Nettó eszközértékek, árfolyamok, kamatok 

Allianz Életprogramok

Az Allianz Életprogramok abban nyújtanak segítséget, hogy az emberek tudatosan készülhessenek a jövőjükre, és céljaik megvalósításához egy olyan eszközt kapjanak a kezükbe, amely személyre szabott, szabadon és rugalmasan alakítható megoldásokat tartalmaz. A jövőre való felkészülésnek alapvetően két pólusa van. Gondoskodni kell a megtakarítások jövedelmező befektetéséről, illetve fel kel készülni az előre nem látható eseményekre. Az Életprogramok segítségével mindkét pólusra versenyképes megoldásokat kínálunk az Ön számára.

Allianz Gondoskodás Programok

Az Allianz Gondoskodás Programok segítségével Ön felkészülhet a váratlan eseményekre, legyen szó balesetről vagy egy előre nem látható tragédiáról, amelyek bekövetkezése esetén az Ön által megjelölt személyek anyagi támogatásban részesülnek. Emellett eseti díj befizetésével, megtakarításait is gyarapíthatja.

ChinaMAX

A ChinaMAX egy 10 éves futamidejű befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, melyben Társaságunk a befektetésben elhelyezett összegre tőkegaranciát nyújt, továbbá vállalja, hogy azt a lejáratkor a tartam közben kialakult mindenkori legmagasabb árfolyamon fizeti ki. A ChinaMAX szerződőjeként Ön a kamatadó-mentes befektetés előnyeivel is élhet.

ChinaMAX 2009

A ChinaMAX egyszeri díjfizetésű, minimum 500 000 forinttal köthető, 10 éves futamidejű befektetés, amely a kamatadó-mentesség lehetőségén túl, tőkevédelemmel és speciális, háromszorosan védett hozamszámítással segíti az Ön hosszú távú terveinek megvalósulását.

Hungária Alap

A Hungária Alap életbiztosítás ügyfelei négyféle eszközalapba fektethetik megtakarításaikat.
A STABILITÁS Állampapír és Kötvény eszközalap, amely elsősorban a magyar állam által garantált értékpapírokba fektet, a PROFIT Részvény eszközalap, amely elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nagy likviditással és jó növekedési, jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkező részvényekbe fektet. 
A MÉRLEG Befektetési jegy eszközalap célja, hogy az ügyfél helyett megoldja az egyre szaporodó és különböző befektetési politikát folytató befektetési alapok közötti választást, s ennek segítségével kiegyensúlyozott hozamot érjen el. 
ÖTVÖZET Vegyes eszközalap pedig az előző három eszközalap legelőnyösebb tulajdonságait egyesíti. Befektetési politikájának középpontjában a befektetett tőke hosszú távú növelése, az inflációt jelentősen meghaladó hozam elérése áll.

Hozam Plusz

A Hozam Plusz életbiztosítás ideális megoldás, ha befektetései tekintetében kiemelten fontosnak tartja a biztonságot, és a befektetés mellett életbiztosítási védelemmel kíván készülni az előre nem látható események negatív pénzügyi hatásaira.

A biztonságos befektetés záloga a naptári negyedévenként előre garantált hozam, melynek segítségével nemcsak biztonságos, hanem kiszámítható befektetést kínálunk.

Érvényes Hozam Plusz kamatlábak 2020. március 31-ig:

Egyösszegű szolgáltatás esetén évi: 0,00%
Járadékszolgáltatás esetén évi: 0,50%