Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás hosszú kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MBH Befektetési Bank Zrt
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MBH Befektetési Bank Zrt
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2021. évi adat) 1,26%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 4 év
Kockázati szint közepes

Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.

Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.

Piaci környezet, befektetési döntések

Az USA áprilisi inflációs mutatója a vártnak megfelelően lényegében szinten maradt (4,9%). A hónap során megjelent munkaerőpiaci adatok erősek lettek, ami nehezíti a Fed infláció elleni küzdelmét. A Michigan Egyetem által közölt lakossági inflációs várakozások sem kedvezőek ebből a szempontból. Májusban a Fed a vártnak megfelelően tovább emelte a kamatszinteket, de a kapcsolódó közlemény és sajtótájékoztató alapján elképzelhető, hogy itt egyelőre meg is áll a ciklus. A májusi piaci hangulatot nagyban rontotta az USA adósságplafonja körüli szokásos vita. Azonban úgy néz ki, végül ez alkalommal is megegyezéssel zárult az államcsőddel fenyegető helyzet.

Az Egyesült Állokhoz hasonlóan az áprilisi eurózónás infláció sem tért el érdemben az előző havitól (7%), de a termelői árakban legalább markáns csökkenést láthattunk (márciusi adat). A dezinflációs folyamatot támogatja a szűkülő kiskereskedelem. Az EKB is 25 bázispontos szigorítás mellett döntött, de itt még nincs szó a kamatemelések leállításáról. Júliustól már nem fekteti be újra a „normál” eszközvásárlási program (APP) keretében megszerzett kötvények lejáratait az EKB, a pandémiás eszközvásárlások eredményeként létrejött portfólió (PEPP) ugyanakkor az eddigieknek megfelelően még legalább jövő év végéig megújításra kerül.

A hazai infláció és maginfláció végre érezhetően lefelé indult, ugyan még bőven 20% feletti szintekről beszélünk. A kiskereskedelmi forgalom erősen szűkült, a termelői árak mérséklődnek, az energiaár kedvező szinteken. Hatása lesz az új tömegközlekedési bérleteknek, versenyhivatali eljárásoknak, és hamarosan indulnak a kötelező akciók a kiskereskedelmi egységekben. A bérnövekedés egyelőre rontja az inflációs kilátásokat.

Az MNB májusban megkezdte az egynapos betéti tender alapkamathoz zárását, itt 100 bázispontos csökkentésre került sor. Azonos mértékben vágták az egynapos hitel kamatát is, az alapkamat mérséklése ugyanakkor még jó ideig nem kerülhet napirendre. A mostani ütemmel számolva szeptemberre érhet az alapkamat 13%-os szintjére az egynapos betéti tender kamata. Természetesen ehhez szükség van arra, hogy az ország pénzügyi megítélése továbbra is stabil maradjon, a folyó fizetési mérleg kedvezően alakuljon.

Május utolsó napján a hazai kötvénypiac szempontjából jelentős befolyással bíró rendeletek jelentek meg. Egyrészt az értékpapír befektetési alapokat terelik még erősebben a hazai állampapírok irányába, másrészt a bankok részére akár megfelezhető lesz az extraprofit adó, ha az állampapír-állományukat jelentősen növelik.

A portfólió durationt májusban benchmark súly körül tartottuk, a nemzetközi inflációs kockázatok és a hazai költségvetési hiány növekedése miatt óvatosak voltunk. A hosszabb futamidők arányát így is megnöveltük, részben a hónap elején eladott 32/B változó kamatozású kötvényből befolyt összeg terhére. A meghozott kormányzati intézkedések a piacot erősen támaszthatják a következő hónapokban, így az új hónapot inkább felülsúlyokkal kezdtük a hosszabb futamidőkön.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok