Gépjármű adásvételi szerződés veszélye

D.A.S. Jogszerviz | 3 perc olvasási idő
A gépjármű adásvétel a mindennapok talán leggyakoribb jogügylete. A felek megállapodnak a vételárban, rögzítik a gépjármű eladáskori állapotát, és a tulajdonátruházási szerződés aláírásával létre is jött az üzlet. Miután a vevő a szerződés bemutatásával bejelenti a tulajdonátruházás tényét, mint új tulajdonos már maradéktalanul rendelkezhet a megszerzett gépjármű felett. Mi a helyzet azonban akkor, ha az adásvétel időpontja hamis adatként került feltüntetésre a tulajdonátruházási szerződésben? Érheti például joghátrány a vevőt?

Előfordul, hogy az eladó – különböző technikai okokra hivatkozva – rábeszéli a jóhiszemű vevőt, hogy a valósnál korábbi időpont kerüljön feltüntetésre a tulajdonjog-átruházási szerződésben.

Kevesen tudják, de azok a vevők járnak el helyesen, akik fenntartással kezelik az eladó kérését, és nem fogadják el a javaslatot.

 

 

Egyrészt, a tulajdonszerzés és az üzemben tartás visszamenőleges bejegyzésével a vevők fedezetlenségi díj megfizetésére kötelezhetik magukat, hiszen az elmúlt időszakra nem tudnak bemutatni érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetet, másrészt a félrevezetés okai között állhat akár egy baleset okozása is, mely baleset időpontjában nem volt érvényes felelősségbiztosítás az érintett járművön.

Azzal, hogy a vevő elfogadja, hogy – valótlanul – korábbi időpont kerüljön feltüntetésre a szerződésben – abban az esetben is, ha akármilyen kicsi, akár csak egy-két napos eltérésről van  – könnyen abban a helyzetben találhatja magát, hogy a MABISZ a vevővel, mint nyilvántartás szerinti tulajdonossal szemben lép fel, és károkozónak tekintve regresszív igényként követeli tőle az okozott kár megtérítését.

Sokaknak megoldást jelenthet, hogy bizonyítják a MABISZ, valamint a gépjármű-nyilvántartó felé, hogy a valóságban későbbi időpontban került sor az adásvételre.

Sajnos azonban kevesek előtt ismert ezen megoldás negatív jogkövetkezménye.

 

Slusszkulcs

 

A vevő ebben az esetben kénytelen lesz szembenézni a közokirat-hamisítás bűntettével.

A közokirat-hamisítás magatartását a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény az alábbiak szerint rendeli büntetni.

342. § (1) Aki

c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A szakirodalom a közokirat-hamisítás bűntettének ezen alakzatát intellektuális közokirat hamisításnak nevezi.

Jelen esetben az elkövető tisztában van vele, hogy közhiteles nyilvántartásba vétel végett olyan okiratot ad át a nyilvántartást vezető hatóság részére, mely nem felel meg a valóságnak, azaz hamis adatot tartalmaz.

A közhiteles nyilvántartásokba vetett közbizalom sérelmével járó bűncselekmény megítélése a bírói gyakorlatban szigorú. A büntetés magas összegű pénzbüntetésben, vagy a tárgyi súlyhoz igazodóan felfüggesztett szabadságvesztésben is megnyilvánulhat.

 

Slusszkulcs

 

Összefoglalóan azt tanácsoljuk minden gépjármű-vásárlás előtt álló ügyfelünknek, hogy kizárólag valós adatok feltüntetése mellett kerüljön aláírásra a tulajdonjog-átruházási szerződés. Ezzel elkerülhetőek az esetleges későbbi jogviták és a büntetőjogi elmarasztalás a hamis gépjármű-adásvételi szerződés miatt.

A cikk a DAS Jogbiztosító szakembereinek közreműködésével készült.

Jól jönne a jogi segítség gépjármű vásárlásával összefüggő szavatossági-jótállási kérdésekkel kapcsolatban? Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítás mindegyik csomagjának részét képezi ez a fedezet.