Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet

 

Allianz Hungária Zrt.
 • 2019 harmadik negyedévében a belső bevételnövekedés üteme 6,4 százalék volt
 • 2019 harmadik negyedévében elért működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró
 • A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2019. harmadik negyedéves értéke 0,6 százalékkal, 1,9 milliárd euróra nőtt
 • Megnyugtató szintű, 202 százalékos Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén
 • A 2019. év első kilenc hónapjának működési eredménye 4,2 százalékkal, 9,1 milliárd euróra nőtt
 • A működési eredmény 2019-ben a 11,0–12,0 milliárd eurós céltartomány felső felében várható.

Vezetői összefoglaló: Erőteljesen növekedő bevételek, jelentős működési eredmény

Az Allianz Csoport újabb sikeres negyedévet zárt, lendületes üzleti teljesítménnyel. A valamennyi üzletágban dinamikusan növekedő bevételek és tekintélyes jövedelmezőség alátámasztja az egész éves várható eredmények megvalósulását. A belső bevételnövekedés árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 6,4 százalék volt, amelyhez valamennyi, de különösen élet- és egészségbiztosítási üzletág járult hozzá. A teljes bevétel 8,1 százalékkal, 33,4 milliárd euróra nőtt (2018 második negyedévében 30,9 milliárd euró volt). A működési eredmény jelentős, 3,0 milliárd euró. A vagyonkezelési üzletágban a teljes kezelt vagyonból származó bevételek nőttek, és az Allianz Csoport működési eredménye a magasabb igazgatási költségek ellenére is javult. Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye is nőtt: az alacsonyabb befektetési nyereséget ellensúlyozta a volumen növekedése és a magasabb technikai nyereséghányad. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye ugyanakkor csökkent, főként a lebonyolítási eredmény mérsékeltebb hatásának köszönhetően.

A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény kismértékben, 0,6 százalékkal 1,9 milliárd euróra nőtt a 2018. harmadik negyedéves eredményhez (1,9 milliárd euró) képest: a nem működési befektetések magasabb eredményét és az alacsonyabb adókulcsot ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódása.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) alapértéke 2019 harmadik negyedévében 2,7 százalékkal 4,68 euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 4,55 euróhoz képest. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (RoE) 14,1 százalék volt (2018. teljes év: 13,2 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019. év harmadik negyedévének végén 202 százalék  volt, míg a második negyedév végén ugyanez a mutató 213 százalékot ért el.

2019 első kilenc hónapjában a működési eredmény 4,2 százalékkal 9,1 milliárd euróra nőtt az előző évi 8,7 milliárd euróhoz képest, főként az élet- és egészségbiztosítási üzletág Egyesült Államokban elért egyszeri nyeresége révén. A növekedéshez hozzájárult a vagyonkezelési üzletág teljes kezelt vagyon bővülése miatti magasabb bevétel is, amelyet részben ellensúlyoztak a magasabb igazgatási költségek. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye csökkent, mivel magasabb biztosítási eredmény nem tudta ellensúlyozni gyengébb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb  díj- és jutalékbevételt.. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény az előző évi 5,8 milliárdról 6,1 milliárd euróra nőtt. Ez elsősorban a működési eredmény javulásának volt köszönhető, amely ellensúlyozta a nem ellenőrző részesedésekből származó eredmény normalizálódását.

Július 30-án az Allianz befejezte negyedik, 1,5 milliárd euró értékű, 7,3 millió részvényre kiterjedő részvény-visszavásárlási programját. Az Allianz az év végéig valamennyi visszavásárolt részvényt bevonja.

„Az Allianz ismét igen meggyőző eredményt nyújtott egy nehéz időszakban. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi ügyfél bízik a termékeinkben és a márkánkban” – mondta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. „A jelentős mértékben megnövekedett külső kihívások ellenére készen állunk arra, hogy várható működési eredményünk a céltartomány felső felében alakuljon.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: Stabil belső növekedés 2019 harmadik negyedévében

 • A teljes bevétel az előző év azonos időszakában elért 12,4 milliárd euróhoz képest 6,3 százalékkal, 13,2 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte a 4,8 százalékot, ezen belül az árhatások 2,5 százalékot, a mennyiségi hatások pedig 2,4 százalékot tettek ki.
 • A működési eredmény 10,4 százalékkal csökkent 2018 harmadik negyedévéhez képest, 1,3 milliárd euróra. A biztosítási eredményre nyomást gyakorolt az, hogy a költséghányad és kárbekövetkezési évbeli kárhányad javulását a gyengébb lebonyolítási eredmény ellensúlyozta.
 • A kombinált hányad az előző év azonos időszakához képest 1,2 százalékponttal nőtt, és ezzel 94,3 százalékot tett ki 2019 negyedik negyedévében.

„Örömmel látom, hogy vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk termelékenységi erőfeszítései egyre jobb eredményeket hoznak” – közölte Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezérigazgató-helyettese. „Jó formában vagyunk, ezt erőteljesen növekedő bevételeink is mutatják. Kockázatvállalásunk továbbra is fegyelmezett, ugyanakkor díjaink stabil növekedése elősegíti jövedelmezőségünket az előttünk álló időszakban.”

2019 első kilenc hónapjában a teljes bevétel erőteljes mértékben, 46,1 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakában elért 43,3 milliárd euróhoz képest. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés 4,4 százalékos volt. A működési eredmény 1,1 százalékkal, 4,2 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, miután a magasabb biztosítási eredménnyel szemben rosszabb befektetési eredményt, valamint alacsonyabb díj- és jutalékbevételt ért el az Allianz. A kombinált hányad 2019 első hónapjában gyakorlatilag nem változott, 94,1 százalék volt az előző évi 94,0 százalékhoz képest.

 

Élet- és egészségbiztosítás: Az új értékesítés dinamikus növekedése, stabil eredményhányadok 

 • Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)[1], az előző év azonos időszakában elért 13,4 milliárd euróhoz képest 20,3 százalékkal, 16,1 milliárd euróra nőtt 2019 harmadik negyedévében. Ebben a németországi, egyesült államokbeli, valamint olaszországi életbiztosítási ágak játszották a legnagyobb szerepet. Az új értékesítés eredményhányada (NBM) az előző évi 3,5 százalékhoz képest 3,1 százalékra mérséklődött 2019 harmadik negyedévében, ugyanis a romló gazdasági feltételek negatív hatását csak részben ellensúlyozhatta a jobb üzleti struktúra. Az új értékesítés értéke (VNB) 3,9 százalékkal, 494 millió euróra nőtt az előző évi 476 millió euróhoz képest.
 • 2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 1083 millió euróra nőtt az előző évi 1052 millió euróhoz képest. Ez nagyrészt a németországi valamint az ázsiai és csendes-óceáni térségbeli életbiztosítási ágak volumennövekedésének, illetve a legtöbb üzletág jobb technikai nyereséghányadának köszönhető. A mutató alakulását részben ellentételezték a szűkülő befektetési nyereségráták.

„Élet- és egészségbiztosítási üzletágunkban az új értékesítés eredményhányada jelentős, 3,1 százalékos volt a kihívásokkal teli kamatkörnyezetben is” – mondta Giulio Terzariol. „Folytatjuk termékeink tökéletesítését, hogy kötvénybirtokosaink és részvényeseink számára egyaránt vonzó megoldásokat nyújthassunk. Élet- és egészségbiztosítási üzletágunk egyértelműen jól halad egész éves céljaink elérése felé.”

Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) 2019 első kilenc hónapjában 42,4 milliárd euróról 49,0 milliárd euróra nőtt, elsősorban a németországi és az USA-beli életbiztosítási értékesítések növekedése révén. A új értékesítés eredményhányada továbbra is stabilan 3,4 százalék. Az új értékesítés értéke az előző évi 1,5 milliárdról 1,6 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény 3,2 milliárdról 3,4 milliárd euróra emelkedett, főként a halasztott szerzési költségek (DAC) USA-beli amortizációs időszakának 2019. második negyedévi változásából eredő kedvező hatása miatt.

Vagyonkezelés: Folytatódik az erőteljes nettó tőkebeáramlás – újabb csúcson a teljes kezelt vagyon

 • 2019 harmadik negyedévében a harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke a második negyedév végéhez képest 90 milliárd euróval, 1681 milliárd euróra nőtt, amellyel újabb rekordszintet ért el. Ennek mozgatórugói a kedvező, 49,5 milliárd euró értékű deviza-átszámítási hatások, a pozitív, 22,7 milliárd euró értékű piaci hatások, valamint a 18,0 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás voltak.
 • A teljes kezelt vagyon állománya minden korábbinál nagyobb mértékűre, 2280 milliárd euróra nőtt.
 • A költség-bevétel arány (CIR) 2018 harmadik negyedévéhez képest 0,8 százalékponttal, 61,7 százalékra javult. 2019 harmadik negyedévében a működési eredmény 650 millió euróról 703 millió euróra nőtt a működési bevételek növekedése miatt, amit a teljes kezelt vagyon magasabb átlaga is elősegített, a magasabb igazgatási költségek részleges ellensúlyozó hatása mellett. Belső alapon a működési eredmény 4,3 százalékkal nőtt.

„A harmadik felektől származó kezelt vagyon (AuM) értéke tekintetében újabb, 1681 milliárd eurós csúcsot értünk el,- amit a harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlás elmúlt évi stabil alakulása is elősegített” – mondta Giulio Terzariol. „Ez kellően megalapozza üzleti tevékenységünk jövőbeli jövedelmezőségét, és egyértelműen jelzi, hogy működési eredmény tekintetében jól haladunk egész éves céljaink elérése felé.”

2019 első kilenc hónapjában a működési bevételek 3,3 százalékos növekedéssel 5,2 milliárd euróra nőttek a harmadik felektől származó kezelt vagyon bővüléséből adódóan. A teljesítési díjak csökkenésével és az üzletfejlesztési beruházásokkal a költség-bevétel arány  kismértékben, 0,1 százalékponttal 62,1 százalékra nőtt. A működési eredmény 3,0 százalékkal, 1897 millió euróról 1954 millió euróra nőtt. Belső alapon a működési eredmény 1,7 százalékkal romlott, elsősorban az alacsonyabb teljesítménydíjak miatt, amelyek hatását csak részben ellensúlyozták a mérséklődő igazgatási költségek, valamint a teljes kezelt vagyonból származó nagyobb díjbevétel. Emellett a kedvező piaci és devizahatások, a nettó tőkebeáramlás, valamint a Gurtin Municipal Bond Management megszerzése 1681 milliárd eurós harmadik felektől származó teljes kezelt vagyont eredményezett, ami 245 milliárd eurós, azaz 17,1 százalékos növekedést jelent 2018 végéhez képest.

Allianz Csoport – 2019 harmadik negyedévére és első kilenc hónapjára vonatkozó legfontosabb adatok

 

 

 1. 3. né.
 2. 3. né.
 

Változás

 1. első 9 hó
 2. első 9 hó
 

Változás

Teljes díjbevétel

Mrd EUR

33,4

30,9

8,1%

106,9

99,1

7,8%

 • Vagyon- és felelősségbiztosítás1

Mrd EUR

13,2

12,4

6,3%

46,1

43,3

6,6%

 • Élet- és egészségbiztosítás

Mrd EUR

18,5

16,8

9,9%

55,9

51,1

9,5%

 • Vagyonkezelés

Mrd EUR

1,8

1,7

5,8%

5,2

5,0

3,3%

 • Vállalati és egyéb

Mrd EUR

0,1

0,1

10,8%

0,2

0,2

-10,1%

 • Konszolidáció

Mrd EUR

-0,2

-0,1

58,1%

-0,5

-0,4

13,5%

Működési eredmény

M EUR

2 984

2 988

-0,1%

9 105

8 742

4,2%

 • Vagyon- és felelősségbiztosítás

M EUR

1 347

1 503

-10,4%

4 184

4 232

-1,1%

 • Élet- és egészségbiztosítás

M EUR

1 083

1 052

2,9%

3 410

3 197

6,7%

 • Vagyonkezelés

M EUR

703

650

8,2%

1 954

1 897

3,0%

 • Vállalati és egyéb

M EUR

-148

-210

-29,6%

-444

-588

-24,6%

 • Konszolidáció

M EUR

-1

-7

-86,1%

0

4

-95,6%

Adózott eredmény

M EUR

2 032

1 921

5,8%

6 348

5 946

6,8%

 • nem ellenőrző részesedések

M EUR

84

-15

 1. m.

292

181

61,6%

 • részvényesekre jutó

M EUR

1 947

1 936

0,6%

6 056

5 765

5,0%

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke

EUR

4,68

4,55

2,7%

14,44

13,42

7,6%

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke

EUR

4,66

4,54

2,6%

14,39

13,36

7,8%

További KPI-k

 

 

 

 

 

 

 

 • Csoport Sajáttőke-arányos megtérülés2,3

%

13,7%

13,2%

0,5%-p

14,1%

13,2%

0,9%-p

 • Vagyon- és felelősségbiztosítás Kombinált hányad

%

94,3%

93,1%

1,2%-p

94,1%

94,0%

0,1%-p

 • Élet- és egészségbiztosítás Új értékesítés eredményhányada

%

3,1%

3,5%

-0,5%-p

3,4%

3,4%

-0,1%-p

 • Élet- és egészségbiztosítás Új értékesítés értéke

M EUR

494

476

3,9%

1 648

1 456

13,2%

 • Vagyonkezelés Költség-bevétel arány

%

61,7%

62,5%

-0,8%-p

621%

62,0%

0,1%-p

 

 

 

 

 

2019.09.30.

2018.12.31.

 

Saját tőke3

Mrd EUR

 

 

 

74,6

61,2

21,8%

Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató4

%

 

 

 

202%

229%

-27%-p

Harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon

Mrd EUR

 

 

 

1 681

1 436

17,1%

Megjegyzés: Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában az adatokat millió euróban tüntettük fel. A kerekítések miatt az itt szereplő számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő abszolút számadatokkal.

1_                   A teljes bevétel tartalmazza a bruttó biztosítási díjbevételt és a díj- és jutalékbevételeket.

2_                   A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény és az átlag saját tőke évesített arányát mutatja, a kötvényeken nem realizált árfolyam-differencia és az adózott árnyékelszámolás nélkül, az időszak elején és végén. Az évesített adatok nem tekintendők a teljes évi számokra vonatkozó előrejelzésnek. 2018 harmadik negyedévére és első kilenc hónapjára vonatkozóan a teljes 2018-as évre vetített sajáttőke-arányos megtérülést tüntettük fel.

3_                   Nem ellenőrző részesedések nélkül.

4_                   A kockázatitőke-értékek 99,5%-os megbízhatósági szintű csoportdiverzitást tükröznek.

[1] Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.

Erős eredménnyel zárta az Allianz a harmadik negyedévet