Vagyon- és üzemszüneti biztosítások gazdasági társaságok számára

Bővebb információért hívja biztosításközvetítőinket vagy a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámot!

Milyen vagyon- és üzemszünet biztosítások közül választhat?

A tűz- és elemikár biztosítás megkötését minden gazdálkodó szervezet részére elengedhetetlen, hiszen ez a leggyakrabban előforduló károk bekövetkezésekor nyújt védelmet.
 
Bővebben
Allianz betöréses lopás- és rablásbiztosítás
Minden vállalkozás számára fontos vagyontárgyai biztonsága. Egy betöréses lopás vagy rablás nagyobb összegű kára rendkívül megnehezítheti a vállalkozás gazdálkodását.
 
Bővebben
Az összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítás a lehető legszélesebb körű védelmet nyújtja a vállalkozás termelőeszközeiben és az előállított termékekben keletkezett fizikai károkra.
 
Bővebben
Allianz üzemszünet biztosítás
Komoly pénzügyi veszteségeket okozhat bármely vállalkozás számára, ha egy káresemény miatt több hétre szüneteltetni kell a termelést. Az ilyen esetek megelőzésére érdemes üzemszünet biztosítást is kötni.
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Vagyon- és üzemszünet biztosításinkról bővebben

A tűz- és elemikár biztosítás megkötését minden gazdálkodó szervezet és egyéb szervezet (pl. egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Zrt., Nyrt., alapítvány, egyesület) részére elengedhetetlen, hiszen ez a leggyakrabban előforduló károk bekövetkezésekor nyújt védelmet. Termékünk a termelés, illetve a szolgáltatás folyamatosságának megteremtését szolgálja azáltal, hogy fedezetet nyújtunk a biztosított vállalkozás vagyontárgyaiban (ingatlanokban, gépekben, készletekben és a megtermelt javakban) bekövetkező fizikai károkra. 

Mire vonatkozik a biztosítás?
Az alapbiztosítás tűzkárbiztosítást (tűz, robbanás- és összeroppanás) tartalmaz.

A kiegészítő biztosítások (a teljesség igénye nélkül) a következők:

 • természeti elemi károk biztosítása
 • földrengéskár-biztosítás
 • technológiai csővezetékek töréséből eredő károk
 • légi járművek és ismeretlen földi járművek által okozott károk
 • villámcsapás másodlagos hatása
 • üvegbiztosítás
 • vandalizmus

Betöréses lopás- és rablásbiztosítás kötését minden gazdálkodó szervezet és egyéb szervezet (pl. egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Zrt., Nyrt., alapítvány, egyesület) részére ajánljuk, a szervezet vagyontárgyaira (gépek, berendezések, forgóeszközök mint készletek, anyagok, áruk, stb.).

Mire vonatkozik a biztosítás?

 • Eltulajdonításból eredő károk,
 • ill. ezen események során és kapcsán előálló járulékos rongálási –dologi károk, amelynek oka betöréses lopás, rablás,
 • küldöttrablás

Összkockázatú (All Risk) biztosítás kötését minden gazdálkodó szervezet és egyéb szervezet (pl. egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Zrt., Nyrt., alapítvány, egyesület) részére ajánljuk, a szervezet vagyontárgyaira (gépek, berendezések, forgóeszközök mint készletek, anyagok, áruk, stb.).

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosítás a balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodásokra vonatkozik, amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki. (Ellentétben a tűz- és elemi kár biztosítással, amely megnevezett kockázatokra szóló biztosítás.)

A vagyoni károkon túl, fontos arra is gondolni, hogy mi történik, ha egy káresemény miatt szüneteltetni kell a termelést. Egy több hetes vagy hónapos leállás komoly pénzügyi veszteségeket okozhat bármely vállalkozás számára. Ilyen esetek megelőzésére érdemes a vagyonbiztosítás mellé üzemszünet biztosítást is kötni.

Üzemszünet biztosításunk a tűz- és elemi kár biztosítás vagy az összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosítás, továbbá a géptörés biztosítás kiegészítő biztosítása, ezért azoknak a vállalkozásoknak ajánljuk, akik ilyen biztosítással már rendelkeznek, vagy tervezik valamelyik megkötését.

Társaságunknál megkötött, érvényes vagyonbiztosítással fedezett vagyontárgyakat ért károk miatti termelés (tevékenység) szüneteltetésre köthető.

Amennyiben a vagyonbiztosítási káresemény miatt használhatatlanná válnak épületek vagy gépek:

 • a biztosító megtéríti a tevékenység szünetelése alatt is felmerülő állandó költségeket (pl. munkabér, közüzemi díjak),
 • a kimutatható elmaradt hasznot,
 • és az üzemszünettel kapcsolatos többletköltségeket is.

Lehetőség van arra is, hogy jóval alacsonyabb díjtétellel olyan üzemszünet biztosítást kössön, amely elmaradt hasznot ugyan nem, de meghatározott költségeket térít, melyek szintén nagymértékben csökkentik a veszteségét. Ilyen költség például az alkalmazotti bérköltség, hitelkamatok, közüzemi díjak, a tevékenység folytatása céljából felmerülő bérleti díjak.

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!

Letölthető dokumentumok

Az utóbbi években egyre gyakrabban csapnak le hazánkra nagyobb viharok, amelyek komoly károkat okozhatnak vállalkozásunk életében, például egy villámcsapás miatt keletkezett tűzzel vagy az elektronikus berendezések tönkretételével.

Érdemes felkészülni a viharok ellen és megtenni a szükséges intézkedéseket vállalkozás védelme érdekében!

Az alábbi tájékoztatóban hasznos információk találhatóak a villámkárok megelőzésére