Elszámolható termékek, szolgáltatások és egészségkártya

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Pénztárunk elkötelezett abban, hogy az egészségmegőrző szolgáltatások széles körű elérhetőségének biztosításával, kedvezményes szolgáltatási lehetőségek nyújtásával hozzájáruljon ahhoz, hogy pénztártagjai egészségügyi helyzete - a megelőzéssel és a gyors, hatékony egészségügyi ellátással – minél kedvezőbben alakuljon. Ennek érdekében folyamatosan növeljük szolgáltatóink számát, hogy az Ön környezetében is minél több partnerünk termékét, illetve szolgáltatását vásárolhassa meg Allianz pénztári egyéni számlája terhére, akár az Allianz Egészségkártyája használatán keresztül.

A számlák benyújtásával kapcsolatos szabályok

A pénztártag a tagsági viszonyának létrejötte után kiállított, alakilag és tartalmilag is hiánytalan számlákat nyújthat be a Pénztár részére.

Papíralapú egyszerűsített számla alapján az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék kifizetése a pénztártag által aláírt, a Pénztár által rendszeresített és közzétett, mindenkor aktuális Igénybejelentés (egészségpénztári elszámolás esetén AHEOP-10-1, önsegélyező szolgáltatás esetén AHEOP-30) formanyomtatvánnyal együtt postai úton megküldve kezdeményezhető.

A Pénztártag az egészségpénztári szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételét vagy termék megvásárlását, a szolgáltatás igénybevételkor, illetve a termék vásárlásakor kiállított számla, egyszerűsített számla vagy bizonylat egyszerű elektronikus másolatának (pl.: teljes terjedelemben szkennelve vagy fotózva) megküldésével is igazolhatja a Pénztár felé.

Ebben az esetben a számlákat a kitöltött, fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel (AVDH) ellátott Igénybejelentő nyomtatvány együttes elektronikus úton (e-mailben) történő megküldésével igényelhető a kifizetés.

Amennyiben a (pdf formátumban kiadott) számla fejléce tartalmazza az elektronikus/e-számla megnevezést, akkor kizárólag elektronikusan nyújtható be a Pénztárhoz a kitöltött, fokozott biztonságú elektronikus aláírással, illetve azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel (AVDH) ellátott Igénybejelentő nyomtatvány együttes megküldésével.

 

Amennyiben Pénztárunk szolgáltató-kereső alkalmazásában nem találta meg az Ön által választott egészségpénztári szolgáltatót, akkor kérjük, töltse ki és küldje meg az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár e-mail címére (epenztar@allianz.hu) vagy levelezési címére (1242 Budapest, Postafiók:462) az alábbi szolgáltató jelölő nyilatkozatot (AHEOP-18):

 

Pénztárunk a jelölés alapján felveszi a kapcsolatot az adott szolgáltatóval a szerződéskötés érdekében, hogy zavartalanul biztosítani tudjuk az Ön egészségügyi kiadásainak elszámolását.

Egészségkártya
Pénztárunk kártyaszolgáltató partnere a Patika Zrt.

Az Egészségkártya kártyaszámának első nyolc számjegye: 6101 0244

 

ÜGYINTÉZÉS ÚJ TÍPUSÚ EEGÉSZSÉGKÁRTYÁVAL

Tájékoztató az Egészségkártya aktiválásáról és használatáról

Az új Egészségkártya a kiküldéskor biztonsági okokból inaktív.

A kártyát az első használat előtt aktiválni szükséges, mivel aktiválás nélkül a kártyával nem tudja egészségpénztári kártyás vásárlásait lebonyolítani.

Az aktiváláshoz készítse elő Egészségkártyáját.

Az aktiválást a kézhezvételt követően bármikor kezdeményezheti a kártyabirtokos:

–        telefonon: a +36 1 382-7640 számon minden nap, 24 órán keresztül (Kártyaközpont);

–        online: a Pénztár honlapján elérhető Számlainformációs rendszerbe történő bejelentkezést követően, az „Egészségkártya” menüpontban. 

A Kártyaközpont a következő esetekben vehető igénybe:

  • a kártya aktiválásához (ideértve a társkártya aktiválását is)
  • a kártya letiltásához
  • a kártya szolgáltató általi zárolásához (vásárlás alkalmával)

A kártyahasználat részletes feltételei és szabályozása megtalálható a Kártyahasználati szabályzatban.

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár az Egészségkártyát kizárólag pénztártagjai és azok szolgáltatásra jogosult társigénylői számára bocsátja ki.

A kártya - a pénztártag egyéni számlájához kapcsolódóan - az egészségpénztári szolgáltatások, termékek vásárlására szolgál, és a tagság igazolására alkalmas.

Az Egészségkártya díja, érvényessége: 

Az Egészségkártyát díjmentesen bocsátjuk tagjaink rendelkezésére a belépést követően egy alkalommal.

A kártya lejáratkori cseréje, pótlása, illetve a társkártya díja 3 000 Ft, amely a pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra.

Az aktivált kártya érvényességének ideje: a kártya kiküldésétől számított 3 év.

Egészségkártya igénylése:

Pénztártagjainknak a tagsági viszony létrejöttét követően(belépéskor) - külön megrendelés nélkül - rendelkezésükre bocsátjuk Egészségkártyájukat.

A Társkártya első alkalommal a pénztártag által – a "Nyilatkozat egészségkártya pótlásához és társkártya igényléséhez (Kártyaigénylő lap) AHEOP-3" elnevezésű nyomtatványon – a Pénztárhoz bejelentett társigénylő részére igényelhető, aki 16. életévet betöltötte.

Az Egészségkártya (fő- és társkártya) a "Nyilatkozat egészségkártya pótlásához és társkártya igényléséhez (Kártyaigénylő lap) AHEOP-3" című nyomtatvánnyal igényelhető.

Az Egészségkártya kizárólag abban az esetben hiteles vásárláskor, ha azt a kártya birtokosa (a tag vagy a társigénylő), annak hátoldalán saját kezűleg aláírta.

Az Egészségkártya használata:

A kártyával vásárolni csak a tag egyéni számláján rendelkezésre álló fedezet erejéig lehet.

Áruk, szolgáltatások ellenértékének zárolása az egészségügyi, kereskedelmi Kártyaelfogadó helynél történik. Az Egészségkártya használata során a Kártyaelfogadó a Pénztártag kezdeményezésére az igénybevett szolgáltatás, illetve megvásárolt áru ellenértékét a Pénztártag egyéni számláján zároltatja, és az arról szóló számlát eljuttatja a Pénztárhoz. Így Pénztártagjainknak az Egészségkártya használatával történő vásárlás kényelmes és gyors.

A kártyával készpénz nem vehető fel.

A kártya kizárólag az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárral kártyahasználatra szerződött egészségügyi, illetve kereskedelmi elfogadóhelyen vagy telefonos engedélyezési joggal rendelkező elfogadói környezetben használható vásárlásra.

A kártya nem használható vásárlásra amennyiben a vásárolt áruk értéke nem éri el az 1 000 Ft összeget. Ilyenkor hagyományos módon történhet a fizetés.

Teendők a Egészségkártya elvesztése esetén:

Ha az Egészségkártya elveszett, kérjük, hívja Kártyaközpontunkat annak nyitvatartási ideje alatt a fenti telefonszámokon, hogy a kártyát mielőbb letiltsa, megakadályozva egy esetleges illetéktelen használatot.

A letiltott Egészségkártya (fő- vagy társkártya) pótlására újat igényelhet a pénztártag a "Nyilatkozat egészségkártya pótlásához és társkártya igényléséhez (Kártyaigénylő lap) AHEOP-3" elnevezésű nyomtatvánnyal. Az Egészségkártya pótlásának 3 000 Ft, amely szintén a pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra.