Új, üzletmenet folytonossági szolgáltatás a biztosítási piacon

Allianz Hungária Zrt.
Budapest, 2016. november 10. – Változik a kockázati környezet a vállalatok körül, ezért az Allianz Hungária Zrt., szorosan együttműködve a kockázatelemzés területén az AON Magyarország Kft.-vel, valamint az informatikai rendszerekért felelős Duna Elektronika Kft.-vel, együttesen biztosítják a szakértői segítséget egy előre nem várt katasztrófa bekövetkezése esetén.

 

/Forrás: Allianz Global Corporate & Specialty, 2016
Az adatok százalékban kifejezve jelzik a releváns válaszok arányát. A válaszadók több választ is megjelölhettek./

Az Allianz Kockázati jelentése alapján Magyarországon a tűztől és a robbanástól (42%), a természeti katasztrófáktól (42%), valamint az üzemszünet és az ellátási lánc zavaraitól (31%) tartanak leginkább a vállalkozások.

Katasztrófahelyzetek előfordulhatnak egy vállalat életében, legyen szó árvízről, tűzvészről, áramkimaradásról, bombariadóról vagy akár csőtörésről. Mindezek kellemetlen helyzetbe hozhatják azt a szolgáltatót, akinek emiatt szüneteltetnie kell az üzletmenetét. Ugyanis egy váratlan helyzet a folyamatok leállását is okozhatja, mint ahogy azt árvizek esetén tapasztalhatjuk. Ez közvetve, de negatívan befolyásolja az üzleti eredményeket és veszélyezteti a minőségi ügyfélkiszolgálást. A Magyar Nemzeti Bank 1/2015. számú ajánlása a hatáskörébe vont vállalatoknak előírja, hogy milyen tervvel, intézkedésekkel és informatikai védelemmel kell rendelkezniük a katasztrófák elhárítása érdekében.

Számtalan példát lehet felsorolni olyan eseményekről, amelyek a jól átgondolt üzletmenet folytonossági terv hiánya miatt óriási károkat okoztak. „Árvíz, terrortámadás, vagy akár egy felhőszakadás következtében már nem egy esetben vált napokig lehetetlenné a munkahelyekre való bejutás, illetve a napi üzletmenet fenntartása. Az ebből fakadó gazdasági, reputációs és egyéb kár – a megfelelő kockázatkezelés hiányában – megrendítő erejű lehet” – fogalmazott Gerendai Károly, az AON Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az Allianz Hungária Zrt., az AON Magyarország Kft. és a Duna Elektronika Kft. ezért a zavarmentes működés biztonságához egy, a biztosítási piacon egyedülálló megoldásként, biztosítási szolgáltatásként katasztrófa elhárítási terv készítését vállalja, s emellett ha bekövetkezik a baj, 48 órán belül egy tartalék irodát bocsát rendelkezésre a biztosítottak számára, ahol folyamatos informatikai és irodai támogatást is kap a károsult vállalat.

„Az Allianz Hungária Zrt. már a gyakorlatban is tudja, hogy egy nagyvállalatnak milyen IT igényei vannak egy ilyen váratlan helyzetben – mondta Végh István, az Allianz Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese. Az MNB elvárásainak megfelelően nekünk is el kellett készítenünk az üzletmenet folytonossági tervünket, amely katasztrófa elhárítási tervként tartalmazza mindazokat az információkat és szükséges intézkedéseket, amelyek egy váratlan esemény bekövetkezése esetén szükségesek.”

Az elvárásoknak megfelelve a biztosítási szolgáltatás nemcsak az MNB hatáskörébe tartozó vállalatokat érintheti, hanem multinacionális nagyvállatokat és SSC szolgáltató központokat, valamint iparágtól függetlenül olyan szolgáltatók számára is alapvető szükséglet, akiknek kiemelten fontos a folyamatos üzletment biztosítása.

„Például egy 1 napos leállás egy vállalatnak jelentős presztízsveszteséget okozhat, de egy 1 hetes, vagy hónapos szünet az üzletmenetben akár teljes csődöt is okozhat a bizalomvesztés miatt. Az Allianz, az AON és a Duna Elektronika közös megoldásával a vállalatok nemcsak az informatikai védelemhez kapcsolódó terv kidolgozásában kapnak segítséget, de a valós katasztrófahelyzetet reprodukáló tesztet is elvégezhetik a rendelkezésre bocsátott készenléti irodában” – hangsúlyozta Freed Péter, a Duna Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója.

A készenléti tervet és annak az elemeit az üzleti folyamatok és a napi rutin részévé kell tenni, így biztosítva nem várt esemény bekövetkezésekor a gyors reagálást és a szervezet felkészültségét. Katasztrófahelyzet esetén a biztosítás keretében 60 db munkaállomás vehető igénybe 450 négyzetméteren a hozzá kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A jelenlegi technológia megoldásokkal a katasztrófaesemény bekövetkezését követően megoldható akár a 4 órán belüli újraindulás is.

„Ma már elterjedtnek mondható, hogy a nagyobb cégek készenléti irodákat tartanak fenn, de a biztosítási csomagunkkal egy gazdaságosabb és rugalmasabb szolgáltatást nyújthatunk ügyfeleinknek – hívta fel a figyelmet Pásti Zoltán, az Allianz Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese. Biztosítóként nemcsak a szélesebb kockázati kör lefedését szolgáltatjuk a vállalati ügyfeleinknek, de valós katasztrófahelyzetben is használható tudást és eszköztárat nyújtunk számukra. A katasztrófa esemény bekövetkezése után a reakció idő kritikus és fontos tényező a károk lehető leghatékonyabb csökkentésének az érdekében. Amennyiben már megtörtént a katasztrófa esemény, akkor azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy az adott lehetőségekhez képest a lehető leggyorsabban kezdjék el a károk és következmények felmérését.”

 

Új üzletmenet folytonossági szolgáltatás a biztosítási piacon