Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Belépés az Önkéntes Pénztárakba

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Nyugdíjpénztári belépéshez a Belépési nyilatkozat mellett kérjük megküldeni személyazonosító okmányainak másolatát:

 • személyazonosító igazolvány mindkét oldalát vagy a kártya formátumú vezetői engedélyt vagy az útlevelet
 • lakcímkártya, lakcímet tartalmazó oldalát vagy tartózkodási jogot igazoló okmányát

A fentiekben felsorolt, kitöltött és aláírt Belépési nyilatkozatot, valamint az okmánymásolatokat szíveskedjen Pénztárunk postacímére (Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 1242 Budapest, Pf. 471) megküldeni. 

 
 • Az egyik legrégebben bevezetett nyugdíj-előtakarékossági forma.
 • A pénztárak működése, jogszabályok által meghatározott keretek között, rendszeres felügyelti ellenőrzés mellett történik.
 • Minden befizetésre, akár munkáltatói, akár egyéni, 20% adó-visszatérítés vehető igénybe.
 • A maximális adó-visszatérítés érvényesítésére befizetendő összeg 750 000 Ft/év, ami után 150 000 Ft/év visszatérítés igényelhető.
 • A befizetéseket a pénztár közgyűlése által elfogadott arányában osztja fel a fedezeti, működési, likviditási tartalékok között.
 • Tagdíjfizetés elmaradása esetén az egységes tagdíjra jutó negyedéves költségek levonása kizárólag a Pénztár által elért, realizált hozamokból történik.
 • A pénztártag számláján elhelyezett összegekre sem a pénztártag hitelezői, sem kívülálló harmadik személy hitelezői nem tarthatnak igényt.
 • 3 éves tagsági jogviszony után tagi kölcsön igénylése lehetséges, ami visszafizetés után ismét igényelhető.
 • A belépést követő 10 év leteltével a hozam adómentesen felvehető, ami 3 évente megismételhető.
 • Nyugdíjba vonuláskor rész vagy egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, rendszeres járadék, rész járadék vagy kombinált szolgáltatás  közül választhat a pénztártag.
 • Nyugdíjba vonuláskor dönthet úgy is a pénztártag, hogy további befizetéseket teljesít, és csak (hónapokkal, évekkel) később igényli a Pénztártól a nyugdíjszolgáltatást, illetőleg akkor is befizethet esetenként és/vagy rendszeresen, ha megtakarításának csak egy részét kívánja kivenni egyéni számáljáról tagsági jogviszonyának fenntartása mellett.
 • Örökölhető megtakarítás, a törvényes örökös vagy a kedvezményezett részére.
 • Kedvezményezett jelölése esetén, az önkéntes pénztári megtakarítás nem része a hagyatéki eljárásnak. Örökös is jelölhető kedvezményezettnek. Több kedvezményezett is megadható. A kedvezményezett személye bármikor megváltoztatható.
 • Az önkéntes nyugdíjpénztár kiváló eszköz arra, hogy havonta, vagy eseti tagdíj kiegészítéssel, élethelyzetüktől és lehetőségeiktől függően, rendszeres megtakarítással készüljünk fel a nyugdíjas éveinkre
 • Az önkéntes nyugdíjpénztár 20% adó-visszatérítéssel támogatott megtakarítás.
 • Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hozamai - a hosszú távú öngondoskodás elősegítése érdekében - mentesülnek a kamatadó megfizetése alól. 
 • A befizetések arányában a pénztári költségek sávosan meghatározott módon kerülnek levonásra.
 • Az Allianz Csoport megbízható hátteret biztosít, több mint 130 éve működő nemzetközi pénzintézet.
 • Az Allianz Nyugdíjpénztár a legnagyobb tőketartalékkal rendelkező pénztár a piacon.
 • Alacsony költségszerkezete ellenére, az Allianz Nyugdíjpénztár vagyonkezelése stabil.
 • A Pénztár minimális kockázat mellett elérhető legnagyobb vagyongyarapodás érdekében fekteti bevagyonát.
 • Díjmentes belépés.
 • Négy különböző kockázatú portfólió
 • Korlátlan számú ingyenes portfólióváltás.
 • Tagdíjkiegészítés adóoptimalizálás céljából bármikor lehetséges.
 • A vállalt tagdíj összege élethelyzettől függően módosítható.
 • Naprakész Számlainformációs rendszer,  egyenleginformációk.
 • Bankkártyás online online tagdíjfizetés 
  

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő belépéshez Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy a befárad személyesen valamelyik ügyfélszolgálati irdánkba, ahol munkatársaink rendelkezésére állnak.
 
Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár  felhívja érdeklődő ügyfeleinek, leendő pénztártagjainak figyelmét arra, hogy pénztárválasztásuk során a kiválasztott pénztár eredményei mellett vegyék figyelembe az adott pénztár stabilitását, annak hátterét biztosító működési tartalék nagyságát, továbbá vizsgálják meg, hogy milyen hazai és nemzetközi pénzintézeti szolgáltatói partnerek (letétkezelő, vagyonkezelő, bankszámlavezető, könyvvizsgáló stb.) állnak a kiválasztott pénztár mögött.
 

Növeltük szolgáltatási palettánkat egy új egészségbiztosítási csomaggal:

 • megszervezzük orvosi ellátását
 • részben vagy egészben megtérítjük az egészségügyi szolgáltatás költségeit
 • váratlan betegségek esetén is számíthat ránk, gyorsan kerülhet szakorvoshoz
 • telefonos ügyfélszolgálat (TELADOC: 06-1-461-1554)