Figyelem: Elavult böngészőt használ, váltson egy modernebb böngészőre, például Chrome-ra, Firefox-ra vagy Microsoft Edge-re

Allianz Kötvény Befektetési Alap

További információkért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 237 2399-es telefonszámon!*
Általános információk

Csúsztassa balra a további információkért

Típusa, fajtája
nyilvános, nyíltvégű, értékpapírba fektető befektetési alap
BAMOSZ besorolás hosszú kötvény alap
ISIN HU0000708201
Az Alap indulása 2009.11.03.
Elszámolása T+2
Devizanem HUF
Az Alap alapkezelési díja (éves szinten) max. 1,50%
Letétkezelő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Letétkezelés díja (éves szinten) 0,10%
Vezető forgalmazó MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Forgalmazás befektetőt terhelő jutalékai A forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata tartalmazza.
Benchmark 100% MAX
TER (2021. évi adat) 1,26%
Ajánlott befektetési időtáv minimum 4 év
Kockázati szint közepes

Az Alap rövid bemutatása

Az Alap célja, hogy részesedjen a hazai kötvénypiac növekedéséből, ezzel középtávon az állampapír befektetéseket meghaladó hozamot érjen el, azoknál azonban magasabb kockázati szint mellett.

Az Alap befektetési politikája

Az Alap céljának elérése érdekében portfóliójában jellemzően magyar állampapírok, a magyar állam készfizető kezességével kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, diszkont-kincstárjegyek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények szerepelnek, de kisebb mértékben kollektív befektetési értékpapírokba, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe, bankbetétekbe és külföldi állampapírokba is fektetheti vagyonát.

Piaci környezet, befektetési döntések

Az USA infláció tovább emelkedett márciusban (8,5% lett) és a PCE magindex is 5% felett maradt. A munkanélküliségi ráta tovább csökkent és az órabérek emelkedése is gyorsul. Mindezek további kamatemelések irányába mutatnak. A piaci várakozások mellett a FED döntéshozók megszólalásai is egyre inkább afelé hajlanak, hogy év végéig még több 50 bázispontos lépést is láthatunk, és a mérlegleépítés is megindulhat.

Az EKB pontosította, hogy az eszközvásárlások a harmadik negyedévben lezárulnak, kamatemelésre ez után kerülhet sor. Ennek kapcsán pedig az elmúlt időszakban több döntéshozói és elemzői várakozást is olvashattunk, hogy még idén várható kamatemelés, sőt a negatív kamatok kora is véget érhet.

A kínai covid-lezárások és a szomszédunkban dúló, elhúzódó háború, illetve az ennek kapcsán szélesedő szankciók a még helyre nem állt ellátási láncokat ismét megzavarják, ami a középtávú inflációs folyamatok szempontjából mindenképpen kedvezőtlen. Az energiaárak terén is könnyen megeshet, hogy az elmúlt időszak jelentős emelkedése után nem következik egy gyors visszarendeződés. E mellett az élelmiszerek ára is tovább nőhet majd.

A magyar infláció az árkorlátozások miatt „csak” 8,5% lett, a maginfláció ugyanakkor 9,1%. A Kormány bejelentette ugyan az egyes élelmiszertermékek és az üzemanyagok ársapkájának meghosszabbítását, és rezsiemeléstől sem kell még rövid távon tartani, de kérdéses, hogy addig az inflációs kép alapvetően meg tud-e változni az elkövetkező hetekben. Nem lenne meglepő, ha júliusban egy újabb hosszabbítást látnánk, és a kormányzati kommunikáció előkészítené az árak lassú felengedését, illetve bizonyos – lakosságot közvetlenül nem terhelő – adók emelését.

Az MNB a vártnak megfelelően ismét 100 bázisponttal emelte az alapkamatot, tolta el a kamatfolyosót. A lépés hátterében az inflációs veszélyeket emelték ki. A pénzpiacok számára fontosabb egyhetes betéti kamatot ugyanakkor csak 30 bázisponttal növelték: láthatólag a Jegybank megpróbálja közelíteni az alapkamatot és az egyhetes kamatot, miközben a monetáris szigorítást tekintetében a korábbiaknál óvatosabb úton halad. Kérdés, hogy ez a hozamgörbe hosszabb oldalán és a forint piacon mennyire bizonytalanítja el a befektetőket.

A magyar hozamok a fenti környezetben tovább emelkedtek, a 10 éves kötvényhozam közel 100 bázisponttal került feljebb.

A portfólió duration továbbra is a benchmark alatt volt. Indokok és pozicionáltság terén nemigen tudunk újat mondani: a FED kamatot emel és mennyiségi szigorításba kezd, a régió is még kamatemelési ciklusban van, a nemzetközi és hazai inflációs kilátások továbbra is kedvezőtlenek, az MNB is szigorít, az ÁKK kibocsátás év elején koncentráltabb. A duration alulsúly legnagyobb része a 4 éven belüli lejáratokból származik. A hosszabb futamidőkön a jelentős hozamemelkedés után mostanra már több értéket látunk, de mivel az inflációs folyamatok még az emelkedés felé mutatnak, ezért itt sem vagyunk még kifejezetten optimisták, miközben a rövid oldalt a kamatemelések még érezhetően vihetik felfelé.

Jogi nyilatkozatok, felelősség kizárás

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Az oldalunkon kiszámított hozamok a forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek, valamint adó levonása előtt értendők. Az egy évnél rövidebb időszakok hozamai nominális (nem évesített) hozamok, az egy évnél hosszab időszakok hozamait évesítettük. Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

        *Telefonos ügyfélszolgálatunkon munkanapokon 8:00 és 18:00 óra - csütörtökön 8:00 és 20:00 óra - között panaszügyben ezen időpontokban várjuk a hívását.
alt
alt
Kiemelt befektetői információk, tájékoztatók, kezelési szabályzatok és egyéb fontos dokumentumok