Milyen légi-, vízi jármű és drón biztosítások közül választhat?

Biztosításunk mindazoknak szól, akik vízi járművel rendelkeznek, annak tulajdonosai, használói, üzemben tartói vagy bérlői. 
A vízi közlekedés teljes időtartamára, a kikötőben/dokkban való tartózkodás tartamára vonatkozik és casco jellegű fedezetet is biztosít, vonatkozhat teljes vagy részkárra. 
 
Bővebben
Allianz légi jármű biztosítás
A repülőgépekkel kapcsolatos baleseteknek mindig komoly anyagi következményei vannak az üzembentartó,  vagy tulajdonos számára. Biztosításunk a légijármű használata közben a biztosítottat ért baleset esetén és a gurulás, állás, be- vagy kiszállás során történt balesetekre nyújt fedezetet. 
 
Bővebben
Egy drón meghibásodása, szabálytalan üzemeltetése súlyos károkat okozhat vagyontárgyakban, épületekben, vezetékekben, de veszélyt jelenthet az életre, testi épségre, egészségre is.
Az ilyen helyzetekre hoztuk létre a drónok üzemben tartóinak felelősségbiztosítását.
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Légi-, vízi jármű és drón biztosításainkról bővebben

Biztosításunk mindazoknak szól, akik vízi járművel rendelkeznek, annak tulajdonosai, használói, üzemben tartói vagy bérlői.

A biztosítást kereskedelmi célú hajókra (utasszállítók, áruszállítók, uszályok, kompok) kedvtelési célú hajókra (vitorlás hajóra, motorcsónakra) valamint úszó munkagépekre is ajánljuk.

A vízi jármű biztosítás az alábbi termékeket foglalja magában:

 • vízi jármű vagyonbiztosítás
 • vízi jármű felelősségbiztosítás
Vízi jármű vagyonbiztosítás tartalma:
 • Casco jellegű fedezet, amely alapján megtérülnek a vízi járműben (gépi berendezéseivel, felszerelésével és alkatrészeivel együtt) keletkezett károk.
 • Vonatkozhat teljes vagy részkárra, származzon az akár a hajó balesetéből, akár tűz- vagy elemi kárból. A biztosítási összeg a hajó értékén kívül a kár esetén felmerülő egyéb költségeket is tartalmazhatja.
 • A vízi közlekedés teljes időtartamára, továbbá a kikötőben/dokkban való tartózkodás tartamára vonatkozik.

A vízi jármű felelősségbiztosítás alapján megtérülnek a biztosított vízi jármű üzemeltetése során – szerződésen kívül harmadik személynek – okozott személyi sérüléses és dologi károk, amelyekért a biztosított e minőségében a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

 

A repülőgépek biztosítása elemi érdeke a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek, hiszen egy balesetnek mindig komoly anyagi következményei lehetnek.

Légi jármű biztosítás az előírt, érvényes engedélyekkel rendelkező, magyar lajstromjelű légi járművekre köthető. 

Mire vonatkozik a biztosítás?

 • légi casco,
 • a légi járműben repülés közben, gurulás közben, a földön, ill. landolás során keletkezett károkra vonatkozik.

Légi balesetbiztosítás

Kinek ajánljuk?

 • a légi jármű üzemben tartójának,
 • a biztosítási fedezetbe vont légi jármű üzemben tartásában érdekelt természetes vagy jogi személynek,
 • légi fuvarozónak.

Kik a biztosítottak? 

 • azok a magyar állampolgárok, akik a légi járművet szakszolgálati engedéllyel rendelkezve és utasításra vezetik (pilóták),
 • a fedezet a légijármű utasaira is kiterjeszthető.

Mire vonatkozik a biztosítás? 

 • A légijármű használata közben a biztosítottat ért baleset, 
 • Amikor a légijármű gurul, a földön áll, avagy a biztosított a gépbe be- vagy abból kiszáll.

 

Légiközlekedési tevékenységet folytatók felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Légi fuvarozónak vagy a légi jármű üzembentartójának.

Mire vonatkozik a biztosítás? 

 • harmadik személynek, szerződésen kívül okozott károk, 
 • utasoknak okozott személyi sérüléses és/vagy poggyászban okozott károk,
 • a légi áru- és postafuvarozási tevékenységgel a rakományban vagy küldeményben okozott károk,
 • a légi járművel végzett egyéb gazdasági tevékenységgel a szolgáltatást igénybe vevő szerződő partnernek okozott károk;


Az légi közlekedésről szóló törvény már előírja, hogy repülőeszköz és pilóta nélküli légijármű üzemben tartásához - harmadik személynek okozott kár megtérítése céljából – felelősségbiztosítás szükséges(Lt. 69. § (1) bek.).

A pilóta nélküli légi járművek üzemeltetőinek felelősségbiztosítási fedezetét – feltétel- és tarifáló módosítással – a korábbi gazdasági célú üzemeltetés fenntartása mellett kiterjesztettük a szabadidős célú felhasználásra, illetőleg az állami feladatok (kivéve a honvédelmi célú repülés) végrehajtására is. A legjellemzőbb mezőgazdasági drónozást -felhasználóbarát módon- a tarifáló programban külön jelenítettük meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felelősségbiztosítás biztosítottja a drón Magyarországon regisztrált üzembentartója, akinek a jogszabályi felelősségére szól a fedezet.

Az autonóm repüléssel, a nem látva repüléssel (BVLOS Látótávolságon kívüli üzem) és bármely anyag szórásával okozott károk továbbra is ki vannak zárva a fedezetből.

2023.10.10-el megújult- pilóta nélküli légijárművek üzembentartóinak szóló felelősségbiztosításunk (drón felelősség) kötéséhez díját itt tudja kiszámolni.  A drón felhasználási jellege szerint, a tarifáló segítségével az alábbi tevékenységekre kérhet ajánlatot:

 • gazdasági (ipari tevékenység, média, filmezés, oktatás, stb.)
 • mezőgazdasági
 • állami (vámigazgatási, rendvédelem, katasztrófavédelem, vízügy)
 • szabadidős (hobby és rekreáció, verseny, sport).

Szabadidős tevékenységre magánszemély is köthet szerződést.

Fontos tudni:

A pilóta nélküli légijárművek légiközlekedési tevékenységének szerződésen kívüli kárainak felelősségbiztosítási összeghatárait a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban nemzeti rendelet) módosításáról szóló rendelet és a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a módosításáról szóló, 2020. április 27-i (EU) 2020/1118 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (a továbbiakban: uniós rendelet) együttesen tartalmazza. A jogszabályi megfelelés érdekében a MABISZ a tagbiztosítók kérésére a szakminisztériumtól hivatalos állásfoglalásban kért értelmezést főként a biztosítási minimumösszegek tekintetében. A hivatalos minisztériumi állásfoglalás szerint kizárólag a szabadidős célú UAS műveletek esetében alkalmazható a nemzeti rendelet! A gazdasági célú UAS- művelet az uniós rendeletben előírt minimumlimitek megléte esetén végezhető. Valamennyi vonatkozó jogszabályi fogalmat a módosított szerződési feltételeink szabatosan tartalmazzák.

Hogyan kötheti meg?

Számítsa ki díját, és kösse meg a Pilóta nélküli légijárművek üzembentartóinak szóló felelősségbiztosítás terméket online!

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!

Letölthető dokumentumok

A pilóta nélküli légi járművek üzemben tartóinak szóló felelősségbiztosítás részletes szabályait, - így például a teljes fedezeti kört, a kockázatokra vonatkozó biztosítási eseményt, a kizárásokat, valamint a mentesülés hatálya alá tartozó magatartásokat is -, a vonatkozó biztosítási feltételeink határozzák meg, ezért kérjük, azt részletesen tanulmányozza át.