Építés-, szerelés-, elektronikus berendezések, géptörés biztosítások

Bővebb információért hívja biztosításközvetítőinket vagy a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámot!

Milyen mérnöki biztosítások közül választhat?

Egy építkezés során legyen szó akár lakóházról, akár nagyipari beruházásról számos váratlan esemény bekövetkezhet. Építésbiztosításunk az előkészítő munkálatoktól a kulcsátadásig fedezi a felmerülő vagyoni és felelősségi károkat.
 
Bővebben
Allianz szerelésbiztosítás
Egy szerelési tevékenység bonyolult folyamat. Akár egyetlen gépről vagy egy egész gépsorról van szó, váratlan események mindig előfordulhatnak. Szerelésbiztosításunk a szerelési beruházás teljes időtartamára védelmet nyújt.
 
Bővebben
Egy-egy cégnél számítógépek és más eszközök egész sora segíti a napi munkavégzést. Egy váratlan káreseménynél ezek pótlása komoly anyagi megterhelést jelenthet, így mindenképpen érdemes az elektronikus berendezések biztosításával védeni őket.
 
Bővebben
Allianz géptörés biztosítás
Ha egy váratlan törés, repedés valamilyen gép, vagy egy egész gépsor működését megakadályozza, a termelés, szolgáltatás részben vagy teljes mértékben ellehetetlenül. Géptörés biztosítással a kártérítés fedezi a berendezés javításának, illetve pótlásának költségeit.
 
Bővebben
A különböző gépek, berendezések szerepe egy vállalkozás életében alapvető. Ezek károsodása a gyártás szünetelését okozhatja, ezért a károk helyreállítását mielőbb meg kell kezdeni. Az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtéséhez biztosítsa gépeit nem várt események ellen.
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Mérnöki biztosításainkról bővebben

Építőipari beruházóknak, illetve a beruházásokat kivitelezőknek egyaránt ajánljuk Építésbiztosításunkat.

A biztosítás abban az esetben köthető, ha a biztosítási összeg nagyobb részét az építési munkák teszik ki. Egy adott létesítmény az építésbiztosítással kompletten, egyetlen szerződéssel biztosítható. Az építésbiztosítás széles körű védelmet nyújt az építtető (finanszírozó, beruházó) és a kivitelező (fővállalkozó, alvállalkozó) társaságok számára a kivitelezés alatt álló létesítményekben keletkezett anyagi és a felelősség körében okozott károkra.

Mire vonatkozik a biztosítás?

 • Az építésbiztosítás összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki).
 • Tartalmazhat általános felelősségbiztosítási jellegű fedezetet is (harmadik személyeknek okozott károkra).
 • Lehetőség van a kivitelezéshez használt munkaeszközök (építőipari gépek, segédszerkezetek) fedezetbe vonására is.

Beruházóknak, illetve a beruházásokat kivitelezőknek egyaránt ajánljuk biztosításunkat. Nagyságrendtől függetlenül, egyetlen gép szerelésére is.

Mikor érdemes a beruházásra szerelésbiztosítást kötni?

Abban az esetben érdemes kötni, ha a biztosítási összeg nagyobb részét a szerelési, gépszerelési munkák teszik ki. A beruházás a szerelésbiztosítással kompletten, (az építési beruházással együtt) egyetlen biztosítási szerződéssel fedezetbe vonható.

 • Összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki).
 • Tartalmazhat általános felelősségbiztosítási jellegű fedezetet is (harmadik személyeknek okozott károkra).

Lehetőség van a kivitelezéshez használt munkaeszközök (építőipari gépek, segédszerkezetek) fedezetbe vonására is.

Minden kockázatra kiterjedő vagyonbiztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki), amelyhez számos kiegészítő biztosítás köthető.

Az elektronikus berendezések biztosítását bármely gazdálkodó és egyéb szervezet részére (pld. egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Zrt, Nyrt, alapítvány, egyesület) ajánljuk.

A biztosítás köthető elektronikus gépekre, berendezésekre (számítógépek, elektronikus vezérlésű gépek és berendezések, a működésükhöz szükséges kiegészítő berendezésekkel együtt).

Mire vonatkozik a biztosítás?

Minden kockázatra kiterjedő vagyonbiztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki), amelyhez számos kiegészítő biztosítás köthető.

A termelő-, illetve szolgáltatótevékenység közben óhatatlanul előfordulhat, hogy egy váratlan törés vagy repedés valamilyen gép, esetleg egy egész gépsor működését megakadályozza, és így a termelés, szolgáltatás részben vagy teljes mértékben lehetetlenné válik. Ha a vállalkozásnak van géptörés-biztosítása, a kártérítés fedezi a berendezés javításának, illetve egy hasonlóval való pótlásának a költségeit.

A géptörés biztosítást bármely gazdálkodó és egyéb szervezet részére (pld. egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Zrt, Nyrt, alapítvány, egyesület) ajánljuk, gépekre és gépi berendezésekre köthető. 

Mire vonatkozik a biztosítás?

 • Gépek, berendezések
 • törése vagy repedése
 • belső és/vagy külső erőhatás következtében
 • a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza.

Géptörés biztosításhoz kössön üzemszünet biztosítást is. 

 

A gépek, berendezések összevont vagyonbiztosítás kötését a gép, berendezés bérlőjének, bérbeadójának, vagy a bérleti (hitel) konstrukcióban résztvevő jogi személynek (bank, lízingcég) ajánljuk.

A biztosítás köthető bérleti vagy hitelkonstrukcióban működtetett gépekre, berendezésekre, illetőleg a mobil erő- és munkagépekre, továbbá a különleges felépítményű gépjárművekre.

Mire vonatkozik a biztosítás?

 • Összkockázatú (all risks) biztosítás (véletlenül, váratlanul bekövetkezett dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki)
 • A tűz- és elemi károkon túl fedezi a belső erőhatás miatti törés és repedés károkat is
 • Kiterjeszthető: betöréses lopásra, rablásra; mezőgazdasági vontatók, önjáró vagy vontatott munkagépek lopására; gépek, berendezések helyszínre szállítására

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!

Letölthető dokumentumok

Az építési beruházások szereplői (ezen belül is elsősorban a megrendelők, beruházók, építtetők, generálkivitelezők, a munka- és tűzvédelem területén eljáró tervezők és szakértők), valamint a biztosítótársaságok közös érdeke az építkezéseken bekövetkező tűzesetek, egyéb veszélyhelyzetek, balesetek kapcsán keletkező kár mértékének minimalizálása és az emberi életek védelme. E cél az építkezések és felújítások érdekkörébe tartozókat ésszerű kármegelőző intézkedésekre ösztönzi.

A Magyar Biztosítók Szövetsége a csatolt ajánlással kívánja elérni, hogy az építési területeken bekövetkező tűz-, illetve egyéb okból kiürítést igénylő vészhelyzetek kockázata, összhangban az Európai Uniós irányelvekkel és a magyar előírásokkal, erre megfelelő rendszerek alkalmazásával csökkenjen.

Az utóbbi években egyre gyakrabban csapnak le hazánkra nagyobb viharok, amelyek komoly károkat okozhatnak vállalkozásunk életében, például egy villámcsapás miatt keletkezett tűzzel vagy az elektronikus berendezések tönkretételével.

Készüljön fel a viharok ellen és tegye meg a szükséges intézkedéseket vállalkozása védelme érdekében!

Olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyben hasznos információkat talál a villámkárok megelőzésére: