Figyelem: Elavult böngészőt használ, váltson egy modernebb böngészőre, például Chrome-ra, Firefox-ra vagy Microsoft Edge-re

Árfolyamok, hozamok, TKM

 
 
Az elszámolóegységek és az egyes pénztárak portfólióinak árfolyamaira vonatkozó összehasonlító adatok megtalálhatók a pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank honlapján

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2021. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2021. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2021. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2021. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

 

Nyugdíjpénztári TKMNYP értékek

Csúsztassa balra a további információkért

Portfólió megnevezése Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Kockázatvállaló
Kockázati besorolás nagyon alacsony mérsékelt magas nagyon magas
TKM 10 éves 1,54% 1,53% 1,55% 1,59%
TKM 20 éves 1,02% 1,01% 1,03% 1,07%
TKM 30 éves 0,85% 0,84% 0,86% 0,90%

Mit jelent a Teljes Költség Mutató (TKMNYP)?

A TKMNYP egy adott pénztári befektetési portfólió várható éves költsége egy meghatározott futamidőre, egyetlen százalékos összegben meghatározva.

Mire jó a TKMNYP?

A TKMNYP értékének meghatározása lehetővé teszi pénztári szektoron belüli, valamint a nyugdíjpénztárak mellett a hosszútávú, nyugdíjcélú biztosítási termékek költségeinek összehasonlítását, azaz megmutatja, hogy az adott megtakarítás mennyire drága.

FONTOS!

A pénztártagság egyedi jellemzőinek függvényében a konkrét egyéni számla költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKMNYP értékektől.

A számítás nem veszi figyelembe az egyedi, pénztártagtól függő jellemzőket, így például a típuspéldától elérő befizetéseket és tagság időtartamot, a portfólióváltást, az adó-visszatérítés összegét, illetve az időközi kifizetéseket, és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket sem.

Felhívjuk tisztelt Pénztártagjaink figyelmét arra, hogy a pénztári termékek kiválasztásánál a TKMNYP mértékének összehasonlítása mellett egyéb szempontok mérlegelése is szükséges! 

A befektetési döntés meghozásakor fontos figyelembe venni olyan egyéb szempontokat, mint pl.:

-          a Pénztár hosszú távú stabilitása

-          éves, átlagos 10 ill. 15 éves hozamráta adatok, melyek megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján

-          befektetési portfólió összetétele, kockázata

Pénztárunk hozammutatóit itt tekintheti meg.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak TKMNYP összehasonlítható adatai megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján.

Jó, ha tudjuk, hogy a TKMNYP értéke nem csak a Pénztár részéről felmerült költségeket tartalmazza, hanem a mögöttes vagyonkezelési és letétkezelési költségeket is.

Ez azért fontos, mert ha a közzétett eszközalapok nettó hozamaiból egyszerűen levonjuk a TKMNYP értékét, akkor tévesen kétszer vonjuk le ezeket a mögöttes költségeket.

A Pénztárak ugyanis már a vagyonkezelési és letétkezelési költségek levonása utáni nettó hozamot hozzák nyilvánosságra.

 

Hogyan számítjuk ki a TKMNYP értékét?

A nyugdíjpénztári TKMNYP az MNB ajánlása szerint portfóliónként került meghatározásra (az ajánlás teljes szövege megtekinthető itt).

A számítás az alábbi típuspéldában feltételezett paraméterekkel történik:

-          10, 20 illetve 30 évi felhalmozási időszak

-          tagdíj: 25 000 Ft összegű, havi rendszerességgel teljesített befizetés (évi 300 000 Ft)

-          a tag a felhalmozási időszakban nem vált portfóliót (Pénztárunknál a portfólióváltás ingyenes)

-          szolgáltatás típusa: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás

A TKMNYP költségszámítás értékei az alábbiakat tartalmazzák:

-          belépési díj (Pénztárunknál a belépés díjmentes)

-          a tagdíj működési és likviditási tartalékra kerülő része

-          befektetés értékét csökkentő költségek, például: vagyonkezelői díjak, saját vagyonkezelés után felszámított költségek, letétkezelői díjak, brókeri jutalékok stb.

-          közvetett befektetési költségek: az adott portfólióban megtalálható befektetési alapok költségei (pl. alapkezelési díj)

-          az egyösszegű nyugdíjcélú szolgáltatás kifizetésével kapcsolatos költségek

Csúsztassa balra a további információkért

2006 2007 2008 2009 2010
6,20% 7,71%
8,40%
9,19%
5,27%
2011 2012 2013 2014 2015
5,47%
8,15%
4,73%
2,22%
1,19%
2016 2017 2018 2019 2020
1,28%
1,03%
1,03%
1,00%
0,30%

 

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politikája - az egészségpénztári jogszabályok és az egészségpénztári üzletmenet sajátosságaiból kiindulva - kerüli a kockázatos befektetési formákat.

Az egészségpénztárak nem alkalmazhatnak sem választható portfoliós rendszert, sem elszámolóegységes nyilvántartást.

Az egészségpénztári vagyonkezelés célja minimális kockázatok mellett, inflációt meghaladó hozam biztosítása a tagság számára.

Ennek a befektetési stratégiának alapja, hogy az egészségpénztárba befizetett tagdíjak sokkal hamarabb és nagyobb gyakorísággal kerülnek felhasználásra, vagyis nem egy hosszú távú megtakarításról beszélhetünk, mint amilyen az önkéntes nyugdíjpénztári öngondoskodás.

A fentiekből következik, hogy a pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank az egészségpénztárak vonatkozásában nem tesz közzé összehasonlításra alkalmas hozamráta adatokat internetes honlapján.

alt
alt
Befektetési politika, vagyonkezelői jelentések, választható portfóliók és egyéb fontos dokumentumok