Szinte biztosan túléljük a megtakarításainkat – egy okkal több, hogy felkészüljünk az időskorra

Allianz Hungária Zrt.
  • Tolódik a várható élettartam: akár 20 évet is eltölthetünk nyugdíjban.
  • 2050-re a 65 év feletti idősek száma a világon meghaladhatja az 1,6 milliárdot.
  • Négyből csupán egy ember (24%) érzi magát kellően felkészültnek a hosszú élet velejáróival kapcsolatos tájékozottságot illetően.
  • A nők kevésbé tájékozottak a hosszú élettel összefüggő kérdésekben, pedig tovább élnek és az időskori elszegényedés is nagyobb mértékben fenyegeti őket. 

Nem csupán a demográfiára és az államháztartásra gyakorol erősödő nyomást az öregedő népesség: az időskori szegénység egyéni szinten is egyre nehezebben kezelhető probléma – állapítja meg hat országra kiterjedő, friss felmérésében az Allianz. A kutatás egyik leginkább aggasztó megfigyelése, hogy a nők jelentős lemaradásban vannak a hosszú életre vonatkozó tájékozottságot illetően a férfiakhoz képest, miközben az időskori nélkülözés túlnyomórészt az idős nőkre jellemző magasabb szegénységi rátára vezethető vissza.

A születésünk pillanatában várható élettartamunk egyre távolabb esik annak a valós idejétől: ez a különbség most körülbelül nyolc év, dacára annak, hogy a 2020-as világjárvány egy kis időre megakasztotta a várható élettartam növekedését. Az idősödő népesség egyre nagyobb nyomást helyez a munkaerőpiacokra és a társadalombiztosítási rendszerekre: a fogyatkozó munkaerőhöz magasabb egészségügyi költségek és növekvő nyugdíjkiadások társulnak, ráadásul az emberek alaposan alábecsülik a valós élettartamukat, és ez a pénzügyi helyzetük alakulására is kihat – hívja fel figyelmet az Allianz az Egyesült Királyságra, az Egyesült Államokra, Franciaországra, Kínára, Németországra és Olaszországra kiterjedő friss, „Longevity Report” című  felmérésében[1], amelyben 1000 embert kérdeztek meg a hosszú élettel összefüggő tájékozottságukról, valamint arról, hogy ez miként befolyásolhatja a nyugdíjas évekre történő felkészülésüket.

2050-re megduplázódhat a szegénységnek is jobban kitett idősek száma

A várható és a valós élettartam közötti eltérés problematikája egyre szélesebb kört érint: a múlt év elején 806 millió 65 éves és annál idősebb ember élt a világon, az ENSZ azonban azt prognosztizálja, hogy 2050-re a számuk megduplázódik.[2] Ezzel egyidőben az időskorú eltartottak függőségi aránya elérheti a 46,6 százalékot, ami különösen aggasztó annak fényében, hogy az OECD-országok többségében már most is jóval több a szegény az idősebbek között, mint a többi korosztályban. Kifejezetten riasztó a helyzet az Egyesült Államokban: a 23 százalékos időskori szegénységi rátából fakad. 

Szinte biztosan túléljük a megtakarításainkat


Az általános tájékozottság hiánya is tetézi a bajt – pedig 20 évet is tölthetünk nyugdíjban

Az időskori elszegényedés megelőzéséhez megfelelő tájékozottság és az időben megkezdett öngondoskodás jelenthet megoldást, a két dolog pedig szorosan kapcsolódik egymáshoz.

A 65 éves korban várható további átlagos élettartam 1960 óta évtizedenként körülbelül egy évvel, szinte lineárisan növekszik. A globális átlag 11,7 évről 17,5 évre, a fejlett országokban pedig 13,9 évről 20,5 évre[3] nőtt. Ez azt jelenti, hogy akár 20 évet is tölthetünk nyugdíjban.

Egyre több ember él tovább, aminek gazdasági és egyéni velejárói is vannak. Ezért kulcsfontosságú a hosszú életre történő gondoskodás, az ezzel kapcsolatos ismereteink bővítése, a nyugdíjtervezés, a nyugdíjba vonulás utáni jövedelembiztonság megteremtése. A tervezés elmulasztása könnyen egyet jelenthet a kudarc tervezésével” – fogalmaz Bencsik Tamás.

Az öngondoskodásnak kétségtelenül gátja, hogy a felmérés szerint csupán négyből egy ember (24%) érzi magát kellően felkészültnek a hosszú életre vonatkozó tájékozottság terén. Meglepő, de ebben Kína (29%) nem csupán az Egyesült Államoknál (18%) áll jobban, de az Egyesült Királyságot (21%) és Németországot (26%) is lekörözi, egyedül a franciák jobbak náluk a maguk 31 százalékával. A távol-keleti országban mutatkozott egyébként a legnagyobb eltérés nők és férfiak tájékozottságában a hosszú élettel összefüggő kérdéseket illetően: a felmérés 30 százalékpontos különbségről árulkodik, mivel a női válaszadók jóval kevésbé voltak tisztában a nyugdíjkorhatárral, sem pedig azzal, hogy országukban a várható élettartamuk magasabb, mint a férfiaké. Az aktuális nyugdíjkorhatárral földrajzi helytől függően sokan bajban voltak: Franciaországban például ötből négy válaszadó (79%) becsülte túl a nyugdíjkorhatárt, és csak 14 százalék tudta a pontos aktuális értéket.

Bencsik Tamás az öngondoskodás egyik jellemző problémájának tartja – ami egyébként az Allianz tavalyi, a világ 75 országának nyugdíjrendszereit elemző globális nyugdíjjelentése is megerősített –, hogy későn kezdünk el takarékoskodni, amit alátámaszt, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások tekintetében az önkéntes pénztárak biztosítási állományának 65 százaléka a 45 év feletti korosztályból kerül ki, és riasztóan alacsony, csupán 4 százalék azoknak az aránya, akik 30 éves koruk előtt elkezdik biztosítani öregkorukat.[4]

A Longevity Report letölthető innen: 2024-03-06-Longevity-Literacy_Report-AZ.pdf (allianz.com)

[1] Allianz „Longevity Report”, 2023. szeptember 29. és 2023. október 23. között, 1000 fő megkérdezésével készült felmérés.

[2] Forrás: ENSZ, Word Social Report, 2023wsr-chapter1-.pdf (un.org).

[3] Forrás: INSEE, ISTAT, ONS, NCHS, Statistisches Bundesamt, Human Mortality Database (2024), UN Population Division (2022) és Allianz Research

[4] MNB, Tájékoztató a pénztárak prudenciális adatairól, 2023 I.-IV. negyedév, PenztarakPrudencialis_HU - Power BI Report Server (mnb.hu)