Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianz Rövid Kötvény Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás rövid kötvény alap
ISIN HU0000707146
Az Alap indulása 2008.08.11.
Elszámolása T napos (Tranzakció napja)
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza. 2018.09.01-től hatályosan a Befektetési Jegyek vásárlástól számított 2 munkanapon belül történő visszaváltása esetén a forgalmazási jutalékon felül a Forgalmazó a visszaváltott összegre vetített 2%-os büntetőjutalékot számíthat fel.
Benchmark 70% ZMAX + 30% MAX
TER (2020. évi adat) 0,38%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 1 év
Kockázati szint mérsékelt
Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, mérsékelt kockázati szint mellett.
Az Alap befektetési politikája

Az Allianz Rövid Kötvény Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, mérsékelt kockázati szint mellett. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés. Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, és diszkont-kincstárjegyek szerepelnek, de kisebb mértékben jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és banki betétekbe is fekteti vagyonát. Az Alap elsősorban azoknak az Ügyfeleknek jó választás, akik a rövid lejáratú magyar állampapírok által elérhető hozam elérésére törekednek. Befektetéseik tervezésekor minimum 1 évben, azaz középtávon gondolkodnak.
Piaci környezet, befektetési döntések

Az inflációs félelmek ebben a hónapban is jellemezték a piacokat, de a nagy jegybankok (FED, ECB) átmenetinek tekintették az emelkedést, és egyelőre nem változtattak a kamatokon, továbbra is fenntartották a laza monetáris politikát. Némi optimizmusra adtak okot a hónap során a javuló járvány adatok (bár új gócpontok is jöttek létre az új delta vírusmutációval) és az amerikai-kínai kereskedelemi feszültségek enyhülése.

Hazánkban az MNB viszont aggasztóbbnak látta az inflációs folyamatokat, ezért a havi Monetáris Tanácsi ülésen az inflációs jelentés alapján döntöttek egy 0,30%-os alapkamat-emelésről. Noha az elemzői konszenzus megegyezett a 0,90%-os alapkamattal, a piaci árazás márciusig négy 25 bázispontos lépéssel számolt, amitől a bejelentett lépés elmaradt. Emiatt a nap addigi részében a 353-as szintek körül mozgó EUR/HUF 356,5-ig gyengült. Később azonban a közleményből, illetve a jegybanki vezetők sajtótájékoztatójából kiderült, hogy a megindított kamatemelési ciklusban a Monetáris Tanács a megszokott negyedéves frekvencia helyett havonta emelheti a kamatokat mindaddig, amíg biztonságosan vissza tudja terelni a várható inflációt az inflációs cél közelébe. Emellett kifejezetten szigorú hangvételt ütött meg a jegybank, ezért a forint erősödni kezdett, és igen gyorsan elérte a 350-es szintet az euróval szemben. A jegybank azt is bejelentette, hogy megtartja az állampapír-vásárlási programját, de kivezeti az NHP-t és a közeljövőben dönt rendkívüli eszközei kivezetésének részleteiről is. A hosszú hozamok 3-5 bázisponttal lejjebb kerültek az aznap délutáni másodpiaci kereskedésben. A Tanács a kamatfolyosó alját -0,05%-on hagyta, míg az egyhetes betét 15 bázisponttal nőtt, vagyis egyenlő lett az alapkamattal. Az MNB az idei inflációs előrejelzését 4,1%-ra, a jövő évit 3,1%-ra emelte, míg 2023-ban a célkitűzésnek megfelelő inflációra számít. Az idei GDP növekedési előrejelzést 6,2%-ra, a jövő évit 5,5%-ra emelte, míg a 2023. évi növekedési prognózist 3,5%-on tartotta. Az idei növekedési prognózis a kormány beígért tervei szempontjából is fontos. (A 6,2%-os növekedés meghaladja a kormány által célul kitűzött 5,5%-os mértéket, mely alapján 2022 januárjában vagy februárjában a kormány visszaadná a gyermeket nevelő családoknak a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadó összegét.) A jegybank kamatdöntése után laposabbá vált a hozamgörbe. A hosszú végét továbbra is támogatják a jegybank vásárlásai.

A forint végül közel 3 forint gyengülés után 351,10 EUR/HUF-on zárt. A 3 hónapos benchmark hozam 18 pontos csökkenés után 0,45%-on, a 10 éves pedig 8 pontos csökkenés után 2,83%-on zárta a hónapot.

Alapunkban igyekeztünk tartani a benchmarknak megfelelő összetételt - a további várható kamatemelések miatt - enyhe duration alulsúly mellett.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok