Az Allianz 3,5 milliárd euró működési eredményt ért el a második negyedévben

Allianz Hungária Zrt.
A vállalatcsoport megerősíti az teljes évre vonatkozó kilátásait

2022. II. NEGYEDÉV:

•       A teljes díjbevétel 8,2 százalékkal, 37,1 milliárd euróra emelkedett

•       A működési eredmény 5,3 százalékkal, 3,5 milliárd euróra nőtt, amiben a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágnak kulcsszerepe volt

•       A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 23,3 százalékkal, 1,7 milliárd euróra csökkent. Erős, 200 százalékon álló Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató[1]

2022. I. FÉLÉV:

•       A teljes díjbevétel 7,2 százalékkal, 81,2 milliárd euróra ugrott

•       A működési eredmény 1,2 százalékkal, 6,7 milliárd euróra nőtt

•       A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 52,7 százalékkal 2,3 milliárd euróra csökkent, ami elsősorban az első negyedévben az Allianz Global Investors U.S. Structured Alpha alapokat érintő eljárással kapcsolatos céltartalékképzésnek tudható be

Kilátások:

  • A 2022. évre célként meghatározott működési eredmény 13,4 milliárd euró (plusz/mínusz 1 milliárd euró)[2]

Egyéb információk:

  • Az 1 milliárd euró összegű részvényvisszavásárlási program lezárult: 2022. július 15-ig 5,1 millió részvény visszavásárlására került sor

„Az Allianz ismét erős pénzügyi teljesítményt mondhat magáénak, amelyben a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk robusztus növekedése kulcsszerepet játszott. Működési eredményünk és a csoport tőkemegfelelési mutatója ellenállónak bizonyult a fokozódó volatilitással és a lényegesen gyengébb gazdasági környezettel szemben. Jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy képesek legyünk kezelni a magas inflációt és az Európában különösen erőteljesen jelentkező gazdasági nyomást. Az Allianz továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei és részvényesei számára sikert kovácsoljon a stabilitásából és méretéből fakadó előnyeiből.”

Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója

FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK

Bevétel

2022. II. NEGYEDÉV: A teljes díjbevétel 8,2 százalékkal 37,1 milliárd euróra ugrott (2021. II. negyedév: 34,3 milliárd), amelyben a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág nagymértékű volumennövekedése és a pozitív árhatások kulcsszerepet töltöttek be. A növekedéshez az élet- és egészségbiztosítási üzletág is hozzájárult, amelyet pozitív árfolyamhatások és az Aviva lengyelországi érdekeltségének felvásárlása is támogatottak. A vagyonkezelési üzletág stabilan teljesített, amihez a magasabb teljes kezelt vagyonból (AuM) származó bevétel járult hozzá.

A belső bevétel növekedés devizaárfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 3,6 százalék volt.

2022. I. félév: A teljes díjbevétel 7,2 százalékkal 81,2 milliárd euróra ugrott (2021. I. félév: 75,7 milliárd), ami elsősorban a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágnak tudható be a pozitív ár- és volumenhatásnak köszönhetően, illetve a vagyonkezelési és az élet- és egészségbiztosítási üzletágak is hozzájárultak.

A belső bevételnövekedés 3,7 százalékra emelkedett.

Nyereség

2022. II. NEGYEDÉV: A működési eredmény – elsősorban a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban elért magasabb biztosítástechnikai és befektetési eredménynek köszönhetően – 5,3 százalékkal, 3,5 (3,3) milliárd euróra nőtt. Az emelkedést részben ellensúlyozta az élet- és egészségbiztosítási üzletág, tükrözve az ingadozó piaci feltételeket és a Németországban és az Egyesült Államokban tapasztalt alacsonyabb befektetési nyereségrátát. A kedvezőtlen piaci mozgásokat és óvatos befektetői hangulatot követően a vagyonkezelési üzletágból származó alacsonyabb működési eredmény szintén ellensúlyozó hatással volt.

A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 1,7 (2,2) milliárd euró volt, mivel az alacsonyabb nem-működési befektetési eredmény több mint ellensúlyozta a nyereségadó csökkenését és a magasabb működési eredményt.

Az éves szintre vetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató (RoE) 6,7 százalékot tett ki (2021 teljes év: 10,6 százalék). Az Allianz Global Investors U.S. Structured Alpha eljáráshoz kötődő céltartalék hatása nélkül az éves szintre vetített sajáttőke-arányos megtérülési mutató 11,1 százalék volt (2021 teljes év: 14,9 százalék). Az egy részvényre jutó nyereség alapértéke (EPS) 5,28 (2021. I. félév: 11,47) euró volt, ami 54,0 százalékos csökkenésnek felel meg.

2022. I. félév: A működési eredmény – elsősorban a vagyon- és felelősségbiztosítási, valamint a vagyonkezelési üzletágban elért magasabb működési eredménynek köszönhetően – 1,2 százalékkal, 6,7 (6,7) milliárd euróra nőtt. A működési eredmény növekedése elsősorban a működési célú befektetési eredmény pozitív alakulásának tulajdonítható, amelyet a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág biztosítástechnikai eredményének szerény növekedése, valamint a vagyonkezelési üzletág teljes kezelt vagyonból származó magasabb jövedelme is támogatott.

A teljes működési eredmény növekedését nagymértékben ellensúlyozta az élet- és egészségbiztosítási üzletág – elsősorban a kedvezőtlen piaci fejleményeknek betudható – működési eredményének csökkenése.

A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,3 (4,8) milliárd euróra csökkent az előző évhez képest, ami elsősorban az első negyedévben az AllianzGI U.S. Structured Alpha alapokat érintő eljárással kapcsolatos céltartalékképzésnek tudható be.

Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató

A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2022 második negyedévének végén 200 százalékon állt, szemben a 2022 első negyedév végi 199 százalékkal. A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések alkalmazásával együtt a Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2022 második negyedévének végén 227 százalék volt, míg 2022 első negyedévének végén 226 százalékon állt.

SZEGMENSSZINTŰ EREDMÉNYEK

„Pénzügyi mutatóink rávilágítanak az Allianz erejére és állóképességére. A fokozódó inflációval és piaci ingadozással jellemzett második negyedévben nagyon jelentős működési eredményt értünk el, ami rámutat arra, hogy a gyorsan változó helyzeteket is képesek vagyunk sikeresen kezelni.

  • Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk ismételten kiemelkedő belső növekedést ért el, ami az összes biztosítási ágazatot és földrajzi régiót jellemző intenzív volumennövekedésnek és egészséges árazásnak köszönhető. A jó kombinált hányad által támogatott működési eredményünkhöz az újrabefektetésből származó magasabb hozam és az emelkedő befektetési eredmény is hozzájárult.
  • Az élet- és egészségbiztosítási üzletágban tapasztalt kedvező növekedés, különösen a tőkehatékony üzletágainkban, hozzájárult az új értékesítés eredményhányadának jelentős bővüléséhez. Ez jó előjel az üzletág tartós működési jövedelmezősége tekintetében.
  • Vagyonkezelési működési eredményünk jó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot az inflációval kapcsolatos bizonytalanságok és a tőkepiaci turbulenciák által jellemzett üzleti környezetben. Ügyfeleinket továbbra is átsegítjük ezeken a kihívásokkal teli terepeken.

Miután elértük az egész évre vonatkozó kilátásaink felét, továbbra is bizakodóak vagyunk hosszú távú növekedési pályánkkal kapcsolatban. Megerősítjük a teljes évre előre jelzett 13,4 milliárd euró (plusz/mínusz 1 milliárd euró) működési eredményt.”

Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezetője (CFO)

Vagyon- és felelősségbiztosítás: Erőteljes növekedés

2022. II. NEGYEDÉV: A teljes díjbevétel jó 16,2 százalékkal emelkedve 16,2 (13,9) milliárd euróra rúgott. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta több mint háromszoros emelkedést követően 11,1 százalék lett, ami az 5,8 százalékos árhatásnak, 3,9 százalékos volumenhatásnak és 1,4 százalékos szolgáltatási hatásnak köszönhető. A növekedéshez főleg az Allianz Partners, az AGCS és Törökország járult hozzá.

A működési eredmény 21,1 százalékkal 1,6 (1,4) milliárd euróra ugrott, a biztosítástechnikai eredmény és a működési befektetési eredmény erőteljes növekedésének köszönhetően.

A költségek és a kártérítések aránya a díjbevételhez képest (kombinált hányad) 0,3 százalékponttal, 93,6 (93,9) százalékra javult. A természeti katasztrófákból eredő alacsonyabb kárigények és a lebonyolítási eredmény kedvező hozzájárulása több mint ellensúlyozta a magasabb járulékos veszteségeket, ami a káresemények gyakoriságának normalizálódásából, a brazíliai és törökországi infláció hatásából, valamint az időjárással kapcsolatos eseményekből eredt. A költséghányad 26,8 százalékot (26,4 százalék) tett ki, főként az Allianz Partners portfólió-összetételében bekövetkező változás által okozott magasabb szerzési költségek miatt.

2022. I. félév: A teljes díjbevétel 12,1 százalékkal 37,7 (33,6) milliárd euróra ugrott. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta magas – 8,5 százalék – volt, ami a 4,8 százalékos árhatásnak, valamint az 2,8 százalékos volumenhatásnak és 0,8 százalékos szolgáltatási hatásnak tudható be. Bár számos egységünk hozzájárult ehhez a növekedéshez, elsősorban az Allianz Partners, Törökország és Németország teljesítettek kimagaslóan.

A működési eredmény 5,2 százalékkal 3,0 (2,9) milliárd euróra nőtt, ami nagymértékben a jelentősen magasabb működési befektetési eredménynek köszönhető.

A költségek és a kártérítések aránya a díjbevételhez képest (kombinált hányad) 94,1 (93,4) százalék volt, mivel a természeti katasztrófák és időjárás miatti magasabb kárigényeket, valamint a kárgyakoriság normalizálódásának hatását részben ellensúlyozta a kedvező lebonyolítási eredmény. A biztosítástechnikai eredmény stabil maradt.

Élet- és egészségbiztosítás: Az új értékesítés eredményhányada tovább emelkedett

2022. II. NEGYEDÉV: Az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke (PVNBP)[3] 16,5 (19,7) milliárd eurót ért el, mivel az Egyesült Államokban értékesített fix összegű életjáradékok magasabb mennyisége és a Tajvanban elért magasabb értékesítés nem volt képes teljes mértékben ellensúlyozni egy olaszországi csoportszerződés 2021-ben történt újratárgyalásának és a franciaországi Fidelite termék alacsonyabb átruházási értékének hatását.

A működési eredmény 1,1 (1,3) milliárd eurót tett ki, amelyet az ingadozó piaci feltételek, valamint a Németországban és az Egyesült Államokban tapasztalt alacsonyabb befektetési nyereségráta befolyásolt. Az Aviva lengyelországi érdekeltségének felvásárlását követő konszolidálása részben ellentételező hatással járt.

Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 4,1 százalékra (3,2 százalék) nőtt, különösön a németországi és az egyesült államokbeli portfólió-összetétel javulásának köszönhetően. A magasabb kamatlábak szintén hozzájárultak a nyereségráta emelkedéséhez. Az új értékesítés értéke (VNB) 6,2 százalékkal 672 millió (633 millió) euróra nőtt, elsősorban a jobb portfólió-összetételnek köszönhetően.

2022. I. félév: Az új értékesítésből származó díjbevétel jelenértéke (PVNBP) 35,9 (39,2) milliárd euró volt, mivel az Egyesült Államokban értékesített fix összegű életjáradékok magasabb mennyiségét több mint ellensúlyozta egy olaszországi csoportszerződés 2021-es újratárgyalásának hatása.

A működési eredmény 2,3 (2,5) milliárd eurót tett ki, a kedvezőtlen piaci környezet valamint a Németországban és az Egyesült Államokban tapasztalt alacsonyabb befektetési nyereségráta miatt. A magasabb díjpótlékok és díjak, valamint az Aviva lengyelországi érdekeltségének felvásárlásából származó jobb biztosítástechnikai nyereségráta pozitívan járult ehhez hozzá.

Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,7 (3,0) százalékra nőtt az összes egységnél tapasztalt jobb portfólió-összetételnek köszönhetően. Az új értékesítés értéke (VNB) 1,3 (1,2) milliárd euróra nőtt a magasabb nyereségrátának köszönhetően.

Vagyonkezelés: A teljesítmény a piaci fejleményeket tükrözi

2022. II. NEGYEDÉV: A működési bevétel 0,8 százalékkal, 2,0 milliárd euróra nőtt a magasabb teljes kezelt vagyonból (AuM) származó bevételeknek köszönhetően, amit részben ellensúlyoztak az alacsonyabb sikerdíjak. A működési eredmény az előző időszakhoz képest 6,6 százalékkal 771 millió (825 millió) euróra csökkent. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 14,8 százalékkal csökkent. A költség-bevétel arány (CIR) 61,8 százalékra (58,7 százalék) emelkedett.

A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 2022. június 30-án 1,769 billió eurót tett ki, ami 109 milliárd euró csökkenést jelent 2022 első negyedévének végéhez képest. A 87,7 milliárd euróra rúgó kedvező árfolyamhatást több mint ellensúlyozta egy 159,2 milliárd eurót kitevő kedvezőtlen piaci hatás és a 33,8 milliárd eurónyi nettó kiáramlás.

A teljes kezelt vagyon 2,319 billió eurót tett ki 2022 második negyedévének végén, ami a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon trendjét tükrözi.

2022. I. félév: A működési bevétel 6,4 százalékkal, 4,1 milliárd euróra nőtt, a teljes kezelt vagyon növekedésének köszönhető bevételemelkedés eredményeként. A működési eredmény 1,8 százalékkal 1,60 (1,57) milliárd euróra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 5,2 százalékkal csökkent. A költség-bevétel arány (CIR) 60,8 százalékra (59,0 százalék) emelkedett. A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon 2022. június 30-án 1,769 billió eurót tett ki, ami 197 milliárd eurós csökkenést jelent 2021 végéhez képest.

[1] A biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos átmeneti intézkedések nélkül.

[2] A természeti katasztrófák és a tőkepiacok kedvezőtlen alakulása, valamint a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatos figyelmeztetésünkben említett tényezők jelentős mértékben befolyásolhatják a működési és/vagy adózott eredményünket, valamint az Allianz Csoport eredményeit.

[3] Eltérő jelzés hiányában az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértékét (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken tüntetjük fel.

Az Allianz 3,5 milliárd euró működési eredményt ért el a második negyedévben