Árvíz, aszály, jégverés… A tavalyi év tapasztalatai alapján ezek azok a veszélyek, amire nem árt felkészülnie a gazdáknak.

Az elmúlt évek megmutatták, hogy az időjárási körülmények változása extrém helyzeteket és kellemetlen meglepetéseket okozhat, ami komoly veszélyt jelenthet a mezőgazdaságból élő termelők pénzügyi biztonságára. A tavalyi év tapasztalatai bizonyítják, hogy kár esetén a díjtámogatott növénybiztosítás jelentős anyagi kompenzációt nyújt, hiszen 2013-ban több mint 2000 darab kárbejelentés érkezett szerződések alapján az Allianzhoz, a kárkifizetések összege pedig közel 900 millió forintot tett ki. A legjelentősebb károkat a jégesők okozták, az erre kifizetett összeg meghaladta a 700 millió forintot.

„Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt években megnőtt azoknak a pénzügyileg tudatos gazdáknak a száma, akik maguk szeretnének gondoskodni jövőjük biztonságáról – mondta Horváth Andrea, az Allianz Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese. – A 2012-ben bevezetett díjtámogatott növénybiztosítás hatékony szerepét az öngondoskodási hajlandóság erősödésében mi sem mutatja jobban, mint hogy a közel 3 milliárd forintos támogatási keret kihasználtsága közel 90 százalékos volt 2013-ban. Ez jelentős előrelépést jelent a 2012. évhez képest, amikor a keret kevesebb, mint 30 százalékát használták ki a gazdálkodók.”

Az Allianz tapasztalata szerint a nagyok mellett egyre több kistermelő is köt biztosítást, hiszen ők még inkább ki vannak téve az időjárás bizonytalanságából fakadó veszélynek, mert kevesebb a felhasználható pénzállományuk, amivel biztonságosan áthidalhatók a gazdálkodás veszteséges periódusai, vagy amivel újabb fejlesztésbe foghatnak. Továbbá egyértelműen látható, hogy bár a szántóföldi növénytermesztésben kötnek leggyakrabban növénybiztosítást, a díjtámogatás hatására a zöldség, gyümölcs termesztők is nagyobb hajlandóságot mutatnak. Kárnemek tekintetében a leggyakoribb a jégeső- és viharkárokra történő biztosításkötés, de az „A” típusú csomagbiztosítás is egyre népszerűbb, melyben nyolc kárnem együttes kötésére van lehetőség.

Az Allianz Mezőgazdasági növénybiztosítás elnevezésű termékéből az „A”, „B”, „C” szerződéstípusokra vehető igénybe díjtámogatás. Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás „csomag” meghatározott növényekre, és a jogszabályban felsorolt biztosítási eseményekre – úgy, mint a jégesőkár, aszálykár, árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, felhőszakadáskár, viharkár, valamint tűzkár – együttesen köthető meg. A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás meghatározott növényekre, és az alábbi biztosítási eseményre külön-külön és együttesen is megköthető: jégesőkár, téli fagykár, viharkár (beleértve a homokverés kárt) valamint tűzkár. A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás meghatározott biztosítási eseményekre és növényekre külön-külön és együttesen köthető úgy, mint: jégesőkár, aszálykár, árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, felhőszakadás kár, viharkár, tűzkár.

„A díjtámogatott növénybiztosítás 2012-es bevezetése óta az Allianz Hungária mindent megtett annak érdekében, hogy az agrárium biztosítással való lefedettsége, és ezáltal a termelés pénzügyi hátterének biztonsága javuljon. Oktatások, tájékoztatók és különböző sajtómegjelenések segítségével igyekeztünk felhívni a termelők figyelmét az új rendszer által nyújtotta lehetőségre. A fent említett pozitív tendenciák láttán, úgy érezzük, ez irányú erőfeszítésünk meghozta gyümölcsét” – foglalta össze Horváth Andrea.