Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás hosszú kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2020. évi adat) 1,56%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 4 év
Kockázati szint közepes
Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.
Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.
Piaci környezet, befektetési döntések

Nem változtatott a Fed a kamatokon és az eszközvásárlás ütemén júniusban. A gazdasági növekedésre és az inflációra ugyanakkor jelentősen nőttek a döntéshozók idei várakozásai. A magas infláció a jelenlegi álláspont szerint átmeneti lesz, de a következő hónapokban a Fed a QE lassú kivezetéséről már kommunikálhat részleteket. A kamatemelés később várható, de ennek időpontja is korábbi lehet, mint azt negyed éve gondolták az intézménynél.

Az EKB sem módosított a kamatkondíciókon, és bár néhányan számíthattak másra, de a pandémiás eszközvásárlások üteme változatlanul emelt összeggel zajlik.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően hosszú évek után először kamatot emelt az MNB. A változás az alapkamatban 30 bp, ugyanakkor az overnight kamatfolyosó alja -0,05% maradt, míg az egyhetes betét mindössze 15 bázisponttal nőtt. Az alapkamat jelentősége ismét megnő: a szimbolikus jelentés és több kisebb volumenű eszköz mellett az egyhetes betéti kamat is erre a szintre áll rá tartósan. Kamatemelési ciklus indult, ahol havonta számíthatunk lépésre. A döntés hátterében az áll, hogy a járványt követő nyitás után az inflációs kockázatok aszimmetrikussá váltak, fennáll a veszélye, hogy az infláció tartósan magas szinten ragad. Az év végéig így is az inflációs toleranciasáv tetejét (4%) meghaladó drágulással számolhatunk.

A fentieken túl a növekedési hitelprogram leáll, ugyanakkor zöld hitelezés támogatására terveznek új programot indítani. A jegybanki célok közé bekerült zöld mandátum kapcsán más bejelentés is érkezett: tisztázódott a zöld jelzáloglevelekhez kapcsolódó számos szabályozási kérdés, így idén még láthatunk zöld jelzáloglevelet is. Az NKP folytatódik, de itt is lehetnek majd „zöld” kedvezmények.

A szigorúbb monetáris politika mellett a költségvetés egyelőre élénkítő üzemmódban maradt (legfontosabb új bejelentések: családok SZJA visszatérítése, kedvezményes vállalkozói hitelek), a hiány/adósság lefaragása lassan indul meg. A laza költségvetés keresletélénkítő hatása az infláció emelkedésének irányába hat, így ez az MNB-re is nagyobb nyomást helyez majd: az ultra laza kondícióknak egyelőre búcsút mondhatunk.

Június első felében a portfólió duration értéke még a benchmark alatt volt, azonban a hónap folyamán ezt fokozatosan növeltük, felülsúlyba fordítottuk. A vételek során elsősorban a hosszabb futamidőkre koncentráltunk. Ennek többek közt oka volt a fejlett piaci hozamok stabilizálódása, a nagy jegybankok és az MNB aktív állampapír-piaci szerepvállalása. Ezen felül a többi befektetőt is szerettük volna megelőzni: 07.01-jén a MAX indexből a 22A állampapír kiesik, és így a MAX benchmarkot használó befektetők többsége ezt valamilyen mértékben hosszabb állampapírok vásárlásával követi le, miközben az MNB vásárlásai nyomán az árjegyzőknél jelentősebb short pozíciók is kiépülhettek. Júniusban is vettünk államilag garantált kötvényt, hogy növeljük a felárral rendelkező kötvények arányát, de mivel továbbra is folytatódtak az MNB QE programjai, lehetőségünk volt kedvező árú eladásra is.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok