Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2019. évi adat) 1,67%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 2 év
Kockázati szint közepes
Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.
Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.
Piaci környezet, befektetési döntések

Az USA gazdasága a 3. negyedévben 7,4%-os növekedést mutatott, az előző év azonos időszakához képest ugyanakkor még 2,9%-os az elmaradás. A munkanélküliségi ráta tovább csökkent, de még 12,8%. A szeptemberi infláció az előző hónaphoz hasonlóan 1,4% lett. Tehát a Fed laza monetáris politikájának vége még nincs az időhorizonton.

Az elnökválasztáson nagy valószínűséggel Joe Biden kapja meg a szükséges elektori szavazatokat, de a jelentősen megnövekedett levélszavazatok miatt gyors eredményre nem számíthatunk, főleg, ha Trump elnök szoros küzdelemben veszít, és újraszámolást követel.

Az Eurózóna inflációja kicsivel 0% alatti. A GDP az előzetes adatok szerint impresszív 12,7%-os bővülést mutat negyedéves alapon, év/év -4,3% lett. Világszinten ugyanakkor a járvány újabb lendületet vett sokhelyütt a tavaszinál is nagyobb esetszámokkal. Így számos országban szigorításokat látunk. A korlátozások az EU-t az átlagnál rosszabbul érinthetik majd.

Az EKB kamatdöntő ülésén nem változtak a kamatkondíciók és az eszközvásárlás összege sem, ugyanakkor a döntéshozók úgy látják, hogy a járvány hatására a lefelé mutató kockázatok jelentőssé váltak. A Kormányzótanács megvárja a soron következő decemberi gazdasági előrejelzéseket, és ennek fényében rögtön várható a monetáris eszközrendszer újrahangolása. Ez gyakorlatban további lazításokat jelenthet, és nem csak a járvánnyal kapcsolatos eszközvásárlási keretösszeget érintheti. 

Az MNB a hónap folyamán nem változtatott a kamatokon, ugyanakkor a Jegybankelnök egy országgyűlési bizottsági meghallgatásán és egy cikkében is hangsúlyozta az MNB számos más jegybankhoz képest nagyobb mozgásterét a mérleg bővítésére vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a hosszabb lejáratok esetében számíthat a piac a folyamatos, esetleg növekvő jegybanki jelenlétre. Az MNB októberben emelte is az állampapír-vásárlásokat: heti 50 milliárd forintra, az egy sorozatból általa birtokolható mennyiséget pedig 50%-ra. Elindult az államilag garantált kötvények vásárlása heti 5 milliárd körüli összegben. A jelzáloglevél-piacon a hó végére a heti 5 milliárdos vásárlás a felére csökkent. Az ötéves hiteltenderen az elfogadott mennyiség a hónap folyamán heti 30 milliárd volt.

A szeptemberi infláció egyelőre ismét növekvő MNB mozgásteret jelez, mivel 3,4%-ra ereszkedett. A KSH által számolt maginfláció ugyan még 4%, de az is csökkent, az MNB magindexe pedig bőven 4% alá került. Emellett érkeztek még vártnál jobb makroadatok (ipari termelés, munkanélküliség, foglalkoztatottság).

A forint az időszakban gyengülő tendenciát mutatott, de ezúttal a régióhoz képest nem volt kiugró a mozgás.  Az állampapír-piacon a hosszú futamidőkön jelentősebb, 20-40 bázispont hozamcsökkenést figyelhettünk meg, a rövidebb lejáratokon az erősödés visszafogottabb volt.

Október nagy részében a portfólió duration értéke némileg a benchmark felett volt, és ezen belül az egyes értékpapír-sorozatokat nézve továbbra is a leghosszabb lejáratokat súlyoztuk felül, míg a rövidebb futamidőket nézve esetenként jelentős alulsúly volt jellemző.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok