Milyen klasszikus felelősségbiztosítások közül választhat?

Egy vállalkozás működése során az akaratlan károk okozása is probléma lehet. Az így felmerülő esetleges váratlan anyagi terhek és következmények enyhítésére nyújt védelmet az általános felelősségbiztosításunk.
 
Bővebben
Allianz szolgáltatás felelősségbiztosítás
A különböző szolgáltatások teljesítése során előfordulhat, hogy a szolgáltató a megrendelőnek kárt okoz. Az ilyen dologi vagy személyi sérüléses károk esetére jelenthet megoldást a szolgáltatás felelősségbiztosítás megkötése.
 
Bővebben
A legbiztonságosabb technológiák és munkavédelmi berendezések használata mellett sem lehet kiküszöbölni a munkahelyi baleseti károkat. Egy munkabaleset során és következményeképpen a dolgozók egészségkárosodása miatt olyan mértékű összetett, sokrétű kártételek és kártérítési igények merülhetnek fel, amelyek pénzügyileg terhelik a gazdálkodási folyamatot.
 
Bővebben
Allianz termékfelelősség-biztosítás
Megkötése esetén Társaságunk átvállalja a felelősséget mindazokért a károkért, melyek úgy keletkeznek, hogy az Ön vállalkozása által gyártott, importált vagy forgalmazott hibás termék dologi kárt vagy egészségkárosodást, testi sérülést vagy halált okoz. Kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra és az alvállalkozók által okozott károkra.
 
Bővebben
A környezetszennyezés és a környezet megóvása szinte minden vállalat számára fontos, és egyre inkább előtérbe kerül, mégis a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhat, hogy a káros anyagok kibocsátási határértéke meghaladja a megengedett mértéket. A felelősségbiztosításunk az ilyen kártérítési felelősségből eredő összegekért áll helyt. 
 
Bővebben

Kárt jelentene be, dokumentumot csatolna folyamatban lévő kárrendezéséhez vagy információt kérne folyamatban lévő kárrendezéséről?

Klasszikus felelősségbiztosításainkról bővebben

Kinek ajánljuk?

Gazdálkodó szervezeteknek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyeknek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.).

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosítottal szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetőleg a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott károkra. Kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra és az alvállalkozók által okozott károkra.

Kiegészítésként köthető hozzá: 

  • Bérlői felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérbeadónak okozott károk fedezetére 
  • Bérbeadói felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérlőnek okozott károk fedezetére

Kinek ajánljuk?

Gazdálkodó szervezeteknek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyeknek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.), kivéve az építési-, szerelési tevékenységet folytatókat.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből eredő valamely kötelezettségét megszegve a szerződést hibásan teljesíti, és ezzel a kötelezettségszegéssel a szerződéses partnerének vagy a partner munkavállalójának a vagyonában, életében vagy egészségében kárt okoz.

Az Allianz szolgáltatás felelősségbiztosítása kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra, a közüzemi szolgáltatással okozott károkra, és az alvállalkozók által okozott károkra.

Egy vállalkozás zavartalan működésében nemcsak a vagyontárgyaknak, technikai eszközöknek van jelentősége, hanem az emberi erőforrásoknak is. A legbiztonságosabb technológiák és munkavédelmi berendezések használata mellett sem lehet kiküszöbölni a munkahelyi baleseti károkat.

Ahol technika, technológia működik, ott a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhatnak hibák, balesetek. Egy munkabaleset során és következményeképpen a dolgozók egészségkárosodása miatt olyan mértékű összetett, sokrétű kártételek és kártérítési igények merülhetnek fel, amelyek pénzügyileg terhelik a gazdálkodási folyamatot.

Kinek ajánljuk?

Minden munkáltatónak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A munkavállaló olyan balesetére, amely őt a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. Az Allianz munkáltatói felelősségbiztosítása kiterjeszthető a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók és a távmunkát végző munkavállalók munkabalesetére is. Továbbá kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra valamint az alvállalkozók által okozott károkra.

Kinek ajánljuk?

Gyártóknak, importálóknak és forgalmazóknak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított felelősségi kára, ha hibás termékkel dologi kárt, halált, testi sérülést vagy egészségkárosodást okoz, illetve, ha más dologban kárt okoz. Kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra és az alvállalkozók által okozott károkra.

Amennyiben rendelkezik Allianz termékfelelősség-biztosítással, megkötheti hozzá a Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás biztosításunkat. Ez fedezetet nyújt a Magyarország területén gyártott és forgalmazott, illetve Magyarországra importált - a fogyasztó számára rendelkezésre bocsátott vagy szállított - nem biztonságos termék-hatóság által elrendelt visszahívása miatt felmerülő költségekre.

Bár legtöbbünk számára fontos környezetünk megóvása, de a gazdálkodás, termelés során a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhatnak olyan esetek, amikor a környezetre veszélyes anyagok kibocsátási határértéke meghaladja a megengedett mértéket (környezetszennyezés) és ez által harmadik személy vagyonában vagy egészségében/testi épségében kár keletkezik.

Környezetszennyezési felelősségbiztosításunk megkötése esetén az olyan károkért, amelyekért vállalkozása kártérítési felelősséggel tartozik a magyar polgári jog alapján, Társaságunk áll helyt.

Öko-károk: A természetben okozott kár esetén a károkozónak – az államnak kifizetett bírságon túl – elsősorban meg kell térítenie az eredeti ökológiai állapot helyreállításának költségeit. Ennek mértéke gyakran sokszorosan meghaladja a természetes személyeknek vagy gazdálkodó szervezeteknek okozott kár mértékét, így a költségek akár a több milliárd forintos szintet is elérhetik.

Kinek ajánljuk?

Elsősorban olyan gazdálkodó szervezeteknek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyeknek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.), akik tevékenységük során környezetre veszélyes anyagokat használnak vagy állítanak elő.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Másnak okozott olyan károkra, amelyeket a biztosított hirtelen, váratlan, előre nem látható környezetszennyezéssel okoz, és amely a normál üzemi módtól eltérő eseményre vezethető vissza. Kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra, valamint az alvállalkozók által okozott károkra. Továbbá a környezetszennyezési felelősségbiztosítás kiterjeszthető a környezeti károkkal -ún. ökológiai károkkal - kapcsolatos közigazgatási jogi felelősségre is.

Segítségre van szüksége?

Bővebb információért hívja tanácsadóinkat vagy ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon!