Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás hosszú kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MBH Befektetési Bank Zrt
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MBH Befektetési Bank Zrt
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2022. évi adat) 1,32%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 4 év
Kockázati szint közepes

Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.

Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.

Piaci környezet, befektetési döntések

A márciusi USA infláció ismét nőtt, a maginfláció pedig ugyan csak stagnált, de alig 4% alatti szinten. A Fed által kiemelten figyelt PCE maginfláció sem tudott mérséklődni 2,8%-ról. Az áprilisban megjelent munkaerőpiaci adatok továbbra is kedvezőek voltak. A márciusi kiskereskedelem ismét érezhetően bővült. A hozamok ennek megfelelően emelkedő pályán voltak a hónap során.

Az eurózóna GDP növekedése ugyan a várt feletti volt, de a 0 szintet alig haladta meg. Az infláció ezért is mutathat kedvezőbb képet. A pénzromás üteme a márciusi csökkenés után az áprilisi előzetes adat szerint stagnált, de a 2,4%-os érték az EKB céljától már nem esik távol. A maginfláció is lassan mérséklődik, bár csak áprilisban csökkent érzékelhetően 3% alá.

Az EKB a tárgyhavi kamatdöntő ülésen ugyan még nem nyúlt a kamatszintekhez, viszont a közleményben és a sajtótájékoztatóban is számos utalást találunk arra, hogy hamarosan indul a kamatvágási ciklus. Ennek ellenére a kötvénypiacon inkább a tengerentúli hangulat volt a meghatározó, így gyengülést láttunk inkább.

A hazai infláció csökkent még ugyan, de már csak árnyalatnyit, és ezúttal a pozitív meglepetés is elmaradt a várakozásokhoz képest. A 3,6%-os érték ugyan már harmadjára esik az MNB inflációs toleranciasávjába, de az MNB maga is ennek a kedvező képnek a megfordulását várja a következő hónapokban, elsősorban a bázishatások miatt. A szolgáltatások sem nyújtanak kedvező képet, az alindex 10% körüli éves emelkedést mutatott az elmúlt hónapokban, és a jelentős bérdinamika következtében ennek gyors mérséklődésére sem számíthatunk. Ezért is óvatos az MNB a kamatcsökkentésekkel, mivel a túlzott lazítás a forint gyengülését okozhatja, amely az importált termékek inflációjára kedvezőtlenül hat. A forintot befolyásoló másik jelentős tétel, a külkereskedelmi mérleg jelentős aktívumot mutat. Ez igen kedvező, bár amennyiben a fogyasztás felpörgetésére irányuló kormányzati tervek megvalósulnak, akkor a direkt inflációs hatáson túl itt is némi romlás következhet be.

Az MNB áprilisban az előző hónaphoz képest mérsékelt, 50 bázispontos vágás mellett döntött. Ez nem volt váratlan, hiszen a márciusi döntéshez kapcsolódó közlemény és háttérbeszélgetés ezt már előkészítette. A mostani üzenet még ennél is valamivel óvatosabb volt. A félév végére reális lehet a korábban emlegetett 6,5-7% körüli kamatszint, azonban a jegybank türelmes megközelítést fog alkalmazni, minden hónapban értékelni fogja a mozgásteret. A második félév tekintetében egyelőre nincs iránymutatás.

A hazai piacon az államkötvény aukciók jellemzően magas keresletet láthattunk, de a kötvények értékeltsége a fejlett piacokat követve romlott, 30-40 bázispont nagyságrendben emelkedtek a hozamok.

Az alap duration értéke alulsúlyban volt, amit a hónap végén mérsékeltünk. A globális inflációs kockázatok, az USA piacán kiárazódó kamatvágási várakozások, valamint a magas hazai költségvetési hiány óvatosságra intenek, ugyanakkor az EKB hamarosan kamatot vághat, a Fed pedig csökkenti a mérlegleépítés ütemét.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok