Belföldi, nemzetközi szállítmány- és felelősségbiztosítások

Bővebb információért hívja biztosításközvetítőinket vagy a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámot!

Milyen logisztikai biztosítások közül választhat?

Számos vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódóan szállít, vagy szállíttat különböző termékeket rendszeresen vagy esetenként. A továbbítás során előfordulhatnak olyan események, amelyek következtében az áru megsérül, vagy megsemmisül.
Belföldi szállítmánybiztosításunk ilyen esetekre nyújt megoldást.

Bővebben
Allianz nemzetközi szállítmánybiztosítás
Azon vállalkozások, amelyek export-import tevékenységet folytatnak, folyamatosan szembenéznek azzal a kockázattal, hogy a szállított árut kár éri. Legyen szó szárazföldi, tengeri, vagy légi fuvarozásról, nemzetközi szállítmánybiztosításunk segít a kockázatok következményeinek minimalizálásában.
 
Bővebben
Nemzetközi fuvarozói tevékenység során a fuvarozót komoly felelősség terheli, amíg a rá bízott árut vagy eszközöket eljuttatja a címzettnek. Biztosításunk az áru átvétele és a címzettnek való átadása közötti időszakra jelent védelmet a fuvarozók számára.

Bővebben
Allianz belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
A fuvarozó felelősséggel tartozik megbízójának, hogy épségben leszállítsa a rábízott küldeményt, de előfordulhat, hogy rakománya megsérül. Felelősségbiztosításunk védelmet nyújt a véletlen, balesetszerűen bekövetkezett károk anyagi következményei ellen.
 
Bővebben
A szállítmányozó felelősséggel tartozik a megbízója számára megkötött fuvarozási szerződésekért, a hozzájuk kapcsolódó különböző szolgáltatásokért, a vámszabályok megsértésért, melyek anyagi következménye ellen társaságunk biztosítás formájában védelmet kínál.
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Logisztikai biztosításainkról bővebben

A belföldi szállítmánybiztosítást szerződőként mindazon gazdálkodó szervezetek (feladó, címzett, szállítmányozó, fuvarozó) megköthetik, amelyek érdekeltek a szállítmány megóvásában, a vagyontárgyakat saját kockázatokra fuvarozzák, vagy fuvaroztatják.

A belföldi szállítmánybiztosítás biztosítottja kizárólag a fuvarozott áru tulajdonosa lehet.

A szállítmányozó és a fuvarozó csak saját vagyontárgyaik fuvarozására kötheti meg a szállítmánybiztosítást.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A szállított áruban keletkezett olyan károkra, amelyek a fuvarozás teljes folyamata alatt, –beleértve a fel-, le- és átrakodásokat – keletkeznek. Lehet összkockázatú (all risks) biztosítás: véletlenül, váratlanul bekövetkezett közvetlen dologi kár, amelyekkel összefüggésben a biztosító a kártérítési kötelezettségét nem zárta ki, vagy lehet veszélynem szerinti (megnevezett kockázatokra szóló) biztosítás. Megköthető egy útra szóló biztosításként, illetve éves keretbiztosításként is.

A nemzetközi szállítmánybiztosítás kötését a szállított áru feladója, címzettje, szállítmányozója részére ajánljuk. A fuvarozó szerződő fél lehet a biztosításban.

A biztosítás Magyarország határain átmenő szállítmányokra köthető (export, import, re-export), szárazföldi, tengeri, légi, és kombinált fuvarozásokra.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A szállított áruban keletkezett károkra a fuvarozás teljes folyamata alatt, beleértve a fel-, le- és átrakodásokat, és közbenső tárolásokra. Lehet összkockázatú (all risks), részkárokra kiterjedő és csak totálkárra vonatkozó is. Megköthető egy útra szóló biztosításként, illetve éves keretbiztosításként.

Akár az angol nyelven kiállított szállítmánybiztosítási kötvény is megfelel az akkreditív esetén benyújtandó biztosítási okmány feltételeinek.

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) kötését azoknak a fuvarozóknak ajánljuk, akik nemzetközi fuvarozást is végeznek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosítás az áru részleges vagy teljes elveszésére, valamint az áru megsérülésére köthető, ha a biztosított a CMR Egyezmény alapján kártérítési felelősséggel tartozik. (CMR-egyezmény a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló egyezmény. Az egyezmény minden olyan - az áruknak közúton, díj ellenében történő szállítására szóló - szerződésre érvényes, amelyeknél az áru átvételének helye, illetve a kiszolgáltatásra megjelölt hely két különböző állam területén van, és ezek közül az egyik állam a CMR Egyezmény szerződője).

Belfüldi kötúti fuvarozói felelősségbiztosítás kötését azoknak a fuvarozóknak ajánljuk, akik fuvarozási szerződés alapján szolgáltatást nyújtanak belföldön.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosítás a biztosított által vállalkozói szerződés alapján végzett közúti árufuvarozói tevékenység során, ill. következtében - a szerződéses partnerének, vagy azoknak, akiknek a szolgáltatást nyújtja - okozott és balesetszerűen bekövetkező dologi károkra köthető.

A szállítmányozói felelősségbiztosítás kötését azoknak a szállítmányozóknak ajánljuk, akik rendelkeznek szállítmányozási tevékenységi engedéllyel.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A Szállítmányozói felelősségbiztosítás azon balesetszerűen bekövetkező dologi károkra nyújt fedezetet, amelyeket a biztosított az általa üzleti szerződés alapján végzett szállítmányozói minőségében, szállítmányozási szerződésen/megbízáson alapuló felelőssége körében, ill. következtében okozott és amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!