Árfolyamok, hozamok, TKM

 
 
Az elszámolóegységek és az egyes pénztárak portfólióinak árfolyamaira vonatkozó összehasonlító adatok megtalálhatók a pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank honlapján

 Az Ukrajnában kialakult helyzet megmozgatta mind a hazai, mind a nemzetközi befektetési piacokat, ami idén valamennyi portfóliónk árfolyamára hatást gyakorolt. A bizonytalanság általában heves befektetői reakciókat vált ki. Rövid távon arra számítunk, hogy a válság - befektetők részéről történő - beárazása folytatódik.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak sem függetleníthetik magukat a piaci folyamatoktól.

Az eltérő kockázatú portfóliók között az a szignifikáns különbség, hogy a kockázatosabb portfóliók nagyobb kilengések mellett érnek el hosszabb idősíkon - összességében - magasabb hozamot. Megtakarításaink értékállóságát tehát érdemes hosszabb, 10-15-20 éves időtávban értékelni. Nyugállományba vonulás előtt álló tagjainknak azért ajánljuk az alacsony kockázattal rendelkező portfóliókat, mert ezeket a portfóliókat kisebb volatilitás, azaz alacsonyabb és lassabb árfolyammozgás, mérsékelt változékonyság jellemzi.   

Jelen helyzetben azonban befektetői türelemre van szükség.

Egy elhamarkodott a portfólióváltással realizálhatjuk az átmeneti árfolyamveszteségeket.

A fenti indokok miatt, nem javasoljuk azt sem, hogy az arra jogosult pénztártagok pénztári megtakarításaik terhére kifizetést igényeljenek. Váratlan kiadásai fedezésére ajánljuk az Alapszabályban biztosított tagi kölcsön lehetőségét

Többször az egymásnak ellentmondó hírek okoztak ingadozásokat a tőzsdéken. A Budapesti Értéktőzsde befektetői jelentős régiós kockázatokat is beáraztak már, mivel az Európai Unió, illetve annak részeként hazánk a kelet-európai térséghez ezer szállal kapcsolódik. Sok múlik azon, hogy a konfliktus helyi szinten marad-e vagy eszkalálódik. Nem csak az ukrán-orosz konfliktus eredményez kockázatokat, hanem az Egyesült Államok gazdaságának lassulása, valamint a globálisan magas infláció is.

A 2021-es pénzügyi évben a pénztári hozamok a konzervatív befektetési stratégiát követő portfoliók esetében átmeneti csökkenést mutattak, míg a kockázatvállalóbb portfóliók kiemelkedő éves hozamrátákat értek el.

Az önkéntes nyugdíjpénztári szektor közel 30 éves története során időről időre előfordultak olyan rendkívüli világpiaci, illetve hazai események, amelyek hatással voltak a nyugdíjportfoliók árfolyamainak alakulására. Mindenki emlékezhet a 2008-as világválság hatásaira, amit alig két éven belül visszarendeződés követett, és a pénztári szektor árfolyamértékei növekedésnek indultak.

A nyugdíjpénztárak befektetési tevékenységét szigorú jogszabályi előírások, valamint felügyeleti ajánlások determinálják.

A jelenlegi  - egyes nyugdíjpénztári portfoliókat érintő -  árfolyamcsökkenés elsősorban a pénztárak számára elérhető magyar állampapírok árfolyamai alakulásának tudható be. A pénztárak nem függetleníthetik magukat a piaci folyamatoktól.

Meggyőződésünk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a tavalyi árfolyamcsökkenés csak átmeneti jellegű, és a közeljövőben rendeződnek a hozamszintek.

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagsága négy, eltérő kockázattal rendelkező  portfólió közül választhat. A portfólióváltás ingyenes, azonban nincs arra garancia, hogy az újonnan választott portfólió a korábbi évekhez hasonlóan teljesít majd.

A múlt hozamai nem jelentenek garanciát a jövő eredményeire.

Egy elhamarkodott, nem átgondolt portfólióváltás a veszteségeket növelheti.

Arra bíztatunk minden pénztártagot, hogy őrizze meg a nyugdíjcélú befektetései iránti eddigi bizalmát, hiszen egy rossz döntéssel az átmeneti árfolyamveszteséget realizálhatják.

Ismételten szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások hosszútávra tervezett öngondoskodási formák, így a hozamokat is érdemes hosszabb, 10-15-20 éves időtávban értékelni. Pénztárunk abban érdekelt, hogy pénztártagjaink nyugdíjcélú megtakarításainak értékállóságát magas szinten biztosítsa.

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2022. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2022. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2022. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

A korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Pénztári nettó hozamráta: A pénztár tárgyévi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Átlagos 10 vagy 15 éves hozamráta: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10, illetőleg 15 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Reálhozam: Megmutatja, hogy az adott portfólió a tárgyidőszakban milyen mértékben teljesítette túl az inflációt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak összehasonlítható adatai 2022. március közepétől megtalálhatók lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu.

A befektetési teljesítményt részletező vagyonkezelői jelentések elérhetők az alábbi linken:

Vagyonkezelői jelentések

 

Nyugdíjpénztári TKMNYP értékek

Csúsztassa balra a további információkért

Portfólió megnevezése Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Kockázatvállaló
Kockázati besorolás alacsony mérsékelt magas nagyon magas
TKM 10 éves 1,52% 1,53% 1,54% 1,57%
TKM 20 éves 1,00% 1,01% 1,02% 1,05%
TKM 30 éves 0,84% 0,85% 0,86% 0,89%

Mit jelent a Teljes Költség Mutató (TKMNYP)?

A TKMNYP egy adott pénztári befektetési portfólió várható éves költsége egy meghatározott futamidőre, egyetlen százalékos összegben meghatározva.

Mire jó a TKMNYP?

A TKMNYP értékének meghatározása lehetővé teszi pénztári szektoron belüli, valamint a nyugdíjpénztárak mellett a hosszútávú, nyugdíjcélú biztosítási termékek költségeinek összehasonlítását, azaz megmutatja, hogy az adott megtakarítás mennyire drága.

FONTOS!

A pénztártagság egyedi jellemzőinek függvényében a konkrét egyéni számla költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKMNYP értékektől.

A számítás nem veszi figyelembe az egyedi, pénztártagtól függő jellemzőket, így például a típuspéldától elérő befizetéseket és tagság időtartamot, a portfólióváltást, az adó-visszatérítés összegét, illetve az időközi kifizetéseket, és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket sem.

Felhívjuk tisztelt Pénztártagjaink figyelmét arra, hogy a pénztári termékek kiválasztásánál a TKMNYP mértékének összehasonlítása mellett egyéb szempontok mérlegelése is szükséges! 

A befektetési döntés meghozásakor fontos figyelembe venni olyan egyéb szempontokat, mint pl.:

-          a Pénztár hosszú távú stabilitása

-          éves, átlagos 10 ill. 15 éves hozamráta adatok, melyek megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján

-          befektetési portfólió összetétele, kockázata

Pénztárunk hozammutatóit itt tekintheti meg.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak TKMNYP összehasonlítható adatai megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján.

Jó, ha tudjuk, hogy a TKMNYP értéke nem csak a Pénztár részéről felmerült költségeket tartalmazza, hanem a mögöttes vagyonkezelési és letétkezelési költségeket is.

Ez azért fontos, mert ha a közzétett eszközalapok nettó hozamaiból egyszerűen levonjuk a TKMNYP értékét, akkor tévesen kétszer vonjuk le ezeket a mögöttes költségeket.

A Pénztárak ugyanis már a vagyonkezelési és letétkezelési költségek levonása utáni nettó hozamot hozzák nyilvánosságra.

 

Hogyan számítjuk ki a TKMNYP értékét?

A nyugdíjpénztári TKMNYP az MNB ajánlása szerint portfóliónként került meghatározásra (az ajánlás teljes szövege megtekinthető itt).

A számítás az alábbi típuspéldában feltételezett paraméterekkel történik:

-          10, 20 illetve 30 évi felhalmozási időszak

-          tagdíj: 25 000 Ft összegű, havi rendszerességgel teljesített befizetés (évi 300 000 Ft)

-          a tag a felhalmozási időszakban nem vált portfóliót (Pénztárunknál a portfólióváltás ingyenes)

-          szolgáltatás típusa: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás

A TKMNYP költségszámítás értékei az alábbiakat tartalmazzák:

-          belépési díj (Pénztárunknál a belépés díjmentes)

-          a tagdíj működési és likviditási tartalékra kerülő része

-          befektetés értékét csökkentő költségek, például: vagyonkezelői díjak, saját vagyonkezelés után felszámított költségek, letétkezelői díjak, brókeri jutalékok stb.

-          közvetett befektetési költségek: az adott portfólióban megtalálható befektetési alapok költségei (pl. alapkezelési díj)

-          az egyösszegű nyugdíjcélú szolgáltatás kifizetésével kapcsolatos költségek

Csúsztassa balra a további információkért

2006 2007 2008 2009
6,20% 7,71%
8,40%
9,19%
2010 2011 2012 2013
5,27% 5,47% 8,15% 4,73%
2014 2015 2016 2017
2,22% 1,19% 1,28% 1,03%
2018 2019 2020 2021
1,03% 1,00% 0,30% 0,43%

 

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár befektetési politikája - az egészségpénztári jogszabályok és az egészségpénztári üzletmenet sajátosságaiból kiindulva - kerüli a kockázatos befektetési formákat.

Az egészségpénztárak nem alkalmazhatnak sem választható portfoliós rendszert, sem elszámolóegységes nyilvántartást.

Az egészségpénztári vagyonkezelés célja minimális kockázatok mellett, inflációt meghaladó hozam biztosítása a tagság számára.

Ennek a befektetési stratégiának alapja, hogy az egészségpénztárba befizetett tagdíjak sokkal hamarabb és nagyobb gyakorísággal kerülnek felhasználásra, vagyis nem egy hosszú távú megtakarításról beszélhetünk, mint amilyen az önkéntes nyugdíjpénztári öngondoskodás.

A fentiekből következik, hogy a pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank az egészségpénztárak vonatkozásában nem tesz közzé összehasonlításra alkalmas hozamráta adatokat internetes honlapján.

alt
alt
Befektetési politika, vagyonkezelői jelentések, választható portfóliók és egyéb fontos dokumentumok