Allianz Anti-korrupciós Program

Ahogy a világ pénzügyi szektorában piaci szereplőként jelen lévő Allianz vállalatok, úgy a magyarországi Allianz csoport is teljes mértékben kötelezi magát arra, hogy mind a Magyarországon, mind pedig nemzetközi szinten betartja a korrupció és megvesztegetés megakadályozását célzó jogszabályok rendelkezéseit és ennek érdekében szigorú és hatékony intézkedéseket tesz.

Ennek első lépéseként az Allianz SE Igazgatóság 2010. március 1-jén elfogadta az Allianz Anti-korrupciós Programot (AZACP), melynek célja, egy integrált, hatékony és csoportszinten egységes szabályokon és követelményeken alapuló eljárás fejlesztése és implementálása. Az Allianz Hungária Zrt. Igazgatósága 2010. május 25-i ülésén döntött az AZACP implementálásáról.

Az azóta eltelt időben számos helyi és csoportszintű kezdeményezéssel bővítettük a korrupcióellenes intézkedéseinket és bevezettük Anti-korrupciós szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk környezetünk kihívásainak és a nemzetközi elvárásoknak megfelelően. Programunk az alapelveket, a minimális elvárásokat pontosan és közérthetően fogalmazza meg a zéró tolerancia elve mellett.

Főbb területei

 

 • Kapcsolattartás kormányzati, önkormányzati képviselőkkel, tisztviselőkkel, valamint hivatalos személyekkel, ügymenetkönnyítő juttatások teljes tilalma
 • Kiszervezett tevékenység végzésére vonatkozó szabályok
 • Ajándékozásra és vendéglátásra vonatkozó előírások, szabályok, tilalmak
 • Allianz Csoport által szervezett illetve szponzorált rendezvényekre történő meghívás keretei
 • Compliance szempontú átvilágítás szerződött partnereink, beszállítóink, szakértőink és közvetítőink esetén
 • A függő biztosításközvetítőinkkel kötött megállapodás mellékleteként kötelezővé tett Viselkedési Kódex
 • Adományozások, szponzorálás, jótékonysági szerepvállalás szabályai
 • Anti-korrupciós záradékunk vagy üzletkötői viselkedési kódexünk minden partnerünkkel kötött szerződésnek része
 • Visszaélések bejelentésére biztosított csatorna, bejelentők védelme
 • Minden munkavállalóra kötelező oktatás, e-learning
 • A Program, a belső szabályzatok, magatartási kódexek rendszeres felülvizsgálata

Munkánk során a Korrupció-ellenes szabályzat rendelkezéseire figyelemmel, az anyavállalat erre vonatkozó elvárásának megfelelve járjunk el.

Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése

A kódex az alapelveket és a minimális elvárásokat pontosan és közérthetően fogalmazza meg. Miként a nemzetközi, úgy a magyarországi Allianz Csoport hírneve is az ügyfeleink, a részvényeseink, a munkatársaink és a közvélemény feddhetetlenségünkbe vetett bizalmán alapszik.

Az Allianz következetes a - korrupció és a megvesztegetés vonatkozásában szigorú tilalmat megfogalmazó - Kódexben lefektetett alapelvek betartásában. A kódex itt tölthető le:

Letöltés

Visszaélés-bejelentési rendszer