Az Allianz erős hajrával zárta a 2020-as évet

Allianz Hungária Zrt.
 • 2020-ban a teljes díjbevétel 1,3 százalékkal, 140 milliárd euróra csökkent
 •  A 2020-as 10,8 milliárd eurós működési eredményhez a COVID-19 járvány 1,3 milliárd eurós negatív hatása társult
 • A 2020. évben a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 14,0 százalékkal, 6,8 milliárd euróra csökkent
 • Erőteljes, 207 százalékos Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató[1] 2020 végén
 • Az Igazgatóság az előző évvel megegyező összegű, részvényenként 9,60 eurós osztalék kifizetésére tesz javaslatot
 •  2020 utolsó negyedévében a teljes díjbevétel éves összehasonlításban stabil maradt, a működési eredmény ugyanebben a negyedévben 8,2 százalékos növekedést mutatott, ugyanekkor a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,2 százalékkal csökkent
 • A 2021. évre célként meghatározott működési eredmény 12,0 milliárd euró (plusz/mínusz 1 milliárd euró)

Vezetői összefoglaló: Rugalmas teljesítmény egy példa nélküli évben

A rendkívül nagy kihívást jelentő 2020-as évben az Allianz különleges rugalmasságról tett tanúbizonyságot a példátlan egészségügyi válsággal és a tartósan alacsony kamatlábakkal szemben. A 2020-as pénzügyi év pénzügyi teljesítménye minden üzleti szegmensben kiemelkedően erős volt, noha a COVID-19-világjárvány nyomot hagyott a pénzügyi eredményeken, különösen a Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágban. E jelentős globális kihívások ellenére az Allianz erős negyedik negyedévvel zárta pénzügyi évét.

A belső bevétel növekedésének árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke −1,8 százalék volt 2020-ban, főként az Élet- és egészségbiztosítási üzletágnak köszönhetően. A teljes díjbevétel a 2019. évi 142,4 milliárdról 1,3 százalékos csökkenéssel 140,5 milliárd euróra esett vissza, és a működési eredmény 9,3 százalékkal, 11,9-ről 10,8 milliárd euróra gyengült, főként a COVID-19 járvány mintegy 1,3 milliárd eurót elérő kedvezőtlen hatása miatt. A Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye a COVID–19-hez kapcsolódó veszteségek, az alacsonyabb lebonyolítási eredmények és a szintén alacsonyabb működési befektetési eredmény miatt esett vissza. Az Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredményének összege ugyan csökkent, de a rugalmas befektetési nyereségrátának köszönhetően még így is erős szinten zárt. A csökkenés elsősorban az Egyesült Államokban az előző évben elért pozitív hatásnak, valamint a spanyolországi Allianz Popular S.L. leépítésének volt köszönhető. A Vagyonkezelési üzletág viszont a magasabb átlagos teljes kezelt vagyonból magasabb működési eredményt ért el, és továbbra is körültekintő költséggazdálkodást folytatott. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény az alacsonyabb működési és nem működési eredmény következtében 14,0 százalékkal, 7,9-ről 6,8 milliárd euróra csökkent.

Az egy részvényre jutó nyereség alapértéke (EPS) 18,90 euróról 16,48 euróra esett vissza, azaz 12,8 százalékkal csökkent 2020-ban. A sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) mértéke 13,6-ról 11,4 százalékra esett vissza. A Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2019 végi 212 százalékhoz képest 2020 végére 207 százalékra csökkent.[2] Az Igazgatóság 2020-ra az előző évivel megegyező részvényenkénti 9,60 eurós osztalékra tesz javaslatot.

A pénzügyi eredmények mellett a vállalat minőségének fő mutatója az ügyfelektől kapott visszajelzés. Az Allianz globális működési egységeinek 79 százaléka a piaci átlagot meghaladó valós ügyféltámogatottsági értéket (NPS) ért el az előző évi 70 százalékhoz képest, és ezzel új rekordot állított be. A vezetési kompetenciák és a teljesítményorientált vállalati kultúra mérésére alkalmazott inkluzív meritokrácia-mutató (IMIX) értéke 2020-ban az előző évinél 5 százalékponttal magasabb értéket, 78 százalékot ért el. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy az Allianz „Az egyszerűség diadala” című stratégiája kiválóan bevált, különösen a válság idején.

„Hálás vagyok a részvényeseink bizalmáért, és az Allianzba vetett hitükért, amit az igazi kihívást jelentő 2020-as év során tanúsítottak” – nyilatkozta Oliver Bäte, az Allianz Csoport vezérigazgatója. „A körülményeknek ellenálló eredményeink bizonyítják, hogy rendkívül elkötelezett munkatársainknak és korszerű működésünknek köszönhetően továbbra is értéket és biztonságot nyújtunk ügyfeleinknek. Ezért minden adott ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk 2021-re kitűzött céljainkat.”

2020 negyedik negyedévében a teljes díjbevétel az előző évihez képest stabil maradt. A működési eredmény az előző évi 2,8 milliárd euróhoz képest 8,2 százalékkal, 3 milliárd euróra nőtt, és ehhez az eredményhez valamennyi üzletág hozzájárult. A magasabb nyereségrátának köszönhetően az Élet- és egészségbiztosítási üzletág működési eredménye emelkedett, míg a teljes kezelt vagyon (AuM) növekedésének köszönhető bevételemelkedés a Vagyonkezelési üzletág működési eredményének javulását eredményezte. A Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág működési eredménye szintén nőtt. Működési eredményünk növekedése bőven ellensúlyozta nem működési eredményünk romlását, így összességében a részvényesek számára megtermelt adózott eredmény 2,2 százalékkal, 1,8-ról 1,9 milliárd euróra nőtt.

Giulio Terzariol, az Allianz Csoport pénzügyi vezetője (CFO) elmondta, hogy „az Allianz csapata erős hajrával zárta a nagy kihívást jelentő évet, ami azt mutatja, hogy az Allianz megbízható partner minden részvényesünk számára.” „A COVID-19 kedvezőtlen hatásaival korrigált működési eredményünk meghaladta az előző évi rekordszintet, ami jól mutatja, hogy üzleti teljesítményünk mennyire diverzifikált és egészséges. Tőkehelyzetünk a világjárvány teljes ideje alatt erős maradt. Ezért magabiztosan tekintünk a 2021-es év elé.”

[1]A biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos átmeneti intézkedések nélkül.

2A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések alkalmazását is magába foglalóan a Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató a 2020. év végére 240 százalékra emelkedett (2020. harmadik negyedév végén ugyanez a mutató 224 százalékot ért el).

Vagyon- és felelősségbiztosítás: A COVID-19 járvány hatása a működési eredményre

 • A teljes díjbevétel 2020-ben enyhén, 0,4 százalékkal emelkedve 59,4 milliárd eurón zárt. Az árfolyam- és konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta −1,5 százalékot ért el, amely a főként a 4,8 százalékos negatív mennyiségi hatásnak és a 3,8 százalékos pozitív árhatásnak volt köszönhető. Ehhez a csökkenéshez főleg az Allianz Partners, az Euler Hermes és Olaszország járultak hozzá, míg az AGCS, Törökország és Németország pozitív belső növekedési rátát könyvelhetett el.
 • 2020-ban a működési eredmény az előző évhez képest 13,4 százalékkal 4,4 milliárd euróra nőtt. A jegyzési eredményt nagymértékben befolyásolta a COVID-19 világjárvány, különösen a kereskedelmi üzletágakban, a természeti katasztrófákból eredő magasabb kárigények és a lebonyolításokból származó alacsonyabb eredmények, amelyeket csak részben ellensúlyozott a költséghányad jelentős javulása. A működési befektetési eredmény szintén csökkent.
 • A kombinált hányad (a kárráfordítások és a költségek díjbevételhez viszonyított aránya) 0,8 százalékos emelkedést mutatva 2020-ban 96,3 százalékra nőtt.

„A Vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk a működési eredményre vonatkozó középtávú célkitűzésünknek megfelelően teljesített, ha a COVID-19-cel kapcsolatos veszteségeket kivesszük a számításból” – mondta Giulio Terzariol, az Allianz Csoport pénzügyi vezetője (CFO). „Fegyelmezett jegyzésünk és folyamatosan javuló hatékonyságunk jelentős előrelépést kell, hogy eredményezzen a 2021-re előirányzott 93 százalékos kombinált hányad elérésében.”

2020 negyedik negyedévében a teljes díjbevétel 13,1-ról 12,7 milliárd euróra csökkent. A devizaátszámítási és a konszolidációs hatások kiszűrésével számított belső növekedési ráta mértéke -3,5 volt, elsősorban az Allianz Partners, Olaszország és az Euler Hermes miatt. A COVID-19 negatív hatásainak ellenére a működési eredmény 2019-hez képest 2,4 százalékkal, 881 millió euróra nőtt. Ez a jelentősen magasabb jegyzési eredménynek volt köszönhető. 2020. negyedik negyedévében a kombinált hányad összességében 2,2 százalékponttal, 97,4 százalékra javult.

Az Allianz erős hajrával zárta a 2020-as évet

Élet- és egészségbiztosítás: Erős működési eredmény és egészséges értékesítési számok

 • Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)[3] a COVID-19 korlátozások miatt az előző évi 67,0-ról 61,5 milliárd euróra esett vissza 2020-ban. A legnagyobb mennyiségi visszaesés Németországban és az Egyesült Államokban volt tapasztalható. A negatív hatásokat részben ellensúlyozta az Olaszországban jelentkező mennyiségi növekedés.
 • Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 3,2 százalékról 2,8 százalékra csökkent az alacsonyabb kamatok hatása miatt. Ezt nagymértékben ellensúlyozta a termékek újraárazása és a jobb üzleti struktúra, és folytatódott az előnyben részesített üzletágak felé történő elmozdulás. Az új értékesítés értéke (VNB) 2020-ban 2,2-ről 1,7 milliárd euróra csökkent az alacsonyabb volumen és az alacsonyabb nyereségráta együttes hatása miatt.
 • A működési eredmény 2020-ban 4,7-ről 4,4 milliárd euróra esett vissza. Ennek oka elsősorban a spanyolországi Allianz Popular leépítése, valamint a veszteség elszámolása és az Egyesült Államokban az előző évben tapasztalt pozitív hatás volt. Ugyanakkor a rugalmas befektetési nyereségből pozitív eredmények származtak.

„2020 végén az Élet- és egészségbiztosítási üzletág értékesítési és nyereségi rugalmasságának javulását tapasztaltuk” - nyilatkozta Giulio Terzariol. „Örömmel tölt el, hogy üzleti portfóliónk innovációjával és adaptálásával továbbra is sikerrel felelünk meg ügyfeleink elvárásainak. Működési teljesítményünk szilárd alapokon nyugszik, és nagy várakozással tekintek egy erős 2021-es év elé.”

2020 utolsó negyedévében a PVNBP – elsősorban a növekvő olaszországi és franciaországi értékesítéseknek köszönhetően – az előző évi 18,1 milliárd euróról 19,0 milliárd euróra nőtt. A működési eredmény – elsősorban a németországi Életbiztosítási üzletágban és az Egyesült Államokban elért javuló befektetési nyereség miatt – az előző évi 1,3 milliárd euróról 1,4 milliárdra emelkedett. Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 2,9-ről 2,7 százalékra csökkent a kamatlábak csökkenése miatt, míg a VNB 519-ről 521 millió euróra nőtt a nagyobb volumenek miatt.

3Eltérő jelzés hiányában a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni értéken szerepel.

Vagyonkezelés: Rekordmagas szinten a teljes kezelt vagyon

 • A harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon (AuM) 2020-ban 26 milliárd euróval 1712 milliárd euróra növekedett. Ennek mozgatórugói a 96,5 milliárd euró értékű kedvező piaci hatások és a 32,8 milliárd euró összegű nettó tőkebeáramlás voltak. A kedvezőtlen, 104,3 milliárd eurós devizaátváltási műveletek hatása ezt részben ellentételezte.
 • A teljes kezelt vagyon állománya 2020-ban rekordszintre, 2389 milliárd euróra növekedett.
 • A működési eredmény az előző évi 2,7 milliárd euróhoz mérve a bevételek növekedésével 2020-ban 5,5 százalékkal, 2,9 milliárd euróra nőtt, elsősorban a harmadik felek által kezelt teljes vagyon magasabb átlagának köszönhetően. Ennek eredményeképpen a költség-bevétel arány (CIR) 2019-hez képest 1,1 százalékponttal, 61,2 százalékra csökkent 2020-ban. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 7,3 százalékkal nőtt.

„A Vagyonkezelési üzletágba irányuló jelentős nettó tőkebeáramlás az ügyfeleinknek kínált vonzó értékajánlatunk bizonyítéka” – mondta Giulio Terzariol. „Az új, rekordmagas teljes kezelt vagyon és a kiváló termelékenységi mutató nagyon jó előjel a 2021-es erős kezdéshez.”

2020 utolsó negyedévében a működési bevételek 3,4 százalékkal, 2,1 milliárd euróra emelkedtek a teljes kezelt vagyon növekedésének köszönhető bevételnövekedés eredményeként. A működési bevételek emelkedése és a működési költségek csökkenése eredményeként a költség-bevétel arány 62,7 százalékról 58,7% százalékra csökkent. A működési eredmény 14,2 százalékkal, 857-ről 750 millió euróra nőtt. Az árfolyamhatásoktól megtisztított működési eredmény 20,7 százalékkal nőtt. A harmadik felektől származó kezelt vagyon értéke 2020 harmadik negyedévének végéhez képest 42 milliárd eurós növekedést mutatott: a 61,6 milliárd euró értékű pozitív piaci hatásokat és a 27,7 milliárd euró értékű harmadik féltől származó nettó tőkebeáramlást részben ellentételezte a 47,7 milliárd euró értékű negatív deviza-átszámítási hatás.

Allianz Csoport – a IV. negyedévre és a 2020-es pénzügyi évre vonatkozó főbb előzetes adatok

 

 

 

 

2020. IV. né.

 

2019. IV. né.

 

Változás

 

2020. év

 

2019. év

 

Változás

Teljes díjbevétel

 

Mrd EUR

 

 35,6

 

35,5

 

0,3%

 

140,5

 

142,4

 

-1,3%

-  Vagyon- és felelősségbiztosítás1

 

Mrd EUR

 

 12,7

 

13,1

 

-2,8%

 

59,4

 

59,2

 

0,4%

-  Élet- és egészségbiztosítás

 

Mrd EUR 

 

20,9

 

20,5

 

2,0%

 

74,0

 

76,4

 

-3,1%

-  Vagyonkezelés

 

Mrd EUR

 

 2,1

 

2,0

 

3,4%

 

7,3

 

7,2

 

2,6%

-  Vállalati és egyéb

 

Mrd EUR 

 

 0,1

 

0,0

 

48,3%

 

0,2

 

0,2

 

2,5%

-  Konszolidáció

 

Mrd EUR

 

 -0,2

 

-0,2

 

13,6%

 

-0,6

 

-0,6

 

-3,7%

Működési eredmény

 

M EUR

 

 2 975

 

2 751

 

8,2%

 

10 751

 

11 855

 

-9,3%

-  Vagyon- és felelősségbiztosítás

 

M EUR 

 

 881

 

861

 

2,4%

 

4 371

 

5 045

 

-13,4%

-  Élet- és egészségbiztosítás

 

M EUR

 

 1 429

 

1 298

 

10,1%

 

4 359

 

4 708

 

-7,4%

-  Vagyonkezelés

 

M EUR

 

857

 

750

 

14,2%

 

2 853

 

2 704

 

5,5%

-  Vállalati és egyéb

 

M EUR

 

-197

 

-158

 

24,8%

 

-831

 

-602

 

38,1%

-  Konszolidáció

 

M EUR

 

4

 

0

 

n. m.

 

-1

 

0

 

n. m.

Adózott eredmény

 

M EUR

 

1 901

 

1 954

 

-2,7%

 

7 133

 

8 302

 

-14,1%

-  nem ellenőrző részesedések

 

M EUR

 

84

 

96

 

-12,4%

 

326

 

387

 

-15,8%

-  részvényesek számára megtermelt

 

M EUR

 

1 817

 

1 858

 

-2,2%

 

6 807

 

7 914

 

-14,0%

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke

 

EUR

 

4,41

 

4,46

 

-1,1%

 

16,48

 

18,90

 

-12,8%

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke

 

EUR

 

4,39

 

4,44

 

-1,2%

 

16,32

 

18,83

 

-13,4%

Egy részvényre jutó osztalék összege

 

EUR

 

-

 

-

 

-

 

9,60

2

9,60

 

0,0%

További KPI-k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Csoport

Sajáttőke-arányos megtérülés3,4

 

%

 

-

 

-

 

 

 

11,4%

 

13,6%

 

-2,2% -p

-  Vagyon- és felelősségbiztosítás

Kombinált hányad

 

%

 

97,4%

 

99,6%

 

-22% -p

 

96,3%

 

95,5%

 

0,8% -p

-  Élet- és egészségbiztosítás

Új értékesítés eredményhányada

 

%

 

2,7%

 

2,9%

 

-0,1% -p

 

2,8%

 

3,2%

 

-0,4% -p

-  Élet- és egészségbiztosítás

Új értékesítés értéke

 

M EUR

 

521

 

519

 

0,4%

 

1 743

 

2 167

 

-19.6%

-  Vagyonkezelés

Költség-bevétel arány

 

%

 

58,7%

 

62,7%

 

-3,9% -p

 

61,2%

 

62,3%

 

-1,1% -p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.12.31.

 

2019.12.31.

 

 

Saját tőke4

 

Mrd EUR

 

 

 

 

 

 

 

80,8

 

74,0

 

9,2%

Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató5

 

%

 

 

 

 

 

 

 

207%

 

212%

 

-5% -p

Harmadik felektől származó teljes kezelt vagyon

 

Mrd EUR

 

 

 

 

 

 

 

1 712

 

1 686

 

1,5%

Megjegyzés: Ellenkező értelmű tájékoztatás hiányában az adatokat millió euróban tüntettük fel. A kerekítések miatt az itt szereplő számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő abszolút számadatokkal.

1_   A teljes díjbevétel tartalmazza a bruttó biztosítási díjbevételt és a díj- és jutalékbevételeket.

2_   Javaslat.

3_   A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény és az átlag saját tőke arányát mutatja az év elején és végén. A részvényesek számára megtermelt adózott eredmény részvényesi saját tőkeként besorolva, a nem dátumozott alárendelt kötvényekkel kapcsolatos nettó pénzügyi terhekkel kerül kiigazításra. Az átlagos részvényesi saját tőkébe nem számítanak bele a részvényesi saját tőkeként besorolt nem dátumozott alárendelt kötvények és a kötvényeken nem realizált árfolyamdifferencia árnyékelszámolásának nettó értéke.

4_   Nem ellenőrző részesedések nélkül.

5_   A kockázatitőke-értékek 99,5%-os megbízhatósági szintű csoportdiverzitást tükröznek. A biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos átmeneti intézkedéseket is figyelembe véve a Szolvencia II. irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 240% volt 2020. december 31-én.

München, 2021. február 19.

További információ:

Holger Klotz                             Tel.: +49 89 3800 90921

Daniela Markovic                    Tel.: +49 89 3800 2063

Aurika von Nauman                Tel.: +49 89 3800 16052

Az Allianz erős hajrával zárta a 2020-as évet