Bonus-Malus besorolás: mitől függ a kötelezőm díja?

Allianz Hungária Zrt. | 4 perc olvasási idő
Egy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjának megállapításakor a bonus-malus rendszerbeli besorolás az egyik alapvető faktor, ezért ennek részleteiről minden autósnak hasznos legalább egyszer információkat szerezni. Ebben a blogposztban törekedtünk arra, hogy könnyen érthető válaszokat adjunk a bonusszal és a malusszal kapcsolatos kérdésekre.

Kezdjük a kályhától: mi is pontosan a bonus-malus? 

A bonus-malus rendszer kötelezi a biztosítót a biztonságos és felelős (szaknyelven: kármentes) autóvezetés jutalmazására – ez a páros elnevezés pozitív része, vagyis a bonus –, illetve a károkozás elmarasztalására, azaz a bonusból fakadó kedvezmény megvonására, vagy pótdíj kiszabására, ami pedig a malus. 

Minden biztosítási szerződésre egységes ez a besorolás? 

Ha kötelező gépjárműfelelősség-biztosításokról beszélünk, akkor igen, a KGFB szerződések besorolása ugyanis biztosítótól függetlenül központilag szabályozott – bár nem minden jármű kategóriában alkalmazható és az egyes kategóriákban a bónusz besorolás változása is különbözik. A bonus-malus rendszerhez hasonló bónuszfokozatok léteznek cascoszerződések esetében is, de ott minden biztosító saját, a szerződési feltételeiben rögzített szempontjai alapján sorolja be a szerződéseket.  

 

Hogy működik ez a kötelező biztosítások esetében? 

A rendszer egy tizenöt fokozatú skálán sorolja be valahová az üzembentartót és autóját. Ez utóbbi kritérium fontos, hiszen egy második autó üzembentartójaként eltérő helyet foglalunk majd el a skálán – vagyis, ha egyszerre két autó van a nevünkön, akkor két besorolásunk is lesz! A tizenöt lépcső egy alap osztályból (A00), tíz bonus- (B01-től B10-ig számozva), és négy malus-kategóriából (M01-től M04-ig) áll. A B10 a legjobb, a M04 a legrosszabb besorolás.

Az az üzembentartó, aki újonnan, kárelőzményi igazolás nélkül köt biztosítást a gépjárművére az A00-s kategóriába kerül, ahonnan a következő évben átkerül – személygépjárművek esetén kármentesség esetén felfelé a B01-be, 1 db kár okozása esetén pedig lefelé az M02-be. Akkor léphetünk felfelé, ha az adott és az előző biztosítási időszakok első napjai között minimum 270 napig érvényes fedezetünk volt, és nem vált ismertté kártérítési kötelezettségünk.

Vegyük példának a személygépjárműveket,  (tehergépjárművekre ugyanis eltérő szabályok vonatkoznak): Ha az üzembentartó ebben az időszakban nem okoz kárt a gépjárművel, amelyre a biztosítása érvényes, akkor eggyel kedvezőbb kategóriába kerül, míg az első három károkozás (a kár értékétől függetlenül) két-két osztályt ront a besoroláson, a negyedik alkalom pedig azonnal a legrosszabb, vagyis az M04-es besorolást eredményezi. A besorolásunk minden évfordulónál a vonatkozó NGM-rendelet szerint változik, és a biztosító mindig a biztosítási időszak kezdetét követő 45. napig köteles megállapítani a végső bonus-malus fokozatunkat. A személyautóktól eltérő szabályok vonatkoznak a már említett tehergépkocsik mellett autóbuszokra, vontatókra és a mezőgazdasági vontató kategóriába tartozó járművekre.

Ha biztosítót váltok, akkor változik a kategóriám? 

Mivel a bonus-malus rendszer központilag szabályozott, így a biztosító a központi kárnyilvántartó rendszer segítségével végzi el a besorolást. Ennek köszönhetően, ha az egyik biztosítónál B10-es kategóriában lennénk egy adott autóval az adott évben, akkor egy másik biztosítónál is azok leszünk.

Az a biztosítótól függ, mekkora kedvezményt kapunk a besorolásunkért, és a végső díjunkra természetesen még számos tényező hatással bírhat, de alapszabály, hogy a legkedvezőtlenebb M04 besorolás felől a legkedvezőbb B10 kategória felé haladva a bonus-malus szorzóknak egyre kedvezőbbeknek kell lenniük.  

Honnan tudom, hogy melyik kategóriában vagyok? 

Az aktuális bonus-malus besorolásunk mindig szerepel a biztosítási kötvényen, illetve kérhetünk igazolást róla a biztosítónktól. Ezt az Allianznál online is megtehetjük. Továbbá az évfordulós díjértesítő levél (amely a biztosítási szerződés évfordulója előtt 50 nappal kerül kiküldésre) is tartalmazza a következő évre várható fokozatunkat.

Mitől változhat a bonus-malus besorolásom egy adott járműre vonatkozóan? 

Leszámítva természetesen a károkozást, illetve a kár nélkül teljesített megfigyelési időszakot, amelyről korábban beszéltünk, vannak további tényezők. Figyelnünk kell rá, hogy díjnemfizetés esetén a szerződésünk megszűnhet, és ha ez például autóváltáskor történik, akkor elveszíthetjük a besorolásunkat, mert a fenti rendelet értelmében díjnemfizetés miatti szerződés megszűnés esetén a besorolás másik gépjárműre kötött szerződésre nem vihető át.  

Ugyanígy figyelnünk kell arra is, ha egy ideig nem tartunk autót a nevünkön, ugyanis a korábban megszerzett besorolásunkat a biztosító csak a szerződés megszűnését követő 2 éven belül veszi figyelembe.

Igaz ez akkor is, ha egy ideig személyautót vezetünk (azaz mi vagyunk az üzembentartói), azután áttérünk tehergépjárműre, például egy kishaszon gépjárműre váltunk, amikor megvesszük az új autónkat. A megszerzett besorolás kizárólag az ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre vihető át, mint amelyen megszereztük, így ilyenkor újból A00-ból indulunk.

Fontos még, hogy ha autóváltáskor előbb vesszük át az új autót és csak később adjuk el a régit, vagyis néhány napig egyszerre két autónak is az üzemben tartói vagyunk, akkor ez párhuzamos üzemeltetésnek minősül. Ilyenkor, ha eladtuk a régi autónkat, akkor jeleznünk kell a biztosítónak, hogy a régi szerződésünk már megszűnt érdekmúlással és kérjük az új autónkra azóta is érvényben lévő biztosításunkra átvezetni a megszerzett bonus besorolást. Vigyázzunk, erre is csak két évünk van!

Mit kell még tudnom? 

Az eddigiek után talán már le sem kell írnunk: a besorolás autóra és üzembentartóra együtt érvényes, ha eladjuk a gépjárművünket, akkor a fokozatunk nem száll át az új tulajdonosra. Neki a saját besorolása szerint kell biztosítást kötni. Mi ugyanakkor, ha autót vásárolunk, és annak az autónak a kategóriája megegyezik az előző járművünk kategóriájával (például: személyautónk volt és személyautót vásárolunk), akkor mi átvezethetjük besorolásunkat az új gépjárműre, bizonyos kereteken belül. Extrém példa: tegyük fel, hogy egy autógyűjtőről beszélünk. Ennek a gyűjtőnek van egy tizenöt férőhelyes garázsa, ami tele van, és mind a tizenöt rendelkezik kötelező-biztosítással. Ha ez a gyűjtő eladja az egyik autóját, majd vesz helyette egy másikat, akkor az eladott autójának besorolását átvezetheti a vásárolt autóra vagy akár egy másik autójára is. 

Jogtalanul használatba vett gépjárművel okozott kár (amennyiben azt a jogosulatlan használó okozta és erről büntetőfeljelentést tesznek) nem módosítja a bonus-malus besorolásunkat.

Próbáltad már megújult, gyorsabb, egyszerűbb és kevesebb adatból biztosítási díjat számoló kalkulátorunkat? Casco biztosítás mellett kötelező gépjárműfelelősség-biztosításod árát is pillanatokon belül elkészítjük neked, amelyhez kezdésnek csupán a rendszámodat kell megadnod!