Erős eredményekkel zárta az Allianz a második negyedévet, a vállalat megerősítette a 2018-as kilátásokat

 

Allianz Hungária Zrt.
 • A belső bevételnövekedés üteme 6,5 százalék volt, a működési eredmény pedig 2,3 százalékkal, 3 milliárd euróra nőtt 2018 második negyedévében
 • A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 5,2 százalékkal, 1,9 milliárd euróra csökkent a tajvani életbiztosítási portfólió értékesítésének előre bejelentett negatív hatása miatt 2018 második negyedévében
 • A Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató 230 százalékra nőtt
 • Az Allianz Csoport jó úton halad a 2018. évi működési eredményre vonatkozó célja felé

Vezetői összefoglaló: Minden üzletágban erőteljes volt a belső bevételnövekedés

A 2018-as sikeres évkezdetet követően az Allianz Csoport a második negyedévben is jó teljesítményt nyújtott. A mutatók a geopolitikai instabilitásból és a devizaárfolyam ingadozásaiból adódó terhek dacára is a 2017 második negyedévi értékek közelében maradtak, illetve meghaladták azokat. A belső bevételnövekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 6,5 százalék volt, ezen belül minden üzletág erőteljes növekedést ért el. A teljes díjbevétel 2,9 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, összege 30,9 milliárd euró volt. A működési eredmény 2,3 százalékkal 3,0 milliárd euróra növekedett az előző évi 2,9 milliárd euróhoz képest.  A teljes kezelt vagyon bővüléséből és a magasabb hozamból adódó magasabb bevételnek köszönhetően a vagyonkezelési üzletágban is nőtt a működési eredmény. Ez bőven ellensúlyozta az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredményében tapasztalt visszaesést. Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk működési eredménye stabil maradt. A részvényesek számára adózott eredmény az előző év azonos időszakában elért 2,0 milliárdhoz képest kismértékben, 1,9 milliárd euróra csökkent a tajvani hagyományos életbiztosítási portfóliónk értékesítésének negatív hatása miatt, amelyet csak részlegesen ellensúlyozott az alacsonyabb nyereségadó.

Az egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) az előző év azonos időszakában elért 8,45 euróhoz képest 5 százalékkal, 8,86 euróra nőtt 2018 első félévében. Az évesített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (ROE) 13,8 százalékra nőtt a teljes 2017. évi 11,8 szátalékhoz képest. A 2018 első negyedévében elért 225 százalék után a második negyedév végi 230 százalékos Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutatójával az Allianz megőrizte erős tőkeellátottságát.

2018 első félévében a működési eredmény 5,9 milliárd euróról 1,8 százalékkal, 5,8 milliárd euróra csökkent, elsősorban az élet- és egészségbiztosítási üzletág visszaesése miatt, amelyet a befektetési hozam normalizálódása és a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása okozott. A vagyonkezelési üzletágban a működési eredmény a teljes kezelt vagyon bővülése miatti magasabb bevételnek köszönhetően nőtt. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye kismértékben nőtt az előző évhez képest. Összességében az első hat hónapban elért működési eredmény valamivel meghaladja a teljes éves céltartomány felezőpontját. Az alacsonyabb nyereségadó ellensúlyozta a működési és nem-működési eredmény visszaesését, ennek köszönhetően a részvényesek számára adózott eredmény változatlanul 3,8 milliárd euró volt.

2018. július 2-án az Allianz Csoport új, 1 milliárd euró keretösszegű részvényvisszavásárlási programot hirdetett. A program 2018. szeptember 30-án lezárul, ezt követően az Allianz valamennyi visszavásárolt részvényt bevonja.

„Továbbra is jó úton haladunk a 2018. évi működési eredményre vonatkozó célunk felé. Köszönettel tartozom az Allianz-csapat minden tagjának, akik összes országunkban és tagvállalatunknál lehetővé tették ezt. Így bizonyos lehetek abban, hogy megvalósítjuk hároméves Megújulási Programunk céljait” – közölte Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója.

Vagyon- és felelősségbiztosítás: erőteljes belső növekedés és jó működési teljesítmény

 • 2018 második negyedévében a bruttó díjbevétel 12,1 milliárd eurót tett ki az előző év azonos időszakában elért 11,7 milliárd euróhoz képest. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte a 7,3 százalékot, ezen belül az árhatások 2,2 százalékot, a mennyiségi hatások pedig 5,1 százalékot tettek ki. A növekedés elsősorban az AGCS, az Allianz Partners és az Allianz Németország teljesítményével volt magyarázható.
 • A kombinált hányad 2018 második negyedévében 93,7 százalékról 94,1 százalékra nőtt, amely magasabb kárhányadot tükröz; ez a jelentős veszteségek és az időjárással összefüggő események nagyobb összegének tudható be, amelyet részben ellensúlyoz a jobb költséghányad.
 • A működési eredmény gyakorlatilag változatlan, az előző év azonos időszakában elért 1,446 milliárd euróhoz képest 1,455 milliárd euró volt.

„A vagyon- és felelősségbiztosítás jó eredményei tükrözik vállalatunk erős alapjait. Amint azt a költséghányad alakulása is mutatja, hatékonysági kezdeményezésünk terén sikerült előrelépnünk. Továbbra is jó úton járunk a 94 százalékos kombinált hányadban meghatározott cél megvalósítása felé” – nyilatkozta Giulio Terzariol, az Allianz SE számviteli rendért felelős vezetője.

2018 első félévében a bruttó díjbevétel az előző év azonos időszakában elért 29,4 milliárd euróhoz képest kis mértékben, 30 milliárd euróra nőtt. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 5,9 százalékos volt, elsősorban az AGCS, az Allianz Németország, valamint az Allianz Partners kedvezően alakuló teljesítményének köszönhetően. A működési eredmény az előző év azonos időszakához képest kis mértékű, 0,9 százalékos növekedéssel 2,729 milliárd eurót ért el a magasabb jegyzési eredményből adódóan. A kombinált hányad 93,5 százalékról 0,2 százalékponttal 94,4 százalékra javult.

 

Élet- és egészségbiztosítás: további javulás az új üzletágban

 • Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) 2018 második negyedévében 13,6 milliárd euróról 14 milliárd euróra nőtt elsősorban annak köszönhetően, hogy a németországi életbiztosítási üzletág bővítette a tőkehatékony termékek értékesítését.
 • Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,4 százalékról kis mértékben, 3,5 százalékra erősödött a kedvező üzleti struktúrából, valamint a kamatszint enyhe emelkedéséből adódóan. Az új értékesítés értéke (VNB) a negyedév során 469 millióról 491 millió euróra nőtt a tőkehatékony termékekre való áttérés folytatódásának köszönhetően.
 • A működési eredmény 1,128 milliárd euróról 4,6 százalékkal 1,075 euróra csökkent, miután a spanyolországi és németországi életbiztosítási üzletág alacsonyabb befektetési hozamot ért el. A főként az Egyesült Államok felől a dollár gyengülése miatt jelentkező kedvezőtlen devizaátváltási hatások szintén hozzájárultak a visszaeséshez.

„A termékösszetételben a tőkehatékony termékekre való folyamatos áttérés kedvező eredményei bizonyítják, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni a nagy kihívást jelentő kamatkörnyezethez. Az új értékesítés 3,5 százalékos eredményhányada jóval meghaladja a célértéket, az új értékesítés értéke pedig a negyedév során 491 millió euróra nőtt, ami negyedéves szinten jónak tekinthető, 5 százalékos növekedésnek felel meg” – értékelte az eredményeket Giulio Terzariol.

2018 első félévében a PVNBP 28,4 milliárdról 29 milliárd euróra nőtt, ami nagyrészt annak eredménye, hogy a németországi életbiztosítási üzletág bővítette a tőkehatékony termékek, Tajvan pedig a garancia nélküli befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek értékesítését. A működési eredmény 2,282 milliárdról 2,144 milliárd euróra esett amiatt, hogy az Egyesült Államokban romlottak a piaci feltételek, és kedvezőtlenül alakultak a devizaátváltási hatások.

A 3,3 százalékról 3,4 százalékra emelkedő NBM hatására a VNB 922 millióról 980 millió euróra nőtt.

Vagyonkezelés: tovább nőttek a bevételek és a működési eredmény – minden eddiginél nagyobb a teljes kezelt vagyon

 • 2018 első negyedévének végéhez viszonyítva a harmadik felektől származó kezelt vagyon értéke 35 milliárd euróval (2,5 százalékkkal) nőtt, és elérte az 1464 milliárd eurót. A növekedés a kedvező devizaátváltási hatásoknak köszönhető. A harmadik felektől származó nettó tőkekiáramlás 9,2 milliárd eurót tett ki. A teljes kezelt vagyon minden eddiginél magasabb, 1993 milliárd euró volt.
 • A költség-bevétel arány (CIR) 2018 második negyedévében 0,9 százalékponttal, 61,6 százalékra javult, mivel a bevétel növekedésének üteme meghaladta a költségnövekedést.
 • A működési eredmény 584 millió euróról 11,6 százalékkal, 652 millió euróra nőtt 2018 második negyedévében. Ez a működési bevételek növekedésének tudható be, amelyet a teljes kezelt vagyon magasabb átlagértéke, valamint a magasabb hozam egyaránt elősegített. A devizaátváltási hatásoktól megtisztított működési eredmény 18,8 százalékkal magasabb volt.

„A teljes kezelt vagyon bővülése, a magasabb hozam, valamint az alacsonyabb költség-bevétel arány együttesen két számjegyű profitnövekedést eredményeze.tt. Bár a negyedévet nettó kiáramlással zártuk, júniusban és júliusban is beáramlásra került sor. Igen elégedettek vagyunk vagyonkezelési üzletágunk teljesítményével” – nyilatkozta Giulio Terzariol.

2018 első félévében a működési bevétel 4,6 százalékkal, 3,3 milliárd euróra nőtt, főként a PIMCO harmadik felektől származó kezelt vagyonának magasabb átlagértékéből, valamint a PIMCO és az AllianzGI harmadik felektől származó kezelt vagyonán elért magasabb hozamból adódóan. Mivel a működési költségek csupán 2,6 százalékkal nőttek, a CIR 1,2 százalékponttal, 61,7 százalékra csökkent. A működési eredmény 1,156 milliárdról 7,9 százalékkal, 1,247 milliárd euróra emelkedett. Emellett a kedvező devizahatások és a harmadik felektől származó tőkebeáramlások ellensúlyozták a negatív piaci hatásokat, így 2017 végéhez képest a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 17 milliárd euróval, 1464 milliárd euróra nőtt.

 

Erős eredményekkel zárta az Allianz a második negyedévet, a vállalat megerősítette a 2018-as kilátásokat