A 2015-ös működési eredmény a céltartomány felső szintjéhez közelít

Allianz Hungária Zrt.
  • A rekordmagas, 125,2 milliárd eurós teljes díjbevétel 2,4 százalékkal magasabb az előző évi eredménytől
  • A 2015-ös működési eredmény 3,2 százalékkal, 10,7 milliárd euróra nőtt
  • A negyedik negyedéves működési eredmény 14,5 százalékkal, 2,6 milliárd euróra emelkedett
  • Erős, 200 százalékos a Szolvencia II. szerinti tőkemegfelelési mutató
  • Az igazgatóság részvényenként 7,3 eurós osztalékot javasol a 2015-ös évre vonatkozóan
  • Az igazgatóság magabiztosan tekint a 2016-os év elé: a működési eredményre vonatkozó kilátásunk jelenleg 10,5 milliárd ±500 millió euró.

 

Az Allianz betartja az ígéretét

Az Allianz Csoport 2015-ben nagyszerű évet zárt: a 10,7 milliárd eurós működési eredmény elérésében főszerepet játszott a negyedik negyedév. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban egyaránt nőtt a bruttó díjbevétel és a működési eredmény, és ez utóbbi főként annak tükrében nagy szó, hogy az előző évhez képest a természeti katasztrófák nagyobb hatást gyakoroltak. Az élet- és egészségbiztosítási szegmensben felgyorsult a termékösszetétel stratégiai átalakulása, ami ugyan némileg alacsonyabb bevételeket eredményezett, ugyanakkor magasabb működési eredményt hozott. A vagyonkezelési üzletágban az év során tovább csökkent a harmadik felektől származó nettó tőkekiáramlás. A harmadik felektől származó kezelt vagyon alacsonyabb átlagszintje tükröződik a szegmens működési eredményében.
„Az Allianz az egyre nehezebb működési körülmények ellenére is rendre jól teljesít. Üzleti működésünk egészséges alapokon nyugszik és kellőképpen sokoldalú. Emiatt magabiztosan kijelenthetjük, hogy a továbbiakban is kiváló eredményekre számíthatunk. Számításaink szerint 2016-ban a működési eredményünk 10,5 milliárd ±500 millió euró körül alakul majd” – nyilatkozta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „2015-re az igazgatóság részvényenként 7,3 eurós osztalékot fog javasolni, ami a 2014-eshez képest 6,6 százalékkal magasabb összeg.”
„A negyedik negyedévben a biztosítási ágazat kiemelkedő teljesítménye és a vagyonkezelési üzletág teljesítési díjai az egész évre számított működési eredményünket a megcélzott tartomány felső részébe repítette” – mondta Dieter Wemmer, az Allianz SE pénzügyi igazgatója. „Az aktív kockázatkezelés eredményeként a Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutatónk nagyszerű, 200 százalékos eredményt ért el, így kiváló pozícióból tekintünk a jelenlegi volatilis piacok elébe.”

 

Csoport: masszív növekedés a működési eredmény területén

2015-ös év

A működési eredmény éves szinten 3,2 százalékkal, 10,7 milliárd euróra nőtt, ezzel a 2015-ös céltartomány felső régiójába jutottunk. A növekedés elsősorban a biztosítási szegmensnek volt köszönhető, miközben a vagyonkezelési területén a működési eredményünk a várakozásoknak megfelelően csökkent. A javuló, nem működési eredményre vetített eredmény pozitívan hozzájárult a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 6,3 százalékos növekedéséhez. Az egész évre vetített teljes díjbevétel 2,4 százalékkal emelkedett. Az egy részvényre jutó éves nyereség (EPS) 6,2 százalékkal, 14,56 euróra nőtt. 2015-ben a tőkearányos megtérülés 12,5 százalék volt (2014-ben 13 százalék).

Év végén 200 százalékos tőkemegfelelési mutató

Az aktív kockázatkezelés eredményeként a Szolvencia II tőkemegfelelési mutató a 2014. év végi 191-ről 200 százalékra emelkedett. 2015 novemberében a német felügyelő hatóság jóváhagyta a belső modellt.

Q4-ben 1,1 százalékkal csökkent a bevétel

A teljes díjbevétel a negyedik negyedévben 1,1 százalékkal csökkent, aminek oka az élet- és az egészségbiztosítási ágazatban a befektetési egységhez kötött és a tőkehatékony termékek irányába történő elmozdulás volt.

Q4-ben a működési eredmény 14,5 százalékkal emelkedett.

A negyedéven belüli működési eredmény növekedése az élet- és egészségbiztosítási ágazatban nagyon erőteljes volt, amely a főként Németországban elért magasabb nettó nyereségnek, valamint az Egyesült Államokban bővülő eszközalapnak volt köszönhető. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban a működési eredmény a jobb jegyzési és befektetési eredmények miatt bővült. A vagyonkezelési üzletágban a kedvező devizaárfolyam hatásai és a magasabb teljesítési díjak mérsékelték az alacsonyabb teljes kezelt vagyon hatásait.

 

Vagyon- és felelősségbiztosítás: szilárd belső növekedés

2015-ös év

A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág bruttó díjbevétele 6,8 százalékkal, 51,6 milliárd euróra nőtt az év egészét nézve. A devizaárfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 2,9 százalékos volt, ezek közül az Allianz Worldwide Partners, Törökország és az Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) teljesített a legjobban. A működési eredmény az év egészét nézve 4,1 százalékkal, 5,6 milliárd euróra emelkedett. Az éves kombinált hányad az előző évinél 0,3 százalékponttal magasabban, 94,6 százalékon zárt. A természeti katasztrófák hatása 1,6 százalékpontra emelkedett, ami az előző évihez képest 0,9 százalékpontos növekedést jelent.

A bruttó díjbevételek Q4-ben 1 százalékkal csökkentek

A bruttó díjbevétel 2015 utolsó negyedévében 10,9 milliárd eurót tett ki, ami 1 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. A devizaárfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 2,6 százalékos volt, és ez elsősorban Törökországnak és az AGCS-nek volt köszönhető. Mind az árak, mind pedig a volumen terén jelentkező hatások pozitívak voltak.

A kombinált hányad Q4-ben 96,2 százalék volt

A negyedik negyedévben a működési eredmény az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva 8,6 százalékkal, 1,2 milliárd euróra növekedett. A természeti katasztrófákból eredő káresemények összege nőtt, ezekért elsősorban az Egyesült Királyságban, Franciaországban, az Egyesült Államokban és Indiában bekövetkező áradások okolhatók. Ezt ellensúlyozta a magasabb kifutási járulék. A kombinált hányad az előző év azonos időszakához képest 0,2 százalékponttal javult, és ezzel 96,2 százalékot tett ki a negyedik negyedévben.

Összefoglaló 

A növekedés mind a fő piacokon, mind a feltörekvő piacokon folytatódott, aminek eredményeként az elmúlt tíz év legmagasabb éves díjnövekedését könyvelhettük el. Növekedési programunkat továbbra is célzott felvásárlásokkal támogatjuk, amilyen például a Hollandiában nemrégiben megszerzett kereskedelmi vagyon- és felelősségbiztosítási portfólió is volt.

 

Élet- és egészségbiztosítás: a termékösszetétel stratégiai váltásának felgyorsítása

2015-ös év

Az élet- és egészségbiztosítások terén az egész évre számolt működési eredmény dinamikusan, 14,1 százalékkal, 3,8 milliárd euróra bővült, amelyért elsősorban a nagyobb befektetési nyereségráta felelős. A teljes éves befektetési típusú termékeket is tartalmazó díjbevétel 66,9 milliárd eurónál zárt, ami 0,6 százalékos csökkenésnek felel meg. Az új értékesítés nyereséghányadának (NBM) egész éves alakulása egyértelműen mutatja a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és a tőkehatékony termékek irányába történő célzott elmozdulást. Az év első felében a továbbra is alacsony kamatlábak és a piaci volatilitások viszonylag alacsony, 1,5 százalékos NBM-et eredményeztek. A termékösszetétel célzott módosítása pozitív hatással járt a második félévben, amikor az NBM közel duplájára, 2,9 százalékra nőtt, így éves szinten az átlagos NBM 2,1 százalékon állt meg. Ennek megfelelően - az év első feléhez képest - az új értékesítés értéke (VNB) magasabban alakult a második félévben. Összességében a VNB 2014-hez képest 18,5 százalékkal, 1,2 milliárd euróra csökkent az első félév kamatváltozásai miatt.

A befektetési típusú termékeket is tartalmazó díjbevételek Q4-ben 1,8 százalékkal csökkentek

A negyedik negyedévben a befektetési típusú termékeket is tartalmazó díjbevétel 17,0 milliárd euró volt, ami 1,8 százalékos csökkenésnek felel meg. A csökkenés oka elsősorban a hagyományos termékek visszaeső olaszországi értékesítése, valamint az, hogy 2015-ben elmaradtak a 2014. év negyedik negyedévében az Egyesült Államokban a fix indexált évjáradék üzletágban megfigyelt magasabb díjbevételek.

1,1 milliárd euró működési eredmény Q4-ben

A működési eredmény 63,7 százalékkal, 1,1 milliárd euróra nőtt a negyedév során. Ez a növekedés elsősorban az Egyesült Államokban a nagyobb eszközalapon elért magasabb befektetési nyereségrátának, illetve a német életbiztosítási üzletágban elért magasabb nettó nyereségnek volt köszönhető.

2,8 százalékos NBM és 392 millió euró VNB Q4-ben

Az új értékesítés értéke (VNB) kis mértékben, 392 millió euróra emelkedett a negyedévben. A termékstratégia eredményeként a díjak inkább a befektetési egységhez kötött és a tőkehatékony termékek irányába mozdultak el, és az új értékesítés nyereséghányada (NBM) az egy évvel korábbihoz képest 0,3 százalékponttal, 2,8 százalékra emelkedett.

Összefoglaló

Az Allianz a 2015-ös évben az élet- és egészségbiztosítások szegmensében két fontos területen ért el sikereket: egyrészt folytatódott az kimondottan az alacsony kamatlábú környezethez tervezett új termékek térnyerése, másrészt 2015 második felében jelentősen javult az új üzleti eredményhányad.

 

A vagyonkezelési üzletágban jelentősen csökkent a harmadik felektől származó nettó tőkekiáramlás

2015-ös év

A vagyonkezelés területén a működési eredmény éves szinten 11,8 százalékkal csökkent. Ez elsősorban az összességében kisebb eszközalap hatását tükrözi, amelyet a tovább folytatódó, bár csökkenő ütemű harmadik féltől származó nettó tőkekiáramlást okozott a PIMCO esetében, illetve kisebb mértékben a harmadik fél által kezelt teljes vagyonra vonatkozó csökkenő eredménnyel volt magyarázható. A PIMCO-nál a harmadik féltől származó nettó tőkekiáramlás a 2014-eshez képest közel megfeleződött, miközben az Allianz Global Investors rekordmagas harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlást ért el. Az Allianz Global Investors a vagyonkezelés területén 2012-ben megjelent új struktúra bevezetése óta a legmagasabb működési eredményről számolhatott be. A költség-bevétel arány (CIR) az egész szegmens tekintetében 5,3 százalékkal, összesen 64,5 százalékra emelkedett.

637 M euró működési eredmény Q4-ben

A működési eredmény a 4. negyedévben 8,2 százalékkal, 637 millió euróra emelkedett. Belső alapon, a devizaárfolyam pozitív hatásait kizárva és főleg az amerikai dollár euróval szembeni felértékelése miatt a működési eredmény 2,7 százalékkal csökkent. A harmadik fél által kezelt teljes vagyon csökkenése miatt az ehhez kapcsolódó bevételek is csökkentek. Ezt némileg ellensúlyozták a magasabb teljesítési díjak és az alacsonyabb üzemi költségek.

63 százalékos CIR Q4-ben

Az előző év azonos időszakához képest a CIR 63-ról 64,3 százalékra emelkedett, ami elsősorban a negyedévet jellemző magasabb teljesítési díjakat tükrözi.

8 milliárd euró harmadik félhez köthető nettó tőkekiáramlás Q4-ben

2015. szeptember 30-hoz képesta harmadik fél által kezelt teljes vagyon 17 milliárd euróval, összesen 1276 milliárd euróra növekedett, amelyért elsősorban a kedvező devizaátváltás hatásai voltak felelősek. A negyedik negyedévben a harmadik felektől származó nettó tőkekiáramlás 8 milliárd euróra apadt szemben az előző év negyedik negyedévében mért 141 milliárd eurós összeggel. A tőkekiáramlás elsősorban a PIMCO-nál a harmadik féltől származó nettó tőkekiáramlásnak volt köszönhető, miközben az Allianz Global Investors immár a tizenkettedik negyedévben harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlást regisztrált.

Összefoglaló

A vagyonkezelési üzletág 2015-ben a várakozásoknak megfelelően teljesített. A PIMCO-nál továbbra is tapasztalható lassuló ütemű nettó tőkekiáramlás és a Allianz Global Investors masszív fejlődése igazán kedvező hír. Mindazonáltal 2016-ban is a vagyonkezelés marad a központi téma.

Megjegyzés: Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában a pénzügyi kimutatások millió euróban szerepelnek. A kerekítések miatt a jelentésben szereplő számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő számadatokkal.

 

München, 2016. február 19.


További információ, elérhetőségek:
Thomas Atkins         Tel.: +49.89.3800-2960
Christian Kroos        Tel.: +49.89.3800-5043
Elizabeth Goetze    Tel.: +49.89.3800-5509
Daniela Markovic   Tel.: +49.89.3800-2063

 

A 2015-ös működési eredmény a céltartomány felső szintjéhez közelít