Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2019. évi adat) 1,67%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 2 év
Kockázati szint közepes
Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.
Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.
Piaci környezet, befektetési döntések

A Fed ugyan nem tartott kamatdöntő ülést augusztusban, ugyanakkor nyilvánosságra hozták a monetáris stratégia felülvizsgálatának eredményét. A teljes foglalkoztatottságtól való eltérés mostantól csak a kedvezőtlen irány esetén készteti lépésre a döntéshozókat, a feszített munkaerőpiac önmagában nem jelent szigorítási kényszert. Az inflációs cél eddig is szimmetrikus volt, de a mostani szöveg átlagról is beszél, ami a korábbiakhoz képest ismét a lazább kondíciók hosszabb fenttartását valószínűsíti, mivel egy huzamosabb 2% alatti inflációs időszakot követően egy célnál magasabb érték is tolerálható egy darabig. A döntéshozóknak nagyfokú rugalmasság maradt meg ugyanakkor azzal, hogy nem definiálták az átlag számításának időhorizontját. A változások összességében a tartósan laza monetáris politika irányába mutatnak. A szövegből emellett az is kiolvasható, hogy a Fed a negatív kamatokat nem preferálja, a QE viszont szintén tartósan velünk maradhat. Az EKB-ban is zajlik hasonló stratégiaformáló munka. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokból az látszik, hogy az infláció terén az EKB is finomítani fog, a „kicsivel 2% alatti” inflációs cél szimmetrikussá változhat.

Makrogazdasági adatokból most csak két hazait emelnénk ki. A 2. negyedéves GDP-adat a vártnál rosszabb lett: 13,6%-os csökkenést mutatott az előző év azonos időszakához képest. Az infláció 3,8%-os értéke szintén a kedvezőtlenebb irányba tért el a várakozásoktól.

A Pénzügyminisztérium a 2020-as hiány-előrejelzést jelentősen rontotta, most a GDP 7-9%-ának megfelelő deficitet várnak (újabb gazdasági csomag is jön szeptemberben). Ennek következtében az ÁKK is lépett, és ismételten módosította a kibocsátási tervet. A deviza finanszírozáshoz nem nyúltak, azonban még egy mintegy 500 millió eurónak megfelelő kibocsátás várható a közeljövőben. A lakossági értékesítés az elmúlt hónapokban a korábban vártnál kedvezőbben alakult, így ez lehetővé tette az éves terv emelését. Nagyságrendileg 500 milliárd többlet hárul a forint intézményi piacra. A futamidő hosszítása továbbra is cél. Itt lesz jelentősége annak, hogy ugyan az augusztusi ülésén (08.25.) az MNB nem változtatott az alapkamaton (sőt kizárta a közeljövőben a vágást), a hosszú lejáratú állampapír-vásárlásokat viszont kibővítették. A korábbi 10-15 milliárd után a heti 40 milliárdos vásárlási összeg már a kamatdöntés hetében is teljesült. Fontos megemlíteni, hogy az 5 éves jegybanki hitellehetőségben ugyanakkor az MNB visszafogta a mennyiséget, heti 30 milliárdra csökkentette, tehát az MNB lényegében átcsoportosította erőit a hosszabb lejáratok felé az elmúlt két hónapban, ezzel segítve többek közt az ÁKK-t, hogy a megnövekedett hosszú futamidejű kibocsátások jelentős hozamemelkedés nélkül megvalósulhassanak. Az állampapír hozamok a hónap során így is nagyságrendileg 10-30 bázispontos emelkedést mutattak.

Július folyamán a portfólió duration értéke kicsivel a benchmark alatt volt, de ezen belül a leghosszabb lejáratokra inkább felülsúly volt jellemző.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok