Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2018. évi adat) 1,55%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 2 év
Kockázati szint közepes
Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.
Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.
Piaci környezet, befektetési döntések

Elkezdhetnénk sorolni a szokásosnak megfelelően az egyes jelentősebb makrogazdasági adatok alakulását, de január második felétől a koronavírus terjedése lett az egyik fő téma, és így a visszatekintő adatoknak lényegesen kisebb a jelentősége. Később látjuk majd a vírus első gazdasági hatásait. Hogy ez mennyire átírhatja a világgazdaságot, remekül szemlélteti a tény, hogy a jelen havi jelentés fordulónapját követően, 03.03-án a Fed rendkívüli ülésen 50 bázispontos kamatvágást hajtott végre kifejezetten ez okból. Itt a mérték (25 helyett 50) és az időzítés (mindössze két héttel a márciusi ülés előtt) is jelzés értékű.

A kínai hatóságok ugyan drasztikus lépésekkel mostanra jelentősen lassították az ottani terjedést, ugyanakkor a vírus a világon egyre több országban jelen van már, és ott még az exponenciális szakaszban van. Ez is nehezíti a hatások megítélését. Ezek ráadásul többrétűek. Egyrészt jelentkezik egy rövidtávú keresleti sokk: a fogyasztás a karantén miatt alacsonyabb. Másrészt megjelenik egy kínálati hatás, mivel jelentős a termeléskiesés. A többi országot nem csak az importált fogyasztási cikkeken keresztül érintheti ez, hanem alkatrészek/alapanyagok hiánya miatt is.

Ezek alapján nem nehéz megjósolni, hogy az elkövetkező reálgazdasági adatok nem lesznek kedvezőek. A pénzügyi eszközökre gyakorolt hatás még bonyolultabb. Egyrészt a nagy jegybankok lazítanak, ami növeli a pénzbőséget, így vonzóvá teheti például a magyar kötvényeket is. Nő ugyanakkor a kockázatkerülés, ami ezzel ellentétesen hat.

Hazánkra áttérve érdemes még megemlíteni az inflációs adatot. Januárra a KSH a vártnál magasabb, évi 4,7%-os pénzromlást mutatott ki, ezután az addig elég gyengén szereplő, az euróhoz képest 340 fölé emelkedő forint kicsit erősödni kezdett a bankközi devizapiacon, mivel a szereplők az MNB-től lépést vártak. Nagy Márton alelnök tett nyilatkozatot is, amelynek a lényege, hogy a jegybank minden eszközt bevet, hogy az inflációs cél középtávon teljesüljön. A bankközi likviditást szűkítése folytatódott, ami a pénzpiaci hozamok érzékelhető emelkedését hozta: a 3 havi BUBOR közel 40bp-ot, a 3 hónapos DKJ benchmark nagyjából 30bp-ot. A hosszú hozamok kezdeti felpattanását elsődlegesen a koronavírussal kapcsolatos nemzetközi kötvénypiaci erősödés akasztotta meg, így a kicsivel 2% fölötti szintről induló 10 éves benchmark hozam hó végére már csak szerény emelkedést mutatott. (A forintot ugyanakkor a kockázatkerülés hó végéig ismét gyengítette.) Az államkötvény-aukciók végig megfelelőnek mondható kereslet mellett zajlottak, sőt az ÁKK visszavásárlási aukciót is meghirdetett már. Előretekintve az inflációs szám ismét a figyelem középpontjában lesz, ami jelentős mérséklődést mutathat az eső olajár miatt.

A portfólió duration értéke a hónap folyamán benchmark alatt volt, február második felében azonban az alulsúlyt csökkentettük. Az éven túli lejáratokon belül a hosszabb futamidejű kötvényeket részesítettük előnyben. 

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok