Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás hosszú kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2021. évi adat) 1,26%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 4 év
Kockázati szint közepes

Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.

Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.

Piaci környezet, befektetési döntések

Novemberben az USA infláció ismét mérséklődött (a várakozásoknál is alacsonyabb lett), ami az egész világgazdaságnak jó hír. Persze a 7,1%-os érték még jóval a Fed 2%-os célja feletti, az USA pedig sok szempontból kedvezőbb helyzetben van Európánál, ahol sok kétszámjegyű adattal találkozunk.

A Fed a vártnak megfelelően lassított, de még így is 50 bázisponttal emelt. A közlemény csak minimálisan változott, a QT is folytatódik. A döntéshozók a korábbinál alacsonyabb növekedéssel számolnak 2023-ra. Már nem a kamatemelések gyorsaságán, hanem az infláció leküzdéséhez elegendő végső kamatszinten lesz a hangsúly. Ezek alapján 25 bázispontra mérséklődhet a lépésköz, kamatvágás pedig idén nem várható.

Az EKB is 50 bázispontos emelést hajtott végre. Az iránymutatás ugyanakkor meglepte a piacot, lényegesen szigorúbbá vált: folyamatos és határozott emelések szükségesek, a gyors visszalazítás kerülendő. A QT márciustól indul, üteme havi 15 milliárd euró lesz a második negyedév végéig. Az ezt követő időszakról még június végéig döntenek.

A globális kötvénypiacokon az EKB ülés fordulópontot hozott, az október óta a jórészt a kedvező USA inflációs folyamatok hatására ereszkedő hozamok ismét felfelé vették az irányt. Az USA 10 éves 35, míg a német közelítőleg 60 bázisponttal került feljebb.

A hazai infláció tovább emelkedett (22,5% lett). Az októberi kiskereskedelmi forgalom ugyan a várt alatt alakult, nagy kérdés ugyanakkor, hogy az ismét csökkenő munkanélküliség mellett a bérdinamika mekkora inflációs nyomást fejt majd ki.

Az MNB a pozitív EU-s hírek után sem változtatott a kamatszinteken, sőt kifejezetten kitértek a 18%-os betéti szint szükségességére. A jegybank inflációs várakozása felfelé tolódott. A forint árfolyam szempontjából fontos, hogy a következő hónapokban is biztosítják az energiaszámlákkal kapcsolatos devizalikviditást.

A magyar hozamok a hónap elején meredeken emelkedtek, ami után a kedvező EU-s hírek és az év végi pozíciózárások következtében egy gyors korrekciót láthattunk. A hónap közepétől azonban a romló nemzetközi hangulat a magyar piacra is kihatott. Összességében decemberben 50-150 bázispont nagyságrendben emelkedtek a hozamok.

Az ÁKK új kibocsátási tere szerint az államadósság devizaaránya tovább növekedhet. A forint intézményi kibocsátás a lejáratok és a mérsékeltebb költségvetési hiány következtében alacsonyabb lehet az elmúlt évekhez viszonyítva. Az aukciókon az átlagos futamidőt a korábbi évekhez képest visszavágják, bár ez már 2022 utolsó hónapjaiban is megfigyelhető volt.

A portfólió durationt decemberben ismét benchmark alá csökkentettük, mivel a piacon az év végi short zárások a hónap közepe felé már megvalósulhattak, viszont ezek egy részét a szereplők januárban újranyithatják. E mellett a hazai infláció még nagy valószínűséggel tovább emelkedik, a Fed és az EKB még szigorít (EKB QT még csak most indul), év elején pedig az ÁKK jellemzően növeli a kibocsátási aktivitást. Volt kisebb jelzáloglevél eladásunk, mivel a felárszintet kedvezőnek ítéltük.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok