Kiberbiztonság és adatvédelem—érdemes résen lenni!

 
 
 
 
 
 

Dicső Inez Viktória | 5 perc olvasási idő

Vajon mekkora üzleti kockázatot rejt magában a nem megfelelő biztonság a kiber térben? Mit tehetünk érte? Az Allianz jelentéséből minden kiderül!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kis vállalkozás, nagy kockázat

Az Allianz kockázati barométeréből kiderül, hogy a legnagyobb kihívást jelenleg a következő tényezők jelentik:

  • súlyos adatvédelmi incidensek
  • jelentős kibertámadások miatti hálózatkiesések
  • megszigorított adatvédelmi előírások

A nagyvállalatok túlnyomó része felkészült az új típusú biztonsági kockázatokra, azonban a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak rendkívüli mértékben oda kell figyelniük a fentebb említett kockázati tényezők kiküszöbölésére.

Kibertámadások > Természeti katasztórfák

Döbbenetes adat, hogy a becslések szerint a kiberbűncselekmények évi 600 (!) milliárd dolláros kárt okoznak (globálisan 2014-ben évi 445 milliárd volt[1]). Ez háromszor annyi, mint a természeti katasztrófák által okozott kár, ami 10 éves átlagban 208 milliárd dollár[2]. Ennek oka nem meglepő módon az, hogy a kiberbűnözők egyre innovatívabb módszerekkel dolgoznak, így hatékonyabban tudnak adatokat lopni, ami lehetőséget ad nagy mértékű csalások, zsarolások kivitelezésére.

[1] Center for Strategic and International Studies, Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down (Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ: A kiberbűnözés hatása – nincs megállás)

[2] Center for Strategic and International Studies, Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down (Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ: A kiberbűnözés hatása – nincs megállás)

 

Fejlődő hackerek

Az egyre inkább kifinomultabb módszereket alkalmazó hackerek leggyakrabban a kritikus infrastrukturális szolgáltatókat célozzák meg, ezzel értékes adatokat és üzleti titkokat eltulajdonítva. A vállalatoknak így számolniuk kell a kiberbiztonsági események nyomán a peres ügyekkel is. Az adatvédelmi incidensek és az informatikai leállások emellett súlyos felelősségbiztosítási következményekkel is járhatnak, ha az érintett adatalany kártérítést követel a vállalattól.

GDPR és ami ezután jön

A GDPR az EU adatvédelmi rendelete 2018. május 25-től jelentősen megváltoztatta az adatkezelési szabályokat Magyarországon is. Az új rendelet egységes adatkezelési szabályozást határozott meg az unió területére, és ezzel együtt a vállalatok és szervezetek felelőssége, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos üzleti kockázatok is megnőttek. A rendelkezés magas bírságokkal kényszeríti ki a biztonságos adatkezelést és sok más mellett olyan esetet is szabályoz, amikor például egy hackertámadás következtében személyes adatok kikerülnek az adatkezelő rendszeréből, vagy ha egy rendszerhiba miatt azok megsemmisülnek. A szabályozás szerint adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely:

  • a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
  • elvesztését,
  • megváltoztatását,
  • jogosulatlan közlését,
  • vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ennek értelmében a személyes adatokat tartalmazó laptop, vagy telefon elvesztése, vagy akár a téves címre küldött email is adatvédelmi kockázatot rejt.

Digitális üzleti és adatvédelmi biztosítás? Létezik!

Kisvállalkozások számára is elérhető az Allianz Cégmester vállalkozásbiztosítás, egy komplex biztosítási csomag, amely a leggyakoribb kockázatokra való vagyon és felelősségbiztosítások mellett a kiberkockázatokra, az adatvédelmi incidensekkel, adatlopással kapcsolatban felmerülő károkra és bírságokra is fedezetet kínál.

Az Allianz Cégmester vállalkozásbiztosítás gyorsan és egyszerűen, akár online is megköthető és rugalmasan alakítható fedezeteket tartalmaz az olyan kisvállalkozások számára is, amelyek telephelyi összvagyonának biztosítási összege maximum 100 millió Ft, éves bruttó árbevétele maximum 400 millió Ft, és maximum 10 főt foglalkoztatnak.

 
Dicső Inez Viktória
Marketing és kommunikációs osztály
SEO szakértő