Az angolszász országokban, illetve a fejlett nyugati demokráciákban már több évtizede jól működő rendszer alapján létrehozott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatónk egyedülálló a hazai piacon.

Itthon is egyre több vállalatvezető fogalmazta meg igényét az olyan testre szabható nyugdíjprogramok iránt, melyek lehetővé teszik számukra munkavállalóik hosszútávra szóló pénzügyi motivációjának megteremtését.

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. termékei lehetőséget biztosítanak valamennyi csatlakozott foglalkoztató számára egyedi, rugalmas feltételekkel kialakított nyugdíjkonstrukciók megvalósítására, akár Euró alapon történő számlavezetéssel és hozzá kapcsolódó professzionális vagyonkezeléssel.

Az Európai Unió a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatást kínáló jogi személyek felügyeletére és tevékenységének végzésére vonatkozó uniós szabályait a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozta, mely irányelv alapján a Magyar Országgyűlés is megalkotta a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvényt, ezzel lehetőséget biztosítva a Magyarországon működő vállalatok és szervezetek számára, hogy EU irányelv szerint kialakított foglalkoztatói nyugdíjprogramokat hozzanak létre.

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató a csatlakozó foglalkoztatók számára befizetéssel meghatározott nyugdíjséma szerinti testre szabható nyugdíjkonstrukciókat hoz létre és működtet.

Ennek keretében a foglalkoztatók a Nyugdíjszolgáltatóhoz történő csatlakozással munkavállalóik számára olyan nyugdíjkonstrukciókat dolgozhatnak ki, amelyek ténylegesen a vállalat igényei szerint kialakított nyugdíjprogram(ok)ként funkcionálnak akár olyan módon is, hogy alkalmasak a nemzetközi vállalatok nyugdíjprogramjainak leképezésére, azonban vonatkoznak rá a magyarországi adózási környezetben a kedvezményes adózású béren kívüli juttatási szabályok.

Ez egy új motivációs rendszer, mellyel csökkentheti a fluktuációt, illetve segítheti a munkáltató számára a kulcsemberek megtartását.

A feltételes jogszerzési időtartam alkalmazásával – mely a foglalkoztatói hozzájárulásokat a munkaviszonyban eltöltött évekhez kötheti – egy olyan új lehetőség nyílik meg a foglalkoztatók számára, amelyet sem nyugdíjpénztári, sem nyugdíjbiztosítási konstrukciók nem tartalmaznak, és amellyel munkavállalóik hosszú távú megtartását, motivációját erősíthetik.

A feltételes jogszerzési időtartam az a tagsági jogviszony létesítésétől számított munkaviszonyban töltött legrövidebb időtartam, amelynek elteltével az addig jóváírt foglalkoztatói hozzájárulások és azok hozamai a tag tulajdonává válnak. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a munkavállaló munkaviszonya bármely oknál fogva megszűnik a feltételes jogszerzés időtartama alatt, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató a számára befizetett foglalkoztatói hozzájárulásokat a vele egy nyugdíjkonstrukcióhoz tartozó tagok tagi számlái között a tagi egyenlegek arányában osztja fel. A foglalkoztató eldöntheti, hogy mely nyugdíjkonstrukciójában és milyen időtartamban kíván feltételes jogszerzési időtartamot megállapítani. Az Allianz foglalkoztatói nyugdíjkonstrukcióiban a feltételes jogszerzés időtartama: 0, 1, 2, vagy 3 év(ami a törvényi maximum) lehet.

Szolgáltatások
 

 • rugalmas nyugdíjkonstrukciók
 • számlavezetés és portfóliók Forint vagy Euró alapon
 • feltételes jogszerzési időtartam
 • kulcsember csoportok és törzsgárda nyugdíjprogram
 • akár 100%-os jóváírás

A bónusz-, és kulcsember programok olyan munkavállalók részére nyújthatók, melyek megszerzéséhez, megtartásához és motiválásához a vállalatnak különösen fontos érdeke fűződik. A kulcsmunkavállalók pénzügyi motivációját, vagy számukra megfelelő bónuszprogramok kialakítását csak abban az esetben tudja megvalósítani a munkáltató, ha ehhez kellően rugalmas, a szükséges differenciálást támogató foglalkoztatói nyugdíjkonstrukciót hoz létre a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóban. A foglalkoztató tetszőleges módon formálhat kulcsembereiből csoportokat (akár egy fős csoportokat is). Számukra is különösen kedvező, hogy a tagdíj befizetéseikből akár 100%-os felosztási arányt is biztosíthat Társaságunk a foglalkoztatói nyugdíjkonstrukcióiban.

Munkavállalói lojalitását, vállalatukhoz való hűségét hosszú távon is jutalmazhatja törzsgárda nyugdíjprogrammal. Munkavállalói javára rendszeres – jellemzően 5 éves periodikussággal – nyújtott foglalkoztatói hozzájárulásokat fizethet.A speciális törzsgárda-programban részt vevő dolgozók a juttatásra való jogosultságot kapják meg a foglalkoztatótól a jubileumi évforduló elérésekor, tényleges szolgáltatást a társadalombiztosítási nyugdíjkorhatár elérésekor vehetnek igénybe.

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató a foglalkoztatói befizetésekből minden esetben a ténylegesen legkedvezőbb felosztási arányt nyújtja az ügyfelei részére, ami igaz a munkáltató hatályban lévő önkéntes nyugdíjpénztári szerződéseihez viszonyítva is.

Az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató egyedül álló módon (az önkéntes nyugdíjpénztárakban nincs ilyen lehetőség) akár Euró alapon történő számlavezetéssel és a hozzá kapcsolódó professzionális vagyonkezelés révén.

Egyrészt a külföldi munkavállalóknak nyújt egyszerűbben áttekinthető nyilvántartást, angol nyelvű kapcsolattartást, számlavezetést. Másrészt mindazon munkavállalók preferálhatják ezt a szolgáltatást, akik úgy gondolják, hogy nyugdíjas korukig megtörténik Magyarország euro övezethez történő csatlakozása, és szeretnék az addigi összegyűlt megtakarításaik alapján igényelt nyugdíjszolgáltatásuk értékét az EUR/HUF árfolyam ingadozásának kockázatától mentesíteni.

Mindehhez tisztán Euró alapú befektetési portfoliókat is választhatnak ügyfeleink, ami a kezelt egyéni számlák Euróban nyilvántartott hozamingadozásait nagymértékben csökkenti azáltal, hogy a magyar gazdaságot érintő pénzügyi kockázatokat kizárja.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók tekintetében a munkáltatói hozzájárulás - a jogszabályváltozások következtében - a bérrel megegyezően adózik.

A munkáltató szempontjából ez a korábbi 40,71%-os közteher helyett mindössze 21%-os terhet jelent, tehát olcsóbbá vált ez a juttatás.

A munkavállaló szempontjából a változást követően 33,5% járulék teherrel kell számolni, amit a bérszámfejtés során a munkáltató von le a juttatás bruttó összegéből

Példaszámítás: 2018-ban havi 10.000 Ft munkáltatói tagdíj 14.071 Ft összköltséget eredményezett. 2019-ben a 2018-as juttatás (14.071 Ft) bruttó összegből 7.392 Ft nettó juttatás kerül az egyéni számlára.

További adózási szabályok, mentességek

Adómentes az az összeg, amelyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató:

 • a magánszemélyt megillető követelés tőkeérték-emelkedése címén ír jóvá;
 • nyugdíjszolgáltatás címén fizet ki, azonban ez a szabály kiegészül a 84/IX.§ (8) bekezdés rendelkezéseivel: ha a magánszemély a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben tagi jogviszonya 2013. január 1-jét megelőzően keletkezett, a magánszemélyt megillető nyugdíjszolgáltatás adókötelezettségére az 1. számú melléklet 2012. december 31-én hatályos 6.5. alpontját lehet alkalmazni;
 • a kedvezményezett vagy örökös részére fizet ki.[1995. évi CXVII. törvény 1.sz. melléklet 6.]

A tárgyévi jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt az összeget, amelyet :

 • a magánszemély kérelmére, munkaviszonyának megszűnése esetén a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben fennálló követelésének terhére az intézmény más ilyen intézménybe utal át;
 • a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagot megillető követelése javára jóváír;
 • az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény alapján a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalnak át, vagy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlán, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben tagi kiegészítésként, nyugdíj-előtakarékossági számláján vagy nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírnak azzal, hogy az így jóváírt összeg nem tekinthető a számlatulajdonos által teljesített befizetésnek, és nem jogosít az adó feletti rendelkezésre. [1995. évi CXVII. törvény 7.§ (1)]

Nyugdíjkonstrukcióink

Nyugdíjkonstrukcióink a csatlakozó foglalkoztatók (munkáltatók) általános igényeit képezik le, illetőleg különböző elvárásokat modelleznek. 
A foglalkoztató a juttatásban résztvevő munkavállalókat csoportokba sorolhatja, és a csoportokhoz különböző nyugdíjkonstrukciókat választhat. 
A foglalkoztató nyugdíjkonstrukciónként differenciálhat a juttatás mértékében. 
A különböző munkavállalói csoportokba tartozók esetében a későbbi nyugdíjszolgáltatás formáját, paramétereit a foglalkoztató nyugdíjkonstrukciónként akár eltérően is rögzítheti.