Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2019. évi adat) 1,67%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 2 év
Kockázati szint közepes
Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.
Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.
Piaci környezet, befektetési döntések

Az USA gazdasága a 4. negyedévben az előzetes adatok szerint megközelítőleg 1%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. Ez kissé meghaladta az eurózónás értéket, ami egy közel ekkora csökkenés volt. De persze Kína a 2,6%-os adatával verte mindkét régiót, és látványos, hogy olyannyira nő a kínai export, hogy konténerhiány alakult ki.

A decemberi USA-infláció és a PCE-magindex is emelkedett kissé, 1,4%, illetve 1,5% lett. Ez persze még közel sem ad okot aggodalomra a monetáris politika szempontjából, főleg, hogy a Fed monetáris stratégia tavaly megengedőbb lett: egy hosszabb, 2%-os cél alatti időszak után egy bizonyos ideig tolerált, sőt kívánatos a valamivel cél feletti érték. Az eurózónás adat is decemberben fordult csak még mínusz nullából plusz nullába. Érdemes lesz ugyanakkor figyelni a tendenciát, hiszen egyrészt bázishatások (olajár, 2020-as német adócsökkentés) mellett lesznek egyszeri hatások (járvány enyhülését követő időszakosan megnövekedett kereslet, konténerhiány), amiket viszont nehéz lesz majd elválasztani strukturális változásoktól (kínai bérnövekedés, deglobalizáció/gyártósorok hazahozatala, JIT-rendszerek finomhangolása, ellátási láncok nehézségei).

A januári monetáris politikai döntésekről egyébként túl sokat most nem tudunk írni, a Fed és az EKB is lényegében megismételte az eddigi laza irányultságra vonatkozó üzeneteit. A piac az EKB esetében talán kicsit belekapaszkodhatott abba, hogy a döntéshozók megemlítették a PEPP eszközvásárlás teljes ki nem használásának a lehetőségét, de valójában ebben nem volt semmi újdonság, és azt is olvashatjuk, hogy szükség esetén tovább bővíthetik a keretösszeget. Az USA 10 éves januárban bőven 1% felett is járt, és némi korrekció után kb. 15 bázispontot emelkedett. Az USA-hozamok 2020 augusztusától emelkedő trendben vannak, de most mintha a német is követni kezdené, de ott szerényebb volt a hozamemelkedés 10 évre.

A magyar decemberi infláció 2,7% maradt, de a KSH maginfláció még kicsit emelkedett is, 4% lett. Az MNB egyébként a pénzromlás emelkedésére figyelmeztet a következő hónapokra, elsősorban az olajár és a jövedéki adók emelkedése miatt, de felfelé és lefelé ható kockázatokra is felhívják a figyelmet. A Monetáris Tanács a vállalati kötvényvásárlások (NKP-program) keretét megemelte. Az állampapírpiac szempontjából fontos fejlemény, hogy a hónapban az MNB megközelítette a 10 évnél hosszabb sorozatok esetében az 50%-os kitettséget, így az eddigi kommunikációnak megfelelően kiterjesztették a vásárlásokat a rövidebb, 5-10 éves futamidőkre is. Az ÁKK a hosszú papírokat továbbra is preferálja, és a kibocsátások is magasak így év elején. Mindez a nemzetközi környezettel együtt hozamemelkedést okozott, a 10 éves futamidőre kb. 20 bázispontot, de a hosszabb lejáratokon még nagyobbat.

Januárban a portfólió duration értéke kis mértékben rövidebb volt a benchmarknál. Az egyes értékpapír-sorozatokat nézve a 10 év körüli és feletti lejáratok lejáratokat és a rövid futamidejű kötvényeket jellemzően alulsúlyoztuk, 5-7 év környékén inkább felülsúly volt jellemző. 

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok