Milyen szakmai felelősségbiztosítások közül választhat?

Termékünket az építészeti-műszaki tervezési, tervellenőri tevékenységet, vagy tervezői művezetést folytató tervezők részére ajánljuk. 

 
Bővebben
Allianz rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
A rendezvények során, vagy következtében okozott személyi sérüléses-, megbetegedéses-, haláleseti-, dologi-, szennyezési károkra.
 
Bővebben
Termékünket a szakképzést szervezőknek ajánljuk az okozott személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkra.

 
Bővebben
Az ügyvedi kar tagjaként tevékenykedő, kamarai azonosítóval rendelkező ügyvédek, ügyvédi irodák tagjai, kamarai névjegyzékbe felvett európai közösségi jogászok, külföldi jogi tanácsadók részére hoztuk létre termékünket.
 
Bővebben
Allianz egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
Az egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személynek, jogi személynek,
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
számára igénybe vehető
termékünk.
 
Bővebben
A szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása termékünket
az engedéllyel végzett szállodai, gyógyszállói, vendéglátóipari tevékenységet folytatóknak
ajánljuk.

 
Bővebben
A biztosított tevékenység során szakmai hibával okozott kárra. A biztosítási fedezet kiterjeszthető a mulasztási bírságra is.
 
Bővebben
Allianz személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytatók felelősségbiztosítása
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásoknak.
 
Bővebben
Független biztosításközvetítők
(alkusz, vagy többes ügynök), biztosítási szaktanácsadók
részére.
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Szakmai felelősségbiztosításainkról bővebben

Kinek ajánljuk?

Építészeti-műszaki tervezési, tervellenőri tevékenységet, vagy tervezői művezetést folytató tervezők részére.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Megújult felelősségbiztosításunk együttesen nyújt fedezetet

 • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre, megfeleltetve a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak és
 • a változatlanul engedélyeztetési eljáráshoz kötött építési tevékenységekre.

Megbízható védelmet jelent például:

 • a személyi sérülés (élet, testi épség, egészség sérülése) miatt bekövetkező nem vagyoni sérelmekre,
 • a tisztán pénzügyi veszteségekre,
 • a közreműködők által okozott károkra,
 • a biztosított egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez kapcsolódóan a kockázatviselés tartama alatt okozott, de legkésőbb a felelősségbiztosítási szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett és bejelentett károkra is.

Kinek ajánljuk?

Rendezvényszervező cégeknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által rendezett rendezvények során, vagy következtében okozott személyi sérüléses- és megbetegedéses-, haláleseti-, dologi-, és szennyezési károkra.

Kinek ajánljuk?

Szakképzést szervezőknek.

A közoktatásról szóló törvény a szakképzésben részt vevő tanuló javára a gyakorlati képzés idejére felelősségbiztosítási szerződés megkötését írja elő. Amennyiben a szakképzést szervezőnek nincs érvényes és hatályos munkáltatói felelősségbiztosítása, akkor a szakképzést szervezők felelősségbiztosításának megkötése kötelező.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkra, amelyeket a biztosított az általa szervezett gyakorlati szakképzés során, illetőleg következtében a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és szakiskola tanulójának a gyakorlati képzés keretében szervezői és/vagy lebonyolítói minőségben okozott.

Kinek ajánljuk?

Ügyvedi kar tagjaként tevékenykedő, kamarai azonosítóval rendelkező ügyvédek, ügyvédi irodák tagjai, kamarai névjegyzékbe felvett európai közösségi jogászok, valamint külföldi jogi tanácsadók részére.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Az ügyvédekről szóló :2017. évi LXXVIII. tv szerint az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére, és a sérelemdíj megfizetésére vonatkozó alapfedezetre szóló kötelező felelősségbiztosítás.

 • A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi kamarák által elfogadható felelősségbiztosításról szóló 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat iránymutatása szerint összeállított szerződési feltételek.
 • A megszokott három fajta biztosítási feltétel közül választható fedezetek rendkívül kedvező biztosítási díjazással, amely magában foglalja a szerződés megszünését követő hét (7) éves kiterjesztett bejelentési időszakot.
 • Korszerű online felületen néhány perc alatt megköthető biztosítási szerződés.
 • Kiegészítésként vagyon- és általános felelősségbiztosítási fedezetekre megvásárolható teljes körű biztosítási védelem.

Hogyan kötheti meg?

Számítsa ki díját, és kösse meg az Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítási terméket online!

Kinek ajánljuk?

Egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Olyan eseményre, amikor:

 • a kárt maga a biztosított vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, valamint
 • a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták, és
 • a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták.

Ahhoz, hogy a káresemény biztosítási eseménynek minősüljön, mindhárom feltételnek egyidejűleg teljesülnie kell!

Kinek ajánljuk?

Engedéllyel végzett szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari tevékenységet folytatóknak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény: Szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari és ehhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységgel kapcsolatban szolgáltatás során illetve következtében okozott személyi sérüléses-, megbetegedéses, haláleseti-, valamint dologi- (tárgyrongálási) károk, valamint a szolgáltatott termékkel (étel, ital stb.) okozott károk.

A letéti felelősség körében okozott károk esetén a biztosítási védelem azon károkra terjed ki, melyért a szálláshely-szolgáltató a Polgári törvénykönyv szállodai letétre vonatkozó szabályai alapján felel, és nincs kizárva a fedezetből.

Kinek ajánljuk? 

 • kamarai tag könyvvizsgálóknak, könyvvizsgáló társaságoknak 
 • könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvelőknek
 • adótanácsadóknak, adószakértőknek
 • bérszámfejtőknek, társadalombiztosítási ügyintézőknek vagy olyan gazdasági társaságoknak, amelyekben e tevékenységet végző tag
 • vagy alkalmazott rendelkezik a képesítések valamelyikével

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított tevékenység során szakmai hibával okozott kárra. A biztosítási fedezet kiterjeszthető a mulasztási bírságra is.

Kinek ajánljuk?

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásoknak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A személy és vagyonvédelmi tevékenység során a megbízónak okozott szerződéses, illetve a tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott károkra.

Kinek ajánljuk?

Független biztosításközvetítők (alkusz, vagy többes ügynök), biztosítási szaktanácsadók részére.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosított által szakmai tevékenysége során eljárva a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok megszegésével az ügyfelének okozott vagyoni kár.

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!