Ennyire adunk más generációk véleményére az Allianz legújabb kutatása szerint

Allianz Hungária Zrt.
Az Allianz Hungária Zrt. az egyes generációk különböző életterületeken való tudásmegosztását vizsgáló májusi, nem reprezentatív kutatása szerint a megkérdezettek közel 90 százaléka szokott tanácsot kérni más generáció tagjaitól, közülük közel 60 százalék nála idősebbektől és fiatalabbaktól is. A Z-sek viszont inkább az idősebbekhez (40%), az X-esek pedig a fiatalokhoz (19,6%) fordulnak, ha útmutatásra van szükségük. A felmérésből kiderült többek között az is, hogy nem csak akkor kérünk tanácsot, ha tájékozatlannak vagy bizonytalannak érezzük magunkat. 

Az életkorunkból adódó területeken vagyunk a legtájékozottabbak

Az online felmérés rávilágított, hogy az 58-76 évesek (baby boomer korosztály) az egészség területén érzik a leginkább, hogy tudják mit szeretnének elérni, és tudatosan abba az irányba is tartanak. A 26-57 évesek (X és Y generáció) az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás, a 25 évesek vagy annál fiatalabbak (Z generáció) pedig a család és a párkapcsolat területén a legcéltudatosabbak. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik, hogy az egyes generációk a korosztályi prioritások mentén a legtájékozottabbak. Az idősebbeket érthető módon az egészségük foglalkoztatja a leginkább, az X-esek és Y-osok pedig abban az életszakaszban vannak, amikor a legjobban talán a személyes fejlődés és a saját hangjuk megtalálása foglalkoztatja őket. A Z-sek válaszát magyarázhatja, hogy számukra a legstabilabb pont a család, illetve ebben az időszakban bontakoznak ki sokszor a megoldásra váró családi problémák. 

Példaértékűnek tartjuk a hozzáállásunkat, mégis keressük a megfelelő irányt

A megkérdezettek válaszai alapján generációtól függetlenül a családhoz, barátokhoz való hozzáállásunkat tartjuk a leginkább példaértékűnek, de egyúttal ezen a területen keressük még a számunkra legmegfelelőbb irányt. Ebből látszik, hogy bármilyen példaértékűnek is tartjuk a hozzáállásunkat egy-egy életterületen, értjük és tudjuk azt, hogy ez egy változó dolog, amiért folyamatosan dolgoznunk kell.

Az egyes generációkat vizsgálva a baby boomerek (20%), valamint az Y (30,6%) és a Z generáció (40%) számára is a család, párkapcsolat az az életterület, ahol a leginkább példaértékűnek tartják a hozzáállásukat. A baby boomerek viszont ezen az életterületen keresik még a számukra legmegfelelőbb irányt, csakúgy, mint az X korosztály. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az X és a Z generáció tagjai két életterületet emelnek ki, azonban más-más szempontból. Az X-esek az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás életterülettel kapcsolatban a legtudatosabbak és tartják egyúttal a hozzáállásukat a leginkább példaértékűnek, a család, párkapcsolat területén viszont még keresik a számukra legmegfelelőbb irányt, ám részben ezen az életterületen tartják magukat a legtájékozottabbnak is. A Z-seknél ez pont fordítva van: a család, párkapcsolat életterülettel kapcsolatban a legtudatosabbak és tartják a hozzáállásukat a leginkább példaértékűnek, az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás területén viszont még keresik a számukra legmegfelelőbb irányt. A legtájékozottabbnak pedig a közéleti kérdésekben és a társadalmi felelősség terén tartják magukat.

Generációk

 


A spiritualitásban vagyunk a legkevésbé jártasak

Az Allianz Hungária kutatása szerint összességében, minden generációt tekintve a család és kapcsolatok terén szerezzük a legtöbb tapasztalatot, így ezzel kapcsolatban vagyunk a legtájékozottabbak is. Érdekes azonban, hogy az elmúlt évtizedek spirituális térnyerése ellenére generációtól függetlenül minden válaszadó a spiritualitás terén tartja saját magát a legkevésbé tájékozottnak. Hiába foglalkozunk tehát sokkal többet a spiritualitással, mint korábban, minden korosztály keresi még az utat ezen a téren, így nem igazán tudnak egymás tapasztalataira támaszkodni.

Szórakozási és közéleti kérdésekben kérünk legtöbbször tanácsot

A kutatásban résztvevők 88,8 százaléka szokott tanácsot kérni más generáció tagjaitól, közülük 57,9 százalék egyaránt fordul fiatalabbakhoz és idősebbekhez is, mivel úgy gondolják, hogy mindkét korosztály hasznos tanáccsal szolgálhat számukra. A legnagyobb arányban (94,4%) az Y-osok kérnek tanácsot másoktól, a legkevésbé pedig a baby boomerek (20%). Kiderült továbbá, hogy a Z-sek támaszkodnak leginkább az idősebbekre (40%), az X-esek pedig a fiatalokra (19,6%).

Az egyes életterületeket tekintve a baby boomerek (40%), valamint az Y (47,2%) és Z generációsok (30%) egészség, fittség témában kérnek szívesen tanácsot a náluk fiatalabbaktól, az X generációsok pedig kikapcsolódás, feltöltődés témában (47,8%).

Ám az idősebb generáció tanácsaira már sokkal több életterületen számítunk. A válaszadók többsége a pénzügyek, anyagi javak (55,1%) és a család, párkapcsolat (54,2%) vonatkozásában általában a náluk idősebbektől kér útmutatást. A baby boomerek ezenkívül a barátokkal és ismerősökkel kapcsolatos kérdéseket is a náluk idősebbekkel vitatják meg (46,7%). Az Y generáció még a karrier, munka, valamint az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás (55,6%-55,6%) kapcsán is így tesz, a Z generáció pedig a környezet, lakás, életterek, továbbá a közélet és a társadalmi felelősség kérdéseivel is a náluk idősebbekhez fordul (80%-80%).

Fiatalokhoz és idősekhez vegyesen a felmérésben résztvevők közül generációtól függetlenül a legtöbben a kikapcsolódás, feltöltődés (15%), valamint a közéleti és társadalmi felelősség kérdéseivel (14%) fordulnak tanácsért. Korosztályi bontásban ez a baby boomerekről és az Y generációsokról mondható el. A Z-sek a kikapcsolódáson kívül a barátok vonatkozásában is vegyes korosztályú emberektől kérnek tanácsot, az X generáció tagjai pedig inkább az önazonosság, személyes fejlődés, tanulás terén teszik ezt.

Miért nem kérünk tanácsot?

Azoknál, akik nem szoktak ajánlást kérni más korosztályú emberektől (8,4%), többféle mögöttes tényező figyelhető meg. A baby boomerekben és az Y generáció tagjaiban közös, hogy kellően bíznak saját magukban és az értékítéletükben (13,3% és 2,8%), ezért inkább jellemzően nem kérnek tanácsot más korosztályú emberektől. Ez magyarázható azzal, hogy ezeknél a generációknál, főleg 30 éves kor felett, már jobban tudjuk, hogy mit akarunk az életben. Érdekes azonban, hogy az Y generáció ugyanilyen arányban (2,8%) nem mer tanácsot kérni a nála idősebbektől vagy fiatalabbaktól, de ugyanezzel indokolják döntésüket a Z generációs válaszadók (10%) is. Az X-esek pedig nem szeretnek mástól tanácsot kérni még akkor sem, ha bizonytalanok magukban, mert csak összezavarodnak és nehezebben döntenek (4,3%)

Inkább coach-tól kérünk tanácsot, mint ismerőstől

A kutatásban résztvevők 66,7 százaléka a családjához és a barátaihoz fordul tanácsért – akár fiatalabb, akár idősebb emberről van szó –, ami nem meglepő. Ezen belül is a család jelenti a legfontosabb támaszt, jelentősen nagyobb arányban, mint a barátok (49,1 vs. 17,6 százalék). A baby boomerek és a Z generáció körében a legnagyobb azok aránya, akik úgy vélik, hogy a családtagjaik ismerik őket a legjobban és bennük bíznak meg leginkább. Őket követik az X-esek 56,5 százalékkal, majd az Y-osok 31,9 százalékkal.

 

Az összképet nézve érdekes azonban, hogy szívesebben kérünk segítséget coach-tól, mint egy munkatárstól vagy távolabbi ismerőstől. Legritkábban a távolabbi ismerőseinkhez fordulunk a problémáinkkal (a kitöltők 6,9 százaléka), akik bár kevésbé ismerhetnek minket, de pont emiatt objektívebben láthatják az élethelyzetünket, mint a család vagy a barátok.

Mihez kezdünk mások tanácsával?

A megkérdezettek közül szinte mindenki (99,1%) megfogadja a kapott véleményt, útmutatást valamilyen formában. A legtöbben (67,3%) összegyúrják a saját véleményükkel és a kettőt vegyítve döntenek. Legnagyobb arányban (19,6%) az X-esek fogadják meg egy az egyben más tanácsát, a baby boomerek 33,3 százaléka pedig több embertől is kér tanácsot és a többség véleménye alapján dönt.

„Jövőbiztosítóként úgy gondoljuk, hogy minden generáció tudása fontos és értékes, hiszen a különböző korosztályok tagjainak ismeretei, tapasztalatai alkotják azt a kollektív tudást, amely a jövő építőköve. Az Allianz ismeri és érti az egyes generációk által támasztott igényeket, és ezeket alapul véve támogatja őket termékeivel és megoldásaival, minden élethelyzetben. Különösen igaz ez a digitalizáció területére, ahol például a Digitális Mentor programunkkal fordítunk kiemelt figyelmet annak támogatására, hogy a fiatalok segítsék az idősebbeket a digitális tudás megszerzésében, az új digitális eszközök használatának elsajátításában, hogy ezáltal lépést tarthassanak a technológia fejlődésével” – mondta Zsámboki Olívia, az Allianz Hungária marketing és kommunikációs osztályának senior szakértője.

A kutatásról:

Az Allianz Hungária Zrt. Mennyire támaszkodnak egymás tudására a különböző generációk? online, nem reprezentatív kérdőíves felmérése 2022. május 2. és 8. között zajlott, a Typeform.com felületén. A kutatásban résztvevők generációk szerinti megoszlása a következő volt: baby boomer (1946-1964 között születettek) 14 százalék, X generáció (1965-1980 között születettek) 43 százalék, Y generáció (1981-1996 között születettek) 33,6 százalék, Z generáció (1997-2012 között születettek) 9,3 százalék.

Ennyire adunk más generációk véleményére az Allianz legújabb kutatása szerint