Növény-, állat- és vagyonbiztosítások mezőgazdasági vállalatok számára

Bővebb információért hívja biztosításközvetítőinket vagy a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámot!

Milyen mezőgazdasági biztosítások közül választhat?

Mezőgazdasági növénybiztosításainkat a díjtámogatás jogszabályi hátterének és a gazdálkodók eltérő igényeinek figyelembe vételével alakítottuk ki. Bátran ajánljuk mindazoknak, akik olyan biztosítást keresnek, amely valamennyi jelentős káreseményre fedezetet nyújt.
 
Bővebben
Allianz növénybiztosítás
A szántóföldi és kertészeti növények termesztésével foglalkozó gazdálkodók számára ajánljuk növénybiztosításunkat, mely védelmet nyújt a növénykultúrákat fenyegető elemi károk okozta terméskiesésre, nem díjtámogatott formában.
 
Bővebben
Az állattenyésztéssel foglalkozó gazdák tudják csak igazán, hogy a természeti csapások, járványok, fertőzések milyen veszélyt jelentenek. Állatbiztosításainkat azoknak ajánljuk, akik szeretnék megóvni gazdaságukat a lehetséges kockázatoktól.
 
Bővebben
Egy gazdaság működtetése során számos olyan kockázat merülhet fel, amely kár esetén anyagi megterhelést jelent, a működés folytonosságát veszélyezteti. Ezért dolgoztuk ki a mezőgazdasági vállalkozások speciális igényeire termékcsomagunkat.
 
Bővebben
Allianz gazdálkozás védelem
Mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó kis- és középvállalkozások részére ajánljuk Allianz Gazdálkodás Védelem biztosításunkat, maximum 600 millió ft összeghatárig vagyon, felelősség- és állatállományok kockázatainak együttes vagy választott biztosítására.
 
Bővebben
A különböző gépek és berendezések bármilyen károsodása a termelés szünetelését okozhatja, ezért a károk helyreállítását mielőbb meg kell tenni. Ahhoz, hogy ennek meglegyen az anyagi fedezete, célszerű a gépeket a nem várt események ellen biztosítani.
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Mezőgazdasági biztosításainkról bővebben

Díjtámogatott növénybiztosításunkat mezőgazdasági termelőknek, integrátoroknak és mindenki másnak ajánljuk, akik a 2011. CLXVIII. számú törvény, illetve a VP3-17.1.1-16 számú mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló pályázati felhívás szerint igénybe vehetnek díjtámogatott növénybiztosítást.

A termék az értékesíthető szerződések típusa szerint díjtámogatott, és kiegészítőnem díjtámogatott részre tagolódik.

1. Díjtámogatás igénybevételére jogosító szerződés típusok

 •  „A” típusú csomag biztosítás:  A jogszabályokban aktuálisan meghatározott növénykultúrákra,  és (kizárólag együttesen köthető)kockázatokra (téli fagykár, őszi fagykár, tavaszi fagykár, mezőgazdasági árvízkár, vihar és homokverés-kár, jégesőkár, felhőszakadás kár, aszálykár)

 • „B” típusú mezőgazdasági biztosítás: Jogszabályokban aktuálisan meghatározott növényekre és káreseményekre (jégesőkár, aszálykár, mezőgazdasági árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, vihar és homokverés-kár, felhőszakadás kár) külön-külön köthető.
   
 • „C” típusú mezőgazdasági biztosítás: Jogszabályokban aktuálisan meghatározott növényekre és kockázatokra külön-külön (jégesőkár, aszálykár, mezőgazdasági árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, vihar és homokverés-kár, felhőszakadás kár) köthető.

2. Díjtámogatott növénybiztosítások kiegészítő, díjtámogatásra NEM jogosító biztosítása („D” típus)

A díjtámogatott biztosítások csak akkor térítenek, ha a kárküszöb mértéke a károsodott területre megállapított biztosítási összeg legalább 30 %-át eléri. A 30 %-ot el nem érő kár esetén a biztosító kártérítést nem nyújt.

A kiegészítő biztosítások a díjtámogatott biztosítások alapján nem térülő károkra is fedezetet nyújthatnak. (Például jégesőkár esetén a „D” típusú kiegészítő biztosítás alapján a biztosító akkor nyújt szolgáltatást, ha a kár meghaladja a károsodott területre eső biztosítási összeg 5%-át és kisebb, mint a károsodott növénykultúra biztosítási összegének 30%-a).

Kiegészítő biztosításunk a díjtámogatás igénybevételére jogosító szerződések („A”, „B”, „C” típusú mezőgazdasági biztosítás) mellé  köthető olyan kockázatokra, mint a  jégesőkár, a vihar és homokverés-kár, a mezőgazdasági  árvízkár, a téli fagykár,  vagy a felhőszakadás kár.

Kinek ajánljuk?

 Mindenki a gazdálkodásának megfelelően összeállított, teljes körű védelmet szeretné megkapni, ehhez nyújtunk megbízható hátteret nem támogatott mezőgazdasági növénybiztosításainkkal.

Biztosításainkat birtokmérettől függetlenül, különféle választható időjárási és talajmechanikai kockázatok okozta termeléskiesés biztosítására ajánljuk.

A biztosítást megkötheti minden a növénykultúra megóvásában érdekelt személy (tulajdonos, bérlő, kezelő, haszonbérlő stb.).

Mire köthető? 

A mezőgazdasági növénybiztosítás veszélynem szerinti biztosítás. A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken bekövetkezett káreseményekre terjed ki. Abban az esetben, ha a kár a biztosításkötéskormegjelölt területen és haszonnövényzetében következett be.

Milyen kockázatokra terjed ki?

 • tűz
 • jég
 • tavaszi fagy
 • téli fagy
 • őszi fagy
 • vihar
 • víz
 • felhőszakadás
 • aszály
 • homokverés
 • talajcserepesedés.
 • Állatállományok költségkiegészítő biztosítása

Az állatállományok költségkiegészítő biztosítása a gazdasági haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, kecske) egyes, az állategészségügyi törvényben meghatározott, bejelentési kötelezettséggel és hatósági kiirtással járó fertőző betegségei esetén felmerülő költségek fedezetére szolgál. Ezen betegségek közül a legfontosabbak a száj- és körömfájás, BSE és a sertéspestis. A kártérítés a biztosított állattartó telep újraindításához nyújt segítséget. 

 • Állatállományok természeticsapás- és elemikár-biztosítása

Az állatállományok természeticsapás- és elemikár-biztosítása a gazdasági haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, kecske és baromfi) tűz és villámcsapás, vihar és jégverés, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, valamint ismeretlen üreg beomlása és a víz- és gőzvezeték meghibásodása miatt bekövetkező károkra nyújt fedezetet. Mind a tenyész-, mind a vágóállat biztosítható. A biztosított állatok elhullása esetén nyújt kártérítést.

 • Baromfibiztosítás

Baromfibiztosításunk a különböző tenyésztett baromfifajok (tyúk félék, kacsa, liba, pulyka) számára kínált betegség és balesetbiztosítás. A biztosított állatok elhullása illetve kényszervágása esetén nyújt kártérítést. 

 • Nagy értékű lovak biztosítása

A nagy értékű lovak biztosítása hobby és sportcélú lovak teljes körű biztosítására szolgál. A modulárisan felépülő biztosítás a következő elemeket tartalmazza: tűz- és elemikár, a betegség és baleset miatti elhullás, az ellési kockázat, az állatorvosi kezelési költségek, a szállítás, a verseny kockázat és az állattartói felelősség. A szerződő ezekből tetszőlegesen állíthatja össze a számára szükséges biztosítást.

 • Növendék és hízóállatok biztosítása

A növendék és hízóállatok biztosítása a gazdasági haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, kecske) növendék- és hízóállatai számára kínált betegség és balesetbiztosítás. A biztosított állatok elhullása illetve kényszervágása esetén nyújt kártérítést. 

 • Tenyészállat- és ló biztosítás

 A tenyészállat- és ló biztosítás keretében a lovak és a tenyésztésbe vett szarvasmarhák, sertések, birkák és kecskék betegség és baleset miatti veszteségét térítjük meg. A biztosított állatok elhullása illetve kényszervágása esetén nyújt kártérítést. 

 • Tenyészállatok rendkívüli veszteség biztosítása

A tenyészállatok rendkívüli veszteség biztosítása a gazdasági haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, kecske) tenyész egyedei számára kínált betegség és balesetbiztosítás.

Egy gazdaság működtetése során számos olyan kockázat merülhet fel, amely kár esetén anyagi megterhelést jelent, a működés folytonosságát veszélyezteti. Ezért dolgoztuk ki a mezőgazdasági vállalkozások speciális igényeire termékcsomagunkat, melyet pont az ilyen kockázatok esetére ajánlunk 600 millió forint biztosítási összeghatártól.

Kinek ajánljuk? 

Ezen biztosítások bármely gazdálkodó és egyéb szervezet (pl. Bt., Kft., Zrt., Nyrt., alapitvany, egyesulet) részére köthetők, amely szervezetek a biztosított vagyontárgy megóvásában érdekeltek.

Mire köthető? 

A szervezet olyan vagyontárgyaira köthető, mint az

 • épületek
 • építmények
 • mezőgazdasági gépek
 • egyéb gépek, berendezések (pl. tisztító- szárítóberendezések)

vagy forgóeszközökre mint amilyenek a

 • készletek
 • anyagok
 • áruk
 • szálastakarmányok

Mire vonatkozik a biztosítás?

 • Tűzbiztosítás 
 • Betöréses lopás és rablásbiztosítás (Tűz kiegészítő biztosítás)
 • Elektronikus berendezések összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítása (Tűz kiegészítő biztosítás)
 • Géptörés-biztosítás (Tűz kiegészítő biztosítás)
 • Gépek, berendezések összevont vagyonbiztosítása GÖB (Tűz kiegészítő biztosítás)
 • Allianz Szállítmányvédelem - Belföldi szállítmánybiztosítás (Tűz kiegészítő biztosítás)

Ez a biztosítási csomag a mezőgazdasági tevékenységet végző vagyon-, állatbiztosítások együttes vagy választott kötésére ad lehetőséget KKV-k számára.

Kinek ajánljuk?

 Az AGV biztosítási csomagot azok a mezőgazdasági tevékenységet folytató  kis és középvállalkozások köthetik, melyek  biztosítani kívánt tevékenysége mezőgazdasági tevékenység. A mezőgazdasági tevékenység alatt értendő a mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást, valamint a földterületek jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását, ideértve az erdőgazdálkodást is.

Milyen csomagok választhatóak?

Basic csomag:

 • Tűz-, és elemi kár biztosítás (alap fedezet)

Flexi csomag:

A Basic csomag megkötésén túl választható biztosítások:

 • Betöréseslopás- és rablásbiztosítás
 • Elektronikus berendezések biztosítása
 • Állatállományok természeti csapás- és elemi kár biztosítása
 • Általános felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás

Maxi csomag:

A Flexi csomag legalább egy elemének megkötésén túl választható biztosítások:

 • Géptörés-biztosítás
 • Szállítmánybiztosítás
 • Szakmai felelősségbiztosítások

A különböző gépek és berendezések szerepe egy főleg mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozás életében alapvető. Ezek bármilyen károsodása a termelés szünetelését okozhatja, ezért a károk helyreállítását mielőbb meg kell tenni. Ahhoz, hogy ennek meglegyen az anyagi fedezete, célszerű a gépeket a nem várt események ellen biztosítani.

Kinek ajánljuk? 

Gép, gépsor, vagy berendezés bérlőjének, bérbeadójának, illetve a bérleti (hitel) konstrukcióban résztvevő jogi személynek (bank, lízingcég).

Mire köthető? 

Bérleti vagy hitelkonstrukcióban működtetett gépekre berendezésekre, illetőleg a mobil erő- és munkagépekre, továbbá a különleges felépítményű gépjárművekre.

Mire vonatkozik a biztosítás? 

Ez a biztosításunk összkockázatú (all risks) biztosítás, ezért kiterjed olyan váratlanul bekövetkezett dologi károkra, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.

Emellett fedezetet nyújt tűz- és elemi károkra, valamint a biztosítottaknak lehetőségük van kiterjeszteni:

 • Betöréses lopásra, rablásra,
 • Mezőgazdasági vontatók, önjáró vagy vontatott munkagépek lopására,
 • Belső erőhatás miatti törés és repedés károkra, illetve
 • Gépek, berendezések helyszínre szállítására.

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!

Letölthető dokumentumok

Az utóbbi években egyre gyakrabban csapnak le hazánkra nagyobb viharok, amelyek komoly károkat okozhatnak vállalkozásunk életében, például egy villámcsapás miatt keletkezett tűzzel vagy az elektronikus berendezések tönkretételével.

Érdemes felkészülni a viharok ellen és megtenni a szükséges intézkedéseket vállalkozás védelme érdekében!

Az alábbi tájékoztatóban hasznos információk találhatóak a villámkárok megelőzésére