Csúsztassa balra a további információkért

Tűzbiztosítás (FLEXA)
NATCAT
Üzemszünet
Alap felelősség
Biztosított költségek
Alap segítségnyújtás
Vízkár
Üvegtörés
Betörés és rablás
Vandalizmus
Épületgépészeti gépek és irodai elektromos készülékek géptörése
Kiterjesztett felelősség
Kiterjesztett segítségnyújtás
Földrengés (külön kérhető fedezet

Érdekli, mennyiért juthat hozzá az Allianz Cégem Vállalkozásbiztosításhoz?

Segítségre van szüksége?

Foglaljon időpontot ügyfélkapcsolati pontjainkon, vagy tanácsadóinknál!

Letölthető dokumentumok

A biztosítás a biztosítási szerződésben rögzítettek szerint megszűnhet és ha biztosítási esemény következik be, akkor annak pénzügyi következménye már Vállalkozását fogja terhelni.
Ha volt kármentességi kedvezménye és szolgáltatást fizetünk a bekövetkezett biztosítási eseményre, akkor a kedvezményét elveszti és a következő időszakra szóló díja a kedvezménnyel növelt összeg lesz.
Az újrapótlási értéket szükséges meghatározni, ebben segíthet a vállalkozás könyveiben szereplő bekerülési érték, vagy ingatlanértékbecslő szakvéleménye, az új ingatlanok esetében a adásvételi szerződés vagy a kivitelezési megállapodásban rögzített adat.

A biztosított értékek bármikor módosíthatók évközben, valamint a biztosítási időszak végén a következő biztosítási időszak kezdő napjának hatályával. Ilyenkor vállalkozásának aláírt kérelmet kell küldenie nekünk, melyet az alábbi módokon tehet meg:

-      Biztosításközvetítőjén keresztül,

-      levélben postai úton a biztosítónak a biztosítási szerződésben meghatározott címére, vagy

-      weboldalunkon, a www.allianz.hu/ugyfelszolgalat internetes oldalon,

-      telefonon: Telefonos ügyfélszolgálatunkon: a +36 (1/20/30/70) 421-1-421.

Egyes módosítások e-mailen vagy telefonon is megtehetők. Az elvégzett módosításokról írásos visszaigazolást, új kötvényt küldünk.
A biztosítás megszűnik a biztosítás tárgya tulajdonjogának másik személyre való átruházása miatt is (pl. az épület értékesítése). Ez esetben be kell nyújtani a tulajdonjog változását igazoló okiratot.

Ha vészhelyzet esetén szüksége van segítségünkre, kérjük hívjon minket az alábbi elérhetőségeken a hét minden napján, a nap 24 órájában:

-   Magyarországról ingyenesen 06-80-104-122, vagy

-   Külföldről a (+43-1) 525-03-6552-es magyarul beszélő nemzetközi zöldszám.

Az alábbi információkra van szükségünk a Veszélyhelyzeti Mesterember Assistance szolgáltatások igénybevételéhez:

-   Név

-   Elérhetőség

-   Szerződésszám

-   Kockázatviselési hely

-   Az igényelt szolgáltatás

-   A biztosítási esemény leírása és bekövetkezésének időpontja

Ezután tájékoztatni fogjuk a következő lépésekről, és végigkísérjük a teljes ügyintézés során.

A rendes kapcsolattartási helyeken kívül weboldalunkon és a közösségi médiában ( Facebook, Instagram és LinkedIn) tesszük közzé híreinket, versenyeinket és érdekességeinket.