Milyen pénzügyi biztosítások közül választhat?

Az Allianz Vezető Tisztségviselők és Felügyelőbizottsági Tagok felelősségbiztosításának segítségével kivédheti a vezetőire irányuló, állítólagos kötelességszegésére alapozott kártérítési igényeket.
 
Bővebben
Allianz garancia és kezességbiztosítások
A garancia vagy kezesi biztosítás alapján a biztosító azokat a pénzügyi veszteségeket fedezi, amelyeket a kedvezményezett szenvedne el, ha a biztosított nem teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit.

 
Bővebben
Egy vállalat működése során sokféle kockázat merülhet fel. A jól megkötött biztosításoknak fontos szerepük van a kockázatok kezelésében, kiegészítik az egyéb kockázatkezelési technikákat, módszereket.
 
Bővebben
A közúti árufuvarozói engedély kiváltásához szükséges a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása, melynek egy formája a vagyoni biztosítékok közül a kezesi biztosítási szerződés megkötése lehet.
 
Bővebben
Allianz autóbusz kezesi biztosítás
Az autóbuszos személyszállító engedély kiváltásához szükséges a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása. Ennek egy formája a vagyoni biztosítékok közül a kezesi biztosítási szerződés megkötése.
 
Bővebben
A taxi-engedély kiváltásához szükséges a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása, melynek egy formája a vagyoni biztosítékok közül a kezesi biztosítási szerződés megkötése lehet.
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Pénzügyi biztosításainkról bővebben

Napjainkban egyik vezető sem zárhatja ki a rossz döntés lehetőségét, miközben vállalatának sikeréért dolgozik. De kockára teszi-e a saját vagyonát? Az egyre erősödő verseny és a széleskörű nemzetközi orientáció következtében a vállalat vezetői által hozott döntések egyre összetettebb feladatot jelentenek. A vállalati döntéshozók természetesen vállalataik érdekében tevékenykednek, és minden szükséges intézkedést megtesznek azért, hogy megvédjék a vállalati vagyont és elkerüljék a károkat. A részvényesek vagy harmadik személyek azonban egyre gyakrabban indítanak kártérítési pereket a társaságokkal szemben, és egyre inkább tisztában vannak jogaikkal. Az Allianz Vezető Tisztségviselők és Felügyelőbizottsági Tagok Felelősségbiztosításának segítségével a vállalat kivédheti a vezetőire irányuló, állítólagos kötelességszegésére alapozott kártérítési igényeket.

Kinek ajánljuk?

Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A kötelességszegés következtében felmerülő károkra. A biztosító a károsultnak megtéríti azokat a tisztán pénzügyi veszteségeket, amelyeket a biztosított vezető tisztségviselők, illetve felügyelőbizottsági tagok jogellenes és károkozó magatartással okoznak, és amelyekért a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, illetve az általuk irányított vagy felügyelt gazdasági társaság felelősséggel tartozik.

A Biztosító által nyújtott garancia- vagy kezesi biztosítás a bankgaranciával egyenértékű, azonos biztonságot nyújt. A Biztosító által nyújtott garancia- vagy kezesi biztosítás előnye az igénybevevő részére, hogy - szemben a bankgaranciával - általa nem csökken az ügyfél banki hitelkerete, így hitelkeretet céljának megfelelően a cég működésének finanszírozására tudja felhasználni. A Biztosító által nyújtott garancia- vagy kezesi biztosítás igénybevételével elkerülhető a túlzott függés egyetlen pénzügyi szolgáltatótól (diverzifikáció) és ezáltal biztonságosabb működés érhető el.

A garancia vagy kezesi biztosítás alapján a biztosító azokat a pénzügyi veszteségeket fedezi, amelyeket a kedvezményezett szenvedne el, ha a biztosított nem teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ez a fajta biztosítás nem hagyományos biztosítás, hanem egy hitelezési jellegű jogviszonyt takar, amely sajátosság leginkább a biztosító automatikus visszakövetelési jogában testesül meg.

Mit nyújtunk Önnek?

Ajánlati-/tendergarancia- vagy kezesi biztosítás (bid bond):

Kötelezvény, amely garantálja, hogy ha egy versenyajánlat elfogadása megtörténik, a győztes ajánlattevő a szerződést alá fogja írni.

Teljesítési/Jóteljesítési garancia- vagy kezesi biztosítás (performance bond):

Arra szóló kezesi biztosítás, hogy a kötelezett szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit a jogosulttal szemben.

Szavatossági garancia- vagy kezesi biztosítás (maintenance bond):

Garanciát nyújt a kivitelezés vagy az anyagok hibáira a munka elfogadását követően egy meghatározott időpontig. Szavatossági kezesi biztosítás nyújtását társaságunknak csak abban az esetben áll módjában vállalnia, amennyiben a szavatossági kezesi biztosítás kibocsátását megelőző jóteljesítési kezesi biztosítást is biztosítóintézetünk nyújtotta, vagy amennyiben az átadás-átvétel megfelelő voltát a biztosított által és költségére megbízott független szakértő véleménye is alátámasztja.

Vámgarancia- vagy kezesi biztosítás (customs bond):

Garantálja az import illetékek és adók fizetését és a hazánkba történő áruimportot szabályozó rendelkezések betartását.

Előlegvisszafizetési garanciabiztosítás (advance payment bond):

Kötelezettségvállalás arra, hogy a biztosított visszafizeti, vagy törleszti a szerződéshez kapcsolódóan megelőlegezett összeget.

A "risk management" komplex fogalom, amely magában foglalja a technikai, pénzügyi, humán, jogi, üzleti és egyéb kockázatok vezetői szintű, stratégiai kezelését.

A kockázatok sokfélesége (biztosíthatók és nem biztosíthatók) megkívánja, hogy összefüggéseikkel és kölcsönhatásaikkal együtt ismerjék őket egy vállalat, gazdálkodó szervezet vezetői. A valós kockázatok ismeretén alapuló stratégia célja természetesen a kockázatok minimális szintre csökkentése, ezért ez kiemelkedő szerepet játszik a cégek biztonságos működtetésében.

A különféle, jól megkötött biztosításoknak fontos szerepet kell betölteniük a kockázatok kezelésében, és megfelelően kell kiegészíteniük az egyéb kockázatkezelési technikákat, módszereket.

Ügyfeleinknek díjmentesen nyújtjuk tanácsadói szolgáltatásunkat. Hatékony segítséget biztosítunk számos kockázatelemzésből és káresemény-vizsgálatból adódó tapasztalatunknak köszönhetően. Minél szorosabb a folyamatos együttműködés a biztosítóval, annál hatékonyabbá válik a kockázatok minimalizálásának programja.

Kinek ajánljuk?

Közúti árufuvarozást végző gazdálkodó szervezeteknek vagy természetes személyeknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által nyújtott fuvarozási szolgáltatás időtartama alatt a megbízótól átvett vagyontárgyakban a fuvarfeladat teljesítése során a biztosított tevékenysége körében felmerülő okból eredő, a magyar jog szerinti fizetési kötelezettségre.

Kinek ajánljuk?

Autóbusszal személyszállítást végzőknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által vállalkozói szerződés alapján végzett autóbuszos személyszállítási tevékenység időtartama alatt, a biztosított tevékenysége körében felmerülő okból eredő fizetési kötelezettségre.

Kinek ajánljuk?

Személytaxi-szolgáltatást végzőknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A személytaxi-szolgáltatást végző által üzemeltetett gépjármű utasának testi épségében, valamint vagyontárgyaiban az utazás időtartama alatt bekövetkező sérülésre.

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!