Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás hosszú kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2020. évi adat) 1,56%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 4 év
Kockázati szint közepes
Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.
Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.
Piaci környezet, befektetési döntések

A márciusi USA-infláció 2,6%-ra, míg a Fed által még jobban figyelt PCE magindex a 2%-os infláció közelébe, 1,8%-ra emelkedett. Mindez részben bázishatások eredménye, de a gazdaság újraéledésével is kapcsolatban áll. A munkaerőpiaci fejlemények is további lassú kilábalásról árulkodnak: a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak bővülése bő 250 ezerrel meghaladta a Bloomberg elemzőinek várakozását, a munkanélküliségi ráta 6%-ra mérséklődött.

A Fed a gazdaságot illetően kissé optimistább, de egyelőre újabb üzenetet nem küldött a piacnak. Hangsúlyozták, hogy nemhogy a kamatemelésre, de a QE fokozatos kivezetésének megvitatására sincs még itt az idő, részben a várhatóan csak időleges inflációs megugrás, részben a járvánnyal kapcsolatos bizonytalanságok okán.

Az infláció ugyanakkor áprilisra bőven 3% feletti lehet, ami a hosszabb és jelentős emelkedés után áprilisban enyhén csökkenő USA hosszú hozamszintet ismét emelkedővé változtathatja majd.

Az Eurózóna márciusi inflációja 1,3% lett, és ott is további megugrásra lehet számítani, bár a térségben jelentősebb járványügyi korlátozásokat láthattunk idén, így a hatás elnyújtottabb lehet, inkább csak az olajár és adóhatások okozzák egyelőre. Az EKB sem borította fel a piac egyensúlyát újabb üzenetekkel, a pandémiás eszközvásárlás (PEPP) üteme továbbra is emelt lesz az év elején látottakhoz képest, hogy a pénzügyi kondíciók túlzott szigorodását (ezen belül a hosszú állampapírok hozamemelkedését) megelőzzék. A német kötvénypiac ezzel együtt is gyengült kissé áprilisban.

A hazai infláció a vártnak megfelelően 3,7%-ra emelkedett, a maginfláció ugyanakkor 4% alá csökkent, és mérséklődött az adószűrt magindex is. Az MNB kamatdöntő ülésén eszközökben és kamatszintekben nem történt változtatás. Folytatódnak az állampapír-vásárlások, újabb felülvizsgálatra 3000 milliárd állomány elérésénél kerül majd sor.

Az ÁKK kibocsátotta az első zöld forint államkötvényt, ami egyben az eddigi leghosszabb forint lejárat is (30 év). A várakozást messze meghaladó, mintegy 140 milliárdnyi ajánlat érkezett rá. A papír a többi forintos kötvényhez hasonlóan, aukció formájában kerül piacra, de futamideje és a zöld jellegből adódó speciális követelmények miatt ritkábban, várhatóan csak negyedévente lehet rábocsátásra számítani.

Áprilisban is alacsonyabb volt a portfólió duration értéke a benchmarknál.  A hosszabb futamidőszegmensek esetében most is csak kisebb mértékben tértünk el a benchmark súlyoktól, mivel úgy gondoltuk, hogy az év eleji jelentős fejlett piaci hozamemelkedés lassulhat technikai tényezők, illetve az EKB közbelépése miatt. Ugyanakkor az elkövetkező inflációs bizonytalanság miatt jelentős futamidő-hosszítást jelenleg nem tervezünk, inkább a duration alulsúlyt gondoljuk kedvezőbbnek. Áprilisban is vettünk államilag garantált kötvényt és jelzáloglevelet is, hogy növeljük a felárral rendelkező kötvények arányát, de ezek jelentős részét végül igen kedvező áron el is tudtuk adni. Vásároltunk az új zöld kibocsátásból is, ami érzékelhető likviditási prémiummal került a piacra.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok