Az Allianz Csoport újra erős eredménnyel zárta a negyedévet  

Allianz Hungária Zrt.
 • 2021 harmadik negyedévében a teljes díjbevétel növekedésének üteme 9,5 százalék volt
 • A 2021. harmadik negyedévi működési eredmény 11,3 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőtt
 • 2021 harmadik negyedévében a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,3 százalékkal, 2,1 milliárd euróra nőtt
 • 2021 első 9 hónapjának 9,9 milliárd eurós működési eredménye a teljes évre tervezett 12 milliárd eurós eredmény 82 százalékát éri el
 • 2021 első 9 havi, részvényesek számára megtermelt adózott eredménye 38,3 százalékkal, 6,9 milliárd euróra emelkedett
 • A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 207 százalék
 • Így a 2021. évi működési eredmény várhatóan a 12 milliárd eurós céltartomány felső határán lesz, plusz/mínusz 1 milliárd euró

Vezetői összefoglaló: erős negyedév az összes üzletágban

2021-ben az Allianz Csoport a harmadik negyedévben is erős működési teljesítményt mutatott fel az összes üzletágában. Ez azt bizonyítja, hogy az üzleti modellünk jól működik, segítségével ki tudjuk használni a globális gazdasági környezet és a pénzügyi piacok helyreállásából eredő lehetőségeket. 2021 első kilenc hónapjában a Csoport a teljes évre kitűzött 12 milliárd eurós eredmény 82 százalékát érte el, amihez mindhárom üzletág hozzájárult. A vagyonkezelési és az élet- és egészségbiztosítási üzletágak minden idők legjobb harmadik negyedéves működési eredményéről számoltak be, míg a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág megőrizte erős mögöttes eredményességét, még a heves természeti katasztrófák által jellemzett környezetben is

A belső bevétel növekedésének árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 9,0 százalék volt 2021 harmadik negyedévében, amihez az összes üzletág hozzájárult. A teljes díjbevétel 9,5 százalékkal, 34,4 milliárd euróra emelkedett (2020 harmadik negyedévében ez 31,4 milliárd euró volt). A működési eredmény az előző évi 2,9 milliárd euróhoz képest 11,3 százalékkal, 3,2 milliárd euróra nőtt, elsősorban a vagyonkezelési és az élet- és egészségbiztosítási üzletágainknak köszönhetően. A vagyonkezelési üzletágban a működési eredmény a magasabb teljes kezelt vagyonból származó bevételeknek és a javuló költség-bevétel aránynak köszönhetően nőtt. Az élet- és egészségbiztosítási üzletágunk emelkedést könyvelt el a működési eredményben, ami jelentős mértékben a magasabb befektetési nyereségnek köszönhető. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye nagyjából változatlan maradt, mivel a biztosítástechnikai eredmény javulását ellensúlyozta az alacsonyabb befektetési eredmény. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,3 százalékkal 2,1 (2,1) milliárd euróra nőtt 2021 harmadik negyedévében. A működési eredmény erőteljes növekedését jelentős mértékben ellensúlyozta a nem működési célú befektetési eredmény csökkenése.

Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 37,8 százalékkal 16,64 (12,07) euróra nőtt 2021 első kilenc hónapjában. Az éves szintre kivetített sajáttőke-arányos nyereség (RoE) 14,8 százalék volt (2020 teljes év: 11,4 százalék). A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2021 második negyedév végi 206 százalékhoz képest 207 százalék volt 2021 harmadik negyedévének végén.

2021 első kilenc hónapjában a működési eredmény 27,2 százalékkal, 9,9 (7,8) milliárd euróra nőtt. Az élet- és egészségbiztosítási üzletágunk működési eredménye a javuló befektetési nyereségességnek, valamint a magasabb  díj- és költségfedezetnek köszönhetően nőtt. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredményének emelkedése a magasabb biztosítástechnikai eredménynek tudható be. Vagyonkezelési üzletágunkban a működési bevételek növekedése és a folytatódó költséghatékonyság eredményezte a működési eredmény növekedését. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény kétszámjegyű, 38,3 százalékos emelkedése a működési eredménynek köszönhető.

Az Allianz 2021. augusztus 5-én új, 750 milliárd euró összegű részvény-visszavásárlási programot jelentett be. 2021. október 22-ig 3,8 millió részvény vásárlására került sor, ami a kinnlevő tőke 0,93 százalékának felel meg.

„Ez minden idők legerősebb harmadik negyedéve volt. Számomra mindez megerősítés arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleket és a befektetőket egyaránt képesek vagyunk kiszolgálni. A rendkívüli időjárási események és a gyors makrogazdasági változások rávilágítanak arra, hogy mekkora társadalmi jelentősége van a biztosítók és a vagyonkezelők szerepének. Stabil mutatóink pedig arról tanúskodnak, hogy mindezt ezt megbízható pénzügyi teljesítmény mellett tudjuk megtenni.” – mondta Oliver Bäte, az Allianz Csoport vezérigazgatója. –

„Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az összes üzletágunk jó állapotban van. Véleményem szerint az Allianz jó úton halad afelé, hogy a céltartomány felső határához közeli működési eredményt érjen el.” – mondta Giulio Terzariol, az Allianz Csoport pénzügyi vezetője.

Vagyon- és felelősségbiztosítás: erős belső növekedés

 • A teljes díjbevétel 9,0 százalékkal, 14,1 (12,9) milliárd euróra emelkedett 2021 harmadik negyedévében. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta 7,2 százalék volt, ami elsősorban az 5,0 százalékos pozitív volmumen hatás és az 1,5 százalékos pozitív árhatás eredménye. A növekedéshez elsősorban az Allianz Partners, az AGCS és az Euler Hermes járultak hozzá.
 • A működési eredmény lényegében nem változott, 1,3 (1,3) milliárd eurós szintet ért el 2021 harmadik negyedévében. A biztosítástechnikai eredmény enyhe emelkedését ellensúlyozta a befektetések alacsonyabb eredménye. A természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigényeket nagyjából ellensúlyozta a magasabb lebonyolítási eredmény és az átlagos károk alacsonyabb mértéke. A költséghányad stabilan 26,7 százalék (26,7 százalék) volt.
 • A kombinált hányad enyhén, 0,2 százalékponttal 94,7 (94,5) százalékra emelkedett 2021 harmadik negyedévében.

„Büszke vagyok arra, hogy jelentős pénzügyi támogatást nyújtottunk az idei szélsőséges időjárási események által sújtott ügyfeleinknek, miközben jó működési eredményt értünk el – mondta Giulio Terzariol. – A kár- és balesetbiztosítási üzletágunk erős, és továbbra is a kockázatvállalási fegyelemre és a termelékenységre összpontosítunk, hogy az eddigi növekedési és nyereségességi pályán maradjunk.”

2021 első kilenc hónapjában a teljes díjbevétel 47,7 (46,7) milliárd euróra nőtt. A devizaátszámítási és a konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedési ráta mértéke 2,3 százalék volt, ami elsősorban az Allianz Partners, az AGCS és Kína hozzájárulásának tudható be. A működési eredmény az előző év azonos időszakához képest 19,2 százalékkal 4,2 (3,5) milliárd euróra ugrott. A biztosítástechnikai eredmény jelentősen nőtt a természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigények ellenére is. Ez főként a Covid19-hez kapcsolódó minimális veszteségnek és a lényegesen jobb lebonyolítási eredménynek volt köszönhető. Összességében az első kilenc hónap kombinált hányada 2,1 százalékponttal 93,9 (96,0) százalékra javult.

Élet- és egészségbiztosítás: dinamikus értékesítés és kiváló működési eredmény

 • 2021 harmadik negyedévében az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke (PVNBP) 19,7 (12,9) milliárd euróra ugrott. Ehhez pozitívan járult hozzá az értékesítés élénkülése az Egyesült Államokban, a meglévő szerződésállomány kezelése Franciaországban és a befektetési egységekhez kötött termékek továbbra is magasabb eladásai Olaszországban.
 • Az új szerzés nyereségessége (NBM) 3,4 (2,9) százalékra nőtt 2021 harmadik negyedévében a németországi és franciaországi javuló portfólió összetételnek, valamint a kedvezőbb gazdasági környezetnek köszönhetően. Az új értékesítés értéke (VNB) 2021 harmadik negyedévében 665 (371) millió euróra ugrott.
 • 2021 harmadik negyedévében a működési eredmény 1,3 (1,1) milliárd euróra emelkedett, ami a befektetési nyereség növekedésének és a kedvezőbb biztosítástechnikai árrésnek tudható be. Az olaszországi befektetési egységekhez kötött életbiztosítási üzletág magasabb díj- és költségfedezete  tovább javított ezen az eredményen.

„Az élet- és egészségbiztosítási üzletágunk dinamikusan bővül, és árrésünk folyamatosan nő a javuló gazdasági környezetben kifejtett hatékony üzleti tevékenységünknek köszönhetően” – mondta Giulio Terzariol. – Ez megbízható jele a Csoport eredményeihez való fenntartható és számottevő hozzájárulásunknak.”

2021 első kilenc hónapjában a PVNBP 58,9 (42,5) milliárd euróra nőtt, elsősorban a franciaországi és olaszországi értékesítések fellendülésének és a meglévő szerződésállomány kezelésének köszönhetően. A működési eredmény 3,7 (2,9) milliárd euróra ugrott, elsősorban a javuló befektetési nyereségráta, valamint a magasabb díj-k és költségfedzetetek eredményeképpen. Az új szerzés nyereségessége 3,2 (2,9) százalékra nőtt, ezáltal az új értékesítés értékét 1,9 (1,2) milliárd euróra emelve.

Vagyonkezelés: kiváló teljesítmény és rekord magas kezelt vagyon

 • A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon (AuM) 2021 második negyedévének végéhez képest 51 milliárd euróval, 1.881 milliárd euróra nőtt 2021 harmadik negyedévében. Ez a fejlemény elsősorban a 25,7 milliárd eurós erőteljes nettó beáramlásnak és a 29,5 milliárd eurós pozitív devizaárfolyam-hatásnak volt köszönhető. Ezt a 4,7 milliárd eurót kitevő piaci hatások ellensúlyozták.
 • A teljes kezelt eszközállomány 2021 harmadik negyedévének végére 2 548 milliárd euróra emelkedett, összhangban a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon növekedésével. A növekedéshez az összes térség és eszközosztály hozzájárult.
 • 2021 harmadik negyedévében a működési eredmény 30,2 százalékkal 882 (677) millió euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bevétel növekedése elsősorban a harmadik felektől származó magasabb átlagos kezelt vagyon eredménye, amit az Allianz Real Estate integrációja is támogatott. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 31,0 százalékkal nőtt. Ennek eredményeképpen a költség-bevétel arány (CIR) 2020 harmadik negyedévéhez képest 4,2 százalékponttal, 57,7 százalékra javult 2021 harmadik negyedévében.

„A PIMCO és az Allianz Global Investors egyaránt magas nettó vagyonbeáramlást tapasztal, míg a kezelt vagyon újabb csúcsot ért el – mondta Giulio Terzariol. – A folyamatosan javuló befektetési teljesítmény, a bevételek erőteljes növekedése és a termelékenység emelkedése támogatja a vagyonkezelési üzletágunk jövedelemtermelő képességét.”

2021 első kilenc hónapjában a működési bevételek 12,3 százalékkal, 5,9 milliárd euróra emelkedtek, a bevétel teljes kezelt vagyon növekedésének köszönhető emelkedése és a magasabb sikerdíjak eredményeként. Költség-bevétel arányunk 58,5 (62,1) százalékra javult. A működési eredmény 23,0 százalékkal, 2 454 (1 996) millió euróra nőtt. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 28,9 százalékkal nőtt. A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 9,9 százalékkal, vagyis 169 millió euróval 1 881 millió euróra emelkedett 2020 végéhez képest, ami a magas nettó vagyonbeáramlásnak, a kedvező árfolyamhatásoknak és piaci hatásoknak tudható be.

 Az Allianz Csoport újra erős eredménnyel zárta a negyedévet