Az Allianz közzétette a 2020. évre vonatkozó fenntarthatósági eredményét és a szénalapú üzleti modellekkel kapcsolatos új iránymutatásait

Allianz Hungária Zrt.
  • Magas ügyfél-elégedettség, a biztosítási ágazat legvonzóbb munkáltatója, és több női vezető
  • Az üzleti tevékenységekből adódó üvegházhatásúgáz-kibocsátások jelentős csökkentése
  • A szénalapú üzleti modellekkel kapcsolatos iránymutatások kiterjesztése a vagyon- és felelősségbiztosítás, illetve a saját részre végrehajtott befektetések területén 2023-tól kezdődően
München, 2021. május 3.

Az Allianz Csoport közzétette 20. fenntarthatósági jelentését, amelyben a 2020-as pénzügyi évre vonatkozó környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási eredményeit, valamint fenntarthatósági stratégiáját és céljait vázolja fel. A vállalat azt tervezi, hogy az elkövetkezendő években további környezetvédelmi és szociális szempontokat is beépít üzleti stratégiájába, termékfejlesztésébe és marketingtevékenységébe. Az Allianz az ügyfelek, ajánlattevők és befektetők fenntarthatósággal kapcsolatos növekvő érdekeinek úgy tesz eleget, hogy környezetvédelmi vagy társadalmi szempontból is előnyös biztosítási megoldásokat és fenntartható pénzügyi termékeket kínál, valamint alaptevékenységeiben és működésében – a párizsi éghajlatvédelmi egyezménnyel összhangban – csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A fenntartható biztosítási és pénzügyi termékek nemcsak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást segítik, hanem új növekedési lehetőségeket is biztosítanak. Az Allianz mintegy 6,8 milliárd eurót fektetett összesen 116 szél- és naperőműparkba, így továbbra is fontos befektető az energiaátállás terén. A minősített zöld épületekbe történő befektetései 14,6 milliárd euróról 18,3 milliárd euróra ugrottak; a befektetési portfólióban szereplő fenntartható pénzügyi termékek volumene csaknem 10 milliárd euróval, 39,3 milliárd euróra növekedtek. A vagyonkezelés terén az Allianz Global Investors és a PIMCO kiterjesztette környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) megoldásait az ügyfélalapokra, és összesen 142 milliárd eurót fektetett fenntartható projektekbe és vállalatokba. Az Allianz az egyik legnagyobb szél- és napenergia-biztosító, és célja a fejlődő hidrogénipar biztosítási megoldásokkal történő támogatása.

A kötvénytulajdonosi alapok befektetéseinek terén az Allianz folyamatosan csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátást egészen a 2050-re elérendő nettó nullás végcélig; a terv szerint a köztes csökkentési célt 2025-ben éri el. A befektetések, valamint a vagyon- és felelősségbiztosítások ágazatában a szénalapú üzleti modelleket a vállalat 2040-ig teljesen kivezeti. Az Allianz támogatja ezt a minden iparágat és piacot érintő hosszú távú átalakulást, elsősorban különböző vállalatokkal nemzetközi platformokon/hálózatokban folytatott párbeszéden és együttműködésen keresztül. Az Allianz emellett fokozatosan kizárja a különösen nagy kibocsátással járó üzleti modelleket, például a fűtésiszén-kitermelést és -felhasználást. Az Allianz portfólióiban így középtávon minimalizálhatók az azonosítható környezeti és pénzügyi kockázatok.


„Meg akarjuk védeni az ügyfeleinket az éghajlatváltozás egyre nagyobb kockázataitól, másrészt már a jelenben ki szeretnénk építeni a fenntartható gazdasághoz vezető utat – jelentette ki Line Hestvik, az Allianz Csoport fenntarthatósági vezérigazgató-helyettese. – Természetesen ez az alapvető változás csak fokozatosan, a többi érdekelt féllel történő együttműködésben valósítható meg. Ezért állunk majd valódi partnerként az ügyfeleink mellett az éghajlatbarát üzleti modellek felé vezető úton az elkövetkező években. Ha azonban a vállalatok a szabályozási és tudományos keretek ellenére belátható időn belül nem dolgoznak ki rugalmas éghajlatvédelmi stratégiákat, végső megoldásként mi vonulunk ki az együttműködésből.”

Az Allianz az éghajlatvédelmi stratégiájának részeként tovább erősítette a szénalapú üzleti tevékenységeket folytató vállalatokkal kapcsolatos ambícióit a befektetések, valamint a vagyon- és felelősségbiztosítások területén. Mindez összhangban áll azokkal a tudományos ajánlásokkal, melyek szerint a következő 10 évben globális szinten gyorsabb ütemben kell csökkenteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Legfontosabb változások: Az új szénbányák nyitását tervező, vagy bevételük több mint 25 százalékát szénbányászatból szerző, vagy évente több mint 10 millió tonna szenet kitermelő bányatársaságok 2023. január 1-től nem köthetnek vagyon- és felelősségbiztosítást és nem kaphatnak finanszírozást. Ugyanez vonatkozik azokra az energetikai vállalatokra, amelyek új széntüzelésű erőműveket építenek, éves energiatermelésük több mint 25 százaléka származik szénből, illetve évente öt gigawattnál több energiát termelnek szénből, valamint azokra a szolgáltatókra, amelyek bevételének több mint 25 százaléka szénből származik. Az ilyen vállalatok esetében a kizárólag megújuló energiaforrásokra épülő üzleti tevékenységek és befektetési lehetőségek továbbra is biztosíthatók vagy finanszírozhatók, ha az adott vállalat már átfogó éghajlatvédelmi átállási tervet vezetett be. Az életbiztosítási – ide nem értve a unit-linked termékkel rendelkező – kötvénytulajdonosok befektetéseit tartalmazó portfóliójában 2018 óta nem szerepel új szénalapú projekt. 2015 óta az Allianz több mint 6,3 millió eurónyi, szénalapú üzleti modellekkel kapcsolatos befektetést épített le; a küszöbérték 2023-tól ezen a területen is 25 százalékra csökken.

2021. július 1-től az Allianz kiterjeszti az üzemelő vagy épülő, önálló telephellyel rendelkező, kizárólag széntüzelésű erőművek és szénbányák biztosítására és az ezekbe történő befektetésekre vonatkozó kizárás eddigi hatókörét a kapcsolódó infrastruktúrákra, például a szénszállítással foglalkozó kikötőkre.

Az Allianz emellett jó úton halad a működésével kapcsolatos fenntarthatósági célok elérésében is: az elmúlt tíz évben az egy főre jutó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 62 százalékkal csökkent. A megújuló energiaforrások aránya 2020-ban 57 százalék volt, 2023 végére pedig 100 százalék lesz. A vállalat támogatja a nyílt vállalati kultúrát és a rugalmas munkamodelleket. Az Allianznál a nők aránya meglehetősen magas: a vezetőség több mint 38, a teljes munkaerő több mint 42 százalékát teszik ki nők. A vállalati kultúrával kapcsolatos dolgozói elégedettség (inkluzív meritokrácia index) 78 pontra emelkedett a maximális 100-ból. Tavaly az ügyfelek szintén magas pontszámmal értékelték az Allianz tevékenységét: Az Allianz-vállalatok 79 százaléka a piaci átlagnál magasabb ügyféltámogatottsági értékkel (Net Promoter Score, NPS) rendelkezett és az adott piacon ügyfélhűség tekintetében piacvezető volt (2019-ben a vállalatok 70 százaléka mondhatta el ez magáról).

További információért, kérjük, az alábbi személlyel vegye fel a kapcsolatot:

Anja Rechenberg       Telefon: +49 89 3800 4511, e-mail: anja.rechenberg@allianz.com

Az Allianz közzétette a 2020. évre vonatkozó fenntarthatósági eredményét és a szénalapú üzleti modellekkel kapcsolatos új iránymutatásait