géptörés-biztosítás

A kockázatviselési helyen lévő, közös tulajdonú kazánok és a liftek váratlan, véletlen, balesetszerűen bekövetkezett törés és repedéskárai, amelyek az eszközök működésképtelenségét okozzák, illetve nem térülnek a vagyonbiztosítás alapján. 

Felújítás-biztosítás

A beépítésre váró építőanyagok, segéd- és kiegészítő anyagok, épülettartozékok és épület-berendezések vagyonbiztosítási események (Mix csomag veszélynemek szerinti biztosítási eseményei) miatti károsodása.

Ingóságbiztosítás közös tárolókra

A közös tulajdonú helyiségekben tárolt külön tulajdonú háztartási ingóságok (például kerékpár, babakocsi) a Vagyonbiztosításban meghatározott tűz, elemi és betöréses lopás káraira terjed ki. Épület egészére kötött biztosítás esetén választható.

Jogvédelem-biztosítás

A jogi érdekek érvényesítésében segíti a lakóközösséget. A biztosítás biztosítottja a lakóközösség.

Kiterjed

  • a lakóközösség működésével és üzemeltetésével kapcsolatos jogvédelemre,
  • általános szerződéses jogvédelemre, például polgári jogi szerződések megszegése, közös tulajdonú részek adás-vételével kapcsolatban felmerült jogviták esetén,
  • kártérítési jogvédelemre, amely a polgári jogi felelősségen alapuló kártérítési és sérelemdíj érvényesítését foglalja magában,
  • munkaügyi jogvédelemre, a közösséggel munkaviszonyban állókkal szembeni jogviták esetében.

Garázsban tárolt gépjárművek biztosítása

A kockázatviselési helyen lévő garázsban tárolt, a lakóközösség tagja, a vele közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában lévő vagy  általa üzemeltetett gépjárművek  – Mix csomag vagyonbiztosítási eseményei alapján okozott – kárai térülnek. A fedezet a belföldi forgalmi rendszámmal ellátott személygépjárművekre terjed ki. A kiegészítő az épület egészére kötött biztosítás esetén választható.

Csoportos családi baleset-biztosítás

A biztosított - a világon bárhol bekövetkezett - baleset miatti egészségkárosodására vagy halála esetére terjed ki. Biztosítottak a Vagyonbiztosítás biztosítottai (kizárólag természetes személyek), kivéve a bérlők, valamint azok hozzátartozói.

Közös képviselői felelősségbiztosítás

A társasház közös képviseletének ellátása, illetve a lakásszövetkezet  irányítása, ügyeinek intézése során valamely kötelezettség elmulasztásával a közösség vagy tagjainak okozott azon károkra terjed ki, amelyekért a biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik vagy sérelemdíj fizetésre köteles.

Assistance biztosítás

Az Assistance szolgáltatás – vagyonbiztosítási káresemények által kialakult – vészhelyzetek elhárítására terjed ki:

  • Csőtörés: csőtörés miatt kiáramló gőz vagy víz veszélyezteti a biztosított ingatlan használatát, illetve balesetveszéllyel jár.
  • Üvegtörés: a kitört üveg az ott lakók egészségét illetve az ingóságokat veszélyezteti, vagy fennáll a behatolás veszélye.
  • Tetőkárosodás: A viharkár, felhőszakadás, hónyomás, jégverés következtében megsérült tetőn keresztül bejutó csapadék veszélyezteti a lakhatóságot és az ott található ingóságokat.
  • Zársegély: a közös tulajdonra kötött biztosítás esetén a közös tulajdonú bejárati ajtó zárszerkezetének meghibásodás, megrongálása esetére terjed ki, épület egészére szóló biztosítás esetén a külön tulajdonú bejárati ajtókra is.