Panaszkezelés

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Pénztárunk célja, hogy Ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Számunkra minden visszajelzés fontos, legyen az pozitív vagy akár negatív. Visszajelzésükkel, hozzájárulnak a szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ezáltal Ügyfeleink elégedettségének növeléséhez.

Amennyiben szolgáltatásainkkal, munkánkkal kapcsolatban panasszal szeretne élni, úgy azt az alábbi módokon teheti meg.

Személyesen:

Központi Ügyfélszolgálati irodánkban (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)

              hétfőn:                                                     8.00 - 18.00
              kedden, szerdán, csütörtökön:         8.00 - 16.00
              pénteken:                                                8.00 - 14.00

az Allianz Hungária Zrt. (Biztosító) ügyfélkapcsolati pontjain, a honlapon megadott nyitvatartási időkben

Telefonon: +36-1-429-1429 számon

hétfőn és kedden:        8.00 - 17.00
szerdán:                          8.00 - 20.00
csütörtökön:                  8.00 - 17.00
pénteken:                       8.00 - 15.00

Elektronikus úton:   

Faxon: + 36-1-429-1540

Levélben:

 • Nyugdíjpénztár részére: 1242 Bp., Pf. 471
 • Egészség - és Önsegélyező Pénztár részére: 1242 Bp., Pf. 462 


Panaszát a beérkezéstől számítva legkésőbb 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk Önnek.

Kérjük, panaszának kivizsgálását minden esetben először Pénztárunknál kezdeményezze.

Mit kell tudnom a pénzügyi szolgáltató panaszkezelési eljárásáról?

Panasz a szolgáltatónak (mnb.hu)

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), mint Pénztárunk felügyeleti szervéhez, illetve a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) az alábbi elérhetőségeken juttathatja el észrevételeit, megkereséseit.

Magyar Nemzeti Bank elérhetősége:

 • Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. 
 • Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.
 • Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest BKKP Pf. 777,
 • Telefonszám: 06-80-203-776;
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
 • Honlap: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége:

 • Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. 
 • Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.
 • Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1525 Budapest BKKP Pf. 172;
 • Telefonszám: 06-80-203-776
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu

A Magyar Nemzeti Bankhoz és a Pénzügyi Békéltető Testülethez  történő panasz benyújtásához rendszeresített formanyomtatvány és további információk Hová fordulhatok kérelmemmel vagy keresetemmel? (mnb.hu)

Panaszkezelési nyomtatványok és szabályzatok