Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató dokumentumtár

Ezen az oldalon találja az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. dokumentumait

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 28. §-ában előírtak szerint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a leendő tagok, a tagok, az ellátottak és a kedvezményezettek részére rendszeresen naprakész tájékoztatást köteles nyújtani.

A tájékoztatásnak minden esetben egyértelműnek, világosnak, tömörnek, közérthetőnek és könnyen olvasható szerkezetűnek kell lennie, illetőleg a szóhasználat és a tartalom tekintetében következetesnek.

A tag, az ellátott, a kedvezményezett vagy a leendő tag kérésére a tájékoztatást díjmentesen papíron is ki kell adni.

A hivatkozott jogszabályi kötelezettségnek az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató az alábbiakban tesz eleget:

Tájékoztatók a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, mint adatkezelő legfontosabb adatairól és a személyes adatok kezelésével összefüggésben az érintett jogairól

Adatkezelő adatai:

Név: Allianz Foglalkoztatói  Nyugdíjszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Levelezési címünk: 1242 Budapest, Pf.: 471/2.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, Cg. 01 10 046806

A székhely állama: Magyarország

Elektronikus elérhetőség: https://www.allianz.hu/hu/nyugdijszolgaltato/

Központi telefonszám:  +36-1-237-2377

Központi faxszám:  +36-1-429-1540

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Dr. Halustyik János adatvédelmi tisztviselő (Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. vagy 1242 Budapest, Pf.: 471/2. vagy adatvedelem.afnysz@allianz.hu