Nettó eszközértékek, árfolyamok, kamatok

Tájékozódhat az Életprogramok, Gondoskodás ProgramokHungária Alap, Hozam Plusz, HozamMax biztosításokat érintő adatokról.
Az Allianz Életprogramok abban nyújtanak segítséget, hogy az emberek tudatosan készülhessenek a jövőjükre, és céljaik megvalósításához egy olyan eszközt kapjanak a kezükbe, amely személyre szabott, szabadon és rugalmasan alakítható megoldásokat tartalmaz. A jövőre való felkészülésnek alapvetően két pólusa van. Gondoskodni kell a megtakarítások jövedelmező befektetéséről, illetve fel kel készülni az előre nem látható eseményekre. Az Életprogramok segítségével mindkét pólusra versenyképes megoldásokat kínálunk az Ön számára.
Nettó eszközértékek, aktuális árfolyamok

Az Allianz Gondoskodás Programok segítségével Ön felkészülhet a váratlan eseményekre, legyen szó balesetről vagy egy előre nem látható tragédiáról, amelyek bekövetkezése esetén az Ön által megjelölt személyek anyagi támogatásban részesülnek. Emellett eseti díj befizetésével, megtakarításait is gyarapíthatja.
A Hungária Alap életbiztosítás ügyfelei négyféle eszközalapba fektethetik megtakarításaikat.
A STABILITÁS Állampapír és Kötvény eszközalap, amely elsősorban a magyar állam által garantált értékpapírokba fektet, a PROFIT Részvény eszközalap, amely elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nagy likviditással és jó növekedési, jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvényekbe fektet. 
A MÉRLEG Befektetési jegy eszközalap célja, hogy az ügyfél helyett megoldja az egyre szaporodó és különböző befektetési politikát folytató befektetési alapok közötti választást, s ennek segítségével kiegyensúlyozott hozamot érjen el. 
ÖTVÖZET Vegyes eszközalap pedig az előző három eszközalap legelőnyösebb tulajdonságait egyesíti. Befektetési politikájának középpontjában a befektetett tőke hosszú távú növelése, az inflációt jelentősen meghaladó hozam elérése áll.
HozamMax egyszeri díjas életbiztosítással rendelkező ügyfelek részére előre meghatározott időtartamra hozamot hirdetünk meg, melynek jóváírására garanciát vállalunk, és minden hónapban jóváírjuk a szerződésen. A hozam minimum 3, maximum 12 naptári hónapra kerül meghirdetésre. A meghirdetett hozamokat a honlapon a Dokumentumtár  oldalunkon tesszük közzé.

A Hozam Plusz ügyfelei számára a biztonságos befektetés záloga a naptári negyedévenként előre garantált hozam, melynek segítségével nemcsak biztonságos, hanem kiszámítható befektetést kínálunk.

Érvényes Hozam Plusz kamatlábak 2024. március 31-ig:

Egyösszegű szolgáltatás esetén évi: 5,31%
Járadékszolgáltatás esetén évi: 5,81%