Allianz Rövid Kötvény Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás rövid kötvény alap
ISIN HU0000707146
Az Alap indulása 2008.08.11.
Elszámolása T napos (Tranzakció napja)
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MBH Befektetési Bank Zrt
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MBH Befektetési Bank Zrt
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza. 2018.09.01-től hatályosan a Befektetési Jegyek vásárlástól számított 2 munkanapon belül történő visszaváltása esetén a forgalmazási jutalékon felül a Forgalmazó a visszaváltott összegre vetített 2%-os büntetőjutalékot számíthat fel.
Benchmark 70% ZMAX + 30% MAX
TER (2022. évi adat) 0,56%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 1 év
Kockázati szint mérsékelt

Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, mérsékelt kockázati szint mellett.

Az Alap befektetési politikája

Az Allianz Rövid Kötvény Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, mérsékelt kockázati szint mellett. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, és diszkont-kincstárjegyek szerepelnek, de kisebb mértékben jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és banki betétekbe is fekteti vagyonát. Az Alap elsősorban azoknak az Ügyfeleknek jó választás, akik a rövid lejáratú magyar állampapírok által elérhető hozam elérésére törekednek. Befektetéseik tervezésekor minimum 1 évben, azaz középtávon gondolkodnak.

Piaci környezet, befektetési döntések

Január elején hozamaink csökkentek, ám a hónap közepétől emelkedtek. Forintunk gyengülésbe kezdett január harmadik hetében, a korábbi 380-ról először 383 fölé emelkedett. Ugyanis a decemberi inflációs adatunk a vártnál sokkal kedvezőbb lett (5,5% az előző havi 7,9% után), és ezalapján a piaci szereplők azt várták (és MNB nyilatkozatok is megerősítették), hogy az MNB az eddigieknél nagyobb léptékben vágja majd az alapkamatot. (Az eddigi 75 bp helyett 100-zal). Aztán a hónap utolsó napjaiban erősebb gyengülésbe kezdett a forint, mivel különféle szankciók lehetőségét lengette be az Unió Magyarország ellen, amennyiben ismét vétóznánk február 1-jén az Ukrajnának szánt támogatások ügyében. A forint a 389,50-es szintet is elérte az euróval szemben. Továbbá a forint gyengülését „támogatta” a pénzügyminiszter kijelentése is, mely szerint a kormány gondolkodik az idei 2,9%-os eredményszemléletű államháztartási hiánycél felfele módosításáról. Végül az MNB továbbra is csak óvatosan csökkentette az alapkamatot, a várt 100 bp-t nem lépte meg, maradt a 75 pontos csökkentés 10%-ra. A kamatfolyosó is 75 pontot változott, az O/N jegybanki betét 9%-ra, az O/N fedezett hitel 11%-ra. Az MNB folytatja a jegybanki eszköztár tavaly ősszel megindult egyszerűsítését. A Monetáris Tanács értékelése szerint a hosszú lejáratú betéti eszköz sikeresen betöltötte stabilizáló szerepét, így a jegybank január 31-i hatállyal felfüggeszti az eszköz alkalmazását. Emellett a Tanács megítélése szerint a devizalikviditást nyújtó swapeszköz 2023. december végi alkalmazása ismét hozzájárult a stabil swappiaci folyamatok fennmaradásához, így az MNB az eszközt a továbbiakban is alkalmazza.

A január eleji hozamcsökkenést és a nemzetközi pozitív hangulatot kihasználva az ÁKK rögtön ki is bocsátott egy új dollárkötvényt (2,5 milliárd dollár) és egy eurós zöldkötvényt (1,5 milliárd euró). A dollárkötvény az irányadó államkötvény kuponja felett 180 bp felárral, az eurós zöldkötvényt pedig 160 bp felárral sikerült értékesíteni többszörös túljegyzés mellett. Így az ÁKK lényegében teljesítette az idei első félévi devizakötvény kibocsátási terveit. A második félévben panda- és szamurájkötvények kibocsátása várható. Varga Mihály a kibocsátásról és időzítéséről elismerően nyilatkozott: beszűkültek a felárak, a futamidőkkel növelni lehetett az államadósság durationjét, a kibocsátások segítik az előtörlesztéseket és a több lábon állást az adósságfinanszírozásban. Azonban a fő cél továbbra sem változik, hogy az intézményi és a lakossági körrel szeretnék elsődlegesen finanszírozni az államadósságot. Továbbra sem változtatnak azon, hogy az államadósság devizaaránya maximum 30%-os lehet.

A forint a hónap végére visszakorrigált így közel 3 forintos gyengüléssel 385,09 EUR/HUF-on zárt. A 3 hónapos benchmark hozam 19 pontos emelkedéssel 6,86%-on, a 10 éves benchmark hozam 3 pontos emelkedéssel 6,09%-on zárta a hónapot.

Alapunkban tovább csökkentettük kicsit a duration-t és a szabályozásnak való megfelelés miatt leginkább DKJ-kat vásároltunk, de a magasabb hozamszinteken egy-két kedvezőbb hosszabb lejáratú vételt is eszközöltünk.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok