Egészségpénztár online belépés

Fedezze kiadásait
Egészség- és Önsegélyező Pénztáron keresztül!

Ön és családja egészségügyi kiadásai finanszírozásához kedvező lehetőséget biztosít az adó-visszatérítéssel támogatott egészségpénztári tagság

Az egészségpénztári befizetés 20% -os mértékű adó-visszatérítéssel támogatott megtakarítási forma. Maximalizálása érdekében befizetendő összeg 750 000 Ft/év, ami után 150 000 Ft/év visszatérítés igényelhető.

Az előbbi összeghatáron belül további 10%-10% visszatérítés adókedvezmény igényelhető vissza az egészségpénztárban 2 évre lekötött összegek után, a lekötés adóévében, illetve az adóévben kifizetett prevenciós szolgáltatások összege után is.

A Pénztár lehetőséget biztosít tagjainak az Allianz EgészségMentor Start csoportos egészségbiztosítás szolgáltatásainak eléréséhez. A szolgáltatás díja havi 85 Ft, mely a pénztártagok egyéni számlájáról kerül levonásra. A szolgáltatás bármikor lemondható.

A pénztártag társigénylőt jelölhet a számlájához (pl. házastárs, élettárs, gyermek, szülő, nagyszülő), aki a tag egyéni számlájának terhére szintén egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozhat, termékeket vásárolhat.

 

Egyszerű és gyors belépési folyamat
Egészségkártya használata szerződött partnereinknél 
Befizetés bankkártyával,
Online számlafeltöltés,
egyszerűen
ellenőrizheti be és kifizetéseit
Munkáltatói szerepvállalás lehetősége, tagdíjátvállalás, cafeteria,
támogatói adomány
Önsegélyező ellátások előnyei
Önsegélyező ellátások előnyei
EgészségMentor Start biztosítás tagjainknak

Az Allianznál Ön határozza meg,
hogy mire használja fel megtakarítását!

Akár saját célokra vagy családtagjai számára a szolgáltatások széles palettáját veheti igénybe, és számtalan elszámolható terméket finanszírozhat a pénztáron keresztül. Társigénylőt is megnevezhet, társkártyát is igényelhet.

 

Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár ingyenes konzultáció

Optimalizálja egészségügyi és szociális kiadásait! Töltse ki a lenti jelentkezési űrlapot, majd kattintson a KÜLDÉS gombra. Szakértőink felveszik Önnel a kapcsolatot, és megválaszolják felmerülő kérdéseit!

Az űrlap sikeresen elküldve

Elnézést kérünk, jelenleg nem tudjuk kezelni a kérését. Kérlek próbálja újra.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.


*A konzultációhoz valamennyi mező kitöltése kötelező.

Írja be az alábbi szöveget. 60 Második figyelmeztetés Nem olvasható a szöveg?

Mi történik az űrlap beküldése után?

Miután megkaptuk jelentkezését, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot és egyeztet egy időpontot, amikor részletesen át tudják majd beszélni  az egészség- és önsegélyező pénztári tagsággal járó előnyöket, a belépéssel kapcsolatos információkat, valamint megválaszolja a felmerülő kérdéseit.

Az új belépők és egy másik pénztárból átlépők esetében, a belépést követő első kéthavi befizetésből - a működési és likviditási levonásokon felül - egyszeri 4.000 Ft kerül levonásra.
Igen, van. A kitöltését és beküldését követően a belépési szándék megerősítésére még szükség van. Ezt az e-mail címére érkező - pénztári üzenetben található - aktiváló link segítségével teheti meg, a nyilatkozat beküldését követő 72 órán belül. 

Belépési nyilatkozat kitöltésével, ami elérhető a Pénztár honlapján és amit a kitöltés után az okmánymásolataival (személyi igazolvány vagy kártyás vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala) együtt

- megküldhet postán 1242 Budapest, Pf. 462. címre vagy

- leadhat az Allianz fiókhálózatában az Önhöz közeli irodában vagy

- beküldhet e-mailen az epenztar@allianz.hu címre azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítéssel (AVDH) ellátott pdf dokumentumként.

A tagság létrejöttéről és az egyéni számla megnyitásáról e-mail üzenetben értesítjük a belépési szándék megerősítését követően legkésőbb 3 munkanapon belül.

Legkorábban a tagság létrejöttének napjától lehet számlát kérni az igénybe vett szolgáltatásokról vagy megvásárolt termékekről.

A számlák pénztári számláról történő kifizetésének elengedhetetlen feltétele, hogy a pénzmosási törvényben előírt ügyfél azonosítás is megtörténjen. Erről bővebben itt tájékozódhat.

Az egységes havi tagdíj összege 3000 Ft.

A havi tagdíj összege nem lehet kevesebb a mindenkor hatályos Alapszabályban meghatározott egységes tagdíjnál.

Az egyéni tagdíjak befizetése lehetséges:

- a Pénztár honlapján bankkártyával,

- lakossági folyószámláról történő rendszeres vagy eseti átutalással (18100002-00054029-21010015)

- díjlehívással

- a munkáltató által történő átutalással.

Az egyes befizetési módokkal kapcsolatos tudnivalókról bővebb tájékoztatást a Pénztár honlapján talál. 

Igen, bármikor lehetőség van a vállalt tagdíjat módosítani, a Pénztárunk honlapjáról elérhető adatmódosító nyilatkozat megküldésével.

kedvezményezett jelölő nyomtatvány elérhető a Pénztár honlapján, amit kitöltve megküldhet:

- postán 1242 Budapest, Pf. 462. címre vagy

- leadhat az Allianz fiókhálózatában az Önhöz közeli irodában vagy

- beküldhet e-mailen az epenztar@allianz.hu címre azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítéssel (AVDH) ellátott pdf. dokumentumként.

Kedvezményezett jelölése hiányában a pénztártag halálának időpontjában a természetes személy örökösei válnak az egyéni számla kizárólagos tulajdonosává, azaz az egyéni számlán lévő megtakarítás őket illeti meg, örökrészük arányában. Az örökösi minőséget jogerős hagyatékátadó végzéssel, vagy jogerős öröklési bizonyítvánnyal kell igazolni. Ebben az esetben tehát meg kell várni a hagyatéki eljárás jogerős lezárását, vagy hagyatéki eljárás hiányában a közjegyzőtől kell kérni az öröklési bizonyítvány kiállítását. Ezért javasoljuk kedvezményezett jelölését, akkor is, ha az megegyezik az örökössel.

A haláleseti kedvezményezett az a személy, aki a Pénztártag halála után rendelkezhet a számla felett, azaz megörökli a számlát.

A társigénylő pedig az a közeli hozzátartozó, aki ha bejelentésre kerül az egészségpénztári számlához, szintén igénybe veheti a pénztártag számlájának a terhére a pénztárban elszámolható szolgáltatásokat. 

A társigénylő lehet a Ptk. 8:1 § 1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozó: házastárs, egyenesági rokon (pl. nagyszülő, szülő, gyermek), örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó- mostoha és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

Számla leadási lehetőségek:

-       eredeti számla benyújtása Igénybejelentővel; postai úton (1242 Budapest, Pf.462);

-       elektronikusan (Igénybejelentő nyomtatvány AVDH hitelesítéssel az eszamlak@allianz.hu email címre),

-       Számlainformációs rendszeren belül történő számla feltöltéssel.

Az egészségpénztári számlák benyújtásának nincs időkorlátja, azonban az önsegélyező támogatás iránti igényeket a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, az állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően.

Szolgáltatás igénybevétele esetén:

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52.
18116870-1-42

Tag vagy Társigénylő neve

Tag tagsági azonosítószáma

Termék vásárlása esetén:

Tag vagy Társigénylő neve

Tag vagy Társigénylő címe

Tag tagsági azonosító száma

Az Egészségkártya olyan a Pénztár által kibocsátott eszköz, mely alkalmas a kártyabirtokos azonosítására, az egyéni számlán nyilvántartott fedezet igazolására, valamint az egyéni számlán zárolási művelet elvégzésére.

Az Egészségkártya nem készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, az kizárólag az egészségpénztári szolgáltatásokhoz, illetve az azokkal kapcsolatos elszámolásokhoz kapcsolódóan, az igénybe vett szolgáltatás/megvásárolt áru ellenértékének zárolására szolgál.

A kártya fedezeteként a tag egyéni számláján nyilvántartott egyenleg szolgál.

A belépést követően a tag részére első alkalommal előállított Egészségkártya kibocsájtása ingyenes.

A pénztártagok az egyéni, a munkáltatói befizetések és a támogatói adományok után vehetnek igénybe adó-visszatérítést. Az adó-visszatérítés a befizetett összeg 20 %-a, de maximum 150 000 Ft.

További előny az Allianz EgészségMentor Start egészségbiztosítás, ahol az elérhető szolgáltatások köre az alábbi:
– számos kritikus betegséggel kapcsolatos vizsgálat és egyes járulékos költségek megtérítése;
– nagyértékű képalkotó diagnosztikai (CT, MRI, PET-CT) vizsgálatok megszervezése és megtérítése;
– egynapos sebészeti ellátás megszervezése és megtérítése;
– diagnosztikai (labor és egyéb kisebb értékű diagnosztikai)
vizsgálatok megszervezése, költségtérítése.

Egy egyszeri és egyszerű regisztrációt követően a Pénztár Számlainformációs rendszerében, illetve kérésre e-mailt küldünk az egyenleg változásakor.