A kerékbilincs levétele a szabálysértés elismerését jelenti?

D.A.S. Jogszerviz | 3 perc olvasási idő
Szabálytalan parkolás esetén a közterület-felügyelet munkatársa jogosult a jármű kerekén kerékbilincset elhelyezni, bizonyos idő elteltét követően pedig a jármű elszállításáról, továbbá annak értékesítéséről rendelkezni. Ha jogtalannak érezzük a szabályszegés megállapítását és a kerékbilincs felhelyezését, fontos tudnivaló, hogy a kerékbilincs levétele érdekében történő intézkedés nem jelenti automatikusan a szabályszegés elismerését. 

A kerékbilincs alkalmazásáról szóló hatályos rendelet értelmében tilos a szabálytalan megállás és várakozás, a jármű közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint az adott közterület rendeltetésére, illetve használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő elhelyezése. Ilyen esetben a büntetés egyik formája a kerékbilincs.  A felhelyező intézkedés megkezdésekor az eljáró felügyelőnek ellenőriznie kell a járművet a törvényileg szabályozott nyilvántartásban, az üzemben tartó személyének megállapítása céljából.

Kevesen tudják, de az üzembentartóknak és tulajdonosoknak lehetőségük van a mobiltelefonszámukat bejegyeztetni a járműnyilvántartásban. Ha az eljáró közterület-felügyelő azt észleli, hogy a szabálytalanul parkoló járműhöz telefonszámot is bejegyeztek, megkísérli telefonon felvenni a kapcsolatot az üzembentartóval. A kapcsolatfelvétel során tájékoztatja a szabályszegésről, valamint arról, hogy a járműre kerékbilincset kell felhelyezni, egyben lehetőséget biztosít a szabályszegő részére, hogy 15 percen belül a helyszínre érkezzen és szüntesse meg a szabálytalanságot. 


Amennyiben a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója ennek maradéktalanul eleget tesz, a közterület-felügyelő eltekint a kerékbilincs felhelyezésétől.

Ha nincs feltüntetve telefonos elérhetőség, vagy a jármű vezetője csak később észleli a kerékbilincselés tényét, fontos tudni, hogy a levétel kérelmezésétől számított két órán belül lehetővé kell tenni az intézkedés megszüntetését.

Abban az esetben, ha a kerékbilincselt jármű vezetője vagy üzembentartója nem kéri a rögzítés megszüntetését az intézkedéstől számított 48 órán belül, a közterület felügyelet rendelkezhet annak elszállításáról.

A kétnapos határidőre tekintettel nem célravezető halogatni a kérelmezést! Kiemelendő azonban, hogy a kerékbilincs levétele céljából történő intézkedés, és annak díjának megfizetése nem jelenti a szabályszegés elismerését!

A járművezetővel szemben induló szabálysértési vagy közigazgatási eljárásban lehetőség lesz érdemi védekezés előadására.

Amennyiben a védekezés eredményre vezet, azaz nem állapítják meg a jármű használójának/üzembentartójának felelősségét, úgy a hatóságnak a már megfizetett költséget haladéktalanul vissza kell térítenie a megfizető részére.

Összefoglalóan azt javasoljuk, hogy az esetleges elszállítás okozta többletköltségek elkerülése érdekében célravezető minél hamarabb intézkedni a kerékbilincs levétele és annak díjának megfizetése iránt. Jogellenes kerékbilincselés esetén a már megfizetett költséget a hatóság maradéktalanul vissza fogja utalni.

A vendégposztot a D.A.S. Jogszerviznek köszönhetjük.