Figyelem: Elavult böngészőt használ, váltson egy modernebb böngészőre, például Chrome-ra, Firefox-ra vagy Microsoft Edge-re

Akciók, kedvezmények

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár aktuális akciói, valamint partnereink kedvezményes ajánlatai

Aktuális akcióink

25 éves az Allianz Nyugdíjpénztár

 

Növelje tárgyévi befizetéseit, és nyereménysorsoláson vehet részt!

Nyugdíjpénztárunk 25 éve, 1996. április 19-én alakult meg.

A negyedszázados jubileumhoz kapcsolódva Pénztárunk 25 héten keresztül tartó tagdíjfizetési akciója végén 25 nyertest sorsol ki az akcióban résztvevő pénztártagok közül.

 • Főnyeremény: 250 ezer forint adomány
 • További nyeremények:
 • négy darab, egyenként 100 ezer forint adomány
 • húsz darab, egyenként 25 ezer forint adomány

Az akció időtartama

Az akció 2021. május 3-án indul, és 2021. december 31-én zárul.

Az akcióban történő részvétel feltételei

 • 18. életév betöltése;
 • a sorsolás időpontjában aktív tagsági jogviszony az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban;
 • a tagdíjbefizetések alakulása a következő feltételnek megfelel:
 • a 2021.05.03-2021.10.22. közötti időszakban legalább 75.000 Ft tagdíjbefizetés1 teljesítése, vagy
 • a 2021.01.01-2021.10.22. közötti időszakban a tagdíjbefizetések1 mértéke eléri a 750.000 Ft összeget;

1 Tagdíjbefizetésnek a pénztártag által teljesített banki átutalás, online bankkártyás fizetés, postai csekkes befizetés, banki készpénzes befizetés, csoportos beszedési megbízás, és a pénztártag megbízásából a munkáltató által utalt egyéni és munkáltatói befizetések minősülnek. Az akcióba nem számítódnak bele a munkáltatói adomány összegek.

Főnyeremény és a nyereménysorsolás

A Nyereménysorsolásra, valamint a Főnyeremény sorsolásra 2021. november 15-én délben kerül sor.

Befizetés a Nyugdíjpénztárba

Pénztárunkba az alábbi módokon teljesíthet eseti vagy rendszeres befizetéseket:

 • online bankkártyás befizetéssel
 • csekken
 • átutalással bankszámlaszámunkra, tagsági azonosítószámát a közlemény rovatban feltüntetve

Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437

Befizetés bankkártyával online

Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen teljesíthet befizetéseket.

Bankkártyás befizetés

A bankkártyás befizetés alkalmával írja be a megfelelő mezőbe tagsági azonosítószámát vagy adóazonosító jelét, valamint a befizetni kívánt összeget, majd adja meg a bekért kártyainformációkat! Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limitbeállítását, a sikeres tranzakció érdekében.

Befizetések kimutatása a számlainformációs rendszerben

Megéri befizetni

Az utóbbi években számos elemzés jelent meg, amelyeknek egyöntetű megállapítása, hogy az állami nyugdíjrendszerből várható nyugdíj összege nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a nyugdíjba vonuláskor kieső jövedelem pótlására. Érdemes ezért előrelátóan gondoskodni a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról. A nyugdíjcélú öngondoskodás céljának eléréséhez még mindig a legjobb megoldása az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás.

Egyéni számlájának eddigi alakulásáról "Számlainformációs rendszerünkbe" belépve kaphat részletes tájékoztatást.

Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, de legfeljebb 150 ezer forint összeghatárig, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!

Nyugdíjpénztárunk mindazon - 2021. május 3. és 2021. október 22-e között - belépő (tagsági jogviszonyt létesítő) pénztártag között, akik az alábbi feltételeket teljesítették, egy darab 250.000 Ft értékű MediaMarkt vásárlási utalványt sorsol ki.

Az akció időtartama

Az akció 2021. május 3-án indul, és 2022. január 31-én zárul.

Részvételi feltételek

Milyen feltételeknek együttes teljesülésének kell megfelelniük az új belépőknek az akcióban történő részvétel érdekében:

-             a belépő 1991.01.01-2001.12.31 között született

-             belépési nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezése és a tagsági jogviszony létrejötte 2021.05.03. és 2021.10.22. között;

-             a tagsági jogviszony létrejötte 2021. november 30-ig.

-             legalább a nyeremény átadásának időpontjáig a tagsági jogviszony fenntartása a Pénztárban;

-             a legalább 5.000 Ft tagdíjbefizetés1 teljesítése 2021.05.03. és 2021.10.22. között;

-             regisztrálás itt

-             a regisztrálás alkalmával a Pénztár által kért személyes adatok megadása 2021.05.03. és 2021.10.22. között;

-            Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása.

1Tagdíjbefizetésnek a pénztártag által teljesített banki átutalás, online bankkártyás fizetés, postai csekkes befizetés, banki készpénzes befizetés, csoportos beszedési megbízás, és a pénztártag megbízásából a munkáltató által utalt egyéni és munkáltatói befizetések minősülnek. Az akcióba nem számítódnak bele a munkáltatói adomány összegek.

A sorsolásban történő részvételhez kötött regisztrációs határidő: 2021. október 22. 24:00 óra

Nyereménysorsolás időpontja: 2021. december 13. 12:00 óra


 
25 éves az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Közreműködését 8 000 forint értékű ajándékutalvánnyal díjazzuk

Amennyiben az Ön közreműködésével egy új pénztártag létesít tagsági jogviszonyt az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban és a belépő pénztártag egyéni számlájára legalább 20 000 forint összegű tagdíjbefizetés érkezik, megajándékozzuk Önt egy 8 000 forint értékű vásárlási utalvánnyal. Az akcióval kapcsolatos részletekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az akció időtartama

Akciónk 2021. május 5-én indul és 2022.01.31-ig tart.

Mit kell tennie Önnek a kedvezmények elérése érdekében?

 • A beléptetést végzőnek pénztártagsági jogviszonyban kell állnia az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárral!
 • Az új belépő ügyfél beléptetésére a Pénztárba 2021.05.05. és 2021.10.22. között kerüljön sor.
 • Győzze meg munkatársait, rokonait, ismerőseit az önkéntes nyugdíjpénztári öngondoskodás előnyeiről         
 • Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár honlapján keresztül elérhető nyugdíjpénztári  Belépési nyilatkozatot töltse ki az Ön közreműködésével a belépni szándékozó leendő pénztártag, különös tekintettel a Belépési nyilatkozaton található, alábbi adatokat tartalmazó mezőkre:

        - a személyazonosításra szolgáló okmány típusa, száma és érvényességi ideje

        - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és érvényességi ideje

 • Írja be a saját nyugdíjpénztári tagsági azonosítószámát a Belépési nyilatkozat második oldalának legalján, középen található "Az üzletkötő adóazonosító jele/adószáma" elnevezésű mezőbe!
 • Írassa alá a kitöltött Belépési nyilatkozatot a leendő pénztártaggal, majd 2021.10.22-ig küldje meg azt az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár levelezési címére: 1242 Budapest, Pf. 471.
 • A Belépési nyilatkozat feldolgozását követően a Nyugdíjpénztár megküldi a beléptetett pénztártag levelezési címére a "Nyilvántartási lap"-ot, amelyre már felvezetésre került a tag nyugdíjpénztári tagsági azonosítószáma. Ha a belépési nyilatkozaton a kapcsolattartáshoz megadta e-mail címét abban az esetben a nyilvántartásba vételről és a dokumentum letöltési helyéről e-mail üzenetben tájékoztatjuk.
 • Az új beléptetett ügyfél tagsági jogviszonyának legalább 2021.11.30-ig létre kell jönnie.
 • Amennyiben a beléptetett pénztártag tagdíjfizetése 2021.05.05. és 2021.10.22. között eléri a 20 000 forintot, akkor a 8 000 forint értékű vásárlási utalványt a tagdíj1 beérkezésének hónapját követő hónap utolsó napjáig megküldi Önnek a Pénztár.

1 Tagdíjbefizetésnek a pénztártag által teljesített banki átutalás, online bankkártyás fizetés, postai csekkes befizetés, banki készpénzes befizetés, csoportos beszedési megbízás, és a pénztártag megbízásából a munkáltató által utalt egyéni és munkáltatói befizetések minősülnek. Az akcióba nem számítódnak bele a munkáltatói adomány összegek.

Az akcióban történő részvétel feltételei teljes körűen a Részvételi szabályzatban találhatók.


 
25 éves az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra kerül sor azon pénztártagok között, akik a Nyugdíjpénztár számlainformációs rendszerébe 2018. január 1-jét követően első alkalommal regisztráltak az adott negyedévben.

Nyeremény

Akciónkban résztvevők között negyedévente egy darab (a nyertes választása szerinti) felső-középkategóriás mobiltelefont vagy Tabletet sorsolunk ki .

Nyereményjátékunk 2021-ben is folytatódik.

A következő sorsolásra 2022. január 14-én kerül sor, a 2021. október 1-je  és 2021. december 31-e közötti időszakban regisztrálók között.

 • A 2021. július 1. és 2021. szeptember 30. között regisztrálók között 2021. október 14-én, csütörtökön megtartott sorsolás nyertese: Farkas Attila (Sopron). Gratulálunk!
 • A 2021. április 1. és 2021. június 30. között regisztrálók között 2021. július 14-én, szerdán megtartott sorsolás nyertese: Csémy Katalin (Győr). Gratulálunk!
 • A 2021. január 1. és 2021. március 31. között regisztrálók között 2021. április 16-án, pénteken megtartott sorsolás nyertese: Mihály Ferenc (Dunaújváros). Gratulálunk!
 • A 2020. október 1. és 2020. december 31. között regisztrálók között 2021. január 15-én, pénteken megtartott sorsolás nyertese: Sári Andrej Bálint (Budapest). Gratulálunk!
 • A 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. között regisztrálók között 2020. október 14-én, szerdán megtartott sorsolás nyertese: Tóthné Resch Borbála (Székesfehérvár). Gratulálunk!
 •  A 2020. április 1. és 2020. június 30. között regisztrálók között 2020. július 14-én, kedden megtartott sorsolás nyertese: Juhász Attila Levente (Södertälje). Gratulálunk!
 • A 2020. január 1. és 2020. március 31. között regisztrálók között 2020. április 16-án, csütörtökön megtartott sorsolás nyertese: Jámbor Hajnalka Marianna (Biatorbágy). Gratulálunk!

Sorsolások a 2019-ben regisztrálók között

 • A  2019. okróber 1-je és 2019. december 31-e között regisztrálók között megtartott sorsolás nyertese: Kovács Imre (Sarkad).
 • A 2019. július 1-je és 2019. szeptember 30-a között regisztrálók között megtartott sorsolás nyertese: Károly-Rákóczi Terézia (Budapest)
 • A 2019. április 1. és 2019. június 30. között regisztrálók között - 2019. július 15-én, hétfőn sorsoltunk. A nyertes: Rudolfné Huszár Annamária (Szikszó)
 • A 2019. január 1. és 2019. március 31. között regisztrálók között - 2019. április 15-én, hétfőn tartottuk meg a sorsolást. A nyertes: Bujdos László (Baj)

Nyerteseink a 2018-ban regisztrálók közül

 • A 2018. október 1. és 2018. december 31. között regisztálók között megrendezett nyereménysorsolásra 2019. január 16-án, szerdán került sor. A nyertes: Szabóné Sárkány Judit Marianna (Kecskemét)
 • A 2018. július 1. és 2018. szeptember 30. között regisztálók esetében megrendezett sorsolás nyertese: Bencze Eszter Vera (Budapest)
 • A 2018. április 1. és 2018. június 30. között regisztálók esetében a sorsolást 2018. július 13-án, pénteken tartottuk meg. A nyertes: Zsolnai Viktor (Somogyzsitfa)
 • A 2018. január 1. és 2018. március 31. között regisztálók között a sorsolásra 2018. április 16-án, hétfőn került sor. A nyertes: Tálosné Payer Andrea (Besnyő)

Gratulálunk a nyerteseknek!

Amennyiben Ön vállalja, hogy nyugdíjpénztári és/vagy egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjbefizetéseinek átlagos havi mértékét – az előző zárt naptári évi bázisösszeghez képest - legalább 1.000 forinttal megemeli, akkor a Részvételi szabályzat, 3/a fejezetében részletezett biztosítási csomagot biztosítjuk az Ön számára. Új belépő tagjainknak legalább az adott pénztár "Alapszabályában" rögzített egységes tagdíj összegének megfelelő havi rendszeres tagdíjfizetés vállalása szükséges.

Ahány ezer forinttal emeli meg tagdíjbefizetését, annyi szorosára növeljük a biztosítási összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást.

Az akcióban tehát új belépő és már meglévő pénztártagjaink egyaránt részt vehetnek. Az akció pénztáranként külön-külön is érvényes, így az Ön részére nem szükséges feltétel, hogy mindkét pénztárban tagsággal rendelkezzen.

Az a pénztártag, aki az akciós lehetőséggel élni kíván a"Részvételi lap"-ot - kitöltve és aláírva - küldje meg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz és/vagy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz.

Az akció érvényes a 2016.06.01-jét követően beérkező részvételi lapok alapján az Allianz Nyugdíjpénztárban és/vagy az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztárban már tagsági jogviszonnyal rendelkező vagy újonnan belépő pénztártagokra, akik:

 • vállalják átlagos* havi tagdíjbefizetésük legalább 1.000 Ft összeggel való növelését és annak megfizetését,
 • emelt összegű tagdíjbefizetésük rendszeresen beérkezik az Allianz Pénztárakba,
 • jelen részvételi lapot egyértelműen és hiánytalanul kitöltik és aláírva az Allianz Pénztárak részére megküldik.

* További tájékoztatásokat a "Részvételi szabályzat" tartalmazza.

Biztosított csak az akcióban résztvevő pénztártag lehet, a jogosultság más személyre nem átruházható.

Új belépő pénztártagjaink esetében minden 1.000 Ft tagdíjvállalás és megfizetés egy egységnyi fedezetnek minősül.

Az Allianz Prémium biztosítás csomagra való jogosultság lejárata a vállalt biztosítási időtartam utolsó napja, vagy az utolsó tagdíjfizetéssel rendezett negyedév vége, vagy a 66. életév betöltését követő negyedév vége.

 Az akció visszavonásig érvényes (2016. június 1-től folyamatosan).

Önkéntes pénztári tagdíjfizetéssel elérhető további kedvezmények az akción felül

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • Egészség- és önsegélyező pénztári tagság esetén további 10+10 százalékos adó-visszatérítési lehetőség, ha:

          - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

          - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  Ingyenes egészségkártyahasználat az első 3 évben
 

Aktuális akcióink

Amennyiben Ön vállalja, hogy nyugdíjpénztári és/vagy egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjbefizetéseinek átlagos havi mértékét – az előző zárt naptári évi bázisösszeghez képest - legalább 1.000 forinttal megemeli, akkor a Részvételi szabályzat, 3/a fejezetében részletezett biztosítási csomagot biztosítjuk az Ön számára. Új belépő tagjainknak legalább az adott pénztár "Alapszabályában" rögzített egységes tagdíj összegének megfelelő havi rendszeres tagdíjfizetés vállalása szükséges.

Ahány ezer forinttal emeli meg tagdíjbefizetését, annyi szorosára növeljük a biztosítási összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást.

Az akcióban tehát új belépő és már meglévő pénztártagjaink egyaránt részt vehetnek. Az akció pénztáranként külön-külön is érvényes, így az Ön részére nem szükséges feltétel, hogy mindkét pénztárban tagsággal rendelkezzen.

Az a pénztártag, aki az akciós lehetőséggel élni kíván a"Részvételi lap"-ot - kitöltve és aláírva - küldje meg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz és/vagy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz.

Az akció érvényes a 2016.06.01-jét követően beérkező részvételi lapok alapján az Allianz Nyugdíjpénztárban és/vagy az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztárban már tagsági jogviszonnyal rendelkező vagy újonnan belépő pénztártagokra, akik:

 • vállalják átlagos* havi tagdíjbefizetésük legalább 1.000 Ft összeggel való növelését és annak megfizetését,
 • emelt összegű tagdíjbefizetésük rendszeresen beérkezik az Allianz Pénztárakba,
 • jelen részvételi lapot egyértelműen és hiánytalanul kitöltik és aláírva az Allianz Pénztárak részére megküldik.

* További tájékoztatásokat a "Részvételi szabályzat" tartalmazza.

Biztosított csak az akcióban résztvevő pénztártag lehet, a jogosultság más személyre nem átruházható.

Új belépő pénztártagjaink esetében minden 1.000 Ft tagdíjvállalás és megfizetés egy egységnyi fedezetnek minősül.

Az Allianz Prémium biztosítás csomagra való jogosultság lejárata a vállalt biztosítási időtartam utolsó napja, vagy az utolsó tagdíjfizetéssel rendezett negyedév vége, vagy a 66. életév betöltését követő negyedév vége.

 Az akció visszavonásig érvényes (2016. június 1-től folyamatosan).

Önkéntes pénztári tagdíjfizetéssel elérhető további kedvezmények az akción felül

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • Egészség- és önsegélyező pénztári tagság esetén további 10+10 százalékos adó-visszatérítési lehetőség, ha:

          - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

          - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  Ingyenes egészségkártyahasználat az első 3 évben

Közreműködését 4 000 forint értékű ajándékutalvánnyal díjazzuk!

Amennyiben az Ön közreműködésével egy új pénztártag létesít tagsági jogviszonyt az Allianz Egészségpénztárban és a belépő pénztártag egyéni számlájára legalább 10 000 forint összegű tagdíjbefizetés érkezik, megajándékozzuk Önt egy 4 000 forint értékű vásárlási utalvánnyal. Az akcióval kapcsolatos részletekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az akció időtartama: Számlanyitási akciónk 2015. január 15-én indul és visszavonásig folyamatosan hatályban marad.

Mit kell tennie Önnek a kedvezmények elérése érdekében, a részvétel feltételei

            - a személyazonosításra szolgáló okmány típusa, száma és érvényességi ideje

            - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és érvényességi ideje

 • Írja be a saját egészségpénztári tagsági azonosító számát a "Belépési nyilatkozat" legalján, középen található "Az üzletkötõ adóazonosító jele/adószáma" elnevezésű mezőbe!
 • Írassa alá a kitöltött "Belépési nyilatkozat"-ot a leendő pénztártaggal, majd küldje meg az Allianz Hungária Egészségpénztár levelezési címére: 1242 Budapest, Pf. 462.
 • A "Belépési nyilatkozat" feldolgozását követően az Egészségpénztár megküld a beléptetett pénztártag levelezési címére egy "Nyilvántartásbavételi lap"-ot, amelyre már felvezetésre került a tag egészségpénztári tagsági azonosító száma, .
 • Amint a beléptetett pénztártag tagdíjfizetése eléri a 10 000 forintot, akkor a 4 000 forint értékű vásárlási utalványt az Egészségpénztár a tagdíj beérkezésének hónapját követő hónap utolsó napjáig megküldi Önnek.
 • Amennyiben a beléptetett pénztártag a belépést követő 6 hónapon belül nem fizet meg legalább 10 000 forint tagdíjat az Egészségpénztárban vezetett egyéni számlája javára, akkor akciós ajánlatunk érvényét veszti.

Amennyiben Ön élni kíván a fenti akciós lehetőségekkel, és kérdései fogalmazódnának meg, akkor szíveskedjen felkeresni telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1-429-1-429 telefonszámon, vagy írjon levelet a 1242 Budapest, Pf. 462. levelezési címre!

 

Egészségpénztári partnereink akciós ajánlatai, kedvezményei, tájékoztatói

 

Akkreditált PCR teszt: hatóságilag elfogadott; akár 4-6 óra alatt eredmény; lelet magyar és angol nyelven; 5 perc mintavételi idő; ára: 16.900 Ft

COVID-19 antigén gyors teszt: 15 percen belül eredményt ad, 5 perc mintavételi idő, kedvezményes ára: 9.900 Ft

Ellenanyag teszt: vírusfertőzés utáni ellenanyag-szint vizsgálat védettségi igazolványhoz és oltási döntéshez; ára 9.000 Ft

Oltás antitest teszt: védőoltás utáni antitest-szint vizsgálat az oltás eredményességének megállapítására 10.000 Ft-ért

T-sejtes immunválasz tesz: a legjobb vizsgálati módszer a tartós COVID-19 elleni védelem megállapítására 39.900 Ft-ért!

Foglaljon időpontot akár már mára itt!

2021. szeptember 1. - visszavonásig

Cardo Premium matracok: pihenni csak tökéletesen!

Most vásároljon Silver, illetve zsákrugós típusú Cardo matracot ággyal együtt, és az alacsonyabb listaárú terméket FÉLÁRON viheti haza! 

Tekintse meg termékválasztékunkat és a további tájékozódjon az akció részleteiről honlapunkon!

2021. október 1 – 2021. október 31.


Évente egyszeri komplett fogászati szűrő és szájhigiéniás csomag 60% kedvezménnyel.

A csomag tartalma:
- szakorvosi konzultáció,
- panoráma röntgennel támogatott állapotfelmérés,
- írásos kezelési terv készítése,
- szájüregi rákszűrés,
- ultrahangos fogkő eltávolítás, fehérítő hatású polírozással.

A csomag 34.500 Ft helyett 13.800 Ft-ért.

2021. október 1 - visszavonásig

Tovább

Az Ön mosolya is felkészült a strandszezonra?

 • Ingyenes első konzultáció, személyre szabott kezelési tervvel
 • 50 % kedvezmény a fogászati szűrés árából (konzultáció + röntgen + fogkő leszedés), most mindössze 11.500 Ft
 • Professzionális rendelői fogfehérítés fogkő eltávolítással: 49.900 Ft + ajándék otthoni fogfehérítő készlet. 

2021. szeptember 1 – 2021. október 31.

Budapest szívében található Oktogon Medical Centerben 20%-os kedvezményt biztosítunk az összes Fül-orr-gégészeti magánrendelés árából.

Elérhető vizsgálatok:

 • Felnőtt fül-orr-gégészeti vizsgálat
 • Gyermek fül-orr-gégészeti vizsgálat
 • Hallásvizsgálat

Időtartam: 2018. november 7. - visszavonásig

Tovább

Az Árvai-Barta MED magánklinikában minden gasztroenterológia vizsgálat árából 20% kedvezményt adunk.

 

 • Szolgáltatások: Gyomortükrözés, H2 kilégzés vizsgálat, hasi ultrahang vizsgálat, helicobacter szűrés, labordiagnosztika, vastagbéltükrözés.

Időtartam: 2018. november 7. - visszavonásig

Tovább

Az Erzsébet Dental & Medical ingyenes fogászati konzultációt, valamint 10% kedvezményt biztosít az első kezelés árából.

Időtartam: 2018. november 7. - visszavonásig

Tovább

Amennyiben az Ön ajánlására DiamondFEMTO vagy OptiLASIK kezelésre kerül sor, akkor Ön a saját DiamondFEMTO, OptiLASIK vagy PRK kezelése árából utólag 10.000 forint visszatérítést kap.

Időtartam 2016. szeptember 19-től visszavonásig

CMC Déli Klinika

A szűrővizsgálati csomagok árából az Allianz Egészségpénztár tagjai számára 15% kedvezmény! Online azonnali időpontfoglalás 15% kedvezménnyel.

Kiegészítő kedvezmények:

 • a szűrővizsgálati csomagok megrendelése esetén a vizsgálatok napján a Páciens által rendelt kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok árából 10% kedvezmény;
 • a szűrőprogram kapcsán a CMC Déli Klinika® Szakértője által javasolt, a klinikánkon a vizsgálattól számított 90 napon belül elvégzésre kerülő további kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok árából 10% kedvezmény.

2020. február 3. - 2020. március 31.

Régebbi, lezárt akciók


Az akció időtartama

"Kedvezményduplázó" számlanyitási akciónk 2014. december 1-jén indul indul és visszavonásig folyamatosan hatályban marad. Az akció 2021. május 4-én lezárult.

Mit kell tennie Önnek a kedvezmények elérése érdekében, a részvétel feltételei

 • A beléptetést végzőnek pénztártagsági jogviszonyban kell állnia az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárral!
 • Győzze meg munkatársait, rokonait, ismerőseit az önkéntes nyugdíjpénztári öngondoskodás előnyeiről!
 • Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár honlapján keresztül elérhető nyugdíjpénztári  "Belépési nyilatkozat"-ot töltse ki az Ön közreműködésével belépni szándékozó leendő pénztártag, különös tekintettel a"Belépési Nyilatkozat" VI. fejezetében található, alábbi adatokat tartalmazó mezőkre:

        - a személyazonosításra szolgáló okmány típusa, száma és érvényességi ideje

        - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és érvényességi ideje

 • Írja be a saját nyugdíjpénztári tagsági azonosító számát a "Belépési nyilatkozat" legalján, középen található "Az üzletkötõ adóazonosító jele/adószáma" elnevezésű mezőbe!
 • Írassa alá a kitöltött "Belépési nyilatkozat"-ot a leendő pénztártaggal, majd küldje meg az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár levelezési címére: 1242 Budapest, Pf. 471.
 • A "Belépési nyilatkozat" feldolgozását követően a Nyugdíjpénztár megküld a beléptetett pénztártag levelezési címére egy "Nyilvántartásbavételi lap"-ot, amelyre már felvezetésre került a tag nyugdíjpénztári tagsági azonosító száma, .
 • Amint a beléptetett pénztártag tagdíjfizetése eléri a 10 000 forintot, akkor a 4 000 forint értékű vásárlási utalványt a tagdíj beérkezésének hónapját követő hónap utolsó napjáig megküldi Önnek a Pénztár.
 • Amennyiben a beléptetett pénztártag a belépést követő 6 hónapon belül nem fizet meg legalább 10 000 forint tagdíjat a Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlája javára, akkor akciós ajánlatunk érvényét veszti.

Közreműködését 4 000 forint értékű ajándékutalvánnyal díjazzuk

Amennyiben az Ön közreműködésével egy új pénztártag létesít tagsági jogviszonyt az Allianz Nyugdíjpénztárban és a belépő pénztártag egyéni számlájára legalább 10 000 forint összegű tagdíjbefizetés érkezik, megajándékozzuk Önt egy 4 000 forint értékű vásárlási utalvánnyal. Az akcióval kapcsolatos részletekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

 

Tekintse meg kapcsolódó hírleveleinket! (2014/1; 2015/2)

Az akció 2021. február 4-én csütörtökön délben kisorsolt nyertese:

·         Vesztróczy Krisztián (Győr)

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra hívja azon pénztártagokat, akik a Nyugdíjpénztár Egyéni számlák Számlainformációs rendszerén keresztül, a „Dokumentumtár” menüpontban az elektronikus iratküldéshez (iratfeltöltéshez) 2021. január 16-a előtt hozzájárultak.

Az akcióban minden érvényes hozzájáruló nyilatkozattal rendelkező tag részt vesz.

A hozzájárulás megadásával már 2021. január 31-én letöltheti 2020. évi adóigazolását és egyenlegértesítőjét.

A hozzájárulás megadását követően már nem küldünk ki postán keresztül letölthető dokumentumait, hanem kizárólag elektronikusan tesszük elérhetővé azokat.

Az Akcióban való részvétel további feltételei:

 • Az Akció időtartama alatt a tag már 18. életévét betöltötte.
 • A sorsolás időpontjában élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban.
 • Élő regisztráció a sorsolás időpontjában a Pénztár "Egyéni számlák Számlainformációs rendszerében".
 • A Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása.

Nyeremény

Akciónk résztvevői között egy darab 100 ezer forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.

Sorsolás

A sorsolásra 2021. február 4-én délben kerül sor.

A sorsolás módja elektronikus.

Közjegyző jelenlétében - 2021. január 21-én, csütörtökön – kisorsoltuk az akció nyerteseit.

Főnyereményt nyerte: Dr. Kiss Krisztina (Budapest)

További nyertesek:

 • Baksa Tamás (Budapest)
 • Beniczky Mária Éva (Szabadegyháza)
 • Hámori Szabolcs (Sióagárd)
 • Horváth Péter (Sopron)
 • Kovács Zsolt Vilmos (Zalaegerszeg)
 • Nagy Tibor (Bősárkány)
 • Nagybányai József Attila (Békéscsaba)
 • Rurik Imre (Budapest)
 • Székely Irén (Kazincbarcika)
 • Tujmer Mónika (Göd)

Gratulálunk!

Növelje tárgyévi befizetéseit, és nyereménysorsoláson vehet részt!

Nyugdíjpénztárunk év végi akciója keretében MediaMarkt utalványt nyerhetnek az akcióban résztvevő pénztártagok.

Nyeremények: tíz darab MediaMarkt vásárlási utalvány, egyenként 150 ezer forint értékben.

Főnyeremény 500 ezer forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány.

Elősorsoláson egy darab 300 ezer forint értékű MediaMarkt  vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.

 

Az akcióban történő részvétel feltételei

 • a 2020-as naptári évben legalább 150 ezer forint befizetés teljesítése
 • az adatvédelmi irányelvek és az akció részvételi szabályzatának elfogadása
 • tagsági jogviszony fenntartása legalább 2021.02.28-ig
 • regisztráció a Nyugdíjpénztár honlapján vagy a "Számlainformációs rendszerünkön" keresztül
 • a "Részvételi szabályzatban" meghatározott feltételeknek megfelelés

Elősorsolás

Akik a fenti feltételeknek már 2020. december 09-én 24 óráig megfeleltek, azok az elősorsoláson is részt vehettek. Az elősorsoláson, 2020. december 18-án, pénteken délben egy darab 300 ezer forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány került kisorsolásra.

Az elősorsolás nyertese: Halász István (Mátészalka)

 

Főnyeremény és a nyereménysorsolás

A Nyereménysorsolásra, valamint a Főnyeremény sorsolásra 2021. január 21-én, csütörtökön délben került sor.

 

Magasabb összegű befizetés - növekvő nyerési esély

Minden résztvevő, aki a fenti feltételeket teljesíti, nyerési esélyeit megtöbbszörözheti, amennyiben befizetései 2020-ban a következők szerint alakulnak:

 • 150 000 Ft és 299 999 Ft közötti befizetésnél 1x-es nyerési esély
 • 300 000 Ft és 449 999 Ft közötti befizetésnél 2x-es nyerési esély
 • 450 000 Ft és 599 999 Ft közötti befizetésnél 3x-os nyerési esély
 • 600 000 Ft és 749 999 Ft közötti befizetésnél 4x-es nyerési esély
 • 750 000 Ft vagy a feletti befizetésnél 5x-ös nyerési esély

Például: 350 000 Ft befizetése esetén kétszer kerül be a regisztrált tag a sorsolási adatbázisba.

 

Befizetés év végén

Annak érdekében, hogy a tárgyévi adó-visszatérítésre jogosító befizetése még idén, 2020. december 31-ig mindenképpen beérkezzen Pénztárunkhoz, és időben feldolgozásra kerüljön szíveskedjen:

 • 2020. december 23-áig csekken vagy online bankkártyás befizetéssel megfizetni, illetőleg
 • bankszámlaszámunkra – tagsági azonosítószámát a közlemény rovatban feltüntetve –  legkésőbb 2020. december 31-én 12.00 óráig átutalni. Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437

Befizetés bankkártyával online

Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen teljesíthet befizetéseket.

Bankkártyás befizetés

A bankkártyás befizetés alkalmával írja be a megfelelő mezőbe tagsági azonosítószámát vagy adóazonosító jelét, valamint a befizetni kívánt összeget, majd adja meg a bekért kártyainformációkat! Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limitbeállítását, a sikeres tranzakció érdekében.

Befizetések kimutatása a számlainformációs rendszerben

 

Megéri befizetni

Az utóbbi években számos elemzés jelent meg, amelyeknek egyöntetű megállapítása, hogy az állami nyugdíjrendszerből várható nyugdíj összege nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a nyugdíjba vonuláskor kieső jövedelem pótlására. Érdemes ezért előrelátóan gondoskodni a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról. A nyugdíjcélú öngondoskodás céljának eléréséhez még mindig a legjobb megoldás az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás.

Egyéni számlájának eddigi alakulásáról "Számlainformációs rendszerünkbe" belépve kaphat részletes tájékoztatást.

Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, de legfeljebb 150 ezer forint összeghatárig, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!


Az akció 2021. január 22-én pénteken délben kisorsolt nyertese:

 • Elek Tibor Attila (Budapest)

Nyugdíjpénztárunk mindazon új belépő pénztártag között, akik az alábbi feltételeket teljesítették, minden 50 regisztráló résztvevő között  - a nyertes tag választása szerinti - felső-közép kategóriás mobiltelefon vagy tablet nyereményt sorsol ki.

Az akció időtartama

Az akció 2020. július 1-jén indul, és 2021. március 12-én zárul.

Részvételi feltételek

Milyen feltételeknek együttes teljesülésének kell megfelelniük az új belépőknek az akcióban történő részvétel érdekében:

-             az akció időszakában a 18. életév  betöltése;

-             belépési nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezése és a tagsági jogviszony létrejötte 2020.07.01-2020.12.31. között;

-             legalább a nyeremény átadásának időpontjáig a tagsági jogviszony fenntartása a Pénztárban;

-             a 2020-as naptári évben legalább 60.000 Ft tagdíjbefizetés1 teljesítése;

-             regisztrálás itt

-             a regisztrálás alkalmával a Pénztár által kért személyes adatok megadása 2020.07.01-2021.01.15. között;

-             Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása.

1Tagdíjbefizetésnek a pénztártag által teljesített banki átutalás, online bankkártyás fizetés, postai csekkes befizetés, készpénzes befizetés, csoportos beszedési megbízás, és a pénztártag megbízásából a munkáltató által utalt egyéni és munkáltatói befizetések minősülnek. Az akcióba nem számítódnak bele a munkáltatói adomány összegek.

A sorsolásban történő részvételhez kötött regisztrációs határidő: 2021. január 15. 24:00 óra

Nyereménysorsolás időpontja: 2021. január 22. 12:00 óra

Nyereménysorsolás helyszíne: a Pénztár székhelye

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKREGISZTRÁCIÓ

Növelje tárgyévi befizetéseit,és nyereménysorsoláson vehet részt

Nyugdíjpénztárunk szokásos év végi akciója keretében mobiltelefonokat és tableteket nyerhetnek az akcióban résztvevő pénztártagok.

 • Nyeremények: tíz darab felső-középkategóriás mobiltelefon vagy tablet
 • Főnyeremény Apple iPhone 11 Pro Max 256GB mobiltelefon
 • Elősorsorsoláson Samsung Note 10+ 512 GB Dual N976 mobiltelefon kerül kisorsolásra

Az akcióban történő részvétel feltételei

 

 • a 2019. évben legalább 150 ezer forint befizetés teljesítése
 • az adatvédelmi irányelvek és az akció részvételi szabályzatának elfogadása
 • tagsági jogviszony fenntartása legalább 2020.02.15-ig
 • regisztráció  a Nyugdíjpénztár honlapján vagy az "Egyéni számlák" számlainformációs rendszerén keresztül
 • a "Részvételi szabályzatban" meghatározott feltételeknek megfelelés

Magasabb összegű befizetés - növekvő nyerési esély

Minden résztvevő, aki a fenti feltételeket teljesíti, nyerési esélyeit megtöbbszörözheti, amennyiben befizetései 2019-ben a következők szerint alakulnak:

 • 150 000 Ft és 299 999 Ft közötti befizetésnél 1x-es nyerési esély
 • 300 000 Ft és 449 999 Ft közötti befizetésnél 2x-es nyerési esély
 • 500 000 Ft és 599 999 Ft közötti befizetésnél 3x-os nyerési esély
 • 600 000 Ft és 749 999 Ft közötti befizetésnél 4x-es nyerési esély
 • 750 000 Ft vagy a feletti befizetésnél 5x-ös nyerési esély

Például: 350 000 Ft befizetése esetén kétszer kerül be a regisztrált tag a sorsolási adatbázisba.

Befizetés év végén

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy az év vége közeledtével már csak néhány hét áll rendelkezésére az önkéntes pénztári, adó-visszatérítésre jogosító egyéni befizetések teljesítésére.

Annak érdekében, hogy a tárgyévi eseti befizetése még idén, 2019. december 31-ig mindenképpen beérkezzen Pénztárunkhoz, és időben feldolgozásra kerüljön:

 • szíveskedjen 2019. december 20-áig csekken vagy online bankkártyás befizetéssel megfizetni, illetőleg
 • bankszámlaszámunkra – tagsági azonosítószámát a közlemény rovatban feltüntetve –  legkésőbb 2019. december 31-én 12.00 óráig átutalni.

Az utóbbi években számos elemzés jelent meg, amelyeknek egyöntetű megállapítása, hogy az állami nyugdíjrendszerből várható nyugdíj összege nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a nyugdíjba vonuláskor kieső jövedelem pótlására.

Érdemes ezért előrelátóan gondoskodni a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról, A nyugdíjcélú öngondoskodás céljának eléréséhez még mindig a legjobb megoldása az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás.

Egyéni számlájának eddigi alakulásáról számlainformációs rendszerünkön keresztül, az "Egyéni számlák, számlainformációk" alkalmazásba belépve kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben tárgyévi befizetései mindösszesen elérik a 750 ezer forintot, akkor ismételten, személyes megjelenéshez kötött ügyfél-azonosítási eljárásra van szükség a tagi számláról történő kifizetés érdekében.

Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!

Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437

Bankkártyás tagdíjfizetés

Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét.

Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosítószámát vagy adóazonosító jelét, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat!

Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limitbeállítását, a sikeres tranzakció érdekében.

Tagdíja a bankkártyás tagdíjfizetést követő munkanapon már beérkezik Pénztárunkhoz, amely annak lekönyvelését követően lesz látható Számlainformációs rendszerünkben (Egyéni számlák).

Figyelem! A bankkártyás fizetésnél legkésőbb 2019. december 20-áig indítsa el a tagdíjfizetést, mert csak így érkezhet be idén év végi befizetése. Mindezt azért javasoljuk, mert a 2019. évi adó-visszatérítés igénybevételéhez csak így biztosítható, hogy még ebben az évben a Nyugdíjpénztár bankszámlájára beérkezzenek tagdíjai.

Elősorsolás nyertese

Aki a fenti feltételeknek már 2019. december 10-én 24 óráig eleget tett, azok nem csak a nyereménysorsoláson és a főnyeremény sorsoláson, hanem az elősorsoláson is részt vesznek. Az elősorsoláson egy darabSamsung Note 10+ 512 GB Dual N976 mobiltelefon került kisorsolásra - közjegyző előtt - 2019. december 18-án, szerdán délben.

 • Elősorsolás nyertese: Stadler Zsolt Rajmund, Budapest

Főnyeremény és a nyereménysorsolás nyertesei

A Nyereménysorsolásra,valamint a Főnyeremény sorsolásra - közjegyző jelenlétében - 2020. január 15-én, szerdán délben került sor.

 • Főnyereményt nyerte: Bakarecz Attila, Dombóvár

További nyertesek:

 • Bugár Tünde, Győr
 • Holper László István, Budapest
 • Imréné Hegedűs Judit Veronika, Budapest
 • Nagybányai József Attila, Békéscsaba
 • Orbán Ildikó, Budapest
 • Papp Ákos, Győr
 • Sipőcz Attila, Budapest
 • Tóth Attila, Budapest
 • Tóth György, Győr
 • Vígh Gabriella Éva, Budapest

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 2019. május 1-je és 2019. július 31-e között nyereményjátékkal egybekötött tagdíjfizetési akciót hirdet tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagjai számára.

Részvételi feltételek

A nyereménysorsoláson azon pénztártagok vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek megfelelnek:

 • a sorsolás időpontjában aktív tagsági jogviszony az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban
 • betöltötték 18. életévüket, illetőleg
 • a Pénztár honlapján elérhető online felületen regisztráció elvégzése, a kért személyes adatok megadása legkésőbb 2019.07.31-én 24:00 óráig, továbbá
 • a Részvételi szabályzatot elfogadták
 • 2019.05.01-2019.07.31. közötti 3 hónap vonatkozásában befizetett, és legkésőbb 2019.08.15-ig lekönyvelt egyéni tagdíjbefizetések összege minden hónapban eléri a:

            - 6.000 Ft-ot (1-es nyereménykategória)

            - 10.000 Ft-ot (2-es nyereménykategória)

            - 20.000 Ft-ot (3-as nyereménykategória)

 

Nyeremények

A Résztvevők között az egyes nyereménykategóriákban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 1-es nyereménykategóriában a nyertes választása szerinti 1 db Huawei Mate 20 Lite Dual mobiltelefon vagy 1 db Lenovo Tab3 10 Plus TABLET
 • 2-es nyereménykategóriában a nyertesek választása szerinti 3 db Samsung Galaxy A50 mobiltelefon vagy 3 db Samsung Galaxy Tab A 10.1 TABLET
 • 3-as nyereménykategóriában a nyertesek választása szerinti 5 db Xiaomi Mi 8 mobiltelefon vagy 5 db Apple iPad 2018 9.7 TABLET

Sorsolás

A nyeremények sorsolására 2019. augusztus 15-én délben került sor.

Sorsolás módja: elektronikus

 

Nyertesek

1-es nyereménykategória nyertese: Kovács Krisztián, Nagykanizsa

2-es nyereménykategória a nyertesei:

Krajcsovicsné Lipták Judit Mária, Szarvas

Philipp György, Budapest

Szabó Károlyné, Budapest

3-as nyereménykategória a nyertesei:

Földi István, Solymár

Cserháti Szabolcs, Veszprém

Baranyai György, Mogyoród

Szaló Pál László, Etyek

Drégelyvári Istvánné, Debrecen

Kezdje az új esztendőt akciónkkal!

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra hívja azon pénztártagokat, akik a Nyugdíjpénztár Egyéni számlák Számlainformációs rendszerén keresztül, a „Dokumentumtár” menüpontban az elektronikus iratküldéshez (iratfeltöltéshez) 2019. január 1-je és 2019. január 20-a között első alkalommal járulnak hozzá.

A hozzájárulás megadásával már január 31-én letöltheti adóigazolását és egyenlegértesítőjét.

A hozzájárulás megadását követően már nem küldünk ki postán keresztül letölthető dokumentumait, hanem kizárólag elektronikusan tesszük elérhetővé azokat.

Nem minősül hozzájárulásnak, ha a pénztártag korábbi hozzájárulását törölte.

Az Akcióban való részvétel további feltételei

 • Az Akció időtartama alatt a tag már 18. életévét betöltötte.
 • A sorsolás időpontjában élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban.
 • Élő regisztráció a sorsolás időpontjában a Pénztár "Egyéni számlák Számlainformációs rendszerében".
 • A "Részvételi szabályzat"-ban foglaltak elfogadása.

Nyeremény

Akciónk résztvevői között egy darab prémium kategóriás TABLET került kisorsolásra.

Sorsolás

A sorsolás módja elektronikus..

Az akció nyertese

Óváriné Hronyecz Ivett (Kondoros)

Gratulálunk!

Növelje tárgyévi befizetéseit, és ismét nyereménysorsoláson vehet részt

Nyeremény: 100 ezer forint

Nyugdíjpénztárunk szokásos év végi akciója keretében, a nyereményjátékunk feltételeit teljesítő és egyben regisztráló tagjaink között 20 darab, egyenként 100 ezer forint összegű nyereményt sorsolunk ki, amelyek nyugdíjpénztári adományként kerülnek jóváírásra a nyertesek egyéni számláin.

Főnyeremény 1 millió forint

Mindezen felül, akik az akció feltételeinek megfelelnek, azok között 1 darab 1 millió forint összegű adományt sorsolunk ki főnyereményként.

Az akcióban történő részvétel feltételei:

 • a 2018. előtt taggá vált pénztártagjaink esetében a 2018. évi egyéni tagdíjfizetések összege legalább 50 ezer forinttal haladja meg a 2017-ben teljesített egyéni tagdíjfizetések összegét, vagy
 • a 2018-ban tagsági jogviszonyt létesítő új tag legalább 50 ezer forint összegű egyéni befizetést teljesítsen,
 • és tagsági jogviszonyát legalább 2019.02.15-ig tartsa fenn
 • a "Részvételi szabályzatban" meghatározott feltételeknek feleljen meg,
 • a Pénztár honlapján végezze el a fenti, egyszerűsített regisztrációt.

Továbbá - a regisztrációt követően - jogosultak lesznek a nyereménysorsoláson történő részvételre azon pénztártagok is, akik a 2018. év folyamán bármikor, mindösszesen legalább 750 ezer forint egyéni tagdíjat fizettek be egyéni számlájukra.

Az elősorsolás nyereménye 500 ezer forint

Aki a fenti feltételeknek már 2018. december 07-én 24 óráig eleget tett, az nem csak a nyereménysorsoláson és a főnyeremény sorsoláson, hanem az elősorsoláson is részt vehet. Az elősorsoláson 1 darab 500 ezer forint összegű adományt sorsoltunk ki - szintén közjegyző előtt - 2018. december 14-én, pénteken délben.

Nyereménysorsolás

A Nyereménysorsolásra,valamint a Főnyeremény sorsolásra - közjegyző jelenlétében - 2019. január 14-én, hétfőn délben kerül sor.

Minden egyes, a fenti feltételeket teljesítő tag akkora nyerési eséllyel rendelkezik, ahányszor 50 ezer forint tagdíjat fizetett meg 2018-ban.

Tagdíjfizetés év végén

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy az év vége közeledtével már csak néhány hét áll rendelkezésére az önkéntes pénztári, adó-visszatérítésre jogosító egyéni befizetések teljesítésére.

Annak érdekében, hogy a tárgyévi eseti befizetése még idén, 2018. december 31-ig beérkezzen Pénztárunkhoz, és időben feldolgozásra kerüljön:

szíveskedjen 2018. december 20-áig csekken vagy online bankkártyás befizetéssel megfizetni, illetőleg

bankszámlaszámunkra – tagsági azonosítószámát vagy adóazonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetve –  legkésőbb 2018. december 28-án 16.00 óráig átutalni.

Az utóbbi években számos elemzés jelent meg, amelyeknek egyöntetű megállapítása, hogy az állami nyugdíjrendszerből várható nyugdíj összege nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a nyugdíjbavonuláskor kieső jövedelem pótlására.

Érdemes ezért előrelátóan gondoskodni a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról, A nyugdíjcélú öngondoskodás céljának eléréséhez még mindig a legjobb megoldása az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás.

Egyéni számlájának eddigi alakulásáról számlainformációs rendszerünkön keresztül, az "Egyéni számlák Számlainformáció" alkalmazásba belépve kaphat részletes tájékoztatást.

Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszeatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!

Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437

Bankkártyás tagdíjfizetés

Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét.

Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosítószámát vagy adóazonosító jelét, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat!

Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limitbeállítását, a sikeres tranzakció érdekében.

Tagdíja a bankkártyás tagdíjfizetést követő munkanapon már beérkezik Pénztárunkhoz, amely annak lekönyvelését követően lesz látható Számlainformációs rendszerünkben (Egyéni számlák).

Figyelem! A bankkártyás fizetésnél legkésőbb 2018. december 20-áig indítsa el a tagdíjfizetést, mert csak így érkezhet be időben év végi befizetése. Mindezt azért javasoljuk, mert a 2018. évi adó-visszatérítés igénybevételéhez csak így biztosítható, hogy még ebben az évben a Nyugdíjpénztár bankszámlájára beérkezzenek tagdíjai.

 • Az "Év végi tagdíjfizetési akció 2018" nyereményjáték elősorsolására 2018. december 14-én, közjegyző kjelenlétében került sor.

        A nyertes: Sipter Olga,  Szekszárd

        Nyereménye 500 ezer Ft értékű adomány.

 • Az Év végi tagdíjfizetési akció 2018 nyereményjáték sorsolására 2019. január 14-én délben, közjegyző jelenlétében került sor.

        A főnyeremény nyertese: Nagy Róbert, Veszprém

        Nyereménye 1 000 000 Ft értékű adomány, amelyet a nyertes egyéni nyugdíjszámláján ír jóvá Nyugdíjpénztárunk 2019. február 15-éig.

 • Az Év végi tagdíjfizetési akció 2018 nyereményjáték sorsolására 2019. január 14-én délben, közjegyző kjelenlétében került sor.

A nyertesek:

KEREKES FERENC, BALATONFŰZFŐ

KIS TAMÁS, KECSKEMÉT

KISSNÉ CSERNYIK ÁGNES, GÖDÖLLŐ

VERT JÓZSEF, PÉCS

PÁTH DÁNIEL, BUDAPEST

HUSZÁR IMRE, SZOMBATHELY

VUGRINECZ MARIANNA, ZALAEGERSZEG

CSONGRÁDI LÁSZLÓ, VESZPRÉM

TÁBORY TÍMEA ENIKŐ, SZEGED

GOÓR LÁSZLÓNÉ, NAGYKANIZSA

ORBÁN TIBOR, BUDAPEST

CSŐKE JÓZSEF ATTILÁNÉ, BUDAPEST

DR WONHAS GERTRÚD, HAJDÚDOROG

NÉMETH ZSOLT JÁNOS, GÖDÖLLŐ

SOHAJDÁNÉ SZÁSZI MÁRIA, ZÁHONY

HERTER LÁSZLÓ, BUDAPEST

GÓR-CSIPCSI BÉLÁNÉ, KAZINCBARCIKA

BALOGH ANETTE, BUDAPEST

TAKÁCS ANDREA, BUDAPEST

VARGA GÁBOR, HŐGYÉSZ

Nyereményük egyenként 100 000 Ft összegű adomány, amelyet a nyertesek egyéni nyugdíjszámláin ír jóvá Nyugdíjpénztárunk 2019. február 15-éig.

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) 2018. július 1-je és 2018. július 31-e között belépési akciót hirdet, az akció időszakában - a Nyugdíjpénztárral az alábbi felételek teljesülése mellett - tagsági jogviszonyt létesítők között.

Részvételi feltételek

Az akcióban azon természetes személyek vehetnek rész akik az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek megfelelnek:

 • az akció időtartama alatt a 18. életévüket már betöltötték
 • 2018.07.01-2018.07.31 között taggá válás a Nyugdíjpénztárban
 • 2018.07.01-2018.07.31 között másik pénztárból áthozott fedezet lekönyvelése a résztvevő pénztártag egyéni számlájára
 • az akció keretében elérhető (kiosztott) egyéni juttatásokhoz (ajéndékokhoz) kapcsolódó egyedi feltételek teljesítése (lásd: lentebb)
 • a Részvételi szabályzatot, valamint az Adatvédelmi irányelveket elfogadták.

Alapajándék

A részvételi feltételeket teljesítő, de NEM regisztráló pénztártagoknak adott ajándék, ami mindössze 1 éven keresztül érvényes

Az a Résztvevő, aki az akció részvételi feltételeit teljesíti, de nem regisztrál, az az alábbi ingyenes személybiztosítási csomagra szerez jogosultságot, 1 év időtartamra, 2018.10.01-jei biztosítási szerződés kezdettel. További egyedi feltétel az, hogy a biztosítási szerződés időtartama alatt (2018.10.01-2019.09.30.) a Résztvevő élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen a Pénztárban.

A nem regisztrálóknak juttatott 1 éves, ingyenes, csoportos személybiztosítási csomag tartalma:

Életbiztosítás haláleseti szolgáltatás: 1 000 000 Ft

Életbiztosítás temetési költség bármely okú halál esetén: 500.000 Ft

Baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás: 2 000 000 Ft

Baleset-biztosítás közlekedési baleset haláleseti szolgáltatás: 5 000 000 Ft

Baleset-biztosítás baleseti rokkantság (1-100% progresszív): 1 500 000 Ft

Baleset-biztosítás kórházi térítés (8 nap önrész): 10 000 Ft/nap

Baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 500 000 Ft

Egészségbiztosítás kritikus betegség: 250 000 Ft

Egészségbiztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 100 000 Ft

Egészségbiztosítás baleseti és betegség eredetű rokkantsági ellátás: 1 000 000 Ft

Regisztrációt követően választható pénztári adomány

amely 3 éven keresztül vehető igénybe

VÁLASZTHATÓ AJÁNDÉK 1.

A részvételi feltételeket teljesítő, és regisztáló pénztártagok a regisztrálás alkalmával választhatnak két ajándék közül, a Nyári nyugdíjpénztári belépési akció 2018 keretében

Választható ajándékok:

 • Pénztári adomány (Választható ajándék 1.)
 • 10 éves ingyenes személybiztosítás csomag (Válaszható ajándék 2.)

Pénztári adomány (Válaszható ajándék 1.)

 • Az a Résztvevő, aki a regisztráció alkalmával a Pénztári adományt, mint választható ajándékot jelöli meg, az három éven keresztül évi 30 000 Ft – mindösszesen 90 000 Ft – összegű pénztári adományban részesül, ami Résztvevő egyéni számláján kerül jóváírásra évente, legkésőbb az adott év október 31-ig.
 • A pénztári adomány átvételének egyedi feltételei:
 • Az első adomány jóváírásának feltétele a belépést követő első 5 000 Ft tagdíj beérkezése legkésőbb 2018.09.30-ig.

A 2. és 3. adomány jóváírásának feltétele, hogy az egyéni számlára 2018.10.01-2019.09.30. között, valamint 2019.10.01-2020.09.30. között legalább az egységes (minimum) tagdíjnak megfelelő összegű (ami 2018-ban: 60 000 Ft/év) tagdíj érkezzen.

További feltétel az, hogy az egyes adományok jóváírásának időpontjában (az érintett év 10.31-ig) a Résztvevő élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen a Nyugdíjpénztárban.

A Nyugdíjpénztár felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy az egyéni számlákon történő pénztári adomány jóváírás után keletkező Szja és EHO fizetési kötelezettség a Résztvevőket terheli. A regisztráló Résztvevők nem lesznek jogosultak az alapajándékra.

A nyári belépési akció 2018 keretében regisztrálni, illetőleg ajándékot választani 2018. augusztus 15-én éjfélig van lehetőségük a jogosult pénztártagoknak.

Regisztrációt követően választható biztosítási csomag:

10 éves, ingyenes, csoportos személybiztosítás

VÁLASZTHATÓ AJÁNDÉK 2.

A részvételi feltételeket teljesítő, és regisztáló pénztártagok a regisztrálás alkalmával választhatnak két ajándék közül, a Nyári nyugdíjpénztári belépési akció 2018 keretében

Választható ajándékok:

 • Pénztári adomány (Választható ajándék 1.)
 • 10 éves ingyenes személybiztosítás csomag (Válaszható ajándék 2.)

10 éves ingyenes személybiztosítás csomag (Válaszható ajándék 2.)

Az a Résztvevő, aki a regisztráció alkalmával a 10 éves ingyenes személybiztosítás csomagot, mint választható ajándékot jelöli meg, az tíz éven keresztül évi 12 000 Ft – összesen 120 000 Ft – értékű, az alábbiakban részletezett csoportos személybiztosítási csomagra lesz jogosult.

A biztosítási csomag időtartama: 2018.10.01 – 2028.09.30.

A 10 éves, ingyenes, csoportos személybiztosítási csomag tartalma:

 • Életbiztosítás haláleseti szolgáltatás: 1 000 000 Ft
 • Életbiztosítás temetési költség bármely okú halál esetén: 500.000 Ft
 • Baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás: 2 000 000 Ft
 • Baleset-biztosítás közlekedési baleset haláleseti szolgáltatás: 5 000 000 Ft
 • Baleset-biztosítás baleseti rokkantság (1-100% progresszív): 1 500 000 Ft
 • Baleset-biztosítás kórházi térítés (8 nap önrész): 10 000 Ft/nap
 • Baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 500 000 Ft
 • Egészségbiztosítás kritikus betegség: 250 000 Ft
 • Egészségbiztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 100 000 Ft
 • Egészségbiztosítás baleseti és betegség eredetű rokkantsági ellátás: 1 000 000 Ft

10 éves ingyenes személybiztosítási csomag átvételének egyedi feltételei:

 • A csoportos személybiztosítási csomag igénybevételének feltétele az első évben az első 5 000 Ft tagdíj beérkezése legkésőbb 2018.09.30-ig.
 • A 2019-2028 közötti további évekre (10.01-09.30. közötti törtidőszakokra) vonatkozó feltétel az, hogy az egyéni számlára évente legalább az egységes (minimum) tagdíjnak megfelelő összegű (ami 2018-ban: 60 000 Ft/év) tagdíj beérkezzen.
 • További feltétel az, hogy a biztosítási szerződés időtartama (2018.10.01-2028.09.30.) alatt a Résztvevő élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen a Pénztárban.

A fentieknek megfelelően a tagdíjfizetés időtartama alatt (de legfeljebb 10 évig) a biztosítás változatlan formában finanszírozásra kerül.

Amennyiben Résztvevő az ajándékok átvételével kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének valamelyik évben nem tesz eleget, elveszíti jogosultságát az ajándékban kínált szolgáltatások további igénybevételére, s azt a későbbiekben sem szerezheti vissza.

Az ajándék készpénzre át nem váltható

A regisztráló Résztvevők nem lesznek jogosultak az alapajándékra.  

A nyári belépési akció 2018 keretében regisztrálni, illetőleg ajándékot választani 2018. augusztus 15-én éjfélig van lehetőségük a jogosult pénztártagoknak.

 

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra kerül sor azon pénztártagok között, akik a Nyugdíjpénztár számlainformációs rendszerében, a „Pénztártag adatai” menüponton (fülön) belül az elektronikus iratküldéshez való hozzájárulásról szóló nyilatkozattételt legkésőbb 2018. január 21-éig első alkalommal megteszik (nyilatkoznak).

Nem minősül új nyilatkozattételnek, ha a Résztvevő korábbi nyilatkozatát törölte.

Az Akcióban való részvétel további feltételei

 • Az Akció időtartama alatt a tag már 18. életévét betöltötte.
 • A sorsolás időpontjában élő tagsági jogviszonnyal rendelkezzen az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban.
 • Élő regisztráció a sorsolás időpontjában a Pénztár "Egyéni számlák Számlainformációs rendszerében".
 • A "Részvételi szabályzat"-ban foglaltak elfogadása.

Nyeremény

Akciónk résztvevői között egy darab prémium kategóriás TABLETET sorsolunk ki.

Sorsolás

A sorsolásra 2018. február 5-én, hétfőn került sor.

A nyertes

Győri Julianna Éva - Vecsés

A Nyereményjáték részletes feltételei

Regisztráció és kérdőív kitöltés a HVG Állásbörze sorsoláson történő részvételhez

Amennyiben a HVG Állásbörze regisztrált látagatója vagy, és felkerested standunkat (C39), akkor részt vehetsz nyeremény sorsolásunkon.

A sorsoláson történő részvételhez itt, a lenti "Regisztráció" linken keresztül juthaszt el. A belépést követően válaszolj a feltett kérdésekre! További tájékoztatást a regisztrációs felületen és a "Részvételi szabályzatban" találhatsz.

Regisztráció 

Szeretnél Nyugdíjpénztárunknál gyakornok, illetve munkavállaló lenni?

Keress minket a HVG Állásbörze C39-es standján (a Papp László Sportarénában)!

Jelentkezz a következő munkakörök betöltésére:

 • kontroller
 • pénzügyi tanácsadó
 • informatikus

Lezárult a HVG Állásbörze részvételi akció 2017. ősz nyereményjáték

2017. október 16-án megtartotta az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár azon regisztrált látogatók között a nyereménysorsolást, akik a HVG Állásbörze 2017. ősz rendezvényen felkeresték standunkat és regisztráltak a Nyugdíjpénztár honlapján elérhető nyereményjátékra, valamint válaszoltak a regisztrációt követően feltett kérdésekre. Az akció részletes leírása lentebb olvasható.

A nyertesek:

Nyertes neve Lakóhelye Nyereménye

 • TÓTH ENIKŐ Budapest Fődíj: 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány
 • MANSOUR MHD AMMAR Budapest Allianz ajándékcsomag

A nyerteseket e-mailen keresztül értesítjük.

A nyereménysorsoláson minden 50 résztvevő között egy nyereményt sorsolunk ki

Nyereményjátékunk nyerteseinek megduplázzuk  a 2017. novemberi és decemberi egyéni befizetései után járó adókedvezményét (az adó-visszatérítés összegét), amennyiben az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaként:

 • 2017-ben legalább 50 ezer forinttal több egyéni tagdíjbefizetést teljesítenek, mint az előző évben, és
 • a "Részvételi szabályzatban" meghatározott feltételeknek megfelelnek,
 • a Pénztár honlapján elvégezhető egyszerűsített regisztációt követően részt vesznek nyerménysorsolásunkon.

Továbbá - a regisztrációt követően - jogosultak lesznek a nyereménysorsoláson történő részvételre azon pénztártagok is, akik a 2017. év folyamán bármikor, mindösszesen legalább 750 ezer forint egyéni tagdíjat fizettek be nyugdíjszámlájukra. A megnyerhető adomány nyertesenként legfeljebb 150 ezer forint lehet.

Az elősorsolás nyereménye 500 ezer forint

Aki a fenti feltételeknek már 2017. december 08-án 24 óráig megfelelt, az nem csak a nyereménysorsoláson, hanem az elősorsoláson is részt vehetett. Az elősorsoláson 1 darab 500 ezer forint összegű adományt sorsoltunk ki - szintén közjegyző előtt - 2017. december 15-én, pénteken délben.

Nyereménysorsolás

A Nyereménysorsolásra - közjegyző jelenlétében - 2018. január 15-én, hétfőn délben kerül sor. Minden 50 regisztráló - és az egyéb feltételeknek megfelelő - tag között sorsolunk ki egy adományt (1:50 nyerési esély).

Főnyeremény 1 millió forint

Akik a 2018. január 15-i nyereménysorsoláson részt vesznek, azok között 1 darab 1 millió forint összegű adományt sorsolunk ki főnyereményként.

A pénzügyi tudatosság nem szerencse kérdése, azonban ha szerencséje van, akciónkkal megduplázhatja adókedvezményét, vagy megnyerheti 500 ezer forint, illetve 1 millió forint összegű fődíjaink egyikét, és így jelentősen növelheti nyugdíjcélú megtakarítását.

BANKKÁRTYÁS TAGDÍJFIZETÉS

Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen, tranzakciós díj megfizetése alól mentesülve teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét.

Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosító számát vagy adószámát, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat!

Tagdíja a bankkártyás tagdíjfizetést követő munkanapon már beérkezik Pénztárunkhoz, amely annak lekönyvelését követően lesz látható Számlainformációs rendszerünkben (Egyéni számlák).

Figyelem! Az év végi tagdíjfizetésnél legyen tekintettel arra, hogy a bankkártyás fizetésnél is legkésőbb 2017. december 28-án indítsa el a tagdíjfizetést, mert csak így érkezik be még idén a tagdíja. Mindezt azért javasoljuk, mert a 2017. évi adó-visszatérítéshez még ebben az évben a Nyugdíjpénztár bankszámlájára kell beérkeznie a tagdíjaknak (az utolsó banki nap 2017.12.29.).

Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limit beállítását, mert gyakran okoz problémát, hogy nagyobb összegű tagdíjbefizetéseknél az alacsonyabb bankkártya limitösszeg miatt nem sikerül a tranzakció!

Csúsztassa balra a további információkért

  2017.12.08-ig teljesített feltételek esetén 2017.12.08-ig teljesített feltételek esetén 2017.12.31-ig teljesített feltételek esetén 2017.12.31-ig teljesített feltételek esetén
  Elősorsolás* Elősorsolás* Sorsolás Sorsolás
  750.000 Ft alatti éves befizetés 750.000 Ft vagy azt meghaladó éves befizetés 750.000 Ft alatti éves befizetés 750.000 Ft vagy azt meghaladó éves befizetés
A nyertes pénztártagok még aktív tagsággal rendelkezzenek 2018.02.15-én
IGEN
IGEN IGEN IGEN
2017-ben egyéni tagdíjfizetés 50.000 Ft-tal  haladja meg az előző évi befizetést IGEN NEM IGEN NEM
Regisztrálás az 'Év  végi tagdíjfizetési akció 2017' regisztrációs felületén IGEN IGEN IGEN IGEN
750.000 Ft egyéni befizetés 2017-ben NEM IGEN NEM IGEN
Egyéni tagdíjbefizetés 2017. november vagy december hónapban IGEN NEM IGEN NEM
         
Nyeremény

1 db adomány

500 000 Ft értékben

1 db adomány

500 000 Ft értékben

2017. november és december hónapban befizetett egyéni tagdíj 20%-a legfeljebb 150 000 Ft Maximum 150 000 Ft
Nyerési esély     1:50 1:50
Főnyeremény    

1 db adomány

1 000 000 Ft értékben

1 db adomány

1 000 000 Ft értékben

 
* Az elősorsoláson nyertes pénztártag részt vesz a normál sorsoláson

Tagdíjfizetés év végén

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy az év vége közeledtével már csak néhány hét áll rendelkezésére az önkéntes pénztári, adó-visszatérítésre jogosító egyéni befizetések teljesítésére.

Annak érdekében, hogy a tárgyévi eseti befizetése még idén beérkezzen Pénztárunkhoz és időben feldolgozásra kerüljön, szíveskedjen azt bankszámlaszámunkra – tagsági azonosítóját vagy adóazonosítóját a közlemény rovatban feltüntetve – 2017. december 22-éig csekken (fehér postai csekken) megfizetni, vagy 2017. december 28-áig átutalni, illetve online bankkártyás tagdíjfizetéssel megfizetni.

Az utóbbi években számos elemzés jelent meg, amelyeknek egyöntetű megállapítása, hogy az állami nyugdíjrendszerből várható nyugdíj összege nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a nyugdíjba vonuláskor kieső jövedelem pótlására.

Érdemes ezért előrelátóan gondoskodni a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról, legjobb megoldásként az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással.

Egyéni számlájának eddigi alakulásáról számlainformációs rendszerünkön keresztül, az "Egyéni számlák Számlainformáció" alkalmazásba belépve kaphat részletes információkat.

Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszeatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!

Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437

 • Az Év végi tagdíjfizetési akció 2017 nyereményjáték elősorsolására 2017. december 15-én délben, közjegyző kjelenlétében került sor.

        A nyertes: Káldi Judit, Győr

        Nyereménye 500 ezer Ft értékű adomány.

 • Az Év végi tagdíjfizetési akció 2017 nyereményjáték sorsolására 2018. január 15-én délben, közjegyző kjelenlétében került sor.

        A főnyeremény nyertese: Tóth Attila József, Budapest

        Nyereménye 1 000 000 Ft értékű adomány, amelyet a nyertes egyéni nyugdíjszámláján ír jóvá Nyugdíjpénztárunk 2018. januárjában.

 • Az Év végi tagdíjfizetési akció 2017 nyereményjáték sorsolására 2018. január 15-én délben, közjegyző kjelenlétében került sor.

A nyertesek:

 

Csúsztassa balra a további információkért

Kőrösi Sándor Vecsés
Dr. Varga Zsolt Vértesszőlős
Kondás Ildikó Balatonfüred
Koncz József Andrásné Szentistván
Lukácsi György Jászárokszállás
Végvári István Tatabánya
Dr. Dános László Pécs
Kanfi-Horváth Lajosné  Szentes
Kondacs János Pál Szarvas
Orosz Tibor Mátészalka
Kósa-Boda György Budapest
Dr. Tóth Beáta Békéscsaba
Viszlai Zsoltné Miskolc
Antal Kalman Sandor Eger
Ihász Mária Budapest
Bazsik Péterné Pécel
Oross Réka Zsófia Alsóörs
Jung István Székesfehérvár
Takler Gyula Nagyvenyim
Dr Sarusi-Kiss Béla Mihály Budapest
Galambos Tibor Győr
Novák Edina Győr
Gulyás Zsolt Budapest
Veszeli Tibor Győr
Szekeresné Szabó Krisztina Répcelak
Dr. Pauker Zsolt Miskolc
Koch Norbert Budapest
Karmacsiné Bodogán Magdolna  Érd
Czeiner János Budapest
Temesy Imre Budapest
Szentesiné Szikriszt Gabriella Nagymaros
Nagy Ottó Vác
Kerekes Árpád Budapest
Puklus Ferenc Fertőszentmiklós
Knyihár Lászlóné Békéscsaba
Rakolczai Erika Budaörs
Keszler György Debrecen
Lakyné Nyitrai Márta Budapest
Hencz Andrea Gönyű
Nagy István Győrladamér
Gábor Katalin Budapest
Ferencsik András Dorog
Parkánszki Balázs Budapest
Kiss Gábor Dr. Szekszárd
Geleta István Gábor Budapest
Takács Andrea Budapest
Tóth Attila Budapest
Lalik Nándor Tiszaújváros
Rajszki Edit Budapest
Gazdag Anikó Nyíregyháza
Király Attila Róbert Törökbálint
Kovács Sándor Dabas
Káldi Judit Győr
Horváth József Pápa
Kovács József Csongrád
Recht János Pécs
Morvai Zsuzsanna Balatonfüred
Karlinger Dr. Kinga Budapest
Buda Aranka Jenő
Szunomár Ágost Budapest
Rajna Mártonné Bogács
Kostyál Dárius Ádám Oroszlány
Csomor József Kazincbarcika
Ivántsy Réka Petra Budapest
Nagy Attila Békéscsaba
Vecsei Péter István Budapest
Mike Géza Mezőtúr
Vida Imréné  Martonvásár
Varga Tibor Hidasnémeti
Szanádi Csaba Baja
Dr.Bialkó Vince Szögliget
Tari József Gyöngyös
Dr. Kató Zsolt Nyíregyháza
Szabóné Molnár Krisztina Heves
 

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) 2017. október 1-je és 2017. december 31-e között nyereményjátékkal egybekötött tagdíjfizetési akciót hirdet tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagjai számára.

Részvételi feltételek

A nyereménysorsoláson azon pénztártagok vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek megfelelnek:

 • 2017.10.01-2017.12.31. közötti 3 hónap vonatkozásában legalább havi 5.000 Ft tagdíjat befizetnek a Nyugdíjpénztárba (azaz 3 x 5.000 Ft, ideértve a munkáltató tagdíj-hozzájárulását is) és
 • az akció honlapján elérhető regisztrációs felületen keresztül 2017.12.31-én 24:00 óráig regisztráltak a nyereményjátékon történő részvétel érdekében, valamint
 • a Részvételi szabályzatot elfogadták.

Nyeremények

A fenti feltételeket teljesítő minden 100 pénztártag közül egy nyertest sorsol ki a Nyugdíjpénztár, de legfeljebb 10 nyereményt.

A nyertesek - a regisztráció alkalmával - a következő nyeremények közül választhatnak:

 • 50 000 Ft összegű adomány, melyet a nyertes(ek) egyéni számláján ír jóvá a Nyugdíjpénztár (az adománnyal kapcsolatos adó- és járulék szabályokról a "Részvételi szabályzat"-ban található részletes tájékoztatás) vagy
 • Manager szűrés 50 000 Ft értékben

Sorsolás

A nyeremények sorsolására 2018. január 16-án délben kerül sor.

Sorsolás módja: elektronikus

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) 2017. július 1-je és 2017. szeptember 30-a között nyereményjátékkal egybekötött tagdíjfizetési akciót hirdet tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagjai számára.

Részvételi feltételek

A nyereménysorsoláson azon pénztártagok vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek megfelelnek:

 • 2017.07.01-2017.09.30 közötti 3 hónap vonatkozásában legalább havi 5.000 Ft tagdíjat befizetnek a Nyugdíjpénztárba (azaz 3 x 5.000 Ft, ideértve a munkáltató tagdíj-hozzájárulását is) és
 • az akció honlapján elérhető regisztrációs felületen keresztül 2017.09.30-án 24:00 óráig regisztráltak a nyereményjátékon történő részvétel érdekében, valamint
 • a Részvételi szabályzatot elfogadták.

Nyeremények

A fenti feltételeket teljesítő minden 100 pénztártag közül egy nyertest sorsol ki a Nyugdíjpénztár, de legfeljebb 10 nyereményt.

A nyertesek - a regisztráció alkalmával - a következő nyeremények közül választhatnak:

 • 50 000 Ft összegű adomány, melyet a nyertes(ek) egyéni számláján ír jóvá a Nyugdíjpénztár (az adománnyal kapcsolatos adó- és járulék szabályokról a "Részvételi szabályzat"-ban található részletes tájékoztatás) vagy
 • Manager szűrés 50 000 Ft értékben

Sorsolás

A nyeremények sorsolására 2017. október 16-án, hétfőn délben kerül sor.

Sorsolás módja: elektronikus

Lezárult a Nyári nyugdíjpénztári tagdíjfizetési akció 2017. nyereményjáték

2017. október 16-án az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár megtartotta a nyereménysorsolást a Nyári nyugdíjpénztári tagdíjfizetési akció 2017. nyereményjátékra regisztráló, valamint az akció egyéb feltételeit teljesítő pénztártagok között. Az akció részletes leírása lentebb olvasható.

A nyertesek:

Nyertes neve; Lakóhelye; Nyereménye

Éger Szabolcsné Gyál 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány

Kertész Andrásné Pécs 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány

Jászayné Sziklai Gertrúd Budapest 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány

Mezei Katalin Budapest 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány

Kovács Eszter Katalin Győr 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány

Lipták József Érd 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány

Schuszter Zsolt Felsőörs 50.000 Ft összegű nyugdíjpénztári adomány

A nyerteseket e-mailen keresztül értesítjük.

Vásárlási utalvány akció másik nyugdíjpénztárból átlépőknek

2017.04.01-2017.05.31.

Átlépése esetén 7 000 forint értékű ajándékutalványt adunk

Amennyiben Ön az akció időszakában másik nyugdíjpénztárból átlép az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárba ( a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) és egyidejűleg arról rendelkezik, hogy az átadó pénztárban lévő megtakarítását teljes körűen átutaltatja Pénztárunkba, akkor 7 000 forint vásárlási utalványt küld meg az átlépéskor megjelölt levelezési címére Pénztárunk.

Az akció időtartama

2017. április 1-jétől 2017. május 31-éig tart.

Az akcióban való részvétel feltételei:

 • új tagsági jogviszony létesítése a Nyugdíjpénztárban;
 • az Alapszabály szerinti taggá válás legkésőbb 2017.07.31-éig;
 • legalább 8.000 Ft/hó tagdíjfizetés vállalása.

A kedvezmények igénybevétele:

A vásárlási utalványokat Pénztárunk – az akcióban való részvételre való jogosultág vizsgálatát követően – a taggá válás tárgyhónapját követő hónap végéig postán juttatja el a pénztártag által a belépési nyilatkozaton megjelölt értesítési címre.

A biztosítási csomagot Pénztárunk – az akcióban való részvételre való jogosultág vizsgálatát követően – a taggá válás tárgynegyedévét követő hónap első napjával köti meg az Allianz Hungária Zrt-nél. A biztosítási szerződés létrejöttéről Pénztárunk külön értesítő levelet küld a pénztártag által a belépési nyilatkozaton megjelölt értesítési címre.

Lépjen át Ön is az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárba, vegye igénybe az akcióban kínált kedvezményeket, gondoskodjon időskori évei anyagi biztonságáról az Allianz szakértői támogatásával.

Az akció időtartama alatt új átlépő pénztártagjaink a 7 000 Ft értékű vásárlási utalványon felül jogosultak lesznek az Allianz Pérmium Biztosítás akció által biztosított ingyenes csoportos személybiztosítási csomag igénybevételére is, az alábbi feltételek szerint.

Kupon akció leírása
 
A vásárlási utalvány kizárólag abban az esetben jár a regisztráló pénztártagnak, ha legalább 10.000 Ft összegű befizetés az egyéni számláján lekönyvelésre került.

Átlépése esetén 7 000 forint értékű ajándékutalványt adunk

Amennyiben Ön az akció időszakában másik nyugdíjpénztárból átlép az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárba ( a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) és egyidejűleg arról rendelkezik, hogy az átadó pénztárban lévő megtakarítását teljes körűen átutaltatja Pénztárunkba, akkor 7 000 forint vásárlási utalványt küld meg az átlépéskor megjelölt levelezési címére Pénztárunk.

Az akció időtartama

2017. január 1-jétől 2017. január 31-éig tart.

Az akcióban való részvétel feltételei:

 • új tagsági jogviszony létesítése a Nyugdíjpénztárban;
 • az Alapszabály szerinti taggá válás legkésőbb 2017.03.31-ig;
 • legalább 8.000 Ft/hó tagdíjfizetés vállalása.

A kedvezmények igénybevétele:

 • A vásárlási utalványokat Pénztárunk – az akcióban való részvételre való jogosultág vizsgálatát követően – a taggá válás tárgyhónapját követő hónap végéig postán juttatja el a pénztártag által a belépési nyilatkozaton megjelölt értesítési címre.
 • A biztosítási csomagot Pénztárunk – az akcióban való részvételre való jogosultág vizsgálatát követően – a taggá válás tárgynegyedévét követő hónap első napjával köti meg az Allianz Hungária Zrt-nél. A biztosítási szerződés létrejöttéről Pénztárunk külön értesítő levelet küld a pénztártag által a belépési nyilatkozaton megjelölt értesítési címre.

Lépjen át Ön is az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárba, vegye igénybe az akcióban kínált kedvezményeket, gondoskodjon időskori évei anyagi biztonságáról az Allianz szakértői támogatásával.

Az akció időtartama alatt új átlépő pénztártagjaink a 7 000 Ft értékű vásárlási utalványon felül jogosultak lesznek az Allianz Pérmium Biztosítás akció által biztosított ingyenes csoportos személybiztosítási csomag igénybevételére is, az alábbi feltételek szerint.

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár mindazon pénztártagjai, akik 2016-ban eseti befizetést teljesítenek, és a lentebb röviden felsorolt, valamint a Részvételi szabályzatban részletezett feltételeknek megfelelnek, a Pénztár honlapján elvégezhető egyszerűsített regisztációt követően részt vehetnek nyerménysorsolásunkon.

A sorsoláson az alábbi értékes műszaki cikkeket nyerhetik meg pénztártagjaink:

 • Apple iPhone 7 mobiltelefon
 • Samsung Galaxy S7 mobiltelefon
 • Sony Xperia XZ mobiltelefon
 • Samsung UE 123 cm-es, ívelt, UHD LED TV

Eseti befizetésnek az Alapszabályban rögzített 50.000 Ft-ot elérő és azt meghaladó egyéni, egyösszegű befizetést tekintjük.

Az év végi eseti befizetés akció részvételi feltételei:

 • a 2016.január 1-je előtt pénztártaggá vált tagjaink esetében a 2016. évben teljesített eseti befizetései összegének legalább 50.000 Ft-tal kell meghaladnia a 2015-ben teljesített eseti befizetések összegét vagy
 • a tag 2016-os évben teljesített egyéni befizetései elérik az adó-optimalizáláshoz szükséges 750.000 Ft összeget vagy
 • a 2016-ban taggá vált új belépő pénztártag legalább 50.000 Ft összegű eseti befizetést teljesített.

A sorsolás szabályai:

 • amennyiben eseti befizetése 2016. december 12-éig beérkezik a Pénztár bankszámlaszámára, valamint regisztrált a nyereményjátékra, akkor részt vesz elősorsolásunkon, és már karácsonyra meglepheti szeretteit egy értékes nyereménnyel
 • ha eseti befizetése 2016.12.13-a és 2016.12.31-e között érkezik be a Pénztár bankszámlájára, akkor a 2017. január 16-i sorsolásunkon fog részt venni
 • egy regisztrált pénztártag csak egy nyereménysorsoláson történő részvételre jogosult
 • abban az esetben, ha a tag eseti befizetéseinek növekménye eléri a 100.000 Ft összeget (vagy tárgyévi egyéni befizetései elérték a 750.000 Ft-ot), akkor minden 100 regisztrált részvevő között sorsolunk ki egy nyereményt (nyerési esély: 1 a 100-hoz)
 • a tag eseti befizetéseinek növekménye 50.000 Ft és 99.999 Ft közötti összeg, akkor minden 200 regisztrált részvevő között sorsolunk ki egy nyereményt (nyerési esély: 1 a 200-hoz)

Az akció részletes szabályait a   "Részvételi szabályzat" tartalmazza.

Tagdíjfizetés év végén

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy az év vége közeledtével már csak néhány hét áll rendelkezésére az önkéntes pénztári, adó-visszatérítésre jogosító egyéni befizetések teljesítésére.

Annak érdekében, hogy a tárgyévi eseti befizetése még idén beérkezzen Pénztárunkhoz és időben feldolgozásra kerüljön, szíveskedjen azt bankszámlaszámunkra – tagsági azonosítóját vagy adóazonosítóját a közlemény rovatban feltüntetve – 2016. december 29-éig átutalni.

Az utóbbi években számos elemzés jelent meg, amelyeknek egyöntetű megállapítása, hogy az állami nyugdíjrendszerből várható nyugdíj összege nagy valószínűséggel nem lesz elegendő a nyugdíjba vonuláskor kieső jövedelem pótlására.

Érdemes ezért előrelátóan gondoskodni a nyugdíjas évek anyagi biztonságáról, legjobb megoldásként az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással.

Egyéni számlájának eddigi alakulásáról számlainformációs rendszerünkön keresztül, az "Egyéni számlák Számlainformáció" alkalmazásba belépve kaphat részletes információkat.

Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszeatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!

Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma:

10918001-00000416-21970437

 • Tájékoztatjuk az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár által meghiredetett "Év végi eseti befizetés akciójára" 2016. december 12-éig regisztráló Tisztelt Tagjainkat, hogy 2016. december 19-én - közjegyző előtt - sor került az akció ELŐSORSOLÁSÁRA.

Csúsztassa balra a további információkért

SÁRI ÉVA ERZSÉBET BALÁSTYA
MÁRKUSNÉ CZIFFERI ERIKA FÓT
CSAPÓ JÁNOS ENESE
LOSONCZI ATTILA DR. DUNAKESZI
SVINTEK GYULÁNÉ BUDAPEST
CHALUPA MÁRTA NAGYKANIZSA
MÁNDLI LÁSZLÓ SZOMBATHELY
VARGA PÁL GYULA
MÁRTON LÁSZLÓ KRISZTIÁN SOPRON
 
 • 2017. január 16-án, hétfőn - közjegyző jelenlétében - megtartottuk a második sorsolást is.

 

Csúsztassa balra a további információkért

Czibula István Nagybánhegyes
Blaschek Ottóné Oroszlány
Pásztor Tamás Nyíregyháza
Lovas Erzsébet Budapest
Aranyosi Andrea Budapest
Varga Antalné Veszprém
Dr. Nagy István Kaposvár
Dr. Cs. Tóth Attila Gödöllő
Tóth Ferencné Békéscsaba
Taxner Ágnes Nagykovácsi
  

Növelje tagdíjbefizetését, és Pénztáraink prémium biztosítási csomagot biztosítanak Önnek!

Amennyiben Ön vállalja, hogy nyugdíjpénztári és/vagy egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjbefizetéseinek átlagos havi mértékét legalább 1.000 forinttal megemeli, akkor a lenti táblázatban részletezett biztosítási csomagot biztosítjuk az Ön számára.

Ahány ezer forinttal emeli meg tagdíjbefizetését, annyi szorosára növeljük a biztosítási összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást.

Az akcióban új belépő és már meglévő pénztártagjaink egyaránt részt vehetnek. Az akció pénztáranként külön-külön is érvényes, így az Ön részére nem szükséges feltétel, hogy mindkét pénztárban tagsággal rendelkezzen.

Az a pénztártag, aki akciós lehetőséggel élni kíván a "Részvételi lap"-ot - kitöltve és aláírva - küldje meg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz és / vagy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz.

Az akció érvényes a 2015.12.01-jét követően beérkező részvételi lapok alapján az Allianz Nyugdíjpénztárban és/vagy az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztárban már tagsági jogviszonnyal rendelkező vagy újonnan belépő pénztártagokra, akik:

 • vállalják átlagos* havi tagdíjbefizetésük legalább 1.000 Ft összeggel való növelését és annak megfizetését,
 • emelt összegű tagdíjbefizetésük rendszeresen beérkezik az Allianz Pénztárakba,
 • jelen részvételi lapot egyértelműen és hiánytalanul kitöltik és aláírva az Allianz Pénztárak részére megküldik.

* További tájékoztatásokat a "Részvételi szabályzat" tartalmazza.

Biztosított csak az akcióban résztvevő pénztártag lehet, a jogosultság más személyre nem átruházható.

Új belépő pénztártagjaink esetében minden 1.000 Ft tagdíjvállalás és megfizetés egy egységnyi fedezetnek minősül.

Az akcióban résztvevők javára kötött prémium csoportos biztosítások azok lejártáig hatályban maradnak.

Önkéntes pénztári tagdíjfizetéssel elérhető további kedvezmények az akción felül

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • Egészség- és önsegélyező pénztári tagság esetén további 10+10 százalékos adó-visszatérítési lehetőség, ha:

          - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

          - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  Ingyenes egészségkártyahasználat az első 3 évben

Az Allianz Hungária Egészségpénztár és az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár közös nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra kerül sor - 2015. május 26-án - azon pénztártagok között, akik a pénztárak megújult számlainformációs rendszerébe 2015. február 01. és 2015. április 30. között első alkalommal regisztráltak.

Nyeremény

Akciónk résztvevői között egy darab iPad Air Tablet gépet sorsoltunk ki.

Vásárlási utalvány akció új belépő nyugdíjpénztári tagjainknak

4 000 forint értékű ajándékutalványban részesülnek új tagjaink

Amennyiben Ön 2015. február 01. és 2015. február 28. között létesített tagsági jogviszonyt az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárral, akkor megelőlegezett bizalmát egy 4 000 forint értékű vásárlási utalvánnyal köszönjük meg. Az akcióval kapcsolatos részletekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

 Az akció időtartama: Nyugdíjpénztári belépési akciónk 2015. február 01-jén indul és 2015. február 28-áig tart.

 Mit kell tennie Önnek (a részvétel feltételei)

 • Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár honlapján keresztül elérhető nyugdíjpénztári  "Belépési nyilatkozat"-ot, töltse ki,  különös tekintettel a"Belépési Nyilatkozat" VI. fejezetében található, alábbi adatokat tartalmazó mezőkre:

        - a személyazonosításra szolgáló okmány típusa, száma és érvényességi ideje

        - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és kiállításának dátuma

 • Szintén töltse kiés írja alá az "Utalványakció részvételi lapját"!
 • Az aláírt és kitöltött "Belépési nyilatkozat"-ot, valamint a "Részvételi lapot" küldje meg az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár levelezési címére: 1242 Budapest, Pf. 471.
 • A beküldött "Belépési nyilatkozat" feldolgozását követően a Nyugdíjpénztár kipostáz az Ön levelezési címére egy "Nyilvántartásbavételi lap"-ot, amelyre már felvezetésre kerül a nyugdíjpénztári tagsági azonosító száma.
 • Fizessen be 2015. április 15-ig a Nyugdíjpénztár bankszámlájára legalább 4 000 forint tagdíjat, (a közlemény rovatba ne felejtse el beírni tagsági azonosító számát) és - amint ez az összeg  lekönyvelésre került - a Nyugdíjpénztár 30 napon belül megküldi Önnek a 4 000 forint értékű vásárlási utalványt!
 • Amennyiben  a jelzett határidőn belül nem fizet meg legalább 4 000 forint tagdíjat a Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlája javára, akkor akciós ajánlatunk érvényét veszti.

 Akciónkhoz kapcsolódó igénylőlap letöltése

A Allianz Hungária Önkétes Nyugdíjpénztár által 2014. december 1-jén indított "Vásárlási utalvány akció új pénztártagokat beléptető tagjainknak" elnevezésű akcióhoz kapcsolódó "Kedvezményduplázó számlanyitási akció" - az Alapszabály közgyűlési módosítását követően - 2016. június 30-ával visszavonásra került.

A kedvezményduplázás azzal valósult meg, hogy a mely utóbbi akcióról az Alapszab"Vásárlási utalvány akció új pénztártagokat beléptető tagjainknak", valamint az "Az első tagdíjfizetéshez kapcsolódó ingyenes belépés kedvezmény akció" (mely kedvezményről korábban az Alapszabály rendelkezett) kedvezményei összevonhatók voltak. Így az új belépő jogosult lehetett az ingyenes belépési kedvezményre, illetőleg a pénztártagot beléptető tagnak járt a vásárlási utalvány akciós kedvezménye, ha az akciók valamennyi egyedi feltétele teljesült.

Amennyiben továbbikérdései fogalmazódnának meg, akkor szíveskedjen felkeresni telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-40-429-429 telefonszámon, vagy írjon levelet a 1242 Budapest, Pf. 471. levelezési címre!

Tekintse meg kapcsolódó hírleveleinket a dokumentumtárban! (2015/1; 2014/2)

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra került sor 2015. március 31-én - a 2014. december 1. és 2015. január 31. között - a nyugdíjpénztárral új tagsági jogviszonyt létesítő pénztártagok között.

Nyeremények

A garantált ajándékot választó tagjaink a következő ajándékok közül választhattak:

 • férfi karóra
 • 12 részes női manikűr és smink készlet
 • fejhallgató MP3-hoz, vagy okostelefonhoz

Ajándéksorsolást választó új belépők között egy darab iPhone 5 vagy Samsung Galaxy S4 okostelefont sorsoltunk ki.

Az ajándéksorsolás eredménye

A 2015. március 31-én lefolytatott ajándéksorsolás eredményeként a prémium kategóriás okostelefont Nagy László soproni illetőségű pénztártagunk nyerte.

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra került sor 2014. október 29-én - a 2014. július 14. és 2014. szeptember 5. között - a nyugdíjpénztárral új tagsági jogviszonyt létesítő pénztártagok között.

Nyeremények

A garantált ajándékot választó tagjaink a következő ajándékok közül választhattak:

 • férfi karóra
 • 12 részes női manikűr és smink készlet
 • fejhallgató MP3-hoz, vagy okostelefonhoz

Ajándéksorsolást választó új belépők között egy darab iPhone 5 vagy Samsung Galaxy S4 okostelefont sorsoltunk ki.

Sorsolás eredménye

A sorsoláson 59 új belépő pénztártag vehetett részt

A nyertes: Virág Tímea (Bogács)

Régebbi, lezárt akciók

Közjegyző jelenlétében - 2021. január 21-én, csütörtökön – kisorsoltuk az akció nyerteseit.

Nyertesek:

 • Kanyó-Dulai Hedvig (Budapest)
 • Rácz Albert (Szárföld)
 • Dr. Szepsi Szűcs Lilla (Budapest)
 • Dr. Zsolczai Sándor (Kecskemét)

Gratulálunk!

Növelje tárgyévi befizetéseit, és nyereménysorsoláson vehet részt!

Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk év végi akciója keretében Rossmann vásárlási utalványt nyerhetnek az akcióban résztvevő pénztártagok.

Nyeremények: négy darab Rossmann vásárlási utalvány, egyenként 100 ezer forint értékben

Az akcióban történő részvétel feltételei

 • a 2020-as naptári évben legalább 150 ezer forint befizetés teljesítése
 • az adatvédelmi irányelvek és az akció részvételi szabályzatának elfogadása
 • tagsági jogviszony fenntartása legalább 2021.02.28-ig
 • regisztráció a Nyugdíjpénztár honlapján vagy "Számlainformációs rendszerünkön" keresztül
 • a "Részvételi szabályzatban" meghatározott feltételeknek megfelelés

Nyereménysorsolás

A Nyereménysorsolásra - közjegyző jelenlétében - 2021. január 21-én, csütörtökön délben került sor.

 

Magasabb összegű befizetés - növekvő nyerési esély

Minden résztvevő, aki a fenti feltételeket teljesíti, nyerési esélyeit megtöbbszörözheti, amennyiben befizetései 2020-ban a következők szerint alakulnak:

 • 150 000 Ft és 299 999 Ft közötti befizetésnél 1x-es nyerési esély
 • 300 000 Ft és 449 999 Ft közötti befizetésnél 2x-es nyerési esély
 • 450 000 Ft és 599 999 Ft közötti befizetésnél 3x-os nyerési esély
 • 600 000 Ft és 749 999 Ft közötti befizetésnél 4x-es nyerési esély
 • 750 000 Ft vagy a feletti befizetésnél 5x-ös nyerési esély

Például: 350 000 Ft befizetése esetén kétszer kerül be a regisztrált tag a sorsolási adatbázisba.

 

Befizetés év végén

Annak érdekében, hogy a tárgyévi adó-visszatérítésre jogosító befizetése még idén, 2020. december 31-ig mindenképpen beérkezzen Pénztárunkhoz, és időben feldolgozásra kerüljön, ezért szíveskedjen:

 • 2020. december 23-áig csekken vagy online bankkártyás befizetéssel megfizetni, illetőleg
 • bankszámlaszámunkra – tagsági azonosítószámát a közlemény rovatban feltüntetve –  legkésőbb 2020. december 31-én 12.00 óráig átutalni. Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk bankszámlaszáma: 18100002-00054029-21010015

Befizetés bankkártyával online

Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen teljesíthet befizetéseket.

Bankkártyás befizetés

 

A bankkártyás befizetés alkalmával írja be a megfelelő mezőbe tagsági azonosítószámát vagy adóazonosító jelét, valamint a befizetni kívánt összeget, majd adja meg a bekért kártyainformációkat! Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limitbeállítását, a sikeres tranzakció érdekében.

 

Befizetések kimutatása a számlainformációs rendszerben:

Egészség- és önsegélyező pénztári bankkártyás befizetések általában a befizetéstől számított 5. munkanapon  jelennek meg a számlainformációs rendszerben.

Megéri befizetni

A egészség- és önsegélyező pénztári befizetéseivel olcsóbban finanszírozhatja egyes egészségügyi és szociális kiadásait, gondoskodhat családjáról.
Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, de legfeljebb 150 ezer forint összeghatárig, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!
Egyéni számlájának eddigi alakulásáról
"Számlainformációs rendszerünkbe" belépve kaphat részletes tájékoztatást.


Az akció 2021. január 22-én pénteken délben kisorsolt nyertesei:

 • Nyetinszki Zsolt János (Szeged)
 • Tóth Zoltán (Budapest)
 • Sebestyén Tímea (Nagyvázsony)

Gratulálunk!

Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk 3 000 forint értékű TESCO vásárlási utalványt juttat mindazon új belépő pénztártagnak, akik az alábbi feltételeket teljesítették. Mindezen felül, jelen akcióban résztvevő tagok között 3 db  - résztvevő tag választása szerinti - felső-közép kategóriás mobiltelefon vagy tablet nyereményt sorsolunk ki.

Az akció időtartama

Az akció 2020. július 1-jén indul, és 2021. március  12-én zárul.

Részvételi feltételek

Milyen feltételeknek együttes teljesülésének kell megfelelniük az új belépőknek az akcióban történő részvétel érdekében:

-             az akció időszakában a 18. életév  betöltése;

-             belépési nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezése és a tagsági jogviszony létrejötte 2020.07.01-2020.12.31. között;

-             legalább a nyeremény átadásának időpontjáig a tagsági jogviszony fenntartása a Pénztárban;

-             a 2020-as naptári évben legalább 30.000 Ft tagdíjbefizetés1 teljesítése;

-             regisztrálás itt

-             a regisztrálás alkalmával a Pénztár által kért személyes adatok megadása 2020.07.01-2021.01.15. között;

-             Részvételi szabályzatban foglaltak elfogadása.

1Tagdíjbefizetésnek a pénztártag által teljesített banki átutalás, online bankkártyás fizetés, postai csekkes befizetés, készpénzes befizetés, csoportos beszedési megbízás, és a pénztártag megbízásából a munkáltató által utalt egyéni és munkáltatói befizetések minősülnek. Az akcióba nem számítódnak bele a munkáltatói adomány összegek.

A sorsolásban történő részvételhez kötött regisztrációs határidő: 2021. január 15. 24:00 óra

Nyereménysorsolás időpontja: 2021. január 22. 12:00 óra

Növelje tárgyévi befizetéseit,és nyereménysorsoláson vehet részt

Nyeremények: négy darab felső-középkategóriás mobiltelefon vagy tablet

Az akcióban történő részvétel feltételei

Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk - most első alkalommal - év végi tagdíjfizetési akcióval szeretné felhívni pénztártagjai figyelmét az egészség- és önsegélyező pénztárak keretében megvalósuló öngondoskodás fontosságára, valamint az elérhető előnyökre.

Az akcióban részt vehet, aki:

 • a 2019. évben legalább 150 ezer forint befizetés teljesítése
 • az adatvédelmi irányelvek és az akció részvételi szabályzatának elfogadása
 • tagsági jogviszony fenntartása legalább 2020.02.15-ig
 • regisztráció  a Pénztár honlapján itt vagy az "Egyéni számlák" számlainformációs rendszerén keresztül
 • a "Részvételi szabályzatban" meghatározott feltételeknek megfelelés

Magasabb összegű befizetés - növekvő nyerési esély

Minden résztvevő, aki a fenti feltételeket teljesíti, nyerési esélyeit megtöbbszörözheti, amennyiben befizetései 2019-ben a következők szerint alakulnak:

 • 150 000 Ft és 299 999 Ft közötti befizetésnél 1x-es nyerési esély
 • 300 000 Ft és 449 999 Ft közötti befizetésnél 2x-es nyerési esély
 • 500 000 Ft és 599 999 Ft közötti befizetésnél 3x-os nyerési esély
 • 600 000 Ft és 749 999 Ft közötti befizetésnél 4x-es nyerési esély
 • 750 000 Ft vagy a feletti befizetésnél 5x-ös nyerési esély

Például: 350 000 Ft befizetése esetén kétszer kerül be a regisztrált tag a sorsolási adatbázisba.

Befizetés év végén

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy az év vége közeledtével már csak néhány hét áll rendelkezésére az önkéntes pénztári, adó-visszatérítésre jogosító egyéni befizetések teljesítésére.

Annak érdekében, hogy a tárgyévi eseti befizetése még idén, 2019. december 31-ig mindenképpen beérkezzen Pénztárunkhoz, és időben feldolgozásra kerüljön:

szíveskedjen 2019. december 20-áig csekken vagy online bankkártyás befizetéssel megfizetni, illetőleg

bankszámlaszámunkra – tagsági azonosítószámát a közlemény rovatban feltüntetve –  legkésőbb 2019. december 31-én 12.00 óráig átutalni.

Egészségügyi és szociális kiadásait olcsóbban finanszírozhatja Pénztárunkon keresztüli. Egészítse ki eddigi tárgyévi megtakarításait eseti befizetésekkel!

Egyéni számlájának eddigi alakulásáról számlainformációs rendszerünkön keresztül, az "Egyéni számlák, számlainformációk" alkalmazásba belépve kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben tárgyévi befizetései mindösszesen elérik a 750 ezer forintot, akkor ismételten, személyes megjelenéshez kötött ügyfél-azonosítási eljárásra van szükség a tagi számláról történő kifizetés érdekében, illetve az egészségkártya használatához.

Önkéntes pénztári befizetései után 20% adó-visszatérítést érvényesíthet, ezért kérjük vegye figyelembe más önkéntes pénztárba teljesített tárgyévi, adó-visszatérítés igénybevételére jogosító befizetéseit!

Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk bankszámlaszáma: 18100002-00054029-21010015

BANKKÁRTYÁS TAGDÍJFIZETÉS

Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét.

Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosítószámát vagy adóazonosító jelét, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat!

Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limitbeállítását, a sikeres tranzakció érdekében.

Tagdíja a bankkártyás tagdíjfizetést követő munkanapon már beérkezik Pénztárunkhoz, amely annak lekönyvelését követően lesz látható Számlainformációs rendszerünkben (Egyéni számlák).

Figyelem! A bankkártyás fizetésnél legkésőbb 2019. december 20-áig indítsa el a tagdíjfizetést, mert csak így érkezhet be idén év végi befizetése. Mindezt azért javasoljuk, mert a 2019. évi adó-visszatérítés igénybevételéhez csak így biztosítható, hogy még ebben az évben a Nyugdíjpénztár bankszámlájára beérkezzenek tagdíjai.

 

Sorsolás nyertesei

A nyereménysorsolásra - közjegyző jelenlétében - 2020. január 15-én, szerdán délben került sor.

A nyertesek:

 • Budai Lajos Károly, Budapest
 • Murányi Blanka, Tapolca
 • Dr. Szabó Csilla, Gyöngyös
 • Zajaczné Dora Éva,Kecskemét

Nyárváró egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjfizetési akció 2019

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2019. május 1-je és 2019. július 31-e között nyereményjátékkal egybekötött tagdíjfizetési akciót hirdet tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagjai számára.

 Részvételi feltételek

A nyereménysorsoláson azon pénztártagok vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek megfelelnek:

 • a sorsolás időpontjában aktív tagsági jogviszony az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárban
 • betöltötték 18. életévüket, illetőleg
 • a Pénztár honlapján elérhető online felületen regisztráció elvégzése, a kért személyes adatok megadása legkésőbb 2019.07.31-én 24:00 óráig, továbbá
 • a Részvételi szabályzatot elfogadták
 • 2019.05.01-2019.07.31. közötti 3 hónap vonatkozásában befizetett, és legkésőbb 2019.08.15-ig lekönyvelt egyéni tagdíjbefizetések összege minden hónapban eléri a:

    - 5.000 Ft-ot (1-es nyereménykategória)

    - 10.000 Ft-ot (2-es nyereménykategória)

 Nyeremények

A Résztvevők között az egyes nyereménykategóriákban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 1-es nyereménykategóriában a nyertes választása szerinti 1 db Samsung Galaxy A50 telefon vagy 1 db Samsung Galaxy Tab A 10.1 TABLET
 • 2-es nyereménykategóriában a nyertes választása szerinti 1 db Xiaomi Mi 8 telefon vagy 1db Apple iPad 2018 9.7 TABLET

 Sorsolás

A nyeremények sorsolására 2019. augusztus 15-én délben került sor.

Sorsolás módja: elektronikus

Nyertesek

1-es nyereménykategória nyertese: Szepesi Éva Budapest

2-es nyereménykategória a nyertese: Egyed Richárd Kőszárhegy

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár (a továbbiakban: Egészségpénztár) 2018. július 1-je és 2018. július 31-e között belépési akciót hirdet, az akció időszakában - az Egészségpénztárral az alábbi felételek teljesülése mellett - tagsági jogviszonyt létesítők között.

Részvételi feltételek

Az akcióban azon természetes személyek vehetnek rész akik az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek megfelelnek:

 • az akció időtartama alatt a 18. életévüket már betöltötték
 • 2018.07.01-2018.07.31 között taggá válás az Egészségpénztárban
 • 4.000 Ft/hó összeget meghaladó, legalább negyedévente teljesített tagdíjfizetés, és annak fenntartása
 • Tagszervező ügynök közreműködése nélküli belépés az Egészségpénztárba
 • a Részvételi szabályzatot elfogadták.

Az Akció keretében kínált kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalók

1. Belépési díj kompenzáció

A jelen Részvételi szabályzat 1. pontjában foglalt feltételeket teljesítő Résztvevő számára az Egészségpénztár belépési kedvezményt biztosít az Akció időtartama alatt, egy 4 000 Ft értékű Tesco vásárlási utalványcsomag formájában.

2. Ingyenes csoportos személybiztosítási csomag

Továbbá, a fenti feltételeket teljesítő Résztvevő az alább részletezett ingyenes személybiztosítási csomagra szerez jogosultságot 5 év időtartamra, 2018.08.01-jei biztosítási szerződés kezdettel:

 • Életbiztosítás haláleseti szolgáltatás: 400 000 Ft
 • Baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás: 1 200 000 Ft
 • Baleset-biztosítás baleseti rokkantság (1-100% progresszív): 800 000 Ft
 • Baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás (20-50-100%): 80 000 Ft

 Belépési akció ingyenes belépéssel

Az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017. január 1. és 2017. március 31. között belépési akciót hirdet.

Amennyiben Ön az alábbi feltételeknek megfelel, akkor az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár eltekint a belépési díj megfizetésétől, ami az első két havi tagdíjból kerülne levonásra (4000 forint összegben:

 • A belépő pénztártag a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatának 2017.01.01. és 2017.03.31. között be kell érkeznie az Allianz Egészségpénztárhoz.
 • Az akció keretében a 2017. márciusának utolsó napjáig taggá váló pénztártagnak vállalnia kell legalább 2000 Ft tagdíj havi rendszerességgel történő megfizetését.

Jelen akció más akciókkal összevonható (lásd: Allianz prémium biztosítás akció).

Egészség- és Önsegélyező Pénztárunkon keresztül olcsóbban finanszírozhatja egészségügyi kiadásait

Elérhető kedvezmények, a belépési akción felül:

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • További 10 +10 százalékos adó-visszatérítési lehetőséget ha:

          - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

          - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  ingyenes kártyahasználat az első 3 évben

Az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. január 01. és 2016. március 31. között belépési akciót hirdet.

Az akció keretében eltekintünk a belépési díj (4 000 Ft) levonásától, amennyiben az akció időtartama alatt beérkezik a hiánytalanul kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat Egészség- és Önsegélyező Pénztárunkba, valamint a pénztártag tagsági jogviszonya legkésőbb 2016. április 01-ig létrejön (ehhez legkésőbb 2016. április 29-ig teljesíteni kell a belépés során vállalt tagdíj befizetési kötelezettséget).

Finanszírozza egészségpénztáron keresztül egészségügyi kiadásait, optikai számláit, fogászati és egyéb térítésköteles orvosi kezeléseit, gyógyszervásárlásait, valamint vegye igénybe szolgáltató partnereink kedvezményeit, illetőleg használja ki az új önsegélyező pénztári szolgáltatásainkból eredő előnyöket!

Egészség- és önsegélyező pénztáron keresztül éves szinten több mint százezer forinttal teheti olcsóbbá egészségügyi kiadásait, illetőleg egyéb lehetőségek igénybevétele mellett törlesztheti lakáskölcsönének egy részét önsegélyező pénztári szolgáltatás keretében

Elérhető egészségpénztári kedvezmények:

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • További 10 +10 százalékos adó-visszatérítési lehetőséget ha:

           - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

           - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  ingyenes kártyahasználat az első 3 évben
 • 0 Ft belépési díj az akció időtartama alatt tagsági jogviszonyt létestők esetében

Önsegélyező pénztári kedvezmények (az egészségpénztári lehetőségeken felül):

 • beiskolzási támogatás (111 000 Ft/év/gyermek: tanszer, tankönyv, ruházat vásárlása)
 • gyermek születésével kapcsolatos támogatás (kieső jövedelem pótlása a gyed és a gyes ideje alatt)
 • munkanélküliségi ellátás
 • lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása (199 800 Ft/év)

Növelje tagdíjbefizetését, és Pénztáraink prémium biztosítási csomagot biztosítanak Önnek!

Amennyiben Ön vállalja, hogy nyugdíjpénztári és/vagy egészség- és önsegélyező pénztári tagdíjbefizetéseinek átlagos havi mértékét legalább 1.000 forinttal megemeli, akkor a lenti táblázatban részletezett biztosítási csomagot biztosítjuk az Ön számára.

Ahány ezer forinttal emeli meg tagdíjbefizetését, annyi szorosára növeljük a biztosítási összegeket, vagy annyi évig nyújtjuk a biztosítást.

Az akcióban új belépő és már meglévő pénztártagjaink egyaránt részt vehetnek. Az akció pénztáranként külön-külön is érvényes, így az Ön részére nem szükséges feltétel, hogy mindkét pénztárban tagsággal rendelkezzen.

Az a pénztártag, aki akciós lehetőséggel élni kíván a "Részvételi lap"-ot - kitöltve és aláírva - küldje meg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz és / vagy az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz.

Az akció érvényes a 2015.12.01-jét követően beérkező részvételi lapok alapján az Allianz Nyugdíjpénztárban és/vagy az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztárban már tagsági jogviszonnyal rendelkező vagy újonnan belépő pénztártagokra, akik:

 • vállalják átlagos* havi tagdíjbefizetésük legalább 1.000 Ft összeggel való növelését és annak megfizetését,
 • emelt összegű tagdíjbefizetésük rendszeresen beérkezik az Allianz Pénztárakba,
 • jelen részvételi lapot egyértelműen és hiánytalanul kitöltik és aláírva az Allianz Pénztárak részére megküldik.

* További tájékoztatásokat a "Részvételi szabályzat" tartalmazza.

Biztosított csak az akcióban résztvevő pénztártag lehet, a jogosultság más személyre nem átruházható.

Új belépő pénztártagjaink esetében minden 1.000 Ft tagdíjvállalás és megfizetés egy egységnyi fedezetnek minősül.

Az akcióban résztvevők javára kötött prémium csoportos biztosítások azok lejártáig hatályban maradnak.

Önkéntes pénztári tagdíjfizetéssel elérhető további kedvezmények az akción felül

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • Egészség- és önsegélyező pénztári tagság esetén további 10+10 százalékos adó-visszatérítési lehetőség, ha:

          - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

          - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  Ingyenes egészségkártyahasználat az első 3 évben

Belépési akció étkezési utalvánnyal

Az Allianz Egészségpénztár 2015. szeptember 1. és 2015. szeptember 30. között belépési akciót hirdet.

Amennyiben Ön az alábbi feltételeknek megfelel, akkor az Allianz Egészségpénztár megtisztelő bizalmát 4.000 Ft értékű étkezési utalvánnyal köszöni meg:

 • A belépő pénztártag a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatának 2015.09.01. és 2015.09.30. között be kell érkeznie az Allianz Egészségpénztárhoz.
 • Az akció keretében 2015. szeptemberében taggá váló pénztártagnak vállalnia kell legalább 2000 Ft tagdíj havi rendszerességgel történő megfizetését.
 • Az akciós belépés alkalmával az Allianz Egészségpénztárban - a pénztártag javára - megnyitásra kerülő egyéni számlára legkésőbb 2015.09.30-ig be kell érkeznie minimum 4.000 Ft összegű befizetésnek (Bankszámlaszám: 18100002-00054029-21010015).

Végezetül az alább is letölthető "Részvételi lap"-ot - kitöltve és aláírva - a belépési nyilatkozathoz csatolva meg kell küldeni az Allianz Egészségpénztárhoz.

Jelen akció más akciókkal nem vonható össze.

Elérhető kedvezmények, a belépési akción felül:

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • További 10 +10 százalékos adó-visszatérítési lehetőséget ha:

          - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

           - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  ingyenes kártyahasználat az első 3 évben

Belépési akció étkezési utalvánnyal

Az Allianz Egészségpénztár 2015. április 1. és 2015. április 30. között belépési akciót hirdet.

Amennyiben Ön az alábbi feltételeknek megfelel, akkor az Allianz Egészségpénztár megtisztelő bizalmát 4.000 Ft értékű étkezési utalvánnyal köszöni meg:

 • A belépő pénztártag kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatának 2015.04.01. és 2015.04.30. között be kell érkeznie az Allianz Egészségpénztárhoz.
 • Az akció keretében 2015.04.01-jéig taggá váló pénztártagnak vállalnia kell legalább 2.000 Ft tagdíj havi rendszerességgel történő megfizetését.
 • Az akciós belépés alkalmával az Allianz Egészségpénztárban - a pénztártag javára - megnyitásra kerülő egyéni számlára legkésőbb 2015.05.31-ig be kell érkeznie minimum 4.000 Ft összegű befizetésnek (Bankszámlaszám: 18100002-00054029-21010015).

Végezetül az innen is letölthető "Részvételi lap"-ot - kitöltve és aláírva - a belépési nyilatkozathoz csatolva meg kell küldeni az Allianz Egészségpénztárhoz.

Jelen akció más akciókkal nem vonható össze.

Elérhető kedvezmények, a belépési akción felül:

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • További 10 +10 százalékos adó-visszatérítési lehetőséget ha:
 •    egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,
 •    prevenciós szolgáltatást vesz igénybe
 •  ingyenes kártyahasználat az első 3 évben

Ingyenes belépési akció

Pénztárunk 2015. február 1. és 2015. március 31. között belépési akciót hirdet, mindazon személyek részére, akik 2015. március 31-éig belépnek, vagy átlépnek az Allianz Egészségpénztárba, és tagsági jogviszonyuk 2015. április 1-jei kezdettel létrejön.

A tagsági jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a belépő személy legalább 2.000 forint tagdíjat befizessen az Egészségpénztárba, azaz az első tagdíj 2015. április 30-áig beérkezzen a Pénztár bankszámlájára.

Bankszámlaszám: 18100002-00054029-21010015

Az akció időtartama alatt Egészségpénztárunk eltekint a belépési díj levonásától.

Elérhető kedvezmények, a belépési akción felül:

 • 20% adó-visszatérítési kedvezmény (a pénztártagi egyéni befizetések után)
 • További 10 +10 százalékos adó-visszatérítési lehetőséget ha:

          - egyéni számlájának egyenlegét, vagy annak egy részét két évre leköti,

           - prevenciós szolgáltatást vesz igénybe

 •  ingyenes kártyahasználat az első 3 évben

Az Allianz Hungária Egészségpénztár és az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár közös nyereményakciója keretében ajándéksorsolásra kerül sor - 2015. május 26-án - azon pénztártagok között, akik a pénztárak megújult számlainformációs rendszerébe 2015. február 01. és 2015. április 30. között első alkalommal regisztráltak.

Nyeremény

Akciónk résztvevői között egy darab iPad Air Tablet gépet sorsoltunk ki.

Közreműködését 4 000 forint értékű ajándékutalvánnyal díjazzuk

Amennyiben az Ön közreműködésével egy új pénztártag létesít tagsági jogviszonyt az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárban, és a belépő pénztártag egyéni számlájára legalább 10 000 forint összegű tagdíjbefizetés érkezik, megajándékozzuk Önt egy 4 000 forint értékű vásárlási utalvánnyal. Az akcióval kapcsolatos részletekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az akció időtartama: "Kedvezményduplázó" számlanyitási akciónk 2015. január 15-én indul és visszavonásig folyamatosan hatályban marad.

Mit kell tennie Önnek a kedvezmények elérése érdekében, a részvétel feltételei

        - a személyazonosításra szolgáló okmány típusa, száma és érvényességi ideje

        - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és érvényességi ideje

 • Írja be a saját egészség- és önsegélyező pénztári tagsági azonosító számát a "Belépési nyilatkozat" legalján, középen található "Az üzletkötõ adóazonosító jele/adószáma" elnevezésű mezőbe!
 • Írassa alá a kitöltött "Belépési nyilatkozat"-ot a leendő pénztártaggal, majd küldje meg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár levelezési címére: 1242 Budapest, Pf. 462.
 • A "Belépési nyilatkozat" feldolgozását követően a Pénztár megküld a beléptetett pénztártag levelezési címére egy "Nyilvántartásbavételi lap"-ot, amelyre már felvezetésre került a tag pénztári tagsági azonosító száma, .
 • Amint a beléptetett pénztártag tagdíjfizetése eléri a 10 000 forintot, akkor a 4 000 forint értékű vásárlási utalványt A Pénztár a tagdíj beérkezésének hónapját követő hónap utolsó napjáig megküldi Önnek.
 • Amennyiben a beléptetett pénztártag a belépést követő 6 hónapon belül nem fizet meg legalább 10 000 forint tagdíjat a Pénztárban vezetett egyéni számlája javára, akkor akciós ajánlatunk érvényét veszti.

 "Kedvezményduplázó" számlanyitási akció

A fentiekben ismertetett "Vásárlási utalvány akció új pénztártagokat beléptető tagjainknak", valamint az "Az első tagdíjfizetéshez kapcsolódó ingyenes belépés kedvezmény akció" esetében (mely utóbbi akcióról az Alapszabály rendelkezik) a két akciós ajánlat összevonható. Így az új belépő jogosult lehet az ingyenes belépési kedvezményre, illetőleg a pénztártagot beléptető tagnak jár a vásárlási utalvány akciós kedvezménye, ha az akciók valamennyi egyedi feltétele teljesült.

A belépési díj alól mentes egészségpénztári belépést - az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint - 2015.03.31-ig biztosította a Pénztár, ez a kedvezmény a továbbiakban nem vehető igénybe.

Amennyiben Ön élni kíván a fenti akciós lehetőségekkel, és kérdései fogalmazódnának meg, akkor szíveskedjen felkeresni telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-40-429-429 telefonszámon, vagy írjon levelet a 1242 Budapest, Pf. 462. levelezési címre!

alt
alt
Szabályzatok, jelentkezési lapok és egyéb fontos dokumentumok