A 2017-es éves és negyedéves eredményekről szóló közlemény

Allianz Hungária Zrt.
 Az Allianz Csoport kiváló eredményekről számolt be a 2017-es év egészére vonatkozóan, amely elsősorban a vagyonkezelési és az élet- és egészségbiztosítási üzletágak kiemelkedő teljesítményének köszönhető.
 • Nagyszerűek az Allianz 2017-es eredményei, az Igazgatóság 5 százalékos osztalékemelést indítványozott

 • A 2017. évi teljes díjbevétel 3,0 százalékkal, 126,1 milliárd euróra nőtt
 • A 2017. évi működési eredmény 0,4 százalékkal, 11,1 milliárd euróra nőtt
 • A 2017. évben a részvényesek számára megtermelt nettó jövedelem 2,3 százalékkal, 6,8 milliárd euróra csökkent.
 • Az OLB értékesítése, az adórendszer átalakítása az USA-ban, az árfolyamváltozások és természeti katasztrófák egyszeri hatást gyakoroltak a 4. negyedéves eredményre
 • A harmadik felektől származó nettó tőkebeáramlás a korábbi rekordot megdöntve 2017-ben elérte a 150 milliárd euró összeget, és ezzel a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon értéke 1448 milliárd euróra nőtt
 • A Szolvencia II irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2017 végén 229 százalékos, szemben a 2016. év végi 218 százalékkal
 • Az Igazgatóság az osztalék 5,3 százalékos, részvényenként 8,00 euróra történő emelésére tesz javaslatot, szemben a 2016. évi 7,60 eurós osztalékkal
 • Az Allianz jó úton halad a Megújulási Programjában szereplő hároméves célkitűzések megvalósítása felé
 • A 2017. negyedik negyedéves teljes díjbevétel 5,6 százalékkal, 31,7 milliárd euróra nőtt, míg a működési eredmény 8,0 százalékkal, 2,8 milliárd euróra csökkent

Vezetői összefoglaló: Dinamikus üzleti növekedés, magas tőkemegfelelési mutató 2017-ben

 Az Allianz Csoport kiváló eredményekről számolt be a 2017-es év egészére vonatkozóan, amely elsősorban a vagyonkezelési és az élet- és egészségbiztosítási üzletágak kiemelkedő

teljesítményének köszönhető.  A Csoport teljes díjbevétele a teljes évre vetítve 3,0 százalékkal, 126,1 milliárd euróra nőtt (2016: 122,4 milliárd EUR), amelyben szerepet játszott valamennyi üzleti szegmens fejlődése. A működési eredmény 0,4 százalékkal, 11,1 (2016: 11,1) milliárd euróra nőtt 2017-ben, azaz elérte a Csoport által előre jelzett 10,3-11,3 milliárd eurós tartomány felső sávját. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye 7,5 százalékkal esett vissza elsősorban a természeti katasztrófák miatti 2017. évi kárigények magasabb szintje következtében, amely a valaha volt legköltségesebb évnek számít a biztosítási ágazatban. A kaliforniai futótüzek, a Harvey, Irma és Maria hurrikán pusztítása, valamint az európai szélviharok és egyéb természeti katasztrófák miatt benyújtott kárigények összege a teljes évre vetítve elérte az 1,1 (2016: 0,7) milliárd eurót. A részvényesek számára megtermelt nettó jövedelem 2,3 százalékkal, 6,8 (6,96) milliárd euróra csökkent 2017-ben, részben az USA adórendszerének átalakítása, valamint az Oldenburgische Landesbank (OLB) értékesítése következtében fellépő egyszeri hatásoknak köszönhetően.

Az egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS) a teljes évre vetítve 15,24 (15,31) euró volt. A Szolvencia II irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2017. év végére 229 százalékra nőtt, szemben a 2016. év végi 218 százalékkal. Az Igazgatóság az osztalék 5,3 százalékkal, részvényenként 8,00 euróra történő emelésére tesz javaslatot 2017-re, szemben a 2016-os 7,60 eurós osztalékkal.

Az Allianz 2017-ben ismét fejlődni tudott az ügyfélhűség és ügyfélélmény mutatók terén, mivel a Csoporthoz tartozó leányvállalatok valós ügyféltámogatottsága (Net Promoter Score – NPS) a helyi piacokat túlteljesítve 5 százalékkal nőtt, és nemzetközi szinten elérte a 60 százalékot. A vezetői kompetenciák, a teljesítmény és a vállalati kultúra mérésére alkalmazott átfogó meritokráciamutató (IMIX) 2017-ben 2 százalékkal, 72 százalékra nőtt, elérve a 2018-ra kitűzött, három év alatt megvalósítandó szintet. Ezek az intézkedések tükrözik az Allianz az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása és a munkavállalók elkötelezettségének növelése érdekében tett erőfeszítéseit.

„A Csoport 2017-ben elérte kitűzött teljesítménycéljait, sikerült fenntartania rendkívül magas tőkeerejét, továbbá részvény-visszavásárlások révén hárommilliárd eurót juttatott vissza részvényeseinek. Az elért eredmények jelentős mértékben az Allianz munkavállalói által nyújtott imponáló teljesítménynek és a Megújulási Programban kitűzött célok megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseinek köszönhetők” – nyilatkozta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója.

„Az Allianz fontos stratégiai lépéseket is végrehajtott, beleértve egy közös biztosítási vállalkozás létrehozását az LV=-vel az Egyesült Királyságban és a további terjeszkedést a gyorsan fejlődő piacokon, pl. Afrikában. 90 százalék fölé növeltük továbbá részesedésünket az Euler Hermes-ben, tovább erősítve jelenlétünket a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban” – tette hozzá Oliver Bäte.

A negyedik negyedév eredményét a mögöttes teljesítménymutatók további erősödése ellenére különféle egyszeri tényezők negatívan érintették. A teljes díjbevétel éves összehasonlításban 5,6 százalékkal, 31,7 (2016 negyedik negyedév: 30,0) milliárd euróra nőtt; a növekedést

elsősorban az élet- és egészségbiztosítási üzletágban végbement fejlődés generálta. A negyedév során elért működési eredmény 2,8 (3,0) milliárd euróra csökkent, részben a természeti katasztrófák miatti kárigények 0,2 milliárd euró összegű növekedése, az időjárással összefüggő más kárigények növekedése és a befektetésekből származó alacsonyabb eredmények következtében. A részvényesek számára megtermelt nettó jövedelem 1,4 (1,8) milliárd euróra csökkent; a folyamatban szerepet játszottak az USA adórendszerének átalakítása, valamint az Oldenburgische Landesbank értékesítése következtében fellépő egyszeri hatások, amelyek 210 millió euró összegű negatív hatással jártak. Az alapvető teljesítménymutatók a negyedév során javultak, köztük az új értékesítés árrése az előző évhez képest 3,6 (2,9) százalékra nőtt. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban javult a távozásból eredő veszteségi arány, amelyből a természeti katasztrófákból eredő ingadozások és a lebonyolítási eredmény kiszűrésre kerültek. A vagyonkezelési üzletág négyéves rekordot ért el a negyedik negyedéves működési eredményét tekintve.

„A hurrikánok, viharok és futótüzek olyan súlyosan érintették a biztosítási üzletágat, hogy a biztosítási ágazat történetében 2017 lett az eddigi legköltségesebb esztendő a természeti katasztrófákat illetően – mondta el Oliver Bäte. – Gyorsan cselekedtünk annak érdekében, hogy ügyfeleinket kisegíthessük a bajból. Ez a tevékenységünk legörömtelibb része. Csak a természeti katasztrófákra kb. 1,1 milliárd euró kártérítést fizettünk ki.”

Az Allianz SE számviteli rendért felelős vezetője, Giulio Terzariol elmondta: „A Csoport utazósebesség mellett lépte át a 2018-as évet, s ezzel a hároméves teljesítménycéljaink elérhető közelségbe kerültek. Bízunk benne, hogy az Allianz idén is kiváló pénzügyi eredményeket érhet el. A Csoport az előre nem látható eseményeket nem számítva 2018-ban 11,1 milliárd plusz/mínusz 500 millió euró működési eredményt céloz meg.”

Vagyon- és felelősségbiztosítás: A természeti katasztrófák beárnyékolták a fejlődést

 • A bruttó díjbevétel 2017-ben 52,3 (51,5) milliárd euróra nőtt. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte a 2,3 százalékot, ezen belül az árhatások 1,2 százalékot, a mennyiségi hatások pedig 1,1 százalékot tettek ki.
 • A működési eredmény az előző évhez viszonyítva 7,5 százalékkal, 5,1 milliárd euróra csökkent 2017-ben, amelyet elsősorban a természeti katasztrófák miatti nagyobb veszteség okozott.
 • Ennek következtében a kombinált hányad 0,9 százalékkal nőtt, és elérte a 95,2 százalékot.

„A természeti katasztrófák, viharok és az időjárással összefüggő veszteségek nagy szerepet játszottak 2017-ben. Ennek ellenére a mögöttes teljesítménymutatók továbbra is kiválóak, és az Allianz továbbra is el kívánja érni, hogy a kombinált hányad 2018 végére fenntartható módon elérje a 94 százalékos értéket” – nyilatkozta Giulio Terzariol, az Allianz SE számviteli rendért felelős vezetője.

2017 negyedik negyedévében a bruttó díjbevétel kismértékben növekedve elérte a 11,3 (11,2) milliárd eurót. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedés elérte az 5,1 százalékot, ezen belül az árhatások 1,8 százalékot, a mennyiségi hatások pedig 3,3 százalékot tettek ki.

A működési eredmény 9,6 százalékkal, 1,3 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva a befektetésekből származó alacsonyabb eredménynek és a természeti katasztrófák miatti magasabb kártérítési igényeknek köszönhetően. A természeti katasztrófák miatti kárigényektől megtisztítva a kombinált hányad a negyedév során 1,1 százalékponttal javulva 91,7 százalékra nőtt.

Élet- és egészségbiztosítás: Dinamikusan nő az új értékesítés értéke

 • A befektetési termékeket is tartalmazó díjbevétel 2017-ben 4,1 százalékkal, 67,3 (64,6) milliárd euróra nőttek, ami abból eredt, hogy nőtt a tőkehatékony termékek értékesítése Németországban, illetve nőttek a befektetési egységhez kötött díjak Olaszországban és Tajvanon. A befektetési termékeket is tartalmazó díjbevétel árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított növekedése elérte a 7,0 százalékot.

 • A működési eredmény 2017-ben 3,1 százalékkal emelkedett, és elérte a 4,4 (4,3) milliárd eurót. Az új értékesítés értéke (VNB) 2017 folyamán 29,9 százalékkal nőtt, és elérte az 1,9 milliárd eurót.

 • Az új értékesítés árrése (NBM) 3,4 (2,7) százalékra javult 2017-ben.

„Az élet- és egészségbiztosítási üzletágban 2017-ben felgyorsult a növekedés, miközben elmozdult a hangsúly a tőkehatékonyabb termékek irányába. Ez a folyamat ügyfeleink és részvényeseink számára is kedvező” – mondta el az Giulio Terzariol, Allianz SE számviteli rendért felelős vezetője.

2017 negyedik negyedévében a működési eredmény 13,5 százalékkal, 1,1 (1,2) milliárd euróra csökkent. A befektetési termékeket is tartalmazó díjbevétel 8,3 százalékkal nőtt, és elérte a 18,6 milliárd eurót. Az új értékesítés árrése 3,6 (2,9) százalékra nőtt. Ennek következtében az új értékesítés értéke (VNB) 30,9 százalékkal, 550 millió euróra nőtt 2016 negyedik negyedévéhez viszonyítva.

Vagyonkezelés: Rekordszintet ért el a harmadik felektől származó nettó tőkebeáramlás

 • 2016 év végéhez viszonyítva a harmadik felektől származó kezelt vagyon értéke 87 milliárd euróval nőtt, és elérte az 1448 milliárd eurót. Az eddigi legmagasabb, 150 milliárd euró értékű harmadik felektől származó éves nettó tőkebeáramlás és a pozitív piaci hatások ellensúlyozni tudták a devizaárfolyamok alakulásának negatív hatását.
 • 2017-ben a működési eredmény 10,6 százalékkal, 2,4 (2,2) milliárd euróra nőtt, elsősorban annak köszönhetően, hogy nőtt a harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon átlagos értéke a PIMCO-nál és az Allianz Global Investors-nál, ami magasabb illeték- és jutalékbevételt eredményezett.
 • A költség-bevétel arány (CIR) 2017-ben 1,5 százalékponttal, 61,9 százalékra javult, mivel a bevétel növekedésének üteme meghaladta a költségnövekedést.

„A 2017-es év igazi mérföldkő volt a vagyonkezelési üzletág szempontjából. A harmadik felektől származó nettó tőkebeáramlás éves értéke 150 milliárd eurós rekordszintet ért el, mivel az ügyfelek a legjobban teljesítő alapokat keresték” – mondta Jacqueline Hunt, az Allianz SE vagyonkezelési és USA életbiztosítási üzletágáért felelős igazgatósági tagja.

2017 negyedik negyedévében a működési eredmény 8,4 százalékkal, 697 millió euróra nőtt, elsősorban a kezelt vagyonból származó magasabb árbevételnek köszönhetően. A 45 milliárd euró értékű harmadik felektől származó magas nettó tőkebeáramlás és a pozitív piaci hatások ellensúlyozni tudták a devizaárfolyamok negatív hatását, amelynek következtében a teljes kezelt vagyon értéke elérte az 1960 milliárd eurót – ez 2016 év végéhez képest 89 milliárd eurós növekedést jelent. A költség-bevétel arány 1,0 százalékponttal, 60,2 százalékra javult.

Technikai megjegyzések: Az előző évi értékek a működési eredmény meghatározásának módosítása és a számviteli politika változásai következtében kiigazításra kerültek, amint azt 2017 első negyedévénél már ismertettük.

München, 2018. február 16.

 

További információ:

Thomas Atkins                   Tel. +49 89 3800 2960

Daniela Markovic               Tel. +49 89 3800 2063

 

Az Allianzról

Az Allianz Csoport a világ egyik vezető biztosítója és vagyonkezelője, több mint 86 millió lakossági és vállalati ügyféllel. Az Allianz a vagyon-, élet- és egészségbiztosítástól az assistance szolgáltatásokig és a hitelbiztosításig, valamint a globális üzleti biztosításig széles körű személyi és vállalati biztosítási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Az Allianz a világ egyik legnagyobb befektetője, ügyfelei megbízásából több mint 650 milliárd eurót kezel, míg vagyonkezelői, az Allianz Global Investors és a PIMCO további 1400 milliárd eurót kezelnek. Az ökológiai és társadalmi szempontok üzleti gyakorlatba és a befektetési döntésekbe való szisztematikus beépítésének köszönhetően az Allianz vezető szerepet tölt be a biztosítótársaságok között a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben. 2017-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 140 ezer alkalmazottal 126 milliárd eurós bevételt és 11 milliárd eurós működési eredményt ért el.

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembevételével értelmezendők.

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban

A jelen dokumentumban szereplő kijelentések jövőbeni kilátásokra és várakozásokra hivatkozhatnak, amelyek a vezetés aktuális véleményét és feltételezéseit tükrözik, ugyanakkor ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat is tartalmazhatnak. Utóbbiak nyomán a tényleges eredmények, teljesítmények vagy események jelentősen eltérhetnek az itt hivatkozott kijelentésektől.

A tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: i. általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, ii. a pénzügyi piacok teljesítménye, ideértve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket iii. a biztosított káresemények gyakorisága és súlyossága, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos kiadások alakulását, iv. halálozási és megbetegedési szintek és tendenciák, v. a megújítási arányok, vi. a hitel-nemteljesítések mértéke, vii. kamatlábak szintje, viii. devizaárfolyamok, ideértve az EUR/USD árfolyamot, ix. jogszabályok és szabályozás, többek között az adórendeletek módosításai, x. az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs és átszervezési intézkedések, és xi. általános versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen.