Információk egészségügyi szolgáltató partnereink részére

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Orvosi és egészségügyi szolgáltatók

Ebbe a kategóriába azok a szolgáltatók tartoznak, akik orvosi vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtanak: orvosi szolgáltatás (pl. szűrővizsgálat, nőgyógyászat, szemészeti ellátás stb.), fogászati kezelés, otthoni gondozás, természetgyógyászat.

Egyéb humán egészségügyi szolgáltatók

Ebbe a kategóriába azok a szolgáltatók tartoznak, akik egyéb humán egészségügyi szolgáltatást nyújtanak: gyógytorna, fizioterápia, gyógymasszázs, képalkotó diagnosztika, optometriai szemvizsgálat, laborvizsgálat, stb.

Fontos információ:
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  (ÁFA törvény) 169. § dc) pontjának 2020. július 1-jén történő hatályba lépésével a 2020. június 30-át követően kiállított számlák esetében kötelező feltüntetni a vevő adószámát is.

Amennyiben Ön a pénztártag által igénybe vett szolgáltatásról állít ki számlát, kérjük, hogy Pénztárunk székhely címe mellett adószámát is tüntesse fel az alábbiak szerint:

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52.

18116870-1-42

Tag vagy Társigénylő neve

Tag tagsági azonosítószáma

Amennyiben a Pénztár felé összesítő számlát szokott kiállítani, úgy ebben az esetben is egészítse ki a Pénztár adatait az adószámmal.

A 2020. június 30-át követően kiállított számlákat már csak a fenti adattartalommal fogadhatja be Pénztárunk.

Segédlet szolgáltató szerződéshez

Kérjük szerződni szándékozó szolgáltató partnereinket, hogy az "alapszerződést" (Egészségpénztári szolgáltatási szerződés) és az 1. számú mellékletet (Szolgáltatási helyszín jelölése) minden esetben szíveskedjenek kitölteni, aláírni és megküldeni.

Annak a szolgáltatónak, aki az EDI elszámolási rendszerhez csatlakozott, az "Egészségpénztári szolgáltatási szerződés"-en kívül mindhárom mellékletet (1. Szolgáltatói helyszín jelölése 2. Kártyaelfogadásra, papíralapú számlázásra vonatkozó szabályok 3. EDI rendszerű elektronikus számlázásra, elszámolásra vonatkozó szabályok) alá kell írnia.

Amennyiben a szolgáltató egészségkártya elfogadóhely, de az EDI rendszernek nem tagja, akkor az "alapszerződésen" felül az 1. számú mellékletet, valamint a 2. számú mellékletet kell aláírva megküldenie a Pénztár felé.

Az Allianz Egészségkártya prefixe, első 8 karaktere: 6107 0250

Felhívjuk Tisztelt Kártyaelfogadó Szolgáltató Partnereink szíves figyelmét, hogy Pénztárunk az egészségpénztári kártyával történt zárolásokat feloldja a zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon. Kérjük Önöket, hogy a kártyatranzakciók jogszabályban meghatározott határidején belüli elszámolása érdekében a számlákat legkésőbb a zárolás napját követő 170. napig küldjék meg Pénztárunk részére.A határidőt követően beérkező számlák elszámolása a mindenkor hatályos Szolgáltatási szabályzatunk alapján történik.