Rekordösszegű eredményt ért el az Allianz 2018-ban

Allianz Hungária Zrt.
 • A belső bevétel 6,1 százalékkal nőtt, a működési eredmény pedig 11,5 milliárd eurót tett ki 2018-ban. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 9,7 százalékkal emelkedett és elérte a 7,5 milliárd eurót.
 • Részvényenként 9 eurós osztalék kifizetését javasolja az Igazgatóság, ez 12,5 százalékkal haladja meg az előző évi összeget.
 • A 2018. év utolsó negyedévében a belső bevétel 4,4 százalékkal bővült, a működési eredmény 0,4 százalékos növekedéssel 2,8 milliárd euróra emelkedett, a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény pedig 18,9 százalékkal, 1,7 milliárd euróra nőtt.
 • 1,5 milliárd euró összegű, új részvény-visszavásárlási program indult.

 

Vezetői összefoglaló: az Allianz történetének eddigi legnagyobb összegű működési eredményét érte el

Sikeres évet zárt 2018-ban az Allianz Csoport: teljesítménycéljait minden szegmensben elérte, magas szintű tőkeerejét megtartotta. Kiemelkedő teljesítményét a vállalatcsoport a Megújulási Program célkitűzéseinek megvalósításával alapozta meg. Az árfolyam- és konszolidációs hatásokkal korrigált belső bevételnövekedés üteme előzetes adatok szerint elérte a 6,1 százalékot. A növekedéshez minden üzletág teljesítménye hozzájárult. A teljes díjbevétel a 2017. évi 126,1 milliárdról 3,5 százalékos bővüléssel 130,6 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény 3,7 százalékos emelkedéssel az előző évi 11,1 milliárdról 2018-ban a 10,6–11,6 milliárd eurós céltartomány felső határának közelébe, az Allianz Csoport történetében rekordösszegnek számító 11,5 milliárd euróra emelkedett. Ez elsősorban a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredményének 13,3 százalékos növekedésének köszönhető. Ez a bővülés a költséghányad csökkenése mellett, a természeti katasztrófákból fakadó kárigények korábbinál alacsonyabb szintjének és a díjbevételek emelkedésének tudható be. Mivel nőtt a vagyonkezelésből (AuM) származó bevétel, bővült a vagyonkezelési üzletág működési eredménye is. Az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye a fokozott pénzügyi piaci volatilitás által szűkülő befektetési nyereségráták miatt csökkent.

A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 9,7 százalékkal, az előző évi 6,8 milliárdról 7,5 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény növekedése és a jövedelemadó típusú terhek mérséklődése azonban bőven kiegyenlítette a nem működési eredmény csökkenését.

Az egy részvényre jutó nyereség alapértéke (EPS) 2018-ban 14,4 százalékkal, az előző évi 15,24-ről 17,43 euróra nőtt. A sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) mértéke 11,8-ról 13,2 százalékra emelkedett. A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2018 végén az egy évvel korábbival egyezően 229 százalékon állt. Az Igazgatóság a tárgyévre vonatkozóan részvényenként 9 eurós osztalék kifizetését javasolja, ami 2017. évi összeget 12,5 százalékkal haladja meg.

Az Allianz 2018-ban továbbfejlesztette az ügyfélélményt. Globális tevékenységének 74 százaléka a piaci átlagot meghaladó valós ügyfél-támogatottsági értéket (NPS) ért el, ami jelentős előrelépés az előző év 60 százalékához képest. A vezetési kompetenciák és a teljesítményorientált vállalati kultúra mérésére alkalmazott átfogó meritokrácia-mutató (IMIX) értéke 2018-ban a 72 százalékos célértéket megközelítve 71 százalékot ért el. Ezek az intézkedések jól tükrözik az Allianz erőfeszítéseit, amelyeket az ügyfelek lehető legmagasabb szintű kiszolgálása, illetve a munkavállalók elkötelezettségének további növelése érdekében tesz.

2018-ban az Allianz két, együttesen 3,0 milliárd euró értékű részvény-visszavásárlási programot hajtott végre, a visszavásárolt részvények teljes állománya törlésre került. 2019. február 14-én egy új, 1,5 milliárd euró összegű részvény-visszavásárlási program bejelentésére került sor.

„Rendkívül büszke vagyok az egész globális Allianz családra, hiszen az utóbbi évtized legnagyobb nettó jövedelmét értük el, a piac erőteljes volatilitásának ellenére – mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. – Ügyfeleink továbbra is számítanak ránk, és tekintettel rájuk a stratégia következő körében az egyszerűségre összpontosítunk.”

2018. negyedik negyedévében a működési eredmény összege az előző időszakhoz hasonlóan 2,8 milliárd euró volt: a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredményének növekedését az élet- és egészségbiztosítási, valamint a vagyonkezelési üzletág visszaesése csaknem teljes egészében ellensúlyozta. Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk működési eredményének növekedése javarészt a befektetési eredmény bővülésének köszönhető. Az Allianz Csoport élet- és egészségbiztosítási üzletágának működési eredménye főleg a Franciaországban realizált gyengébb technikai nyereséghányad következtében csökkent. Vagyonkezelési üzletágunk működési eredménye elsősorban az alacsonyabb teljesítménydíjak miatt csökkent. A nem működési eredmény bővülésének és az alacsonyabb jövedelemadó-kulcsoknak köszönhetően a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 18,9 százalékkal 1,4 milliárdról 1,7 milliárd euróra növekedett 2018. negyedik negyedévében.

„A Csoport 10,6 és 11,6 milliárdos céltartományának felső határát közelítő 11,5 milliárd eurós működési eredményével az Allianz kiváló eredményt ért el az előző évben – jelentette ki Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezérigazgató-helyettese. – Egészséges és kellően diverzifikált üzleti tevékenységünkre alapozva bízvást kijelenthetjük, hogy társaságunk ebben az évben is magabiztos pénzügyi teljesítményt nyújt majd. Az esetleges váratlan eseményeket nem számítva 2019-ben a Csoport 11,5 milliárd plusz/mínusz 500 millió euró működési eredményt céloz meg.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: erőteljes belső növekedés és jó működési teljesítmény

 • A bruttó díjbevétel 2018-ben az előző évi 52,3 milliárdról 53,6 milliárd euróra nőtt. A devizaátszámítási és a konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedés mértéke 5,7 százalék volt, és ebből a mennyiségi hatások hozzájárulása 4,0 százalékot, az árhatásoké pedig 1,7 százalékot tett ki. A belső növekedés hajtómotorja elsősorban a németországi AGCS és az Allianz Partners volt.
 • 2018-ban a működési eredmény az előző évhez képest 13,3 százalékkal 5,7 milliárd euróra nőtt. A bővülés az erős biztosítási eredménynek volt köszönthető, amelyhez a mérsékelt költséghányad, és a természeti katasztrófák elmaradása, valamint a díjbevétel-növekedés tett lehetővé.
 • A kombinált hányad 1,2 százalékponttal 94,0 százalékra javult.

Az Allianz Csoport bruttó díjbevételének összege 2018. negyedik negyedévében az előző évi 11,3-ről 11,7 milliárd euróra emelkedett. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte az 5,1 százalékot, ezen belül a mennyiségi hatások 2,8 százalékot, az árhatások pedig 2,3 százalékot tettek ki. A működési eredmény a magasabb befektetési és biztosítási eredményből adódóan az előző év azonos időszakához képest 14,0 százalékos növekedéssel 1,5 milliárd eurót ért el. 2018. negyedik negyedévében a kombinált hányad 0,4 százalékponttal 94,1 százalékra javult.

Élet- és egészségbiztosítás: további nyereséges növekedés az új értékesítések szegmensében

 • A PVNBP[1] 55,5 milliárdról 58,5 milliárd euróra növekedett 2018-ban. Ehhez a magasabb értékesítési eredmények járultak hozzá a németországi életbiztosítási üzletágban, valamint az Egyesült Államokban a fix indexált évjáradékok szegmensében, illetve a legtöbb olaszországi üzletágunkban.
 • A kedvező piaci feltételeknek köszönhetően az új értékesítés eredményhányada (NBM) 2018-ban 3,4-ről 3,6 százalékra bővül. A tőkehatékony termékek értékesítésének bővülésének köszönhetően az új értékesítés értéke (VNB) 2018-ban az előző évi 1,9 milliárdról 2,1 milliárd euróra nőtt.
 • A működési eredmény 4,4 milliárdról az előrejelzés szerinti tartomány közepét jelentő 4,2 milliárd euróra szűkült. Ez az eredmény a tevékenységünk fokozott piaci volatilitás mellett is érvényesülő ellenálló képességét bizonyítja. A piaci ingadozások – a nagyobb értékvesztési hányadok, a realizált eredmények csökkenése és németországi, valamint egyesült államokbeli életbiztosítási üzletágunk kereskedelmi eredményeinek szűkülése együttes hatásaként – befektetési hozamrátánk csökkenéséhez vezettek.

„Az élet- és egészségbiztosítási üzletág új kötéseinek további bővülése az alacsonyabb kamatszintű üzleti környezetre is tervezett termékeink sikerességét mutatja – jelentette ki Giulio Terzariol. – Ez annak a jele, hogy ügyfeleink igénylik az Allianz által kínált minőséget és stabilitást.”

2018 negyedik negyedévében a PVNBP a fix indexált évjáradékok egyesült államokbeli értékesítésének bővülése következtében az előző évi 15,2 milliárdról 16,1 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény – elsősorban a Franciaországban elért gyengébb technikai nyereséghányad miatt – az előző évi 1,1 milliárd euróról 1,0 milliárdra csökkent. Az NBM a 2017. évi 3,6 százalékról 2018-ban 3,9 százalékra erősödött, aminek köszönhetően az új értékesítés eredményhányada a korábbi 550 millióról 631 millió euróra nőtt.

[1] Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.

 

Vagyonkezelés: a működési eredmény a kedvezőtlen piaci viszonyok dacára is 4 százalékos növekedést mutatott

 • A vagyonkezelésünk alatt álló, harmadik felektől származó eszközök állománya (AuM) az egy évvel korábbihoz viszonyítva 2018 végére 12 milliárd euróval 1436 milliárd euróra csökkent. A főképp a negyedik negyedévi visszaesésnek betudható kedvezőtlen piaci hatásokat a valutaátváltás pozitív hatásai így nem kompenzálhatták. A csökkenéshez kisebb mértékben a 3 milliárd euró összegű nettó kiáramlás is hozzájárult. A teljes kezelt vagyon állományának értéke változatlanul 1961 milliárd euró maradt.
 • A költség-bevétel arány (CIR) a tárgyévben 0,5 százalékponttal 62,4 százalékra emelkedett. A növekedést az Allianz Capital Partners bevonása és az üzleti növekedésbe irányuló befektetések tették lehetővé.
 • A működési eredmény az előző évi 2,4 milliárd euróhoz mérve 3,7 százalékkal, 2,5 milliárd euróra nőtt, mind a PIMCO, mind pedig az Allianz Global Investors esetében a működési bevételek – elsősorban a harmadik felektől származó kezelt vagyon átlagos állományának, valamint az ezen az állományon elért eredményhányadnak a növekedése által lehetővé tett – növekedésének köszönhetően. Ezt a kedvező fejleményt a költségek növekedése csak részben ellensúlyozta.

2018 negyedik negyedévében a működési eredmény – főképp a teljesítménydíjak csökkenése és a költségek növekedése következtében – 9,1 százalékos csökkenéssel 633 millió euróra esett vissza. A költség-bevétel arány 3,4 százalékponttal, 63,6 százalékra nőtt. A vagyonkezelésünk alatt álló, harmadik felektől származó eszközállomány 51 milliárd eurós csökkenést mutatott: a 40 milliárd eurós összhatású kedvezőtlen piaci fejlemények és a harmadik felektől származó állományból nettó 31 milliárd euró összértékű kiáramlás együttes hatását nem ellensúlyozhatta a valutaátváltások 19 milliárd euró összértékű kedvező hatása.

Megjegyzés: Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában az adatokat millió euróban tüntettük fel. A kerekítések miatt az itt szereplő számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő abszolút számadatokkal.

 1. Javaslat.
 2. Nem ellenőrző részesedések nélkül.
 3. A kötvényeken nem realizált árfolyam-különbözet figyelmen kívül hagyásával, árnyékelszámolás nélkül.
 4. A kockázatitőke-értékek 99,5 százalékos biztonsági szintű csoportdiverzitást tükröznek.

Rekordösszegű eredményt ért el az Allianz 2018-ban