Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató dokumentumtár

Ezen az oldalon találja az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. dokumentumait

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 28. §-ában előírtak szerint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a leendő tagok, a tagok, az ellátottak és a kedvezményezettek részére rendszeresen naprakész tájékoztatást köteles nyújtani.

A tájékoztatásnak minden esetben egyértelműnek, világosnak, tömörnek, közérthetőnek és könnyen olvasható szerkezetűnek kell lennie, illetőleg a szóhasználat és a tartalom tekintetében következetesnek.

A tag, az ellátott, a kedvezményezett vagy a leendő tag kérésére a tájékoztatást díjmentesen papíron is ki kell adni.

A hivatkozott jogszabályi kötelezettségnek az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató az alábbiakban tesz eleget:


A befektetési tevékenység társadalomra, környezetre és irányításra kifejtett hosszú távú hatásainak figyelembevételére vonatkozó információkról, illetve arról, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény befektetési döntéseinek meghozatalakor figyelembe veszi-e ezeket itt tájékozódhat:

 

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. a 2019. évi LXVII. törvény és Társaság Szerepvállalási politikájának az előírásai alapján, a szerepvállalási politika végrehajtásával összefüggésben azt a tájékoztatást adja, hogy  a 2022. évben nem volt a tulajdonában olyan nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapír (részvény) amelyek összessége meghaladta az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át. 

Panaszát az alábbi panaszbejelentő lapon tudja legegyszerűbben átadni nekünk a felsorolt csatornákon, személyesen vagy írásban. Személyes leadásnál kérjük, kérjen róla munkatársunktól egy átvétellel igazolt másolatot.
Amennyiben panaszát meghatalmazott közreműködésével kívánja képviselni, akkor aláírva küldje be az itt letölthető „Meghatalmazás” nyomtatványt is: 

A panaszügyintézés menetéről és tudnivalóiról (bejelentési lehetőségek, az ügyintézés menete, hova fordulhat, ha elégedetlen a válaszunkkal, stb.) az alábbi dokumentumban adunk részletes tájékoztatást:
 
Az MNB által közzétett panasz bejelentő lapot itt találja, panasz bejelentéséhez ezt is elfogadjuk:

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatának, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület telefonos ügyfélszolgálatának a telefonszáma: +36-80-203-776

FELÜGYELET

Tájékoztatók a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, mint adatkezelő legfontosabb adatairól és a személyes adatok kezelésével összefüggésben az érintett jogairól

Adatkezelő adatai:

Név: Allianz Foglalkoztatói  Nyugdíjszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelyünk: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Levelezési címünk: 1242 Budapest, Pf.: 471/2.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, Cg. 01 10 046806

A székhely állama: Magyarország

Elektronikus elérhetőség: https://www.allianz.hu/hu/nyugdijszolgaltato/

Központi telefonszám:  +36-1-237-2377

Központi faxszám:  +36-1-429-1540

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Dr. Kehl Diána adatvédelmi tisztviselő (Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. vagy 1242 Budapest, Pf.: 471/2. vagy adatvedelem.afnysz@allianz.hu

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet) 3., 4. és 5. cikke alapján az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.-nek (továbbiakban: Nyugdíjszolgáltató) 2021. március 10. napjától szükséges bemutatnia a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásának módját, és azt, hogy hogyan biztosítja e politika, a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikával való összhangját, továbbá, hogy miként veszi figyelembe a fenntarthatóság szempontjából a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

A Nyugdíjszolgáltató az SFDR rendelet 6. cikk szerinti, szerződéskötés előtti közzétételei az alábbiakban és a Befektetési Politikában találhatók: