Az Allianz kiemelkedő eredménnyel zárta az esztendőt

Allianz Hungária Zrt.
Az összes üzletág kiemelkedő működési eredménye alátámasztja a 2022. évvel kapcsolatos pozitív várakozásokat

2021. TELJES ÉV

  • A bevétel 5,7 százalékkal, 148,5 milliárd euróra nőtt.
  • A működési eredmény 24,6 százalékkal, 13,4 milliárd euróra nőtt.
  • A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,9 százalékkal, 6,6 milliárd euróra csökkent., egy egyszeri, adózás előtti, 3,7 milliárd euró értékű céltartaléknak köszönhetően, amelyet az AllianzGI U.S. Structured Alpha alapok főbb befektetőivel való megállapodásokra felkészülve, illetve az Egyesült Államok kormányzati szerveivel jelenleg is folytatott megbeszélések tükrében képeztünk, így a Csoport 2021. évi adózott eredménye 2,8 milliárd euróval csökkent.
  • A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 1 százalékponttal, 209 százalékra nőtt.1

2021. IV. NEGYEDÉV

  • A teljes díjbevétel 7,9 százalékkal, 38,4 milliárd euróra nőtt.
  • A működési eredmény 18,0 százalékkal, 3,5 milliárd euróra nőtt.
  • A részvényesekre jutó nettó veszteség 292 millió euró volt az adózás előtti, 3,7 milliárd euró értékű céltartaléknak köszönhetően, amely az AllianzGI U.S. Structured Alpha alapok főbb befektetőivel való megállapodásokra felkészülve, illetve az Egyesült Államok kormányzati szerveivel jelenleg is folytatott megbeszélések tükrében képeztünk. Ezt az egyszeri tételt nem számítva az adózott eredmény 38,2 százalékkal, 2,5 milliárd euróra nőtt.

Kilátások

  • A 2022. évre célként meghatározott működési eredmény 13,4 milliárd euró (plusz/mínusz 1 milliárd euró).2

Egyéb információk

  • Az Allianz 1 milliárd euró összeghatárú, új részvény-visszavásárlási programot jelentett be.
  • A vezetőség a kiemelkedő működési eredmény és a stabil adózott eredmény alapján az osztalék 12,5 százalékos, részvényenkénti 10,80 euróra történő növelését javasolja.

„A 2021-es év kihívásai ellenére az Allianz bizonyította  ellenálló- és alkalmazkodóképességét. A rekordmértékű működési eredmény, az élet- és egészségbiztosítási, illetve vagyonkezelési üzletágban elért erős értéknövekedés, valamint a vagyon- és felelősségbiztosítás jelentősen javuló nyereségessége és költséghatékonysága bizonyítja globális franchise-unk töretlen fejlődését.”

Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója

2021. TELJES ÉV: A teljes díjbevétel 5,7 százalékkal, 148,5 milliárd euróra nőtt. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított növekedés 6,1 százalékos volt. Az Egyesült Államokban és Olaszországban tapasztalt erős értékesítési volumen hozzájárult az élet-/egészségbiztosítási üzletág bevételének növekedéséhez. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágat az ár és az állomány növekedése segítette, míg a vagyonkezelési üzletágban a magasabb bevételt és sikerdíjakat a teljes kezelt vagyon növekedése okozta.

Bevétel

2021. IV. NEGYEDÉV: A teljes díjbevétel 7,9 százalékkal, 38,4 milliárd euróra nőtt (2020. IV. negyedév: 35,6 milliárd).

Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított bevétel növekedésének mértéke 5,9 százalék volt; ehhez az eredményhez minden üzletág teljesítménye hozzájárult.

Nyereség

2021. TELJES ÉV: A működési eredmény 24,6 százalékkal, 13,4 milliárd euróra emelkedett (2020.: 10,8 milliárd), amihez az összes üzletág magasabb nyereségessége is hozzájárult. Emellett ez a növekedés a Covid19 előző évi működési eredményre gyakorolt negatív hatását is tükrözi. A magasabb átlagos teljes kezelt vagyon (AuM) és a folyamatos költségkontroll a vagyonkezelési üzletágból származó működési eredmény jelentős növekedéséhez vezetett. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág még a természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigények mellett is magasabb biztosítástechnikai eredményt ért el. Az élet- és egészségbiztosítási üzletágban a működési eredmény a magasabb tartalékkorrekciónak és a javuló befektetési és biztosítástechnikai nyereségességnek köszönhetően nőtt.

A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 6,6  milliárd eurót tett ki (6,8), mivel az Allianz GI U.S. Structured Alpha ügyre képzett céltartalék 2,8 milliárd euróval csökkentette a csoport 2021. évi adózott eredményét, ellensúlyozva a magasabb működési eredményt.

A sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) 10,6 százalék volt (11,4).

Az egy részvényre jutó nyereség alapértéke (EPS) 15,96 euróra, 3,2 százalékkal csökkent (16,48).

Az Igazgatóság 2021-re az egy részvényre eső osztalék 10,80 euróra történő növelésére tesz javaslatot. Az Allianz 2022. február 17-én új, 1 milliárd euró összeghatárú részvény-visszavásárlási programot jelentett be a 2022-es évre vonatkozóan.

2021. IV. NEGYEDÉV: A működési eredmény – elsősorban a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban elért magasabb biztosítástechnikai eredménynek köszönhetően – 18,0 százalékkal, 3,5 milliárd euróra nőtt (3,0). A vagyonkezelési üzletágban a működési eredmény növekedése a harmadik felektől származó magasabb kezelt vagyonnak és a termelékenység folyamatos javulásának köszönhető. Az élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye enyhén csökkent, főként az alacsonyabb befektetési nyereségráta következtében.

A részvényesekre jutó nettó veszteség 292 millió euró volt a tavalyi azonos időszak 1,8 milliárd eurós adózott eredményével szemben, ugyanis a magasabb működési eredményt ellensúlyozta az AllianzGI U.S. Structured Alpha ügyre képzett, adózás előtti 3,7 milliárd euró értékű céltartalék.

Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató

A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2020 végi 207 százalékhoz képest 2021 végére 2 százalékponttal, 209 százalékra nőtt.3

„2021. évi teljesítményünk kiemelkedő volt, amit a 13,4 milliárd eurós működési eredmény is tükröz.

•      Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunkban a vállalati és globális üzleti területek újbóli erősödése egyértelműen jelzi, jó pozíciókkal rendelkezünk ahhoz, hogy ki tudjuk használni a biztosítási környezet további javulásának előnyeit. A súlyos természeti káresemények hatása ellenére kombinált hányadunk idén is javult, köszönhetően annak, hogy a kockázatvállalási fegyelem és a termelékenység javítása folyamatosan fókuszban van.

•      Az élet- és egészségbiztosításban az erős nyereségrátával rendelkező új értékesítés stabil szintje alátámasztja a termékeink iránti egészséges keresletet. Rendkívül elégedettek vagyunk az új értékesítések kezelésével kapcsolatos kezdeményezéseink sikerével, továbbá fontos intézkedéseket hoztunk a meglévő portfóliónk kezelését illetően is. Ez bizonyítja az aktív tőkegazdálkodás iránti elkötelezettségünket, ami lehetővé teszi a franchise-ban rejlő potenciál maximális kiaknázását.

•      Vagyonkezelési üzletágunk stabil teljesítményt nyújtott, és rengeteg forrást vont be az ügyfelektől minden régió és eszközosztály tekintetében. 2021 végén a teljes kezelt vagyon újból rekordszintet ért el. A szegmens adózott eredményét rontotta egy céltartalék, melyet az AllianzGI U.S. Structured Alpha alapok főbb befektetőivel való megállapodásokra felkészülve, illetve az Egyesült Államok kormányzati szerveivel jelenleg is folytatott, a különböző kapcsolódó eljárások megoldását illetően fontos első lépésnek tekinthető megbeszélések tükrében képeztünk.

A franchise-unk erős alapjaira épülő, kiemelkedő üzleti teljesítmény tovább erősíti a 2022. évi várakozásainkkal kapcsolatos magabiztosságunkat.”

Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezetője (CFO)

 

Vagyon- és felelősségbiztosítás: Stabil működési eredmény

2021. TELJES ÉV: A teljes díjbevétel 4,8 százalékkal, 62,3  milliárd euróra nőtt (59,4).

Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta 4,1 százalék volt, ami a 2,2 százalékos árhatásnak, valamint az 1,4 százalékos volumen hatásnak és 0,6 százalékos szolgáltatási hatásnak tudható be. A növekedéshez elsősorban az Allianz Partners, az AGCS és Ausztrália járult hozzá.

A működési eredmény 30,6 százalékkal, 5,7 milliárd euróra nőtt (4,4). Biztosítástechnikai eredményünkben tükröződött a helyreállás a Covid-19 2020. évi hatása után. A természeti katasztrófák miatti magasabb kárigényeket ellensúlyozták az alacsonyabb átlagos károk és a jobb lebonyolítási eredmény. A költséghányad tovább javult, 26,7 százalékra (26,8 százalék).

A költségek és a kártérítések aránya a díjbevételhez képest (kombinált hányad) összességében 2,5 százalékponttal, 93,8  százalékra javult (96,3).

2021. IV. NEGYEDÉV: A teljes díjbevétel 14,7 százalékkal, 14,5  milliárd euróra nőtt (12,7).

Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta 10,7 százalék volt, ami az állomány  7,4 százalékos növekedése mellett a 2,0 százalékos szolgáltatási hatásnak és az 1,4 százalékos árhatásnak tudható be. A növekedéshez főleg az Allianz Partners, az AGCS és Németország járult hozzá.

A működési eredmény 76,1 százalékkal, 1,6  milliárd euróra ugrott (0,9) a figyelemre méltóan magasabb biztosítástechnikai eredménynek és a sokkal jobb lebonyolítási eredménynek köszönhetően. A növekedés részben az előző évi Covid-19-ből eredő negatív hatást is tükrözte. Emellett a költséghányad tovább javult, 26,9  százalékra (27,5).

A költségek és a kártérítések aránya a díjbevételhez képest (kombinált hányad) 3,9 százalékponttal, 93,5  százalékra javult (97,4).

 

Élet- és egészségbiztosítás: Az új értékesítések sikeres kezelése

2021. TELJES ÉV: Az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke (PVNBP)4 78,7  milliárd euróra ugrott (61,5) az Egyesült Államokban értékesített fix összegű életjáradékok magasabb mennyiségének és az olaszországi és franciaországi szerződésállomány javulásának köszönhetően. A növekedést segítő egyéb tényezők között szerepel a befektetési egységhez kötött termékekből származó magasabb mennyiség Olaszországban, valamint egy, az Allianz Reinsurance által kötött nagy viszontbiztosítási megállapodás.

A működési eredmény 5,0  milliárd euróra nőtt (4,4) a magasabb tartalékkorrekciónak, a javuló befektetési nyereségrátának és az előző évi egyesült államokbeli veszteségnek köszönhetően. Ezt a fejlődést segítették a befektetési egységhez kötött termékek magasabb kezelési díjai Olaszországban, a magasabb befektetési nyereségráta Franciaországban, valamint a javuló biztosítástechnikai nyereségráta a német élet- és egészségbiztosítási üzletágban.

Az új értékesítés nyereséghányada 3,2 százalékra nőtt (2,8)  a jobb portfólió-összetételnek köszönhetően. Az új értékesítés értéke 2,5 milliárd euróra nőtt (1,7)  a magasabb volumen és a növekvő nyereségráta miatt.

2021. IV. NEGYEDÉV: Az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke 19,8 milliárd euróra nőtt (19,0), elsősorban az Egyesült Államokban értékesített fix összegű életjáradékok magasabb szerzési volumenének köszönhetően.

Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,4 százalékra nőtt (2,7)  az egyesült államokbeli, franciaországi és olaszországi jobb portfólió-összetételnek köszönhetően. A növekedést elősegítette a piac kedvező alakulása is.

Az új értékesítés értéke (VNB) 0,7 milliárd euróra nőtt (0,5) a magasabb volumen és nyereségráta miatt.

A működési eredmény 1,3 milliárd euróra esett vissza (1,4). A németországi életbiztosítási üzletág alacsonyabb befektetési nyereségrátája, egy Benelux adminisztrációs rendszer miatti leírás és a magasabb indonéziai kárigények hatását részben ellensúlyozták a befektetési egységhez kötött termékek magasabb olaszországi kezelési díjai.

 

Vagyonkezelés: Rekord teljes kezelt vagyon, 22 százalékkal növekvő működési eredmény

2021. TELJES ÉV: A működési bevétel 14,3 százalékkal, 8,4 milliárd euróra nőtt a teljes kezelt vagyon növekedésének és a magasabb sikerdíjak eredményeként. A költség-bevétel arány 58,4  százalékra javult (61,2).

A működési eredmény 22,3 százalékkal, 3,5 milliárd euróra nőtt (2,9). Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 25,3 százalékkal nőtt. A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 2020 végéhez képest 14,9 százalékkal ֪– azaz 255 milliárd euróval – 1966 milliárd euróra nőtt főként a magas, 110,1 milliárd eurós nettó beáramlásnak és a kedvező árfolyamhatásnak köszönhetően.

2021. IV. NEGYEDÉV: A teljes kezelt vagyon 2609 milliárd euróra nőtt 2021 végére a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon miatt. A növekedéshez az összes térség és eszközosztály hozzájárult.

A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 2021. december 31-én 1966 milliárd eurót tett ki, ami 86 milliárd eurós növekedés a 2021. harmadik negyedév végéhez képest, és magában foglal 20,6 milliárd eurós nettó beáramlást és 11,5 milliárd eurós piaci hatásokat. Elsősorban az Allianz Life viszontbiztosítási ügyletének (30,0 milliárd euró) köszönhetően egy pozitív, 28,3 milliárd eurós konszolidációs hatás t is keletkezett. Szintén kedvező hatással volt a 25,2 milliárd eurós árfolyamhatás.

A működési eredmény 20,8 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest, 1,0  milliárd euróra (0,9). A bevétel növekedése főleg a harmadik felektől származó magasabb átlagos teljes kezelt vagyonnak volt köszönhető. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 17,0 százalékkal nőtt. A költség-bevétel arány (CIR) 0,5 százalékponttal, 58,2 százalékra javult.

 

 

1 A biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos átmeneti intézkedések nélkül.

2 Mint mindig, a természeti katasztrófák és a tőkepiacok kedvezőtlen alakulása, valamint a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatos figyelmeztetésünkben említett tényezők jelentős mértékben befolyásolhatják a működési és/vagy adózott eredményünket, valamint a Csoport eredményeit.

3 A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések alkalmazásával együtt a Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2021. év végén 239 százalék volt (2021. harmadik negyedév végén ugyanez a mutató 236 százalékot ért el).

4 Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.

 

 Az Allianz kiemelkedő eredménnyel zárta az esztendőt