Munkáltatóknak

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Munkáltatói partnereink rendelkezésére állnak kiemelt vállalati referenseink az ország egész területén.

Kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal a munkáltatói szerződést, illetve a dolgozóik pénztártagságát érintő ügyekben. Referenseink elérhetőségeit és működési területüket a lenti táblázatban láthatják.

 

A béren kívüli juttatások keretében a munkáltatók dolgozóik önkéntes nyugdíjpénztári tagságát segíthetik, támogathatják. Átvállalhatják a pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettségeit munkáltatói hozzájárulás keretében, de arra is van lehetőség, hogy támogatói adományt adjanak munkavállalóik egy meghatározott körének.

A munkáltatói hozzájárulás folyósításának megkezdése előtt a munkáltató és a nyugdíjpénztár szerződéses keretek között köteles rendelkezni a tagdíjátvállalás szabályairól.

Tagdíjátvállalás megfizetése

Munkavállalóik tagdíjbefizetéseit egy összegben, a befizetés általános szabályai szerint a tárgyhónap végéig. Nyugdíjpénztárunk UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000416-21970437 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalni, és a közlemény rovatban a pontos azonosítás érdekében kérjük, tüntessék fel a munkáltatói adószámot és a befizetés vonatkozási időszakát.

Az egyes munkavállalókat (pénztártagot) megillető összegekről a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a munkáltató a nyugdíjpénztárt.

Szerződéskötés esetén, egyidejűleg csatolásra kerülő kötelező mellékletek:

 • Aláírási címpéldány
 • Azonosítási adatlap jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére AHNYP-5
 • Tájékoztató az adatszolgáltatásokról

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Örömmel értesítjük, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 2016. november 1-jétől lehetőséget biztosít a munkáltatói adatszolgáltatások online feltöltésére. Szolgáltatásunk célja, hogy a munkáltató által - a pénztártag-munkavállalói javára - teljesített munkáltatói tagdíj-hozzájárulások, egyéni tagdíjak, valamint adományok feldolgozása gyorsabban és az adatok hatékonyabb ellenőrzése mellett történjen meg.

Miért hasznos ingyenes szolgáltatásunk igénybevétele?

 • Teljes mértékű megfelelés az informatikai biztonsági szempontoknak (az e-mailen keresztül történt adatszolgáltatás nem biztonságos)
 • A legelterjedtebb fájl kiterjesztésekkel (xls, xlsx, txt, csv ) előállított adatszolgáltatások feltöltését teszi lehetővé
 • A feltöltött adatszolgáltatások bármikor megtekinthetők a tárgyévet megelőző év január 1-jéig visszamenőleg
 • Folyamatos visszajelzés az adatszolgáltatás feldolgozásának állapotáról
 • Automatikus tájékoztatás a munkáltató alkalmazásában álló pénztártagok kilépéséről, illetve belépéséről
 • Gyors és költségmentes adatszolgáltatás a postai megküldéshez képest
 • Pontos és gyors feldolgozás
 • Tetszőleges számú felhasználó regisztrálhat

Amennyiben munkáltatóként élni kíván új szolgáltatásunk által biztosított lehetőségekkel, akkor kérjük, hogy a dokumentumtárból letölthető "regisztrációs igénybejelentő nyomtatványt" - amelyben Munkáltató Partnereink megnevezhetik az adatszolgáltató felület használatára jogosult személyeket - kitöltve és cégszerűen aláírva szíveskedjen megküldeni az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 1242 Budapest, Pf. 471 postacímére.

A későbbiekben bármikor lehetőségük lesz új jogosult személy(ek) bejelentésére, illetőleg a jogosultság visszavonására.

A regisztrációs igénybejelentő nyomtatvány beérkezését és feldolgozását követően a Pénztár a Munkáltató által megnevezett, használatra feljogosított személy(ek) e-mail címére egy regisztrációs linket küld, melyre kattintva kezdeményezheti a regisztrációt.

Reméljük új szolgáltatásunk elnyeri tetszését.

Kérjük, hogy segítse munkánkat a Munkáltatói online felülettel kapcsolatos észrevételeivel, melyet a nypenztar@allianz.hu címre küldhet.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Az e-mailben teljesített adatszolgáltatások során kérjük a lentebb letölthető fájlokat használják.

Az excel minta sablonban az adóazonosító jel (CDV) kontroll ellenőrzése automatikusan megtörténik.

Az e-mailben történő adatszolgáltatás technikai leírása:

Az adatszolgáltatás során szöveges, ISO8859-2 kódrendszerű, vagy xls, xlsx, txt, csv formátumú adatállományokat tudunk fogadni, amelyek tartalmazzák a pénztártag egyedi azonosító számát (adóazonosító jelét), a pénztártag által fizetett tagdíj összegét, a munkáltató által átvállalt tagdíj, adomány összegét és a pénztártag nevét.

A fájl név a munkáltató KSH számának első 8 karakterével és a vonatkozási időszakkal kezdődjön a következők szerint: xxxxxxxx_EEEE-HH (ahol az xxxxxxxx: munkáltató KSH számának első 8 karaktere, EEEE: vonatkozási időszak éve, HH: vonatkozási időszak hónapja).

A vonatkozási időszak a tagdíj esedékes év és hónapszámát jelenti. Például, ha a tagdíjlista a 2016. március havi tagdíjakat tartalmazza, akkor az EEEE-HH értéke 2016-03.

Az adatszolgáltatásban az összeg oszlopok üres sorokat ne tartalmazzanak, kérjük azokat nullával feltölteni.

Amennyiben több tagdíjlistát szeretne küldeni, kérjük, hogy azokat külön e-mail üzenetben továbbítsa Pénztárunk részére. Egy e-mail üzenethez csak egy tagdíjlista csatolható, ez elősegíti az automatikus feldolgozást. Excel táblázat esetében csak az első munkalapon szerepelhetnek adatok.

Amennyiben csak adomány befizetést teljesít Nyugdíjpénztárunk felé, akkor kérjük, hogy a munkáltatói adatszolgáltatás adomány utalásához elnevezésű fájlt töltse ki.

Kérjük, hogy a fentiek alapján elkészített adatszolgáltatást a tagdij@allianz.hu címre küldjék, és a feldolgozás megkönnyítése érdekében a csatolt tagdíjlista elnevezésének pontos nevét (xxxxxxxx_EEEE-HH) az e-mail tárgyában is szíveskedjen feltüntetni.

Köszönjük együttműködését!

A béren kívüli juttatások keretében a munkáltatók dolgozóik egészség- és önsegélyező pénztári tagságát segíthetik, támogathatják. Átvállalhatják a pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettségeit munkáltatói hozzájárulás keretében, de arra is van lehetőség, hogy támogatói adományt adjanak munkavállalóik egy meghatározott körének.

A munkáltatói hozzájárulás folyósításának megkezdése előtt a munkáltató és a nyugdíjpénztár szerződéses keretek között köteles rendelkezni a tagdíjátvállalás szabályairól.

Tagdíjátvállalás megfizetése

Munkavállalóik tagdíjbefizetéseit egy összegben, a befizetés általános szabályai szerint a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk MBH Bank Nyrt-nél (volt Takarékbank) vezetett 18100002-00054029-21010015 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalni, és a közlemény rovatban a pontos azonosítás érdekében kérjük, tüntessék fel a munkáltatói adószámot, valamint a befizetés vonatkozási időszakát.

Az egyes munkavállalókat (pénztártagot) megillető összegekről a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a munkáltató a nyugdíjpénztárt.

Tisztelt Munkáltató Partnerünk !

Munkavállalóik tagdíjbefizetéseit egy összegben, a tagdíjbefizetés általános szabályai szerint a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk MBH Bank Nyrt-nél (volt Takarékbank) vezetett 18100002-00054029-21010015 számú bankszámlaszámára szíveskedjenek átutalni, és a közlemény rovatban a pontos azonosítás érdekében tüntessék fel a munkáltatói adószámot és a befizetés vonatkozási időszakát.

Kérjük, hogy e-mailben teljesített adatszolgáltatások során a fent letölthető fájlokat használják. Abban az esetben, ha ezektől eltérő formátumban tudja csak küldeni adatszolgáltatását, kérjük, jelezze az eptagdij@allianz.hu e-mail címen.

Az excel minta sablonban az adóazonosító jel (CDV) kontroll ellenőrzése automatikusan megtörténik.

Az e-mailben történő adatszolgáltatás technikai leírása:

Az adatszolgáltatás során szöveges, ISO8859-2 kódrendszerű, vagy xls formátumú adatállományokat tudunk fogadni, amelyek tartalmazzák a pénztártag egyedi azonosító számát (adóazonosító jelét), a pénztártag által fizetett tagdíj összegét, a munkáltató által átvállalt tagdíj összegét és a pénztártag nevét.

Az adatállomány fájl elnevezése tartalmazza a munkáltató KSH számának első 8 karakterét és a feldolgozott időszakot az alábbiak szerint: xxxxxxxx.EEHH (ahol az xxxxxxxx: a KSH szám, EE:a feldolgozott időszak évének utolsó két számjegye, HH: a feldolgozott időszak hónapja). A feldolgozott időszak a tagdíj esedékes év- és hónapszámát jelenti. Például ha az adatállomány a 2016. január havi tagdíjakat tartalmazza, akkor az EEHH értéke 1601.

Kérjük, hogy a fentiek alapján elkészített adatszolgáltatást az eptagdij@allianz.hu címre küldjék, és a feldolgozás megkönnyítése érdekében az e-mail a tárgy rovatban szíveskedjenek feltüntetni a következőket: a munkáltató neve, a tagdíj vonatkozási időszaka, valamint az „egészség- és önsegélyező pénztár tagdíjlista” feliratot.

Az adatszolgáltatás bizonylatolása:

Az adatszolgáltatás bizonylatolásához kérjük, az ugyancsak fent letölthető bizonylatot is szíveskedjenek megküldeni, az alábbi tartalommal: a tételsorok száma, a feldolgozott időszak dátuma (évszám, hónap), az egyéni tagdíjvállalások összege összesen, a munkáltató által átvállalt tagdíj összege összesen, tagdíjak mindösszesen, a kiállítás dátuma, a készítő aláírása, a jóváhagyó aláírása, a kiállító bélyegzője.

A jóváhagyó egyben aláírásával egy nyilatkozatot is tesz, melyben vállalja az adatszolgáltatás hitelességét.

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár adószáma: 18116870-1-42.

Köszönjük együttműködését!

Az Allianz Nyugdíjpénztár és az Allianz Egészségpénztár tagjaik részére, az Allianz Cafeteria All-in Program keretében INGYENES csoportos biztosítási csomagot kínálnak.

Az Allianz Cafeteria All-in Programban nyújtott pénztári szolgáltatások és csoportos biztosítások segítségével a munkáltató – az Allianz Pénztárakkal együttműködve - egy olyan széles körű szociális hálót tud munkavállalói részére biztosítani, ami kiterjed az időskori anyagi biztonságtól kezdve a rendszeres és eseti egészségügyi kiadások fedezetén át a hátramaradottak segélyezésére is.

Az Allianz Cafeteria All-in Program keretében nyújtott pénztári szolgáltatások és csoportos biztosítások az Allianz csoporttól igényelhető összes, cafeteriaelemként nyújtható szolgáltatást magukban foglalják.

Az ajánlatot a csoportos biztosítások jellegéből fakadóan kizárólag a munkáltatói és pénztártagi feltételek együttes fennállása esetén tudjuk biztosítani.

A finanszírozásra kerülő biztosítási csomag munkáltatói feltételei:

 • A Munkáltató havonta legalább 50 fő részére teljesít átutalást a Pénztár részére.
 • A Munkáltató által az Allianz csoport önkéntes nyugdíjpénztárába és egészségpénztárába együttesen fizetett havi tagdíjak munkavállalónkénti átlaga 12 000 Ft. Amennyiben egy munkáltató ennél magasabb összegben támogatja a munkavállalói nyugdíj és egészségpénztári megtakarításait, akkor a fedezetül biztosított szolgáltatások mértéke akár a 2-3 szorosára is emelkedhet.

A finanszírozásra kerülő biztosítási csomag pénztártagi feltételei:

 • Pénztártagság az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárban és az Allianz Egészségpénztárban egyaránt, valamint
 • Pénztári áganként minimum havi 4 000 Ft – 4 000 Ft egyéni számlára történő munkáltatói (cafeteria) utalás jóváírása

Egy életpálya során a két legfontosabb dolog: az egészség és az anyagi biztonság.

Ezekre nyújtunk megoldást egy olyan időszakban, amikor az állam szerepvállalásának folyamatos csökkenése az egyén biztonságérzetének fokozódó romlásához vezet.

Társaságunk folyamatosan törekszik arra, hogy a legkorszerűbb, a lehető legkedvezőbb befektetési, életbiztosítási, illetve nyugdíj- és egészségpénztári termékekkel álljon ügyfelei rendelkezésére.

Bízunk abban, hogy az Allianz All-in programunkat ismertető anyagunk az Allianz Pénztárak bemutatása mellett megfelelő összefoglaló információkkal szolgál a pénztári szektorról, segít eligazodni a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári kérdésekben, valamint arról is tájékoztat, milyen szempontok alapján érdemes összehasonlítani a pénztárakat.

További kérdéseivel forduljon bizalommal pénztáraink telefonos ügyfélszolgálatához a 06-1-429-1-429-es telefonszámon.

Munkatársaink hétfőn-kedden-csütörtökön 8.00 és 17.00 óra, szerdán 8.00 és 20.00 óra, pénteken 8.00 és 15.00 óra között fogadják hívását.

 

Az önkéntes pénztárak vonatkozásában négyféle munkáltatói jutatást, illetve pénztári támogatási formát különböztetnek meg a hatályos jogszabályok:

 • munkáltatói tagdíj-hozzájárulás,
 • pénztári célzott szolgáltatás,
 • önsegélyező célzott szolgáltatás,
 • adomány.

Az egyes juttatásokhoz kapcsolódó közterhek mértéke eltérő.